Sarjan 7 tentti - yleiskatsaus, vaatimukset, rakenne

Sarjan 7 tentti tunnetaan virallisesti nimellä General Securities Representative Examination, ja sitä hallinnoi Finanssialan sääntelyviranomainen (FINRA). Yhdysvalloissa rahoitusalan ammattilaisten on suoritettava ja läpäistävä tentti saadakseen lisenssin kaupankäynnin kohteena oleville arvopaperituotteille, kuten yritysten arvopapereille, kunnallisten rahastojen arvopapereille. Kunnan joukkovelkakirjalaina Kunnan joukkovelkakirjalaina viittaa joukkovelkakirjalainan tai kiinteätuottoiseen arvopaperiin, jonka liikkeeseen laskee valtion kunta, kunta tai osavaltio rahoittamaan valtion, sijoitusyhtiön tuotteita jne.

Sarjan 7 tentti

Suurin osa finanssipalvelualan työnantajista edellyttää, että potentiaaliset työntekijät ovat läpäisseet sarjan 7 kokeen yhtenä pääsyvaatimuksena. Lokakuussa 2018 FINRA järjesti ennakkokokeen, joka tunnetaan nimellä Securities Industry Essentials (SIE) -testi, jotta voidaan arvioida ehdokkaan tietämys taloudellisista perusperiaatteista.

Yhteenveto

  • Sarja 7 -tentti on tentti ja lisenssi, joka antaa hakijoille oikeuden myydä kaikenlaisia ​​arvopapereita, kuten osakkeita ja joukkovelkakirjoja, hyödykkeitä ja futuureja lukuun ottamatta.
  • Se on lähtötason vaatimus osakevälittäjille, jotka haluavat ostaa ja myydä arvopapereita Yhdysvalloissa.
  • Tentti koostuu 125 monivalintakysymyksestä, ja ehdokkaiden on läpäistävä vähintään 72%.

Sarjan 7 kokeet

Sarja 7 -tentti on lisenssitentti osakevälittäjille ja muille rahoituspalvelujen ammattilaisille, jotka ovat mukana arvopaperien, kuten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen kaupassa, lukuun ottamatta hyödykkeitä ja futuureja Futuurisopimus Futuurisopimus on sopimus kohde-etuuden ostamisesta tai myymisestä myöhempi päivämäärä ennalta määrätylle hinnalle. Se tunnetaan myös johdannaisena, koska tulevat sopimukset saavat arvonsa kohde-etuudesta. Sijoittajat voivat ostaa oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta myöhemmin ennalta määrättyyn hintaan. . Tentti testaa ehdokkaan tietämyksen välittäjän toiminnoista, kuten yritysarvopapereiden, sijoitusyhtiötuotteiden, valtion arvopapereiden, optioiden, muuttuvien elinkorkojen, pakattujen arvopapereiden, suorien osallistumisohjelmien ja kuntien arvopapereiden myynnistä.

Kokeen läpäisseistä ammattilaisista tulee Financial Industry Regulatory Authorityn (FINRA) virallisesti rekisteröityjä edustajia Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) toimii itsesääntelyorganisaationa Yhdysvalloissa toimiville arvopaperiyrityksille. , ja se lisää myös heidän työllistettävyyttä finanssipalvelualalla. Sarja 7 -tentti ei kata kiinteistöjä tai vakuutustuotteita. Välittäjien on myytävä kiinteistöjä ja vakuutustuotteita muita kokeita ja lisenssejä.

Sen lisäksi, että finanssialan ammattilaisten on varustettu alan tietämyksellä, heidän on noudatettava tiukempia standardeja kuin luvattomilla välittäjillä. FINRA vaatii toimiluvan saaneita välittäjiä noudattamaan korkeimpia standardeja, jotta heidän asiakkaansa saavat parhaan palvelun.

Sarjan 7 tenttivaatimukset

FINRA esitteli 1.10.2018 alkaen Securities Industry Essentials (SIE) -kokeen, jonka ehdokkaiden on läpäistävä ennen 7. sarjan tenttiä. SIE on alustava tentti lähtötason välittäjille. Se testaa yleisiä aiheita, kuten sääntelyvirastot Securities and Exchange Commission (SEC) Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission eli SEC on Yhdysvaltojen liittohallituksen riippumaton virasto, joka vastaa liittovaltion arvopaperilakien täytäntöönpanosta ja arvopaperisääntöjen ehdottamisesta. Se vastaa myös arvopaperiteollisuuden, osake- ja optiopörssien ylläpidosta ja niiden toiminnasta, hyväksyttävistä ja ei-hyväksyttävistä teollisuuden käytännöistä, tuotetiedoista ja arvopaperikaupan perusteista. SIE-tentti ei edellytä, että mahdollisia ehdokkaita sponsoroi FINRA-jäsenyritys.

