REIT-kauppa - Yleiskatsaus, miten se toimii, ominaisuudet

Kaupankäynnin kohteena oleva REIT tarkoittaa kiinteistösijoitusyhtiötä (REIT), jota ei ole noteerattu ja jolla ei käydä kauppaa julkisella pörssillä New Yorkin pörssi (NYSE) New Yorkin pörssi (NYSE) on maailman suurin arvopaperipörssi, joka isännöi 82% S&P 500: sta sekä 70 maailman suurinta yritystä. Se on julkisesti noteerattu yritys, joka tarjoaa alustan ostamiseen ja myyntiin. Kaupankäynnin kohteena olevat REIT: t antavat sijoittajille mahdollisuuden käyttää monipuolisia kiinteistösijoituksia, joilla on vähän pääomavaatimuksia ja veroetuja.

REIT, jota ei vaihdeta

Kiinteistösijoitusyhtiö (REIT) selitetty

Kiinteistösijoitusyhtiö (REIT) tarkoittaa rahastoyhtiötä, joka omistaa, toimii ja rahoittaa tuloja tuottavia kiinteistösijoituksia. REIT-rahastot on suunniteltu sijoitusrahastojen tavoin Sijoitusrahastot Sijoitusrahasto on joukko rahaa, jota kerätään monilta sijoittajilta osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopapereihin sijoittamiseksi. Sijoitusrahastot ovat sijoittajaryhmän omistuksessa ja niitä hoitavat ammattilaiset. Tutustu erityyppisiin rahastoihin, niiden toimintaan ja niihin sijoittamisen etuihin ja kompromisseihin, jotka ovat olennaisilta osin yhdistettyjä varoja monilta sijoittajilta, joita käytetään tuottamaan mittakaavaetuja ja pääsemään sijoitusvaihtoehtoihin, joita he eivät normaalisti pystyisi käyttämään erikseen.

Kiinteistösijoituksille on ominaista, että ne ovat erittäin epälikvidejä, kalliita, vaativat paljon ylläpitoa ja epähomogeenisia. Tällaiset tekijät tekevät kiinteistöihin sijoittamisen hyvin vaikeaksi jokapäiväisille yksityissijoittajille. REIT tarjoaa kuitenkin mahdollisuuden monille yksityissijoittajille yhdistää varansa yhteen. Ammattimaisen kiinteistösalkunhoitajan avulla yksityissijoittajat voivat sijoittaa kiinteistöihin käsittelemättä yksittäisten kiinteistöjen ostamisen, hallinnoinnin ja rahoituksen vaikeuksia itse.

REIT: t seuraavat yksinkertaista liiketoimintamallia, jossa REIT: t ovat yrityksiä, jotka on perustettu:

 1. Osta kiinteistöjä
 2. Kerää vuokrat vuokralaisilta
 3. Jakaa vuokrat osakkeenomistajille osinkoina

REIT: t erikoistuvat yleensä tietyille kiinteistöaloille; jotkut voivat kuitenkin monipuolistua monen tyyppisiksi ominaisuuksiksi. Joitakin esimerkkejä kiinteistöaloista ovat:

 • Asuinrakennukset (talot, huoneistot, asunnot)
 • Kaupalliset liikekiinteistöt REIT Kaupalliset kiinteistöt REIT ovat kiinteistösijoitusyhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet liikekiinteistöihin. REIT: t toimivat kuten sijoitusrahastot, joissa sijoittajat (toimistorakennukset, vähittäiskaupan keskukset, varastointikeskukset, hotellit)
 • Teollisuus (varastot, tehtaat)
 • Infrastruktuuri (putkistot, kaapelit, puhelintornit)
 • Muu (terveydenhuoltolaitokset, timberland jne.)

REITs tarjoaa myös veroetua sijoittajille, koska ne on järjestetty trusteiksi; he saavat suotuisan verokohtelun ja heidän on maksettava käytännössä kaikki tulonsa osinkoina sijoittajille. Se tekee REITistä erittäin houkuttelevan iäkkäille sijoittajille.

REIT-lomakkeiden muodot

REIT-paketteja on eri muodoissa, joista sijoittajat voivat valita. REIT-tiedostoja on kolme ensisijaista tyyppiä:

 1. Yksityiset REITit
 2. Julkiset ei-kaupankäynnin kohteena olevat REITit
 3. Julkisesti vaihdetut REITit

Yksityiset REITit ei ole rekisteröity Securities Exchange Commissionin (SEC) Securities and Exchange Commissionissa (SEC) Yhdysvaltojen Securities and Exchange Commission eli SEC on Yhdysvaltojen liittohallituksen riippumaton virasto, joka vastaa liittovaltion arvopaperilakien täytäntöönpanosta ja arvopaperisääntöjen ehdottamisesta. Se vastaa myös arvopaperiteollisuuden sekä osake- ja optiopörssien ylläpidosta, eikä SEC ole sitä säännellyt. Näistä REIT-tiedoista on hyvin vähän julkista tietoa, ja yleensä vain korkean nettovarallisuuden omaavat henkilöt voivat sijoittaa tällaisiin REIT-tietoihin. Yksityiset REITit ovat erittäin epälikvidejä, ja varoja on vaikea lunastaa niistä.

