Öljyn ja kaasun taloudellinen mallinnus - Corporate Finance Institute

Öljyn ja kaasun taloudellinen mallinnus Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen tuloksen ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan. on käytäntö rakentaa nettovarallisuusarvo (NAV) Private Equity vs Hedge Fund Vertaa pääomasijoitusrahastoa verrattuna hedge-rahastoon sijoittajien, riskien, likviditeetin, aikahorisontin, korvausrakenteen, uran ja muiden kunkin energiamallin hyvien ja huonojen puolien suhteen. projekti tai omaisuus. Tehtävänä on ennustaa yrityksen jokaisen suurhankkeen kassavirta, jotta voidaan arvioida etsintä- ja tuotantosegmentin (E&P) arvo, jota kutsutaan nimellä "upstream Project Finance - A Primer Project finance primer". Projektirahoitus on projektin koko elinkaaren taloudellinen analyysi. Tyypillisesti kustannus-hyötyanalyysiä käytetään öljy- ja kaasualan yritysten luokkaan.

Rahoitusalan ammattilaisten, jotka haluavat jatkaa uraa öljy- ja kaasuteollisuudessa, on saatava vankka tieto rahoitusmallien kehittämisestä, tarkistamisesta ja analysoinnista. Sertifiointi on erittäin hyödyllistä energia-alan ammattilaisille sekä analyytikoille ja osakkuusyrityksille sijoituspankeissa.

Koulutus kattaa yleensä aiheita, kuten tilinpäätösmallinnus, herkkyysanalyysi, arvostus, rahoitusmekaniikka, yritysjärjestelyjen mallinnus sekä operatiiviset ja investointimittarit.

Öljyn ja kaasun taloudellinen mallinnus

Uusimmat viestit