Omaisuus-vastuuvaliokunta (ALCO) - Yleiskatsaus, tehtävät, vastuut

Omaisuuden ja vastuun komitea (ALCO) viittaa komiteoihin, jotka koostuvat ylemmän tason johdon työntekijöistä, jotka hallitsevat yhtiön varoihin ja velkoihin liittyviä riskejä. ALCO: ita löytyy yleensä yrityksiltä, ​​jotka lainaa rahaa, kuten luotto-osuuskunnilta Credit Union Luottoyhdistys on eräänlainen rahoitusjärjestö, jonka jäsenet omistavat ja hallinnoivat. Luotto-osuuskunnat tarjoavat jäsenille erilaisia ​​rahoituspalveluja, mukaan lukien sekki- ja säästötilit sekä lainat. Ne ovat voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, joiden tavoitteena on tarjota korkealaatuisia rahoituspalveluja, kiinnitysyhtiöitä ja pankkeja.

Omaisuus-vastuuvaliokunta

Omaisuusvastuukomiteat ovat tärkeitä viestinnän edistämisessä ja riskejä, likviditeettiä ja likviditeettiä koskevissa kysymyksissä. Likviditeetti Rahoitusmarkkinoilla likviditeetti tarkoittaa sitä, kuinka nopeasti sijoitus voidaan myydä vaikuttamatta negatiivisesti sen hintaan. Mitä likvidimpi sijoitus on, sitä nopeammin se voidaan myydä (ja päinvastoin), ja sitä helpompaa on myydä se käypään arvoon. Kaiken muun ollessa tasavertaista, likvidimpiä omaisuuseriä käydään kauppaa korkeammalla ja epälikvidejä varoja alennuksella. ja mahdolliset korkotason vaihtelut, jotka voivat vaikuttaa voittoihin ja uhata tuottoa.

Omaisuuden ja vastuun komitea työssä

Pankeissa vastuusitoumuskomitea hallinnoi rahoituslaitoksen varoja ja velkoja. Komitea etsii ristiriitaisuuksia tai mahdollisia kaatumisia, jotka voivat uhata talletettujen varojen turvallisuutta ja laitoksen uskottavuutta.

Yhdysvalloissa pankin ALCO koostuu yleensä seitsemästä jäsenestä, jotka voivat äänestää tärkeistä pankin varoihin ja velkoihin liittyvistä asioista enintään vuoden ajan. ALCO: n puheenjohtajan nimittää usein pankin toimeenpaneva komitea.

Komitea kokoontuu vähintään kerran kahdessa viikossa, ja lisää kokouksia huolenaiheiden tai kriisien aikana. Minkä tahansa päätöslauselman hyväksymiseksi useimmat ALCO: t käyttävät yleensä enemmistösääntötyyppistä säännöstä, joka vaatii yli 50% äänestävän päätöslauselman puolesta.

ALCO: n tehtävät ja vastuut

Täydellinen luettelo ALCO: n tehtävistä ja vastuista vaihtelee laitoksittain. Alla on kuitenkin lueteltu yleinen luettelo:

1. Riskien hajauttaminen ja pääomavaatimukset Baselin sopimukset Baselin sopimukset viittaavat Baselin pankkivalvontakomitean (BCBS) vahvistamaan pankkivalvontasääntöihin. Ne kehitettiin yli

2. Rahoituslaitoksen maksuvalmiusjohtamispolitiikka

3. Laaja ja täsmennetty pääomamarkkinoiden vaatimuksia koskeva politiikka

4. Pankin kauppapolitiikan tuotto ja koko, mukaan lukien instrumenttityypin ja valuutan hajauttaminen

5. Korko- ja likviditeettipolitiikka

6. Vakavaraisuus ja riskipolitiikka

7. Vertailuindikaattorit

Riskienhallintamenetelmät ja ALCO

ALCO voi olla osa laajempaa ja kattavampaa riskienhallintaa. Riskienhallinta Riskienhallinta sisältää tunnistamisen, analysoinnin ja vastaamisen riskitekijöihin, jotka ovat osa yrityksen elämää. Se tehdään yleensä lähestymistavalla varainhoitoon. Asettamalla asianmukaiset valvontakomiteot ALCO voi tarjota perustellun riskienhallintaan perustuvan lähestymistavan varmistaakseen, että rahoitustoiminta tarjoaa pitkäikäisyyden ja riittävän monipuolistamisen.

Yhdessä muiden johtokomiteoiden kanssa ALCO voi antaa raittiisen äänen osapuolille, jotka haluavat turhaan vaarantaa pankin varoja. Komitea voi auttaa suojausstrategiassa, joka voi auttaa vähentämään riskejä ja samalla varmistamaan pitkän aikavälin kannattavuuden ja kilpailukyvyn markkinoilla.

Yhdistämällä kaikki yhdessä: ALCO sijoittajana

Varovainen sijoittaja tarkoittaa sijoittamista yrityksiin, jotka ovat ennakoivasti suojaamassa liiketoimintansa pitkän aikavälin kannattavuutta. Kun valitset, mihin sijoittaa rahasi, tutkiminen, mitkä yritykset omistavat riittävän ja vahvan ALCO-arvon, voi olla ratkaiseva tekijä pyrittäessä päättämään, suojaako yritys omaisuuttasi ja auttaa sinua näkemään riittävän sijoitetun pääoman tuoton vai vaarassa menettää sijoituksesi.

Ymmärtäminen, kuka käsittelee asianmukaisesti osakkeidesi riskejä, voi auttaa sinua tekemään taloudellisia päätöksiä ja henkilökohtaisen salkun hallintaa. Vahva ja osaava ALCO hyödyttää kaikkia rahoitusjärjestelmän toimijoita.

Lyhyesti: ALCO-yhteenveto

Varallisuusvastuukomiteat (ALCO) auttavat antamaan neuvoja riskien ja omaisuuden hoidossa erityyppisissä rahoituslaitoksissa. ALCO: t odottavat löytävän ristiriitoja tai mahdollisia kaatumisia, jotka voivat uhata koko laitoksen kannattavuutta ja vakavaraisuutta.

Komitealla on keskeinen rooli viestinnän edistämisessä ja riskien, likviditeetin ja mahdollisten korkojen vaihteluiden aiheiden nostamisessa.

ALCO: t voivat auttaa sijoittajia käsittelemään asianmukaisesti rahoituslaitoksen kanssa otettavia riskejä ja määrittämään sijoitussalkunsa.

Lisää resursseja

Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:

  • Hallinnointi Hallinnointi Corporate Governance Corporate Governance on jotain erilaista kuin yrityksen johtajien päivittäinen operatiivinen johtamistoiminta. Se on järjestelmä
  • Korkoriski Korkoriski Korkoriski on todennäköisyys omaisuuden arvon laskulle, joka johtuu korkojen odottamattomista vaihteluista. Korkoriski liittyy enimmäkseen korkosijoituksiin (esim. Joukkovelkakirjoihin) eikä osakesijoituksiin.
  • Fiduciary Duty Fiduciary Duty Fiduciary -velvoite on vastuu, jonka uskottujen tehtävänä on hoitaa muiden osapuolten kanssa, erityisesti taloudellisissa asioissa. Sisään
  • Due diligence -tyypit due diligence -tyypit Yksi tärkeimmistä ja pitkimmistä prosesseista yritysjärjestelyissä on due diligence. Oikeudellisen huolellisuuden prosessi on ostaja, jonka ostaja suorittaa vahvistaakseen myyjän vaatimusten paikkansapitävyyden. Mahdolliseen yritysjärjestelyyn liittyy useita due diligence -tyyppejä.

Uusimmat viestit