Elinikäisen arvon laskeminen - yleiskatsaus, kuinka lasketaan LTV

Elinikäisen arvon laskeminen on prosessi, jossa yritys mittaa asiakkaan arvon yritykselle asiakkaan koko elinkaaren ajan. Asiakkaan elinikäinen arvo eli LTV on yksi mittareista, joita käytetään mittaamaan yrityksen kasvua.

Elinikäisen arvon laskenta

Vertaamalla yrityksen LTV: tä asiakkaan hankintakustannuksiin se voi laskea asiakkaan arvon yritykselle ajanjaksolla, jonka he olivat yhteydessä heihin. LTV auttaa yritystä saamaan ja pitämään erittäin arvokkaita asiakkaita.

Mikä on asiakkaan elinikäinen arvo (LTV)?

Asiakkaan elinikäinen arvo (LTV), joka tunnetaan myös nimellä elinikäinen arvo, on kokonaistuotot Myyntituotot Myyntituotot ovat tuoton, jonka yritys saa tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta. Kirjanpidossa termejä "myynti" ja "tuotot" voidaan käyttää ja usein käytetään keskenään samanlaisena. Tuotot eivät välttämättä tarkoita saatuja käteisiä. yritys odottaa ansaitsevansa elämänsä aikana suhteessaan yhteen asiakkaaseen. Asiakkaan elinkaariarvon laskennassa otetaan huomioon asiakkaan hankintakustannukset, toimintakulut Kulut Kustannukset ovat eräänlainen menoerä, joka virtaa tuloslaskelmassa ja vähennetään tuloista nettotulojen saavuttamiseksi. Suoriteperusteisen kirjanpidon vuoksi kulut kirjataan niiden syntymishetkellä, ei välttämättä silloin, kun niistä maksetaan. ja yrityksen valmistamien tuotteiden tai palvelujen tuotantokustannukset. Monet yritykset jättävät yleensä huomiotta LTV-mittarin, mutta asiakkaiden elinikäinen arvo on välttämätöntä yrityksen kasvulle.

Elinkaariarvo lasketaan seuraavasti:

Elinikäinen arvo - kaava

LTV - kaava

Kuinka laskea yrityksen LTV?

  • Keskimääräinen ostoarvo - Se lasketaan jakamalla yrityksen tietyn ajanjakson kokonaistuotot asiakkaiden samana ajanjaksona tekemien ostojen kokonaismäärällä.
  • Keskimääräinen ostotaajuus - Se lasketaan niiden ostojen kokonaismäärästä tietyn ajanjakson ajan, jotka yksittäiset asiakkaat ovat tehneet kyseisenä aikana.
  • Asiakkaan arvo - Se lasketaan kertomalla ostoksen keskiarvo ostokerroilla.
  • Keskimääräinen asiakasikä - Keskimääräinen vuosimäärä, jonka asiakas jatkaa yrityksen tavaroiden ja palveluiden ostamista.
  • Elinkaariarvon laskenta - LTV lasketaan kertomalla asiakkaan arvo yritykselle heidän keskimääräisellä elinikällä. Se auttaa yritystä tunnistamaan, kuinka paljon tuloja he voivat odottaa ansaitsevansa asiakkaalta suhteensa yritykseen aikana.

Numeerinen esimerkki

Keskimääräinen myynti vaatekaupassa on 80 dollaria, ja asiakas ostaa keskimäärin neljä kertaa joka toinen vuosi. Elinikäinen arvo lasketaan muodossa LTV = 80 dollaria x 4 x 2 = $640.

Lisäksi vaatekaupan voittomarginaali on 20%, joten CLV on seuraava: CLV = 80 dollaria x 4 x 2 x 20% = $128.

Elinkaariarvoluku voi auttaa yritystä arvioimaan tulevat kassavirrat ja asiakkaiden määrän, jotka heidän on hankittava kannattavuuden saavuttamiseksi.

Mitkä tekijät vaikuttavat elinikäiseen arvoon?

