Mikä on due diligence?

Due diligence on potentiaalisen kaupan tai sijoitusmahdollisuuden todentamis-, tutkinta- tai tarkastusprosessi kaikkien asiaan liittyvien tosiseikkojen ja taloudellisten tietojen vahvistamiseksi. Kolme tilinpäätöstä Kolme tilinpäätöstä ovat tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma.

Lue lisää
Mikä on COUNT-toiminto?

COUNT-funktio on Excel-tilastofunktion funktioiden luettelo tärkeimmistä Excel-funktioista finanssianalyytikoille. Tämä huijausarkki kattaa 100 toimintoa, jotka ovat tärkeitä tietää Excel-analyytikkona. Tämän toiminnon avulla voidaan laskea numero sisältävien solujen lukumäärä sekä numeroita sisältävien argumenttien määrä.

Lue lisää
Mitä ovat jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit?

Jälkimarkkinakelpoiset arvopaperit ovat rajoittamattomia lyhytaikaisia ​​rahoitusinstrumentteja, jotka lasketaan liikkeeseen joko oman pääoman ehtoisiin arvopapereihin Osakkeet Mikä on osake? Henkilöä, joka omistaa osakkeita yrityksessä, kutsutaan osakkeenomistajaksi, ja hänellä on oikeus vaatia osaa yrityksen jäännösvaroista ja tuloksesta (jos yritys puretaan koskaan). Ter

Lue lisää
Mikä on liiketoiminnan riski?

Liiketoimintariskillä tarkoitetaan uhkaa yrityksen kyvylle saavuttaa taloudelliset tavoitteensa. Ansaintaneuvonta Ansaintaneuvonta on julkisen kaupankäynnin kohteena olevan yrityksen johdon antama tieto sen odotettavissa olevista tulevista tuloksista, myös arvioista. Liiketoiminnassa riski tarkoittaa, että yrityksen tai organisaation suunnitelmat eivät välttämättä toteudu alun perin suunnitellulla tavalla tai että se ei välttämättä saavuta tavoitettaan tai saavuta tavoitteitaan.

Lue lisää
Liikkeenjohdon konsultin työn kuvaus

Alla oleva liikkeenjohdon konsultin toimenkuva antaa esimerkin taidoista, koulutuksesta ja kokemuksesta, joka vaaditaan palkatuksi konsultiksi konsulttiyrityksessä tai laitoksen tai yrityksen sisäisiin strategisiin tehtäviin. Yritys on yksityishenkilöiden perustama oikeushenkilö, osakkeenomistajat tai osakkeenomistajat voittoa tavoittelemaan.

Lue lisää
Mitkä ovat transaktiokustannukset?

Transaktiokustannukset ovat kustannuksia, joita ei kata kenellekään tapahtuman osallistujalle. Ne ovat uppoavia kustannuksia Upotetut kustannukset Upotetut kustannukset ovat jo tapahtuneita kustannuksia, joita ei voida korvata millään tavalla. Upotetut kustannukset ovat riippumattomia tapahtumista, eikä niitä tule ottaa huomioon tehdessäsi sijoitus- tai projektipäätöksiä.

Lue lisää
Mikä on empiirinen todennäköisyys?

Empiirinen todennäköisyys, joka tunnetaan myös nimellä kokeellinen todennäköisyys, viittaa todennäköisyyteen, joka perustuu historiallisiin tietoihin. Toisin sanoen, empiirinen todennäköisyys kuvaa tapahtuman todennäköisyyttä historiallisten tietojen perusteella.

Lue lisää
Mikä on uppoava rahasto?

Uppoava rahasto on eräänlainen rahasto, joka perustetaan ja perustetaan tarkoituksellisesti velkojen takaisinmaksuun. Tilin omistaja varaa tietyn määrän rahaa säännöllisesti ja käyttää sitä vain tiettyyn tarkoitukseen. Usein sitä käyttävät corporations Corporation.

Lue lisää
Sijoitus- ja kaupankäyntivarasto

Rahoituksen sijoitus- ja kaupankäyntivarasto on ilmainen, ja kuka tahansa voi ladata sen PDF-tiedostona.Tervetuloa Corporate Finance Instituten viralliseen kaupankäyntikirjaan. Tässä 116 sivun kaupankäyntikäsikirjassa käydään läpi kaikki tärkeät taidot ja tietämys, joita tarvitaan kauppiaana pankissa tai oman tilin hallinnassa.

Lue lisää