Varaston tarkastus - yleiskatsaus. Tärkeys ja menettelyt

Varaston tarkastus on prosessi, jossa verotarkistetaan taloudelliset tiedot fyysisellä inventaarilla ja tiedoilla. Tilintarkastajat voivat suorittaa sen tilintarkastaja Tilintarkastaja on henkilö tai yritys, joka on määrätty suorittamaan tarkastus organisaatiossa. Tarkastus on jäsennelty, metodinen prosessi, joka sisältää tutkimuksen ja muut osapuolet.

Varaston tarkastus

Tarkastuskartoitus voi olla niin yksinkertaista kuin pelkän fyysisen varastomäärän ja varastomäärän ottaminen vastaamaan tietueita fyysiseen varastoon.

Tarkastus selitetty

Tilintarkastus on prosessi, jolla varmistetaan, että yhteisön taloudelliset tiedot ovat oikeita ja edustettuina. Taloudellisen kirjanpidon liiketoimien on edustettava oikeudenmukaisesti yhteisön taloudellista asemaa ja todellista liiketoimintaa.

Koska taloudelliset asiakirjat ja tietueet tuotetaan sisäisesti, on suuri riski, että osapuolet voivat käsitellä asiakirjoja. Sisäpiiriläiset voivat tehdä virheitä tai muuttaa tietoja tahallaan valmistellessaan taloudellisia tietoja, mikä katsotaan vilpilliseksi käytöksi. Tarkastus varmistaa, että nämä virheet estetään.

Tarkastuksilla varmistetaan myös, että yhteisöt noudattavat asiaankuuluvia kirjanpitostandardeja, kuten kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), IFRS-standardit IFRS-standardit ovat kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), jotka koostuvat joukosta kirjanpitosääntöjä, jotka määrittävät, miten liiketoimet ja muut kirjanpitotapahtumat tapahtuvat vaaditaan raportoitavaksi tilinpäätöksessä. Ne on suunniteltu ylläpitämään uskottavuutta ja avoimuutta rahoitusmaailmassa, yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita (GAAP) ja muita asiaankuuluvia kirjanpitostandardeja.

Todisteet tilintarkastuksesta

Todisteita tarvitaan sen selvittämiseksi, onko tilinpäätös tai kirjanpito laadittu standardien mukaisesti ja ilman merkittäviä virheitä. Sitä vaaditaan myös edistämään tarkastusraporttien tarkkuutta, avoimuutta ja riippumattomuutta.

Tilintarkastajat vaativat todisteita varainhoitotietojen oikeellisuuden tarkistamiseksi. Se voi joko tarkistaa tai tarjota tukea esitetyille taloudellisille tiedoille. Toisaalta todisteet voivat olla ristiriidassa taloudellisten tietojen kanssa, mikä viittaa virheisiin tai vilpilliseen käyttäytymiseen. Petospetoksella tarkoitetaan petollista toimintaa, jonka henkilö on harjoittanut tavoitteenaan saada jotain lain rikkovilla keinoilla. Yksi avainsana sisään.

Tarkastusluettelon merkitys

Varaston tarkkailu on yleisesti hyväksytty tilintarkastusmenettely, jossa riippumaton tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, edustavatko varaston taloudelliset asiakirjat tarkasti todellista varastoa.

Varaston tarkastaminen on tärkeä osa todisteiden keräämisessä, erityisesti valmistus- tai vähittäiskaupan yrityksille. Se voi edustaa suurta varojen tai pääoman tasapainoa.

Varaston tarkastamisen on tarkistettava varaston määrän lisäksi myös sen laatu ja kunto, jotta voidaan selvittää, onko varaston arvo oikeudenmukaisesti esitetty taloudellisissa tiedoissa ja tiliotteissa.

Varastonhallintamenettelyjen tarkastaminen

Joitakin yleisiä tilintarkastusmenettelyjä ovat:

1. ABC-analyysi

ABC-analyysi sisältää eri arvo- ja volyymivaraston ryhmittelyn. Esimerkiksi arvokkaat varastot, keskiarvoiset ja vähäarvoiset tuotteet voidaan ryhmitellä erikseen. Kohteita voidaan seurata ja tallentaa myös erillisiin arvoryhmiin.

