Vaihtomarginaali - Yleiskatsaus, Marginaali ja säännöt

Termi vaihtelumarginaali viittaa marginaalimaksuun, jonka selvitysosapuoli suorittaa selvitystilalle futuurisopimusten hintamuutosten perusteella Futuurisopimus Futuurisopimus on sopimus kohde-etuuden ostamisesta tai myymisestä myöhemmin ennalta määrätyn hinnan perusteella. Se tunnetaan myös johdannaisena, koska tulevat sopimukset saavat arvonsa kohde-etuudesta. Sijoittajat voivat ostaa oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuutta myöhemmin ennalta määrättyyn hintaan. selvitysosaston jäsenten hallussa.

Selvitysosapuolten on maksettava vaihtomarginaaleja päivittäin tai päivän sisällä, jotta vähennetään selvityskeskusten pitämien korkean riskin positioiden riskiä. Siten vaihtomarginaalin kerääminen jäseniltä antaa selvityskeskukselle mahdollisuuden ylläpitää kokonaisriskialttiutta sopivalla tasolla siten, että kaikkien kauppiaiden maksaminen helpottuu.

Vaihtomarginaali

Vaihtelumarginaalia käytetään nostamaan marginaalitilin pääomavirta ennalta määrättyyn marginaalitasoon. Sitä kutsutaan ylläpitomarginaaliksi Ylläpitomarginaali Ylläpitomarginaali on pääoman kokonaismäärä, joka on säilytettävä sijoitustilillä sijoitus- tai kaupankäyntiaseman säilyttämiseksi ja välttämiseksi. Summa on yleensä pienempi kuin kauppojen tekemiseen tarvittava alkumarginaali. Likvideillä varoilla on ylläpidettävä sitä, jotta sitä voidaan käyttää vakuutena tulevaisuuden tappioiden varalta. Se varmistaa kyseisen selvitystalon sujuvan toiminnan.

Vaihtelumarginaali riippuu monista tekijöistä, kuten omaisuuserän tyypistä, vallitsevista markkinaolosuhteista ja odotettavissa olevista hintamuutoksista. Vaihtelumarginaalin maksaminen katsotaan tarpeelliseksi, kun kaupankäyntitilin varat laskevat alle ylläpitomarginaalin. Lisävarojen pyyntö tunnetaan marginaalipyynnön marginaalipyynnönä Marginaalipyyntö tapahtuu, kun marginaalitilin arvo laskee alle tilin ylläpitomarginaalivaatimuksen. Marginaali on välityspyyntö.

Yhteenveto

  • Vaihtelumarginaali tarkoittaa selvitysosapuolen suorittamaa marginaalimaksua selvityskeskukselle selvitysosapuolten hallussa olevien futuurisopimusten hintamuutosten perusteella.
  • Vaihtelumarginaali riippuu monista tekijöistä, kuten omaisuuserän tyypistä, vallitsevista markkinaolosuhteista ja odotettavissa olevista hintamuutoksista.
  • Kun välittäjä tarvitsee sijoittajansa maksamaan lisää varoja kaupankäyntitililleen täyttääkseen marginaalin vähimmäisvaatimukset, soitetaan marginaali.

Mitä selvitysosapuolet ja selvitysyhteisöt ovat?

Selvitysjäsen on välitystoimisto, joka täyttää seuraavat kriteerit: sen on oltava minkä tahansa itsesääntelyorganisaation jäsen. Itsesääntelyorganisaatio Itsesääntelyorganisaatio tai organisaatio on organisaatio, joka on perustettu sääntelemään tiettyjä ammatteja tai toimialaa . Ne ovat yleensä valtiosta riippumattomia, ja sillä on oltava yksi tai useampi jäsenyys missä tahansa suuressa Yhdysvaltain pörssissä. Futuurivälittäjä olisi esimerkki selvitysosapuolesta.

Selvityskeskus on välittäjäorganisaatio, joka varmistaa, että liiketoimen molemmat osapuolet, eli ostaja ja myyjä, noudattavat sopimuksen velvoitteita. Selvityskeskus voi toimia futuurisopimusten ja optiosopimusten kolmantena osapuolena ja suorittaa useita toimintoja, kuten kauppojen selvitys, kaupankäyntitilien selvittäminen, kaupankäyntitietojen ilmoittaminen, marginaalirahojen kerääminen ja vasta ostettujen instrumenttien toimituksen sääntely.

