Välitystoiminta tarpeen mukaan - yleiskatsaus, miten se toimii, esimerkki

Toimisto välttämättömyydellä on termi, jota käytetään kuvaamaan suhdetta, jossa toinen osapuoli tekee olennaiset päätökset toisen osapuolen hyväksi hätätilanteessa. Oikeusjärjestelmä tunnustaa tällaisen suhteen.

Välittäjä tarpeen mukaan

Yhteenveto

  • Toimisto välttämättömyydellä kuvaa suhdetta poikkeuksellisissa tai hätätilanteissa, joissa edustaja toimii päämiehen puolesta saamatta päämiehen lupaa.
  • Se tehdään estämään vahinkoa päämiehelle, ja kyseisen edustajan on jatkettava toimia päämiehen edun mukaisesti.
  • Itse pää-agentti -suhteen ymmärtäminen on avain viraston ymmärtämiseen välttämättömyyssuhteen avulla.

Kuinka toimiminen välttämättömyydellä toimii?

Välitystoiminta antaa välttämättömyydellä asiamiehelle mahdollisuuden toimia päämiehen puolesta ilman päämiehen lupaa estääkseen päämiehen vahingoittumisen. Se tapahtuu usein, kun henkilö ei pysty terveydellisistä tai vammaisista syistä tekemään keskeisiä päätöksiä. Rahoituksessa päätökset liittyvät usein kriittisiin sijoitus- ja eläkepäätöksiin. 401 (k) -suunnitelma 401 (k) -suunnitelma on eläkesäästösuunnitelma, jonka avulla työntekijät voivat säästää osan palkastaan ​​ennen veroja vanhuusrahastoon maksamalla.

Katsaus päämies-agentti-suhteeseen

Jotta voisimme ymmärtää tahdonvapauden välttämättömyyden perusteella, meidän tulisi lyhyesti tarkastella päämies-agentti-suhteen taustalla olevia peruskäsitteitä. Pääasiamiehen suhde on sellainen, jossa osapuoli (edustaja) toimii ja tekee päätöksiä toisen osapuolen (päämies) puolesta.

Edustajan odotetaan toimivan edustajan parhaissa eduissa edustussuhteessa. Sitä ei kuitenkaan aina tapahdu, ja se johtaa pääedustajan ongelmaan Päämiesasiamiesongelma Päämiesasiamies-ongelma on ongelma päämiehen ja edustajan välisissä suhteissa, kun edustajan ja päämiehen välillä on eturistiriita ja vaivaa monia liikesuhteita.

Pää-agentti-ongelma

Liiketoimintasovelluksissa päämies edustaa usein yrityksen tai yrityksen omistajia tai osakkeenomistajia, kun taas edustajat ovat johtajia tai työntekijöitä. Itse ongelma syntyy, kun edustajat toimivat ristiriidassa päämiehen aikomusten kanssa useiden tekijöiden, kuten moraalisen vaaran ja epäsymmetrisen tiedon, vuoksi. Ne johtavat usein toimistokustannuksiin Agentuurikustannukset Agentuurikulut ovat sisäisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat osakkeenomistajien (päämiehet) ja johtoryhmän (edustajat) kilpailevista eduista. Liittyvät kustannukset, joita käytetään agenttien parempaan seurantaan.

Välitystoiminta tarpeen mukaan

Toimisto välttämättömyydestä tulee erityisen tärkeäksi käsiteltäessä tärkeitä taloudellisia päätöksiä, kuten sijoitus- ja / tai eläkepäätöksiä. Esimerkiksi, jos henkilö sairastuu yhtäkkiä ja on työkyvytön siinä määrin, että hän ei pysty tekemään päätöksiä, perheenjäsen tai lakimies Lakimiespalkkaopas Tässä lakimiespalkkaoppaassa esitämme yleiskatsauksen useista asianajajatyöistä ja heidän vastaavista keskipalkkoistaan vuodelle 2018. Asianajaja, jota kutsutaan myös asianajajaksi, on lakimies. Vastuu kuuluu oikeudellisen neuvonnan antaminen asiakkaille oikeudenkäyntien ja oikeudellisten neuvottelujen aikana. voidaan nimetä tekemään päätöksiä yksilön puolesta välityksellä tarpeen mukaan. Yksilöt voidaan myös nimetä agenteiksi välitystoiminnan kautta tarpeen mukaan, jos on mahdollisuus työkyvyttömyyteen.

Poikkeuksellisissa olosuhteissa välitystoiminta antaa välttämättömyydellä myös edustajille mahdollisuuden toimia päämiehen etujen mukaisesti, varsinkin kun aikarajoitukset tai kiireelliset vaatimukset edellyttävät välitöntä vastausta.

Virastosta mahdollisesti aiheutuvat mahdolliset oikeudelliset kysymykset

Toimistolla voi joskus olla haasteita oikeudellisesta näkökulmasta, varsinkin kun edustajan tekemät päätökset koskevat suuria rahamääriä. Yleisiä esimerkkejä ovat tapaukset, jotka koskevat varakkaiden yksilöiden varojen jakamista ja luovuttamista jälkeläisille. Perintöjen tai rahastojen varojen jakaminen aiheuttaa usein paljon turhautumista mukana oleville perheille.

Kun henkilö, joka toimii tarpeen mukaan agenttina, on mukana, muut perheenjäsenet asettavat usein kyseenalaiseksi edustajan tekemät päätökset ja ilmaisevat heidän turhautumisensa. Usein perheen perustelut esitetään julkisuudessa ja voivat aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja perheille - murtamalla suhteita ytimeen. Edustajan välttämättömistä toimista kyseenalaistetaan usein, ja niistä voidaan todennäköisesti nostaa oikeusjuttuja, varsinkin kun kyseessä ovat huomattavat rahamäärät.

Monet edellä mainituista asioista tulevat esiin, kun varakas henkilö muuttuu työkyvyttömäksi, mikä estää heidän kykynsä tehdä taloudellisia ja ehkä vielä tärkeämpää kiinteistöjen suunnittelua koskevia päätöksiä. Tarvittaessa nimetty edustaja on vastuussa useiden päämiehen omaisuutta ja omaisuutta koskevien päätösten tekemisestä.

Päätöksiin sisältyy varojen jakaminen ja periminen päämiehen perillisille, testamenttien kirjoittaminen, kiinteistöverojen maksaminen, velkojen maksaminen ja päämiehen taloudellisten velvoitteiden hoitaminen.

Liittyvät lukemat

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Luottotili luottamustilissä Luottamustili, joka tunnetaan myös nimellä luottamus tai ITF - luottamus tiliin, on yksityishenkilön rekisteröimä, mutta hallinnoitu pankkitili.
  • Ehdollinen edunsaaja Ehdollinen edunsaaja Ehdollinen edunsaaja on tilinhaltijan nimeämä vaihtoehtoinen edunsaaja, joka on asetettu vastaanottamaan varainhoitovuodelta saadut varat tai edut
  • Valtuutukset Valtuutukset Valtuutukset (POA) ovat oikeudellisia asiakirjoja, jotka antavat vastuuhenkilölle tai oikeusasiamiehelle valtuudet toimia päämiehen puolesta. Asianajaja
  • Probate Probate Probate on oikeudellinen ja taloudellinen prosessi, joka tapahtuu yksilön kuoleman jälkeen ja käsittelee nimenomaan henkilön tahtoa, omaisuutta ja

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found