Mikä on ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo?

Painotettu keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tarkoittaa yhtiön osakkeiden lukumäärää, joka lasketaan sen jälkeen, kun osakekannan muutokset raportointikaudella on oikaistu. Liikkeessä olevan yhtiön osakkeiden lukumäärä ei ole vakio ja se voi muuttua eri aikoina ympäri vuoden osakkeiden takaisinoston, uusien osakeantien, muuntamisen jne.

Lue lisää
Mikä on jälkimarkkinat?

Jälkimarkkinoilla sijoittajat ostavat ja myyvät arvopapereita muilta sijoittajilta (ajatellaan pörssejä Pörssi Pörssi Pörssi viittaa julkisiin markkinoihin, joita on olemassa liikkeeseenlaskemiseen, ostamiseen ja myymiseen osakkeilla, jotka käyvät kauppaa pörssissä tai tiskillä.

Lue lisää
Mikä on Promissory Estoppel?

Lunastava estoppel on sopimusoikeusoppi, joka estää henkilöä menemästä takaisin lupaukseensa, vaikka laillista sopimusta ei olisikaan. Siinä todetaan, että vahinkoa kärsinyt osapuoli voi periä vahingonkorvaukset Korvauskorvausta käytetään suojaamaan henkilöä tai yhteisöä mahdollisilta menetyksiltä ja vahingoilta, jotka voivat johtua huolimattomuudesta, oikeudellisista vaatimuksista tai muusta, jota lupaaja voi välttää, jos aiheutuneet vahingot johtuvat lupauksesta lupauksen tekijä, johon

Lue lisää
Mikä on korvaus?

Sana korvaus tarkoittaa turvallisuutta tai suojaa taloudellista vastuuta vastaan. Se tapahtuu tyypillisesti osapuolten välillä tehdyn sopimussuhteen muodossa, jossa toinen osapuoli sitoutuu maksamaan toisen osapuolen kärsimistä vahingoista. Yritysoikeudessa korvaussopimus pitää hallitukset ja yhtiön johtajat vapaina henkilökohtaisesta vastuusta, jos yhtiöön haastetaan tai se kärsii vahinkoa.

Lue lisää
Mikä on rahoituksen rahavirta?

Rahoitustoiminnan kassavirta on yrityksen tuottaman rahoituksen nettomäärä tiettynä ajanjaksona, jota käytetään liiketoiminnan rahoittamiseen. Rahoitustoiminta sisältää oman pääoman liikkeeseenlaskun ja takaisinmaksun. Oma pääoma Rahoituksessa ja kirjanpidossa oma pääoma on yrityksen omistama arvo.

Lue lisää
Mikä on käteisen muuntosuhde (CCR)?

Kassan muuntosuhde (CCR), joka tunnetaan myös nimellä kassan muuntokurssi, on varainhoidon työkalu, jota käytetään määrittämään kassavirran suhde kassavirtalaskelma kassavirtalaskelma (jota kutsutaan myös kassavirtalaskelmaksi) kolmesta keskeisestä tilinpäätöksestä, jotka raportoivat tietyllä ajanjaksolla (esim.

Lue lisää
Mitä johtaa esimerkki?

Johtajuus on prosessi, jossa henkilö vaikuttaa muiden ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin. Esimerkkien näyttäminen auttaa muita ihmisiä näkemään, mitä edessä on, ja toimimaan nopeasti vastaamaan matkan varrella oleviin haasteisiin. Jos ryhmää johtaa henkilö, jolla on heikot johtamistaidot, ryhmä kokee usein konflikteja, kun jokainen haluaa tehdä asiat omalla tavallaan.

Lue lisää
Mitä velkakirjat maksetaan?

Velkakirjat ovat kirjallisia sopimuksia (velkakirjoja), joissa toinen osapuoli sitoutuu maksamaan toiselle osapuolelle tietyn määrän käteistä. Vaihtoehtoisesti maksettava seteli on kahden osapuolen välinen laina.Seuraavat tiedot sisältyvät maksettavaan seteliin:Maksettava summaKorko Efektiivinen vuotuinen korko Efektiivinen vuotuinen korko (EAR) on korko, joka on oikaistu korotukseksi tietyllä ajanjaksolla.

Lue lisää
Mikä on kokonaisosoitettava markkina (TAM)?

Kokonaisosoitettavat markkinat (TAM), joita kutsutaan myös käytettävissä oleviksi kokonaismarkkinoiksi, ovat kokonaistuotot Myyntituotot Myyntituotot ovat tuloja, jotka yritys saa tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta. Kirjanpidossa termejä "myynti" ja "tuotot" voidaan käyttää ja usein käytetään keskenään samanlaisena.

Lue lisää
Mikä on uusklassinen taloustiede?

Uusklassinen taloustiede on laaja lähestymistapa, joka selittää tavaroiden ja palvelujen tuotannon, hinnoittelun, kulutuksen ja tulonjaon kysynnän ja tarjonnan kautta Tarjonta ja kysyntä Tarjonnan ja kysynnän lait ovat mikrotaloudellisia käsitteitä, joissa todetaan, että tehokkailla markkinoilla tuotetun tuotteen määrä hyvä ja siitä tavarasta vaadittu määrä ovat keskenään tasa-arvoisia.

Lue lisää