Nettovienti - yleiskatsaus, kuinka laskea, tärkeys

Nettovienti on maan tuontiarvon ja viennin arvon välinen ero. Se voi olla joko positiivinen tai negatiivinen.

Nettovienti

Yhteenveto

 • Nettovienti on erä maan viennin arvon ja tuonnin välillä.
 • Nettoviennin arvo voi olla joko positiivinen (kaupan ylijäämä) tai negatiivinen (kaupan alijäämä).
 • Nettovientimuuttujaa käytetään maan BKT: n laskemiseen.

Positiivinen vs. negatiivinen nettovienti

Positiivinen nettovientiluku osoittaa maan kaupan ylijäämän. Se tarkoittaa, että maan tuonnin arvo on pienempi kuin sen viennin arvo. Kaupan ylijäämäinen maa saa enemmän rahaa ulkomaisilta markkinoilta kuin kuluttaa.

Negatiivinen nettovientiluku on tietyn maan kauppavaje. Se tarkoittaa, että maan tuonnin kokonaisarvo on suurempi kuin sen viennin kokonaisarvo. Maalla, jolla on kauppavaje, käytetään enemmän rahaa ulkomarkkinoilla. Kahdenvälinen sopimus Kahdenvälinen sopimus, jota kutsutaan myös selvityskaupaksi tai sivusopimukseksi, viittaa osapuolten tai valtioiden väliseen sopimukseen, jonka tavoitteena on pitää kauppavaje alhaisempana kuin mitä se tekee.

Nettoviennin laskeminen

Maan nettovienti voidaan laskea seuraavasti:

Nettovienti = Viennin arvo - Tuonnin arvo

Missä:

 • Viennin arvo on tietyn maan tuottama rahamäärä tavaroille ja palveluille Tuotteet ja palvelut Tuote on aineellinen esine, joka saatetaan markkinoille hankintaa, huomiota tai kulutusta varten, kun taas palvelu on aineeton esine, joka syntyy ulkomaisesta markkinoida.
 • Tuonnin arvo on rahamäärä, jonka kansa on käyttänyt palveluista ja tavaroista muista maista.

Oletetaan esimerkiksi, että Malesia vie 1,89 miljardia dollaria kumia ja tuo 250 miljoonaa dollaria kumia ja 390 miljoonaa dollaria bensiiniä Indonesiasta.

Edellä olevaa kaavaa käyttämällä Malesian nettovienti lasketaan seuraavasti:

Nettovienti = 1,89 miljardia dollaria - (250 miljoonaa dollaria + 390 miljoonaa dollaria) = 1,89 miljardia dollaria - 640 miljoonaa dollaria

Nettovienti = 1,25 miljardia dollaria

Malesian nettovienti on 1,25 miljardia dollaria.

Nettoviennin merkitys

 • Nettoviennin muuttuja on erittäin tärkeä laskettaessa maan BKT: tä. Kaupan ylijäämä mahdollistaa nettoviennin lisäämisen maan BKT: hen.
 • Nettovienti voi toimia myös maan taloudellisen terveyden mittana. Korkean vientiarvon omaava maa tuottaa tuloja muista maista. Se vahvistaa maan taloudellista tilannetta, koska rahan sisäänvirtaus antaa sille mahdollisuuden käydä kauppaa muiden maiden kanssa.

Nettoviennin suhde BKT: hen

Bruttokansantuote (BKT) on laskelma kaikkien maan tuottamien lopputuotteiden ja palvelujen markkina-arvosta tietyn ajanjakson aikana. Maan BKT voidaan määrittää tai laskea kolmella tavalla. Ne sisältävät:

 • Tuotantotapa (tai tuotos tai lisäarvo)
 • Tulotapa
 • Menomenetelmä (yleisin)

Menojen lähestymistapa

Menomenetelmä on bruttokansantuotteen (BKT) mittausjärjestelmä, joka sisältää kulutuksen, investoinnit, valtion menot ja nettoviennin. Lähestymistapa tuottaa nimellisen BKT: n nimellisen BKT: n vs. reaalisen BKT: n nimellisen bruttokansantuotteen (BKT) ja reaalisen BKT: n määrällisesti määrittelemällä kaikkien maassa tuotettujen tavaroiden kokonaisarvon vuodessa. Reaalinen BKT on kuitenkin oikaistu inflaation mukaan, kun taas nimellinen BKT ei ole. , jota on sitten muutettava inflaation huomioon ottamiseksi, jolloin saadaan todellinen BKT.