Yksi FINRAn vaatimuksista sarjan 7 tenttiehdokkaille on, että jäsenyrityksen on sponsoroitava heitä. Sponsoroivan yrityksen on toimitettava U4-lomake - eli yhtenäinen hakemus turvallisuusalan rekisteröinnille - jotta ehdokas voidaan ilmoittautua Series 7 -tenttiin.

Sponsoroivan yrityksen on myös katettava Series 7 -tenttipalkkio. Sekä SIE että Series 7 -tentti ovat keskeisiä edellytyksiä, joten ehdokkaiden on läpäistävä molemmat kokeet saadakseen arvopaperikaupan lisenssin. Potentiaaliset ehdokkaat voivat päättää suorittaa molemmat tentit missä tahansa järjestyksessä, kunhan he läpäisevät molemmat tentit määrätyssä ajassa.

Sarjan 7 kokeen rakenne

Sarja 7 -tentti sisältää 125 monivalintakysymystä, jotka ehdokkaiden on täytettävä 3 tunnin ja 45 minuutin kuluessa. Se tarkoittaa, että ehdokkaalle annetaan yksi minuutti ja 48 sekuntia kutakin kysymystä kohden. Kokeen läpäisy on 72%, jonka ehdokkaiden on saavutettava saadakseen harjoitteluluvan. Tentin hinta on 245 dollaria - alennus edellisestä 305 dollarin tenttimaksusta.

Ennen 1. lokakuuta 2018 hakijoiden oli täytettävä 250 kysymystä kuuden tunnin kuluessa, ja tenttimaksu oli 305 dollaria. Ehdokkaiden täytyi suorittaa vain 7. sarjan tentti, koska SIE-tenttiä ei ollut. Kun uusi Series 7 -tenttimuoto hyväksyttiin, testi on nyt lyhyempi ja kohtuuhintaisempi. Lisäksi ehdokkaiden on läpäistävä sekä SIE- että Series 7 -kokeet saadakseen toimiluvan saaneen välittäjän.

Sarjan 7 kokeen suorittamisen jälkeen FINRA ei myönnä fyysisiä todistuksia menestyneille ehdokkaille. Sen sijaan potentiaaliset työnantajat pääsevät tutustumaan todistukseen tentin suorittamisesta FINRAn keskusrekisterikeskuksessa (CRD). Sarja 7 -tentti on myös edellytys muille arvopaperikokeille, kuten sarjoille 24, 26 ja 31.

Yritykset sallittu 7. sarjan kokeeseen

Jos hakija ei läpäise Series 7 -kokeita ensimmäisellä yrityksellään, FINRA antaa heille mahdollisuuden suorittaa tentti uudelleen 30 päivän kuluttua. Kokeita läpäistä kokeita ei ole rajoitettu, mutta kokeen useita kertoja suorittaneille on aikarajoituksia.

Kolme ensimmäistä yritystä ehdokkaan on odotettava vähintään 30 päivää ennen kuin hän istuu taas tentille. Kolmen epäonnistuneen yrityksen jälkeen ehdokkaan on odotettava vähintään kuusi kuukautta kokeen uudelleen suorittamiseen.

Lisäresurssit

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Pankki- ja arvopaperiteollisuuden komitea (BASIC) Pankki- ja arvopaperiteollisuuden komitea (BASIC) Pankki- ja arvopaperiteollisuuden komitea (BASIC) perustettiin vuonna 1970 tavoitteenaan standardoida, automatisoida ja tehostaa käsittelyä
  • Finance's Test Center Test Center Tämä testikeskus tarjoaa ilmaisia ​​arviointeja Excelin, rahoituksen ja kirjanpidon aloilla. Voit käyttää näitä resursseja testataksesi tietosi ja arvioidaksesi
  • Talousanalyytikkotesti Talousanalyytikkotesti
  • Ammatillinen täydennyskoulutus (CPE) Ammatillinen täydennyskoulutus (CPE) Ammatillinen täydennyskoulutus (CPE) on vaatimus sertifioiduille tilintarkastajille (CPA), joka on suunniteltu auttamaan ylläpitämään heidän pätevyyttään ja taitojaan ammattipalvelujen tarjoajina. Osana jatkuvia vaatimuksia ylläpitää CPA-nimitystä

Uusimmat viestit