Hintajohtaja - Hintajohtajuuden ymmärtäminen

Hintajohtaja on yritys, joka käyttää määräysvaltaa määrittäessään tavaroiden ja palvelujen hintaa markkinoilla Kokonaisosoitettavissa olevat markkinat (TAM) Kokonaisosoitettavat markkinat (TAM), joita kutsutaan myös käytettävissä oleviksi kokonaismarkkinoiksi, ovat yleinen tulomahdollisuus. tuote tai palvelu, jos. Hintajohtajan toiminta jättää muille kilpailijoille vain vähän tai ei lainkaan muita vaihtoehtoja kuin sopeuttaa hintansa vastaamaan hintajohtajan asettamaa hintaa.

Price Leader -teema - mikä on hintasi

Hintajohtajat ovat yleensä alan suuryrityksiä, joille aiheutuu alhaisimmat tuotantokustannukset Valmistettujen tavaroiden kustannukset (COGM) Valmistettujen tavaroiden kustannukset, jotka tunnetaan myös nimellä COGM, on johdon kirjanpidossa käytetty termi, joka viittaa aikatauluun tai lausuntoon, joka osoittaa yrityksen kokonaistuotantokustannukset tiettynä ajanjaksona. ja voivat siten alittaa kilpailijoidensa perimät hinnat. Muut pelaajat, jotka eivät ole tyytyväisiä hintajohtajan hintoihin, voivat silti veloittaa korkeampia hintoja, mutta se johtaa heidän tavaroidensa tai palvelujensa markkinaosuuden pienenemiseen.

Hintajohtajuuden tyypit

Hintajohtaja koostuu kolmesta tyypistä, joihin kuuluu:

Barometrinen malli

Barometrisessä mallissa pieni, mutta tehokas yritys asettuu johtavaksi muuttuvien markkinaolosuhteiden tunnistamisessa ja sopeutumisessa paremmin kuin muut yritykset markkinoilla. Kun yritys on vakiinnuttanut asemansa ensimmäisenä, joka havaitsee markkinamuutokset, kilpailijat seuraavat pikemminkin sen etua kuin odottavat löytävänsä odotetut markkinamuutokset yksin. He seuraavat ketterää yritystä olettaen, että yritys tietää markkinoista jotain, mitä muut kilpailijat ovat vielä toteuttamatta.

Hallitseva yritys

Määräävässä asemassa oleva yritys on yritys, joka hallitsee merkittävää osaa alan markkinaosuudesta. Sitä ympäröivät muut pienet yritykset, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluita kuin hallitseva yritys. Kun yritys muuttaa hintojaan kysynnän ja tarjonnan voimien mukaan Tarjonta ja kysyntä Tarjonnan ja kysynnän lait ovat mikrotaloudellisia käsitteitä, joiden mukaan tehokkailla markkinoilla tavaran toimitettu määrä ja sen tavaran määrä ovat yhtä suuret . Kyseisen tavaran hinnan määrää myös kohta, jossa kysyntä ja tarjonta ovat keskenään tasa-arvoisia. , pienempien yritysten on myös mukautettava hintojaan pitääkseen hallitsemansa pieni markkinaosuus.

Hallitseva yritys voi kuitenkin harjoittaa saalistushinnoittelua alentamalla hintansa pienemmille yrityksille kestämättömälle tasolle. Tällaiset käytännöt, joiden tarkoituksena on vahingoittaa pienempiä yrityksiä, ovat laittomia useimmissa maissa.

Salainen yritys

Salaliittomalli on vallalla oligopolissa. Oligopoli Termi "oligopoli" viittaa alaan, jolla toimii vain pieni määrä yrityksiä. Oligopolissa yhdelläkään yrityksellä ei ole suurta määrää markkinavoimaa. Yksikään yritys ei siis pysty nostamaan hintojaan yli markkinoiden hintojen, joissa joukko markkinajohtajia toimii yhteistyössä määrittääkseen tuotteiden tai palvelujen hinnat. Pienempien yritysten on mukautettava hinnat vastaamaan suurten yritysten hintoja. Salaisia ​​malleja pidetään laittomina, jos niiden tarkoituksena on huijata yleisöä.

Edellytykset, joissa hintajohtajuus tapahtuu

Hintajohtajuuteen vaikuttavat useat tekijät, mukaan lukien:

Suuri markkinaosuus

Suurilla yrityksillä on usein suuri kapasiteetti ja kyky palvella huomattavaa määrää asiakkaita eri paikoissa. Tämä antaa yritykselle mahdollisuuden vahvistaa hintoja markkinoilla, koska sillä on huomattava määräysvalta kilpailijoihinsa. Pienemmillä yrityksillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin sovittaa tuotteitaan hintajohtajan tuotteisiin, jos he haluavat jatkaa nauttimistaan ​​tällä hetkellä omistamastaan ​​pienestä markkinaosuudesta.

Trenditieto

Jotkut yritykset tunnistavat erinomaisesti toimialan trendit, jotka todennäköisesti vaikuttavat niiden kannattavuuteen. He toteuttavat ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä mukauttamalla hintoja vastaamaan odotettavissa olevia markkinoiden muutoksia. Muut teollisuuden toimijat, joilla ei ole kykyä tunnistaa tärkeitä trendejä, voivat päättää sovittaa hintajohtajan hinnat sen sijaan, että investoivat paljon rahaa ja aikaa saman tietämyksen saamiseksi.