Julkiset REITit, joilla ei käydä kauppaa ei ole listattu julkisessa pörssissä; niitä säätelee kuitenkin SEC. Ne ovat epälikvidejä sijoituksia, mutta yksityissijoittajat voivat sijoittaa ne. Yksityisten REIT-yhtiöiden tavoin voi kuitenkin olla vaikeaa lunastaa varoja julkisilta pörsseiltä, ​​joille ei käydä kauppaa.

Julkisesti noteeratut REITit ovat SEC-rekisteröityjä ja säänneltyjä. Ne ovat markkinoiden epävakauden alaisia; Ne tarjoavat kuitenkin myös edun olla paljon likvideämpiä. Sijoittajat voivat lunastaa varansa paljon helpommin kuin yksityisillä REIT- tai julkisilla REIT-kaupoilla. Julkisesti noteeratut REIT-asiakirjat ovat myös avoimimpia REIT-muotoja.

Kaupankäynnin kohteena olevat REIT-selitykset

Yleensä REIT-osakkeilla käydään julkista kauppaa rahoituspörssissä samalla tavoin kuin osakkeilla; Joitakin REIT-raportteja ei kuitenkaan ole julkisesti listattu. Koska REIT-osakkeilla ei käydä kauppaa jälkimarkkinoilla, ne ovat paljon epälikvidimpiä kuin julkisesti noteeratut kollegansa. Se nostaa palkkiot ja odotetut tuotot myös sijoittajilta. REIT-johtajien kannalta kaupattomat REIT-sopimukset ovat suotuisia, koska pääoma on lukittu pidemmäksi ajaksi.

Kaupankäynnin kohteena olevien REIT-tietojen ominaisuudet

REITit, joilla ei käydä kauppaa, toimivat samoin kuin kaupankäynnin kohteena olevat REITit, joilla on sama liiketoimintamalli, suotuisat verokohtelut ja velvoite palauttaa suuri osa tuloista takaisin REIT: n haltijoille osinkojen muodossa.

REITit, jotka eivät ole kaupankäynnin kohteena, on julkisesti noteerattu, mutta ne on silti rekisteröitävä SEC: ssä. Heidän on edelleen tehtävä myös sääntelytiedot, mukaan lukien neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset taloudelliset raportit.

Suurin osa kaupankäynnin kohteena olevista REIT-kaupoista luodaan sisäänrakennetulla rajallisella maturiteettipäivällä, jossa on kaksi mahdollista vaihtoehtoa erääntymisen jälkeen.

 1. REITin ei tarvitse käydä kauppaa julkisessa pörssissä.
 2. REITin ei tarvitse käydä kauppaa.

Kaupankäynnin kohteena olevien REIT-etujen edut

Kaupankäynnin kohteena olevien REIT-yhtiöiden edut ovat seuraavat:

 • Useimpien sijoittajien käytettävissä ilman suuria pääomavaatimuksia
 • SEC: n sääntelemät ja avoimia taloudellisten tietojen toimittamisessa
 • Päivittäisten hintavaihtelujen ja volatiliteetin puuttuminen

Kaupankäynnin kohteena olevien REIT-hankkeiden haitat

Joitakin haittoja sijoittamatta kaupankäynnin kohteena oleviin REIT: iin ovat seuraavat:

 • Yleensä veloita korkeampia maksuja
 • Ovat epälikvidejä - varoja on vaikea lunastaa

Lisäresurssit

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

 • Absorptioprosentti Absorptioprosentti, kiinteistöissä yleisesti käytetty termi, on korko, jolla kodeja myydään alueella tietyn ajanjakson aikana. Imeytymisnopeus on yli 20%
 • Kiinteistöyhtiö (REOC) Kiinteistöalan yritys (REOC) Kiinteistöalan yritys (REOC) on yritys, joka omistaa ja ylläpitää kiinteistöjä ja jonka osakkeet käyvät kauppaa julkisilla valuuttamarkkinoilla, kuten
 • REIT: iin sijoittamisen riskitekijät REIT: iin sijoittamisen riskitekijät Tunne tässä artikkelissa REIT: iin sijoittamisen erilaiset riskitekijät. Kiinteistösijoitusyhtiöt (Real Estate Investment Trust, REIT) viittaavat sijoittajien sijoitusosakkeisiin
 • REIT vs. REOC REIT vs REOC Sijoittajana on tärkeää tietää erot REIT: n ja REOC: n välillä. Kiinteistösijoitusyhtiö (REIT) ja kiinteistöalan yritys

Uusimmat viestit