Arvoehdotus - määritelmä, merkitys, luominen

Arvoyritys on yrityksen ilmoittama arvolupaus, jossa esitetään yhteenveto siitä, miten yrityksen tuotteesta tai palvelusta saatava hyöty toimitetaan, koetaan ja hankitaan. Pohjimmiltaan arvoehdotus määrittää, mikä tekee yrityksen tuotteesta tai palvelusta houkuttelevan, miksi asiakkaan tulisi ostaa se ja miten tuotteen tai palvelun arvo erotetaan vastaavista tarjouksista.

Arvoarvo

Yleensä arvoehdotus on osoitettu yrityksen kohdeasiakkaille tai kohdemarkkinasegmentille Osoitettavat kokonaismarkkinat (TAM) Osoitettavat kokonaismarkkinat (TAM), joita kutsutaan myös käytettävissä oleviksi kokonaismarkkinoiksi, on tuotteen tai palvelun käytettävissä oleva kokonaismahdollisuus. jos. Ehdotus on lyhyt, selkeä ja tiivis selvitys asiakkaille tarjottavista aineellisista ja aineettomista eduista. Täydellisen ehdotuksen on välitettävä arvot nopeasti potentiaalisille asiakkaille ilman lisäselvityksiä. Jokaisen ehdotuksen on oltava ainutlaatuinen, koska se on tapa kommunikoida yrityksen eriytymiskohdat kohde-asiakkaille Asiakastyypit Asiakkailla on merkittävä rooli missä tahansa liiketoiminnassa. Ymmärtämällä paremmin erityyppiset asiakkaat, yritykset voivat paremmin kehittyä.

Arvolauseketta ei pidä sekoittaa iskulauseisiin ja lausekkeisiin, koska kaksi viimeksi mainittua eivät välttämättä välitä selvästi yrityksen ja sen tuotteiden etuja.

Arvoehdotuksen merkitys

Arvolausekkeen kehittäminen on tärkeä osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Yritysstrategia Yritysstrategiassa keskitytään siihen, miten hallita resursseja, riskejä ja tuottoa yrityksen sisällä sen sijaan, että katsottaisiin kilpailuetuja liiketoimintastrategiassa. Koska ehdotus tarjoaa yritykselle menetelmän vaikuttaa asiakkaiden päätöksentekoon, se näkyy usein yrityksen markkinointimateriaaleissa, kuten verkkosivustolla.

Arvoarvo on tehokas työkalu myynnin kasvattamiseen ja asiakaskunnan rakentamiseen. Lisäksi täydellinen ja houkutteleva arvolupaus voi edistää yrityksen markkinointistrategioiden tehokkuutta. Walmart Marketing Mix Walmart on yrityksen voimanpesä, ja yksi sen keskeisistä vahvuuksista on markkinointivalikoima. Selviytyminen vähittäismarkkinoilla vaatii muutakin kuin vain onnea. Yleensä sitä pidetään tehokkaimpana ja laajimpana markkinointitoimintana.

Kuinka luoda arvoehdotus

Kuten olemme jo määrittäneet, täydellisesti räätälöidystä arvoesityksestä voi tulla valtava menestystekijä yritykselle. Tehokkaan ehdotuksen luominen on kuitenkin haastava, mutta palkitseva tehtävä jokaiselle yritykselle. Alla on lueteltu joitain vinkkejä, jotka auttavat sinua luomaan tehokkaan:

1. Tunne asiakkaasi

Ennen arvonluontisi luomista sinun on analysoitava markkinoita ja potentiaalisia asiakkaita. Tunnista kohdeasiakkaat ja kohdemarkkinasegmentti ymmärtääksesi heidän halutut edut.

2. Ymmärrä kustannuksesi ja hyödyt

Tunnista ja arvioi yrityksesi ja sen tuotteiden tai palveluiden tarjoamat edut sekä niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. On tärkeää tehdä tämä, koska arvo asiakkaillesi on lähinnä ero tuotteesi tai palvelusi eduista ja kustannuksista.

3. Älä unohda kilpailijasi

Kun olet analysoinut kohdeasiakkaat ja oman yrityksen, arvioi kilpailunäkymät markkinoilla. Selvitä tärkeimpien kilpailijoiden vahvuudet ja heikkoudet ja tunnista tapoja, joilla voit erottaa yrityksesi niistä.

4. Ole selkeä ja ytimekäs

Älä unohda, että tehokas arvoehdotus on selkeä ja ytimekäs. Kohdeasiakkaidesi on tartuttava nopeasti välitettävään viestiin. Sen ei tulisi ylittää kahta tai kolmea virkettä.

5. Suunnittelu on kuningas!

Tee ehdotuksestasi näkyvä ja houkutteleva kaikessa markkinointimateriaalissa (esim. Verkkosivusto). Muista, että jos olet luonut tehokkaan arvolauselman, mutta kukaan ei näe sitä, ehdotuksen vaikutus on nolla!

Lisää resursseja

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat rahoitusresurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • 5 P markkinointia 5 P markkinointia 5 P markkinointia - tuote, hinta, myynninedistäminen, paikka ja ihmiset - ovat keskeisiä markkinoinnin elementtejä, joita käytetään yrityksen strategiseen asemaan. 5 P: tä
  • AIDA-malli AIDA-malli AIDA-malli, joka tarkoittaa huomiota, kiinnostusta, halua ja toimintamallia, on mainosefektimalli, joka yksilöi vaiheet, joita yksilö
  • Brand Equity Brand Equity Markkinoinnissa brändin pääoma viittaa brändin arvoon ja määräytyy kuluttajan käsityksen mukaan brändistä. Brändin pääoma voi olla positiivinen tai
  • Push-markkinointistrategia Push-markkinointistrategia Push-markkinointistrategia, jota kutsutaan myös push-markkinointistrategiaksi, viittaa strategiaan, jossa yritys yrittää viedä ("push") tuotteitaan kuluttajille

Uusimmat viestit