Esimerkki vaihtelumarginaalista

Tarkastellaan tilannetta, jossa kauppias ostaa futuurisopimuksen. Sopimuksen alkumarginaali, joka on kaupan toteuttamiseksi vaadittava vähimmäispääoma, on 5000 dollaria. Huoltomarginaali voi olla 4000 dollaria. Se tarkoittaa, että jos tilin saldo laskee 4000 dollariin, elinkeinonharjoittajan on lisättävä tili takaisin 5000 dollariin. Tämä johtuu siitä, että kauppiaan tilillä oleva puskurimäärä on alennettu tasolle, jota ei voida hyväksyä.

Ero alkuperäisen marginaalin ja ylläpitomarginaalin välillä, eli 1000 dollaria, on vaihtelumarginaali. Vaihtelumarginaali on siis varojen määrä, joka vaaditaan sen varmistamiseksi, että tili saavuttaa vähimmäistason tulevien kauppojen varmistamiseksi.

Mikä on Margin Call?

Kun välittäjä tarvitsee sijoittajansa maksamaan lisää varoja kaupankäyntitililleen täyttääkseen marginaalin vähimmäiskriteerit, soitetaan marginaali. Yleensä marginaalitarpeen tarve syntyy, kun tilin oma pääoma jää alle vaaditun vähimmäismäärän, esimerkiksi kun tili menettää rahaa tai ottaa lisää positioita.

Siinä tapauksessa, että sijoittajat eivät pysty vastaamaan marginaalikutsulle, välittäjän on joko vähennettävä riski hyväksyttävälle tasolle tai myytävä osa tilin arvopapereista.

Säännöt vaihtelumarginaalista

Rahoitusalan sääntelyviranomaisen (FINRA) mukaan rahoitusalan sääntelyviranomainen (FINRA) Rahoitusalan sääntelyviranomainen (FINRA) toimii itsesääntelyorganisaationa Yhdysvalloissa toimiville arvopaperiyrityksille. , varastojen osalta ylläpitomarginaali on asetettava vähintään 25 prosenttiin. Muut välittäjät saavat pitää korkeammat vähimmäismäärät harkittuaan riskin asteen ja sijoittajan.

Tietyn määrän alapuolista vaihtomarginaalin siirtoa ei tarvita. Summaa kutsutaan vähimmäissiirtomääräksi (MTA). Euroopan unionin (EU) määräysten mukaan määrä on 500 000 euroa.

Harkitse esimerkiksi tilannetta, jossa kauppias ostaa 100 osaketta hintaan 50 dollaria. Välittäjä asettaa oston alkumarginaaliksi 50%. Se tarkoittaa, että välittäjän on ylläpidettävä 2500 dollarin (50% 100 * 50) rahastoa koko ajan.

Oletetaan, että huoltomarginaali on 2000 dollaria. Jos osakkeen hinta putoaa 30 dollariin kukin, 2000 dollaria tuo saldon 500 dollariin, mikä on 1500 dollaria vähemmän kuin ylläpitomarginaali. Uuden alkumarginaalin määräksi tulee 1500 dollaria (50% 100 * 30). Se tarkoittaa, että tilin täydentämiseksi uudelle marginaalitasolle vaaditaan 1 000 dollarin marginaali.

Liittyvät lukemat

Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:

  • Pankki- ja arvopaperiteollisuuden komitea (BASIC) Pankki- ja arvopaperiteollisuuden komitea (BASIC) Pankki- ja arvopaperiteollisuuden komitea (BASIC) perustettiin vuonna 1970 tavoitteenaan standardoida, automatisoida ja tehostaa käsittelyä
  • Euroalue Euroalue Kaikki Euroopan unionin maat, jotka ottivat euron käyttöön kansallisena valuuttana, muodostavat maantieteellisen ja taloudellisen alueen, joka tunnetaan nimellä euroalue. Euroalue on yksi maailman suurimmista talousalueista. Yhdeksäntoista Euroopan 28 maasta käyttää euroa
  • Rahoituksen välittäjä Taloudellinen välittäjä tarkoittaa laitosta, joka toimii välittäjänä kahden osapuolen välillä helpottaakseen finanssitransaktiota. Rahoitusvälittäjiksi yleisesti kutsuttuja laitoksia ovat liikepankit, sijoituspankit, sijoitusrahastot ja eläkerahastot.
  • Kaupankäyntimekanismit Kaupankäyntimekanismit Kaupankäyntimekanismit viittaavat eri menetelmiin, joilla omaisuuserät käydään kauppaa. Kaupankäyntimekanismien kaksi päätyyppiä ovat noteerattu ja toimeksiantopohjainen kauppamekanismi

Uusimmat viestit