Markkinoiden tunkeutuminen - yleiskatsaus, miten se lasketaan ja esimerkki

Markkinoille tunkeutuminen tarkoittaa määrällistä mittausta tuotteen käytöstä asiakkaalla. Sitä verrataan tietyn tuotteen tai palvelun arvioituihin kokonaismarkkinoihin Tuotteet ja palvelut Tuote on aineellinen esine, joka saatetaan markkinoille hankintaa, huomiota tai kulutusta varten, kun taas palvelu on aineeton esine, joka syntyy ja ilmaistaan suhde. Sitä käytetään sitten sellaisten strategioiden kehittämiseen, joita tarvitaan tuotteen tai palvelun kokonaisarrettien osuuden kasvattamiseen.

Markkinoiden tunkeutuminen

Markkinoiden levinneisyyden laskeminen antaa johtajille mahdollisuuden selvittää tarjouksensa potentiaalisten markkinoiden koko. Jos markkinoiden koko on riittävän suuri, uusi tulokas voi olla vakuuttunut siitä, että se voi saada tietyn prosenttiosuuden potentiaalisten asiakkaiden kokonaismäärästä. Asiakastyypit Asiakkailla on merkittävä rooli missä tahansa liiketoiminnassa. Ymmärtämällä paremmin erityyppiset asiakkaat, yritykset voivat paremmin kehittyä tällä alalla.

Myös vakiintuneet yritykset käyttävät markkinaosuutta määrittääkseen mahdollisuuden kasvattaa kokonaistulojaan.

Yhteenveto

  • Markkinoille tunkeutuminen tarkoittaa määrällistä mittausta tuotteen käytöstä asiakkaalla.
  • Se voidaan matemaattisesti ilmaista joko prosentteina tai suhteina, jotka edustavat yrityksen käytettävissä olevien markkinoiden prosenttiosuutta.
  • Yrityksen ulottuvuuden laajentamisprosessi sen käytettävissä olevien voittojen hyödyntämiseksi tunnetaan markkinoiden kehityksenä.

Esimerkki markkinoiden tunkeutumisesta

Tarkastellaan tilannetta, jossa maan väkiluku on 100 miljoonaa. Annetusta väestöstä noin 60 miljoonaa ihmistä omistaa matkapuhelimia. Siten televiestinnän markkinaosuus on 60 prosenttia.

Teoriassa väestöstä on edelleen olemassa segmentti, tarkalleen noin 40%, jota ei ole vielä käytetty. Se tarkoittaa, että teleyrityksellä on vielä potentiaalia kasvaa kyseisessä maassa. Vastaavasti maassa, jossa noin 20% väestöstä on käyttämättä, kasvumahdollisuus on pienempi.

Tällaisessa tilanteessa markkinoita kutsutaan tyydyttyneiksi markkinoiksi, mikä tarkoittaa, että kasvumahdollisuudet ovat vähäiset. Nykyisillä yrityksillä on jo suuri osa markkinaosuudesta, jättäen vain vähän tilaa myynnin kasvulle.

Markkinoiden tunkeutuminen yrityksiin

Markkinoille tunkeutumista ei sovelleta vain teollisuuteen tai alaan. Yritykset voivat myös käyttää sitä tuotteensa markkinaosuuden arviointiin.

Mittarina ilmaistuna niiden käyttäjien kokonaismäärä, jotka joko ovat jo ostaneet tietyn yrityksen tuotteen kilpailijan tarjoaman tuotteen sijaan tai jotka eivät ole ostaneet lainkaan tuotetta.

Se voidaan matemaattisesti ilmaista joko prosentteina tai suhteina, mikä edustaa yrityksen käytettävissä olevien markkinoiden prosenttiosuutta.

Kuinka markkinoiden tunkeutuminen lasketaan?

Tarjouksen markkinaosuuden laskemiseksi kyseisen tuotteen nykyinen myynnin määrä jaetaan kaikkien samanlaisten ominaisuuksien tai samoja tarpeita vastaavien tuotteiden kokonaismyyntimäärällä. Ne sisältävät myös yrityksen kilpailijoiden myymiä tuotteita. Tuloksena oleva luku kerrotaan 100: lla prosentin saavuttamiseksi.

Markkinoiden tunkeutuminen

Markkinoiden tunkeutumisen edut

Kun yrityksellä on suuri markkinaosuus tuotteissaan, sitä pidetään markkinajohtajana tällä alalla. Se antaa heille ainutlaatuisen markkinointiedun, koska he voivat käyttää suurempaa potentiaalisten asiakkaiden joukkoa.

Vakiintunut tuote ja vahva tuotenimi edistävät uskollisuutta ja positiivista suusta suuhun -mainontaa jne. Markkinajohtaja Markkinajohtaja Markkinoiden johtaja on yritys, jolla on suurin markkinaosuus alalla ja jolla on suurin osa kokonaismyynnistä tietyillä markkinoilla. Markkinat voivat myös neuvotella toimittajiltaan paremmat ehdot, koska suuren myyntimäärän ansiosta he voivat tehdä irtotavaratilauksia.

Vastaavasti he voivat käyttää kustannustehokkuutta toimintansa valtavan mittakaavan vuoksi. Jopa vähittäiskaupassa markkinajohtajalla voi olla parempi säilytystila ja sijoittelu kuin kilpailevilla tuotemerkeillä, koska niiden tuotteet ovat paljon suositumpia kohdeyleisön keskuudessa.

Kuinka yritykset voivat lisätä markkinoiden tunkeutumista?

Yrityksen ulottuvuuden laajentaminen sellaisten voittojen saavuttamiseksi, jotka ovat yrityksen käytettävissä suurella markkinaosuudella, kutsutaan markkinoiden kehitykseksi. Se sisältää strategioita, jotka liittyvät mainontaan, suoramyyntiin, sosiaalisen median kampanjoihin, hintojen alentamiseen, tuotetarjonnan niputtamiseen jne.

Lisätietoja

Rahoitus on Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan rahoitusanalyytikkoksi. Suosittelemme alla olevia lisäresursseja oppimaan ja kehittämään taloudellisen analyysin tietämystäsi:

  • Markkinadynamiikka Markkinadynamiikka Markkinadynamiikka viittaa voimiin, jotka vaikuttavat tuottajien ja kuluttajien hintoihin ja käyttäytymiseen. Voimat johtavat hinnoittelusignaalien syntymiseen
  • Tarjonta ja kysyntä Tarjonta ja kysyntä Tarjonnan ja kysynnän lait ovat mikrotaloudellisia käsitteitä, jotka sanovat, että tehokkailla markkinoilla tavaran toimitettu määrä ja siitä tavarasta vaadittu määrä ovat yhtä suuret. Kyseisen tavaran hinnan määrää myös kohta, jossa kysyntä ja tarjonta ovat keskenään tasa-arvoisia.
  • Palvelukelpoiset saatavissa olevat markkinat (SOM) Palvelukelpoiset saatavissa olevat markkinat (SOM) Palvelukelpoiset saatavissa olevat markkinat (SOM) on arvio tietyn tuotesegmentin tulojen osasta, jonka yritys pystyy saamaan.
  • Osoitettavien markkinoiden kokonaismäärä (TAM) Osoitettavien markkinoiden kokonaismäärä (TAM-osoitemarkkinoiden kokonaismäärä), joita kutsutaan myös käytettävissä oleviksi kokonaismarkkinoiksi, on tuotteen tai palvelun kokonaistulomahdollisuus, jos

Uusimmat viestit