2. Analyyttiset menettelyt

Analyyttisiin menettelyihin kuuluu varastomäärän analysointi sellaisten taloudellisten mittareiden perusteella kuin bruttokatteet, varastojen päivät käsillä Days of Inventory on Hand (DOH) Days of Inventory on Hand (DOH) on mittari, jota käytetään määrittämään, kuinka nopeasti yritys käyttää keskimääräistä käytettävissä olevaa varastoa sen hävittäminen. Se on myös varaston vaihtosuhde ja varastokustannukset historiallisesti.

3. Katkaisuanalyysi

Katkaisuanalyysi sisältää keskeytystoiminnot, kuten varastojen vastaanottaminen ja toimittaminen, samalla kun tehdään fyysinen laskenta virheiden välttämiseksi.

4. Valmiiden tuotteiden kustannusanalyysi

Valmiiden tuotteiden kustannusanalyysi koskee valmistajia ja sisältää valmiiden varastojen arvostamisen tilikaudella.

5. Rahtikustannusanalyysi

Rahtikustannusanalyysi sisältää toimitus- tai rahtikustannusten määrittämisen varastojen kuljettamiseksi eri paikkoihin. Yleensä rahtikustannukset sisältyvät varastojen arvoon, joten on tärkeää seurata myös rahtikustannuksia.

6. Yhdistäminen

Yhteensovittaminen merkitsee toimitettujen tuotteiden määrän ja varastokustannusten vastaavuutta. Tilintarkastajat voivat suorittaa vertailun varmistaakseen, että oikeat määrät laskutettiin oikeaan aikaan.

7. Yleisanalyysi

Yleisanalyysiin sisältyy liiketoiminnan välillisten ja yleiskustannusten analysointi, jotka voivat sisältyä varastokustannuksiin. Vuokrat, apuohjelmat ja muut kustannukset voidaan joissakin tapauksissa kirjata osaksi varastokustannuksia.

8. Sovittelu

Täsmäytys sisältää tarkastusluettelossa olevien ristiriitojen ratkaisemisen. Virheet voidaan tarkistaa ja sovittaa yhteen kirjanpidossa.

Liittyvät lukemat

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Tutki alla olevia asiaankuuluvia resursseja jatkaaksesi oppimista ja tietopohjan kehittämistä:

  • Laskentaperiaatteet Laskentaperiaatteet Laskentaperiaatteet ovat sääntöjä ja ohjeita, jotka on laadittu siten, että yritys noudattaa niitä tilinpäätöstä laatiessaan ja esittäessään.
  • Tarkastettu tilinpäätös Tarkastettu tilinpäätös Julkiset yritykset ovat lain mukaan velvollisia varmistamaan, että rekisteröity CPA tarkastaa heidän tilinpäätöksensä. Riippumattoman tarkastuksen tarkoituksena on antaa varmuus siitä, että johto on esittänyt tilinpäätöksen, jossa ei ole olennaisia ​​virheitä. Tarkastettu tilinpäätös auttaa päätöksentekijöitä
  • IFRS vs. US GAAP IFRS vs. US GAAP IFRS vs. US GAAP viittaa kahteen kirjanpitostandardiin ja periaatteeseen, joita maailman maat noudattavat taloudellisen raportoinnin suhteen. Yli 110 maata noudattaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), mikä kannustaa yhdenmukaisuuteen tilinpäätöksen laadinnassa.
  • Varaston arvostus Varaston arvostus Varaston arvostus tarkoittaa yrityksen varastojen arvon kirjanpitokäytäntöä. Yritysluettelot tarkoittavat kaikkia tarvikkeita, joita yritys tarvitsee toimiakseen ja jotka joko hyödynnetään tuotantoprosessissa tai myydään asiakkaille.

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found