Markkinoiden johtaja - yleiskatsaus, edut ja haitat

Markkinajohtaja tarkoittaa yritystä, jolla on suurin markkinaosuus. Markkinaosuus tarkoittaa yrityksen tai organisaation ansaitsemaa osuutta tai prosenttiosuutta markkinoista. Toisin sanoen yrityksen markkinaosuus on sen kokonaismäärä alalla, jolla se toimii. Markkinajohtajalla on yleensä suurin osa kokonaismyynnistä tietyillä markkinoilla.

Markkinajohtaja

Markkinajohtaja pyrkii voittamaan kilpailijansa paremmin liiketoiminnan menestystä mittaavissa mittareissa. Mittareihin sisältyvät tuotemerkkiuskollisuus, levityskattavuus, imago, hinta, havaittu arvo Brand Equity Markkinoinnissa brändipääoma viittaa brändin arvoon ja määräytyy kuluttajan käsityksen mukaan brändistä. Brändin pääoma voi olla positiivinen tai kannattavuus, myynninedistämiskulut jne. Ne voivat vaikuttaa näkökohtiin, kuten jakeluun, paikannukseen jne.

Yhteenveto

  • Markkinajohtaja tarkoittaa yritystä, jolla on suurin markkinaosuus toimialalla.
  • Yritykset, jotka päätyvät markkinajohtajiksi, ovat ne, jotka ovat ensimmäiset, jotka kehittivät tuotteen tai palvelun, eli ensimmäiset muuttajat tällä alalla.
  • Markkinajohtajat nauttivat paitsi valtavasta kannattavuudesta ja brändiuskollisuudesta myös pystyvät minimoimaan panoskustannuksensa neuvottelemalla toimittajien kanssa.

Ensimmäisen muuttajan etu

Yleensä markkinajohtajat ovat yritykset, jotka kehitti ensimmäisenä tuotteen tai palvelun Tuotteet ja palvelut Tuote on aineellinen esine, joka saatetaan markkinoille hankintaa, huomiota tai kulutusta varten, kun palvelu on aineeton esine , joka syntyy. Sen avulla yritys voi asettaa sävyn tuotteensa etujen viestinnälle, määritellä sen ihanteelliset ominaisuudet ja lopulta tulla tuotemerkiksi, joka sekoitetaan tarjontaan.

Se tarkoittaa, että innovaatiolla on valtava merkitys markkinajohtajan luomisessa ja että johtaja säilyttää asemansa. Yrityksen on investoitava voimakkaasti markkinatutkimuksiin tuotekehityksen helpottamiseksi siten, että sen tarjonta on riittävän uutta houkutellakseen merkittävän prosentin osuuden kuluttajapohjasta.

Tämän jälkeen yrityksen on pysyttävä markkinoiden kehityksen kärjessä ja kerättävä säännöllisesti kuluttajien palautetta säilyttääkseen asemansa markkinajohtajana. Se tarkoittaa keskittymistä myös asiakaspalvelun ja tuotetarjonnan ylläpitoon.

He voivat käyttää tietoja myös tuotteen ominaisuuksien parantamiseen siten, että se voi tarjota parempia vaihtoehtoja markkinoilla. Suurin osa yrityksistä lanseeraa siis useita tuotemerkkejä, jotka tarjoavat variantteja samasta tuotteesta. Sen avulla yritys voi pysyä markkinajohtajana samalla, kun se palvelee erilaisia ​​kuluttajajoukkoja.

Markkinajohtajat - esimerkkejä

Intiassa ramen-nuudeleiden myydyin on Maggi-tuotemerkki, josta on tullut termi, jota käytetään vaihdettavasti ramen-nuudeleiden kanssa. Samoin Sony esitteli Walkman-nimisen MP3-soittimen, joka oli yleisempää kuin itse MP3-soitin. Apple myy myös MacBookeja ja iPhoneja, kun taas muut yritykset myyvät kannettavia tietokoneita ja älypuhelimia.

