Euroalue - Tutustu euroalueen makrotaloudellisiin etuihin

Kaikki Euroopan unionin maat, jotka ottivat euron käyttöön kansallisena valuuttana, muodostavat maantieteellisen ja taloudellisen alueen, joka tunnetaan euroalueena. Euroalue on yksi maailman suurimmista talousalueista. Yhdeksäntoista Euroopan 28 maasta käyttää euroa kansallisena valuuttana Forex Trading - Kuinka käydä kauppaa Forex Marketilla Forex-kaupankäynti antaa käyttäjille mahdollisuuden hyödyntää eri valuuttojen arvostusta ja heikkenemistä. Forex-kaupankäyntiin kuuluu valuuttaparien ostaminen ja myyminen kunkin valuutan suhteellisen arvon perusteella suhteessa toiseen pariin muodostavaan valuutaan. ja siten se on yhteinen kansallinen valuutta ryhmälle maita, joita kutsutaan yhdessä euroalueeksi.

Eurojärjestelmä on euroalueen rahaviranomainen. Euroopan keskuspankki (EKP) Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankki (EKP) on yksi EU: n seitsemästä laitoksesta ja koko euroalueen keskuspankki. Se on yksi kriittisesti tärkeimmistä keskuspankeista maailmassa, ja se valvoo yli 120 keskus- ja liikepankkia jäsenvaltioissa. käyttää yksinomaista valtaa määrätä rahapolitiikkaa Kvantitatiivinen keventäminen Kvantitatiivinen keventäminen (QE) on rahan painamiseen tarkoitettu rahapolitiikka, jonka keskuspankki toteuttaa talouden elvyttämiseksi. Keskuspankki luo euroalueen maille. EKP: tä johtaa presidentti ja hallitus, joka koostuu osallistuvien maiden keskuspankkien päälliköistä. Yksi EKP: n ensisijaisista tehtävistä on pitää euroalueen maiden inflaatio kurissa. Yksittäisten maiden paikalliset rahatilanteet voivat poiketa EKP: n kannanotoista, mutta jäsenet eivät saa toteuttaa yksittäisiä rahapolitiikkoja.

Talousuudistusten toteuttamiseksi vuoden 2008 maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen euroalue vahvisti säännökset lainojen myöntämisestä jäsenmailleen hätätilanteissa. Julkisen talouden yhdentymisen vuoksi se kannustaa vertaisarvioimaan jäsenvaltioiden kansallisia talousarvioita.

Euroalue

Hallinto ja edustus

EKP ja euroalueen EU-maiden keskuspankit päättävät yhdessä unionin rahapolitiikasta. EKP: llä on yksinomainen toimivalta päättää euroseteleiden ja -kolikoiden painamisesta ja lyömisestä. Se päättää myös euroalueen koron. Mario Draghi on nykyinen EKP: n puheenjohtaja.

Euroalueen monipuoliset makrotaloudelliset edut

Euron hyödyllisyys kasvaa, koska sitä käytetään laajemmin jäsenmaissa. Nimellisvaluuttakurssien epävakaus ja epävarmuus ovat paljon pienemmät yhtenäisvaluutan käytön seurauksena. Siksi transaktio- ja suojauskustannukset ovat alhaiset. Kauppa on lisääntynyt euroalueen sisäisissä maissa ilman ilmoitettua kaupan vääristymistä. Taloudellinen integraatio eri maissa on syvempi. Oman pääoman ja joukkovelkakirjojen rahoituskustannusten laskun myötä taloudellinen integraatio voi olla vauhtia. Hintojen suurempi läpinäkyvyys kannustaa markkinasegmenttien heikkenemiseen ja estää hintasyrjintää.

Parannettu makrotaloudellinen vakaus

EKP laski uskottavasti inflaation jäsenmaissaan. Jopa finanssikriisin aikana euron käyttöönoton jälkeen inflaatio-odotukset olivat matalampia. Korkojen lasku merkitsi kasvun ja investointien tukemista ja julkisen velan hoidon laskua. Vakaa hinta myötävaikuttaa makrotalouden vakauteen. Euroalue on melkein sietämätön iskuille ja ulkoiselle kehitykselle. Uuden valuutan käyttöönoton alkuperäiset kustannukset kaikille jäsenmaille sekä oikeudelliset, hallinnolliset ja muutokset aiheuttivat kuitenkin valtavia kustannuksia.

Vähentynyt valvonta makrotalouden vakauttamisessa

Koska jäsenmaat eivät enää pystyneet käyttämään suoraa valvontaa rahapolitiikassa tai valuuttakursseissa, oli epäsuoraa, että euroalueen jäsenet, joilla on palkkajäykkyyttä ja korkeampia nimellishintoja, joutuisivat aluksi kitkattomaan työttömyyteen. Sen odotettiin johtavan tuotannon ja työttömyyden lyhytaikaisiin vaihteluihin maissa, joissa tuote- ja työmarkkinat ovat vähemmän joustavia.

Reaaliset valuuttakurssit muuttuivat euron käyttöönoton jälkeen, ja sopeutumistaakka laski enemmän alijäämämaille, koska ne eivät kyenneet devalvoimaan.

Talouden hallinto vakiintui, kun rahoitusintegraatio syveni ja valuutan liikkuminen laajeni. Aikalla oli tärkeä rooli muokkaamalla euroalueen finanssipolitiikkaa.

Yhtenäisvaluutan käytöstä huolimatta euroalue on heterogeeninen sekoitus talouksia. Menestyksen saavuttamiseksi instituutioiden, rahoitusrakenteiden ja oikeusjärjestelmien erot on poistettava. Massiivinen valtakeskittyminen huipulla päätöksentekovallan kanssa uhkaa jäsenmaiden yksilönvapautta. Ei voida kuitenkaan kieltää, että yhteisen valuutan käyttö helpottaa kansallisten markkinoiden vaihtoa, erikoistumista ja integroitumista laajemmille markkinoille. Se vähentää myös merkittävästi valuuttariskin aiheuttamia transaktiokustannuksia ja lisää kansainvälisen kaupan hyötyjä.

Liittyvät lukemat

Lisätietoja on seuraavissa ilmaisissa rahoitusresursseissa:

  • Finanssipolitiikka Finanssipolitiikka Finanssipolitiikalla tarkoitetaan hallituksen finanssipolitiikkaa, johon hallitus manipuloi kulutus- ja verokantojaan taloudessa. Hallitus käyttää näitä kahta työkalua talouden seuraamiseen ja vaikuttamiseen. Se on rahapolitiikan sisarystrategia.
  • Englannin keskuspankki Englannin keskuspankki Englannin keskuspankki (BoE) on Ison-Britannian keskuspankki ja malli, jonka perusteella rakennetaan suurin osa keskuspankeista ympäri maailmaa. Perustamisestaan ​​lähtien vuonna 1694 pankki on muuttunut yksityisestä pankista, joka lainasi rahaa hallitukselle, Yhdistyneen kuningaskunnan viralliseksi keskuspankiksi.
  • Keskuspankin keskuspankki (Fed) Yhdysvaltain keskuspankki on Yhdysvaltojen keskuspankki ja maailman suurimman vapaan markkinatalouden takana oleva rahoitusviranomainen.
  • Basel III Basel III Basel III -sopimus on joukko rahoitusuudistuksia, jotka Basel III: n pankkivalvontakomitea (BCBS) on kehittänyt vahvistaakseen

Uusimmat viestit