Yrityksen elinikäinen arvo riippuu siitä, kuinka suosittu brändi on asiakkaiden keskuudessa. Esimerkiksi jos asiakkaalla ei ole uskollisuutta tuotemerkkiin eikä hänellä ole minkäänlaisia ​​vaihtokustannuksia ostaessaan kilpailevan yrityksen tuotetta, se voi johtaa kielteiseen vaikutukseen yrityksen koko käyttöiän arvoon. Seuraavat tekijät vaikuttavat yrityksen LTV: hen:

1. Siirtymisnopeus

Siirtymisnopeus kuvaa kuinka usein asiakkaat lopettavat ostokset yrityksessä, jonka he olivat aiemmin uskollisia asiakkaita. Korko voi vaihdella liiketoiminnoittain ja riippuu yrityksen kilpailuedusta ja kyvystä pitää asiakkaat kiinnostuneina tuotteistaan. Yleensä pienyrityksillä ja startup-yrityksillä on yleensä korkea vaihtumisaste.

2. Tuotemerkkiuskollisuus

Se mittaa kuinka uskollisia asiakkaat ovat tuotemerkille ja jotka ostavat jatkuvasti tavaroitaan ja palveluitaan. Tuotemerkkiuskollisuuden rakentaminen voi auttaa pitämään asiakkaat yllä ja vähentämään vaihtumisastetta. Yritys, jolla on paljon kanta-asiakkaita, tuottaa suuren elinikäisen arvon.

Kuinka lisätä LTV: tä?

Yritykset voivat toteuttaa monia taktiikoita tehokkuuden lisäämiseksi ja asiakkaiden säilyttämisasteen lisäämiseksi ja siten LTV: n lisäämiseksi:

1. Hyvä viestintä

Avoin viestintä Viestintä Kyky kommunikoida tehokkaasti on yksi tärkeimmistä elämäntaidoista, jotka on opittava. Viestintä määritellään tiedonsiirroksi paremman ymmärtämisen aikaansaamiseksi. Se voidaan tehdä äänekkäästi (sanallisen vaihdon kautta), kirjallisen median (kirjat, verkkosivustot ja aikakauslehdet) kautta, visuaalisesti (käyttämällä kaavioita, kaavioita ja karttoja) tai sanattomasti yrityksen ja asiakkaan välillä voi auttaa asiakasta suhteutumaan merkki paremmin. Yritysten on tärkeää kuunnella asiakkaiden palautetta, koska se voi auttaa heitä parantamaan ja kasvamaan. Tehokas tiedonsiirto vähentää myös sykenopeutta.

2. Aktivoi asiakkaat uudelleen

Tehokas tapa lisätä LTV: tä on olla yhteydessä asiakkaisiin, jotka ovat aiemmin ostaneet tavaroita ja palveluja yrityksestä. Se on erityisen hyödyllinen yrityksille, joilla on pitkä säilyvyys, ja se voi auttaa parantamaan tuotemerkin tunnettuutta.

3. Lisää tuotemerkkiuskollisuutta

Yrityksen elinikäinen arvo voi auttaa tulevaisuuden kasvuennusteissa ja lisätä kannattavuutta. LTV: tä voidaan lisätä toteuttamalla strategioita brändin uskollisuuden lisäämiseksi.

Liittyvät lukemat

Rahoitus on virallinen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ FMVA® -sertifiointi. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa.

Suosittelemme alla olevia lisäresursseja oppimaan ja kehittämään taloudellisen analyysin tietämystäsi:

  • Valmistettujen tavaroiden kustannukset (COGM) Valmistettujen tavaroiden kustannukset (COGM) Valmistettujen tavaroiden kustannukset, jotka tunnetaan myös nimellä COGM, on johdon kirjanpidossa käytetty termi, joka viittaa aikatauluun tai selvitykseen, joka näyttää yrityksen kokonaiskustannukset vuoden aikana. tietyn ajanjakson.
  • Asiakkaiden kannattavuusanalyysi Asiakkaiden kannattavuusanalyysi Asiakkaiden kannattavuusanalyysi on johdon kirjanpidon työkalu, joka siirtää painopisteen tuotelinjan kannattavuudesta yksittäisen asiakkaan kannattavuuteen. Asiakkaan kannattavuusanalyysi on tapa tarkastella eri toimintoja ja kuluja, joita aiheutuu tietyn asiakkaan palvelemisesta. Kaava, esimerkkejä, opas
  • Asiakastyypit Asiakastyypit Asiakkailla on merkittävä rooli liiketoiminnassa. Ymmärtämällä paremmin erityyppiset asiakkaat, yritykset voivat paremmin kehittyä
  • Walmart-markkinointimix Walmart-markkinointimix Walmart on yrityksen voimanpesä, ja yksi sen keskeisistä vahvuuksista on markkinointivalikoima. Selviytyminen vähittäismarkkinoilla vaatii muutakin kuin vain onnea

Uusimmat viestit