Markkinajohtajaksi tulemisen edut

Markkinajohtajat pystyvät usein hyödyntämään asemaansa kustannustehokkuuden parantamiseksi. Paitsi että he kykenevät käyttämään suuria mittakaavaetuita, mittakaavaedut säästöt viittaavat kustannusetuihin, joita yritys kokee, kun se nostaa tuotantotasoaan. tuotettu määrä. Mitä suurempi tuotetun tuotannon määrä, sitä pienemmät kiinteät yksikkökustannukset. Tyypit, esimerkit, ohjeet tuotteen yksikkökustannusten alentamiseksi, mutta ne käyttävät myös ensimmäistä edunsaajaa hintatrendien asettamiseen ja markkinoiden hallintaan.

Kuluttajat ostavat yleensä ylihinnoiteltuja tuotteita markkinajohtajilta, vaikka he olisivat tietoisia ylihinnoitteluista, koska se auttaa heitä minimoimaan riskit. Markkinajohtajilla on vahva arvostus ja tuotemerkin arvo. Vahva tuotemerkkiuskollisuus antaa heille mahdollisuuden paitsi pitää olemassa olevat asiakkaat myös houkutella uusia asiakkaita.

Markkinajohtaja on taipuvainen myös olemaan tietoinen kuluttajapohjansa tekemistä ostopäätöksistä, koska sillä on pääsy suuriin tietojoukoihin. Sen avulla he voivat käyttää aggressiivisia markkinointikäytäntöjä vahvistaakseen tarjonnansa imago-kuvaa.

Markkinajohtajat pystyvät minimoimaan panoskulut neuvottelemalla toimittajien kanssa. Yleensä teollisuuden toimittajat tarjoavat suuria alennuksia kunkin tilauksen määrän kasvaessa. Ne houkuttelevat myös korkeinta laatua kehityskumppaneita ulkoistamalla arvoketjunsa toiminnot. Se tarjoaa heille parhaan mahdollisen teknisen asiantuntemuksen. He pääsevät myös parempiin jakelukanaviin jne.

Markkinajohtajaksi tulemisen haitat

Kun yritys hallitsee tiettyä alaa, kilpailijat saattavat syyttää sitä markkinoiden monopolista. Se voi pyytää kilpailulainsäädäntöä, markkinoiden sääntelyviranomaisten huomiota jne.

Esimerkiksi Amazonia syytetään harjoittamasta saalistushinnoittelutekniikoita toistuvasti kilpailijoidensa myymiseksi ja markkinaosuuden kasvattamiseksi. Markkinajohtajat pyrkivät myös aggressiivisesti toteuttamaan mahdollisten kilpailijoiden haltuunoton, mikä voi vaikuttaa heidän tuotemerkkiarvoonsa.

Lisätietoja

Rahoitus on Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan rahoitusanalyytikkoksi. Suosittelemme alla olevia lisäresursseja oppimaan ja kehittämään taloudellisen analyysin tietämystäsi:

  • Markkinadynamiikka Markkinadynamiikka Markkinadynamiikka viittaa voimiin, jotka vaikuttavat tuottajien ja kuluttajien hintoihin ja käyttäytymiseen. Voimat johtavat hinnoittelusignaalien syntymiseen
  • Saalistushinnoittelu Saalistushinnoittelu Saalistushinnoittelustrategia, markkinoinnissa yleisesti käytetty termi, viittaa hinnoittelustrategiaan, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan erittäin edulliseen hintaan
  • Global Industry Leaders Global Industry Leaders Finance -haastattelusarja sisältää arvokkaita oivalluksia, tarinoita ja vinkkejä rahoitusalan globaaleilta johtajilta. Lue haastattelut saadaksesi käytännön neuvoja ja motivaatiota, jotta voit hyödyntää kaikki potentiaalisi ja edetä urasi!
  • Teollisuuden analyysi Teollisuuden analyysi Teollisuuden analyysi on markkinoiden arviointityökalu, jota yritykset ja analyytikot käyttävät ymmärtääkseen toimialan monimutkaisuuden. On olemassa kolme yleisesti käytettyä ja

Uusimmat viestit