Mitä ovat yrityslainat?

Yritysjoukkolainoja laskee liikkeeseen yhtiöt Corporation Yhtiö on oikeushenkilö, jonka yksityishenkilöt, osakkeenomistajat tai osakkeenomistajat ovat perustaneet voittoa varten. Yritykset voivat tehdä sopimuksia, nostaa kanne ja nostaa kanne, omistaa omaisuuttaan, maksaa liittovaltion ja osavaltion veroja ja lainata rahaa rahoituslaitoksilta.

Lue lisää
Mikä on vastaava vuotuinen eläkevakuutus?

Vastaava vuotuinen elinkorko (EAA) on menetelmä eri elinkaaren kestävien hankkeiden arvioimiseksi. Perinteiset projektin kannattavuustiedot, kuten NPV NPV Formula A -opas Excelin NPV-kaavaan, kun suoritetaan taloudellista analyysiä. On tärkeää ymmärtää tarkasti, kuinka NPV-kaava toimii Excelissä ja sen takana oleva matematiikka.

Lue lisää
Kirjanpito-opas

Tässä kirjanpitopalkkaoppaassa annamme sinulle keskitason korvausluvut sekä julkisessa että yksityisessä kirjanpidossa työskentelevistä henkilöistä. Kirjanpitäjät ovat vastuussa tilinpäätöksen tarkastamisesta. Kolme tilinpäätöstä Kolme tilinpäätöstä ovat tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma.

Lue lisää
Mikä on tyypin I virhe?

Tilastollisessa hypoteesitestauksessa tyypin I virhe on olennaisesti todellisen nollahypoteesin hylkääminen. Tyypin I virhe tunnetaan myös väärä positiivinen virhe. Toisin sanoen, se johtaa virheellisesti sellaisen ilmiön olemassaoloon, jota ei ole olemassa.Huomaa, että tyypin I virhe ei tarkoita, että hyväksymme virheellisesti kokeen vaihtoehtoisen hypoteesin.

Lue lisää
Projektibudjetin malli

Tämä projektibudjettimalli tarjoaa työkalun yhteenvetoon projektin kustannusbudjetista.Alla on kuvakaappaus projektibudjetin mallista:Lataa ilmainen malliKirjoita nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen ja lataa ilmainen malli nyt!Projektibudjetti on työkalu, jota projektipäälliköt käyttävät arvioidakseen projektin kokonaiskustannukset.

Lue lisää
Mitä ovat biologiset hyödykkeet?

Biologiset hyödykkeet ovat eläviä varoja - esimerkiksi puita, eläimiä tai kannabista. Tase Tase Tase on yksi kolmesta perustilinpäätöksestä. Nämä lausunnot ovat avainasemassa sekä taloudellisessa mallinnuksessa että kirjanpidossa. Tase näyttää yrityksen taseen loppusumman ja sen, miten nämä varat rahoitetaan joko velalla tai omalla pääomalla.

Lue lisää
Mikä on päätöksentekopuu?

Päätöspuu on puumaisen rakenteen omaava tukityökalu, joka mallintaa todennäköiset tulokset, resurssikustannukset, apuohjelmat ja mahdolliset seuraukset. Päätöspuut tarjoavat tavan esittää algoritmeja. Algoritmit (Algos) Algoritmit (Algos) ovat joukko ohjeita, jotka otetaan käyttöön tehtävän suorittamiseksi.

Lue lisää
Mikä on vuotuinen toistuva tuotto (ARR)?

Vuotuinen toistuva tuotto (ARR) tarkoittaa vuositasolla normalisoitua tuloa, jonka yritys odottaa saavansa asiakkailtaan tuotteiden tai palvelujen toimittamisesta. Tuotteet ja palvelut Tuote on aineellinen erä, joka saatetaan markkinoille hankintaa varten. huomiota tai kulutusta, kun palvelu on aineeton esine, joka syntyy.

Lue lisää
Mitä ovat kasvukannat?

Kasvukannat ovat osakkeita, joiden kasvu on huomattavasti nopeampaa kuin markkinoilla vallitseva keskimääräinen kasvuvauhti. Se tarkoittaa, että kasvukanta kasvaa nopeammin kuin markkinoiden keskimääräinen osakekanta ja tuottaa siten tuloja nopeammin.Kasvukannan ominaisuudet1.

Lue lisää
Mikä on kiinteistökehitysmalli?

Kiinteistökehitysmalli koostuu yleensä kahdesta osasta: Deal Summary ja Cash Flow Model. Deal-yhteenvedossa luetellaan kaikki tärkeät oletukset - mukaan lukien aikataulu (joka sisältää aikataulun), kiinteistötilastot, kehityskustannukset, rahoitusoletukset ja myyntioletukset - ja niitä käytetään laskettaessa talouden ja kannattavuuden kannattavuusindeksi kannattavuusindeksi (PI) ) mittaa tulevien kassavirtojen nykyarvon ja alkuperäisen sijoituksen välistä suhdetta.

Lue lisää