Hintalattiat ja katot: Kuinka ne toimivat? - Yritysrahoitusinstituutti

Hintalattiat ja hintakatot ovat hallituksen asettamia minimi- ja maksimiarvoja tiettyjen tavaroiden tai palvelujen hinnalle. Tämä tehdään yleensä ostajien ja toimittajien suojelemiseksi tai niukkojen resurssien hallitsemiseksi vaikeina taloustilanteina. Hintalattiat ja katot ovat luonnostaan ​​tehotonta ja johtavat optimaalista huonompiin ylijäämiin, mutta ovat kuitenkin välttämättömiä tietyissä tilanteissa. Ennen kuin jatkat, kysynnän ja tarjonnan lakien hyvä ymmärtäminen Tarjonta ja kysyntä Tarjonnan ja kysynnän lait ovat mikrotaloudellisia käsitteitä, joissa todetaan, että tehokkailla markkinoilla tavaran toimitettu määrä ja siitä tavarasta vaadittu määrä ovat yhtä suuret. Kyseisen tavaran hinnan määrää myös kohta, jossa kysyntä ja tarjonta ovat keskenään tasa-arvoisia. on suositeltavaa.

Hintalattiat ja katot

Hintalattiat

Hintalattiat asettavat vähimmäishinnan tietyille tavaroille ja palveluille. Ne perustetaan yleensä haavoittuvien toimittajien suojelemiseksi. Hyvä esimerkki tästä on maatalousala; pienviljelijät ovat hyvin herkkiä maataloustuotteiden hinnan muutoksille ohuiden marginaalien takia. Voittomarginaali Kirjanpidossa ja rahoituksessa voittomarginaali mittaa yrityksen tuloja suhteessa sen tuloihin. Kolme pääasiallista voittomarginaalitietoa ovat bruttovoitto (kokonaistuotot vähennettynä myytyjen tuotteiden kustannukset (COGS)), liikevoitto (liikevaihto vähennettynä COGS ja toimintakulut) ja nettotulos (tuotot vähennettynä kaikki kulut). Alla oleva kaavio kuvaa kuinka hintalattiat toimivat:

Hintakerros

Kun hintalattia asetetaan, tavaran hinta asetetaan todennäköisesti tasapainon yläpuolelle. Hintalattiat voidaan myös asettaa tasapainon alapuolelle ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, jos hintojen odotetaan laskevan dramaattisesti. Tällaisissa tilanteissa tavaran toimitettu määrä ylittää vaaditun määrän, mikä johtaa ylijäämään.

Jos maatilahyödyllä on joustamaton kysyntä Hintajoustavuus Hintajoustolla tarkoitetaan sitä, kuinka tavaran kysytty tai toimitettu määrä muuttuu, kun sen hinta muuttuu. Toisin sanoen, se mittaa kuinka paljon ihmiset reagoivat tuotteen hinnan muutokseen. , hintalattia lisää toimittajan voittoja, koska hinnankorotus aiheuttaa suhteettoman pienen kysynnän laskun. Lisähinnat kompensoivat menetettyä myyntimäärää ja antavat toimittajalle mahdollisuuden lisätä kannattavuutta.

Jos hyvät kohtaavat joustavan kysynnän, hinnankorotus aiheuttaa suhteettoman suuren kysynnän laskun, mikä johtaa pienempiin voittoihin. Siksi on tärkeää, että hallitukset ottavat huomioon tuotteen hintajoustavuuden asetettaessa hintalattoja yrittäessään suojella heikossa asemassa olevia toimittajia.

Hintakatto

Hintakatto asettaa enimmäishinnan tietyille tavaroille ja palveluille. Ne perustetaan yleensä suojaamaan heikossa asemassa olevia ostajia tai teollisuudessa, jossa toimittajia on vähän. Hyvä esimerkki tästä on öljyteollisuus, jossa ostajat voivat joutua uhreiksi hinnan manipuloinnilla. Alla oleva kaavio kuvaa kuinka hintalattiat toimivat:

Hintakatto

Kun hintakatto asetetaan, tavaran hinta asetetaan todennäköisesti alle tasapainon. Hintakatot voidaan asettaa myös tasapainon yläpuolelle ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, jos hintojen odotetaan nousevan dramaattisesti. Tällaisissa tilanteissa tavarasta vaadittu määrä ylittää toimitetun määrän, mikä johtaa pulaan.

Jos hyvä kohtaaa joustamattoman kysynnän, hintakatto alentaa toimittajan voittoja, koska hinnanlasku aiheuttaa suhteettoman pienen kysynnän kasvun. Siten alemmat hinnat kompensoivat myyntimäärän laskua.

Jos hyvät kohtaavat joustavan kysynnän, hinnan lasku aiheuttaa suhteettoman suuren kysynnän laskun, mikä johtaa vielä pienempiin voittoihin. Siksi on tärkeää, että hallitukset ottavat huomioon tuotteen hintajoustavuuden asettaessaan hintakattoa yrittäessään suojella heikossa asemassa olevia ostajia.

Lisää resursseja

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity yli 350 600 yliopiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifiointiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Saat lisätietoja aiheeseen liittyvistä aiheista tutustumalla seuraaviin rahoitusresursseihin:

  • Makrotalous Makrotalous Makrotaloudellinen rahoitus kohdistaa laajalle koituvia etuja taloudelle tai koko taloudelle. Se on räätälöity etsimään ratkaisuja talouskasvuun
  • Hinnan joustavuus Hinnan joustavuus Hintajoustolla tarkoitetaan sitä, kuinka tavaran kysytty tai toimitettu määrä muuttuu, kun sen hinta muuttuu. Toisin sanoen, se mittaa kuinka paljon ihmiset reagoivat tuotteen hinnan muutokseen.
  • Hyödyketeoria Hyödyliteoria Talousalalla hyödyllisyys (u) mittaa sitä, kuinka paljon hyötyä kuluttajat saavat tietyistä tavaroista tai palveluista. Rahoituksen kannalta se viittaa siihen, kuinka paljon hyötyä sijoittajat saavat salkun kehityksestä.
  • Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu Taloudellinen vastuu, jota kutsutaan joskus myös operatiiviseksi vastuiksi, on mittari yrityksen nykyarvon muutoksesta, joka on seurausta valuuttakurssimuutosten aiheuttamista kassavirran vaihteluista. Tätä altistusta ei voida helposti lieventää, koska se liittyy

Uusimmat viestit