BKT: n laskemiseksi on neljä pääasiallista kumulatiivista menoa: kotitalouksien kulutus, valtion menot tavaroille ja palveluille, yritysten investoinnit ja nettovienti (jotka vastaavat vientiä miinus tavaroiden ja palvelujen tuonti).

BKT: n laskeminen menomenetelmällä

BKT = C + I + G + (X - M)

Missä:

 • C - Kuluttajien menot tavaroihin ja palveluihin
 • Minä - Sijoittajien investoinnit yritysten pääomatavaroihin
 • G - Valtion menot julkisiin tavaroihin ja palveluihin
 • X - Vienti
 • M - Tuonti

Esimerkki

Ottaen huomioon seuraavat tiedot maasta X:

 1. Kuluttajien menot vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat 950 000 dollaria;
 2. Kiinteiden investointien määrä taloudessa oli 359 000 dollaria (joka koostui 140 000 dollarista asuntotuotteista, 90 000 dollaria laitteistohankinnoista ja 129 000 dollaria varastosijoituksista);
 3. Hallituksen menot olivat 600 000 dollaria;
 4. Vientituotteet, joiden arvo on 540 000 dollaria; ja
 5. Tuodut tavarat arvoltaan 290 000 dollaria.

Laske maan nettovienti ja sen BKT:

Nettovienti = 540 000 - 290 000 dollaria

Nettovienti = $250,000

BKT = 950 000 dollaria + 359 000 dollaria + 600 000 dollaria + 250 000 dollaria

BKT = 2,159 miljoonaa dollaria

Maa X: n kaupan ylijäämä (nettovienti) on $250,000, ja sen BKT on 2,159 miljoonaa dollaria.

Lisää resursseja

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

 • Kaupan tasapaino Kaupan tasapaino (BOT) Kaupan tasapaino (BOT), joka tunnetaan myös kauppataseena, viittaa maan tuonnin ja viennin rahallisen arvon eroon tietyllä ajanjaksolla. Positiivinen kauppatase osoittaa kaupan ylijäämää, kun taas negatiivinen kauppatase osoittaa kauppataseen alijäämää.
 • Kokonaiskustannus ja kysyntä Kokonaiskustannus ja kysyntä Kokonaiskysyntä ja kysyntä viittaa kysynnän ja tarjonnan käsitteeseen, mutta sitä sovelletaan makrotaloudellisessa mittakaavassa. Tarjonta ja kokonaiskysyntä esitetään sekä maan kokonaishintatasoon että vaihdettujen tavaroiden ja palvelujen kokonaismäärään nähden.
 • BKT-kaava BKT-kaava BKT-kaava koostuu kulutuksesta, valtion menoista, investoinneista ja nettoviennistä. Jaamme BKT-kaavan vaiheisiin tässä oppaassa. Bruttokansantuote (BKT) on kaikkien maassa tietyn ajanjakson aikana tuotettujen lopullisten taloudellisten hyödykkeiden ja palvelujen rahallinen arvo paikallisessa valuutassa.
 • Bruttokansantuote Bruttokansantuote Bruttokansantuote (BKT) on maan asukkaiden ja yritysten tuottamien kaikkien tavaroiden ja palvelujen arvon mitta. Siinä arvioidaan maan asukkaiden valmistamien lopputuotteiden ja palvelujen arvo tuotantopaikasta riippumatta.

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found