Teknologia

Patentoidun tekniikan omistus voi vaikuttaa yrityksen päätökseen periä tuotteista tai palveluista korkeampi hinta. Yritys voi haluta vakiinnuttaa itsensä korkealaatuisten tuotteiden tai palveluiden tuottajaksi, joihin ihmiset voivat luottaa ja ostaa. Muut yritykset, joilla ei ole tekniikkaa, voivat laskea hintojaan estääkseen markkinaosuuden menettämisen riskin, vaikka yrittäisivätkin hankkia tekniikkaa.

Erinomainen toteutus

Yritys voi olla suosittu sen kilpailijoiden parempien toteutustapojen vuoksi, mikä antaa sille mahdollisuuden periä korkeampaa yksikköhintaa. Tätä käytäntöä käytetään usein teollisuudessa, jotka laskuttavat tuntihintaa tai laskut per sopimusperusteisesti. Asiakkaat haluavat työskennellä mieluummin sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat tuottavia ja tuottavat laadukkaita tuloksia sopimussuhteisissa töissä jopa korkeampaan hintaan.

hintajohtajuuden teema ja kaavio

Hintajohtajuuden edut

Hintajohtajalla on seuraavat edut:

Kannattavuus

Kun hintajohtaja asettaa korkeat tuotteiden hinnat ja kilpailijat toteuttavat hintamuutokset, yrityksellä ja muilla toimijoilla on korkeammat voitot niin kauan kuin kuluttajien kysyntä pysyy vakaana. Kun kilpailijat toistavat hintajohtajan toimia, se varmistaa, että hintajohtaja ei menetä merkittävää markkinaosuuttaan kilpailijoille.

Vähentää hintasotoja

Jos markkinoilla on samankokoisia yrityksiä, on todennäköistä, että käydään hintasotoja, kun jokainen kilpailija yrittää lisätä markkinaosuuttaan. Kun yksi yritys vakiinnuttaa asemansa markkinajohtajana, hintasotia on todennäköisesti vähemmän, kun pienet kilpailijat yrittävät turvata markkinaosuutensa. Sen sijaan he säätävät tuotteidensa ja palvelujensa hintoja vastaamaan hintajohtajan asettamia hintoja.

Laadukkaampia tuotteita

Kun yritys vakiinnuttaa itsensä hintajohtajaksi, se kasvattaa vuotuisia tulojaan, joista osaa käytetään uusien tuotteiden suunnitteluun ja tuotteiden laadun parantamiseen. Asiakkaat haluavat maksaa korkealuokkaisen tuotteen premium-hinnan, ja yritys voi toimittaa sen vain, kun sen toiminta on kannattavaa. Nykyisistä tuotteistaan ​​saadut voitot voidaan investoida uudelleen tutkimukseen ja kehitykseen uusien ideoiden löytämiseksi, jotka auttavat yritystä tuottamaan arvoa asiakkailleen.

Hintajohtajuuden haitat

Hintajohtajalla on alla olevat ei-toivotut seuraukset:

Vilpillinen kilpailu

Hintajohtajat voivat käyttää toiminnallisia synergioita merkittäessään hintojaan tasolle, jota pienet kilpailijat eivät voi hallita. Koska pienillä kilpailijoilla ei ole samaa synergiaa kuin hintajohtajilla, ne yrittävät alentaa hintojaan tarjotakseen markkinaosuutensa säilyttämisen. Kuitenkin, jos pienet yritykset pitävät matalat hinnat pitkiä aikoja, ne muuttuvat kannattamattomiksi ja lopulta laskevat.

Korkeat tuote- / palveluhinnat

Kun hintajohtaja nostaa tuotteidensa tai palvelujensa hintaa, kilpailijat seuraavat esimerkkiä tai tekevät yhteistyötä korottaakseen hintoja. Tällaisen korotuksen seurauksena myyjät hyötyvät lisääntyneistä tuloista, kun taas kuluttajat joutuvat maksamaan enemmän tuotteista ja palveluista, jotka he ovat hankkineet halvalla ennen kuin myyjät ovat päättäneet nostaa hintoja.

Lisäresurssit

Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Voit jatkaa urasi etenemistä alla olevista lisärahoitusresursseista:

  • Absoluuttinen etu Absoluuttinen etu Taloudessa absoluuttisella edulla tarkoitetaan minkä tahansa taloudellisen toimijan, joko yksilön tai ryhmän, kykyä tuottaa suurempi määrä tuotetta kuin sen kilpailijat. Skotlantilainen taloustieteilijä Adam Smith esitteli vuonna 1776 julkaisemassaan teoksessa ”Tutkimus kansakuntien rikkauden luonteesta ja syistä”.
  • Kapitalismi Kapitalismi Kapitalismi on taloudellinen järjestelmä, joka sallii ja kannustaa voittoa tuottavien yritysten yksityistä omistusta. Kapitalismille, joka tunnetaan myös nimellä markkinajärjestelmä, on ominaista yksityinen maaomistusoikeus, kilpailumarkkinat, vakaa oikeusvaltio, vapaasti toimivat pääomamarkkinat
  • Markkinatalous Markkinatalous Markkinatalous määritellään järjestelmäksi, jossa tavaroiden ja palvelujen tuotanto asetetaan markkinoiden muuttuvien toiveiden ja kykyjen mukaan
  • Luonnollinen monopoli Luonnollinen monopoli Luonnollinen monopoli on markkinat, joilla yksittäinen myyjä voi tuottaa tuotoksen koonsa vuoksi. Luonnollinen monopolisti voi tuottaa koko tuotannon markkinoille halvemmalla kuin mitä olisi, jos markkinoilla olisi useita yrityksiä. Luonnollinen monopoli tapahtuu, kun yrityksen tuotantoprosessissa on laaja mittakaavaetu.

Uusimmat viestit