Innovaatioiden levittäminen - määritelmät, perustelut ja käyttöönottajien luokat

Diffusion of Innovation (DOI) on amerikkalaisen viestinnän teoreetikon ja sosiologin Everett Rogersin vuonna 1962 julkaisema teoria, jonka tarkoituksena on selittää miten, miksi ja kuinka nopeasti tuote, palvelu tai prosessi leviää väestön tai sosiaalisen järjestelmän kautta Ostaja Tyypit Ostajan tyypit on joukko luokkia, jotka kuvaavat kuluttajien kulutustottumuksia. Kuluttajien käyttäytyminen paljastaa, kuinka houkutella ihmisiä, joilla on erilaisia ​​tapoja. Toisin sanoen innovaatioiden leviäminen selittää uusien ideoiden ja tekniikan leviämisnopeuden. Markkinoijat käyttävät innovaatioteorian levittämistä laajasti AIDA-malli AIDA-malli, joka tarkoittaa huomiota, kiinnostusta, halua ja toimintamallia, on mainosvaikutusmalli, joka yksilöi vaiheet, jotka yksilö ymmärtää kuluttajien todennäköisyydellä ottaa käyttöön uusi tuote tai palvelu.

Innovaation levittäminen

Perustelut innovaatioiden leviämisen takana

Uuden tuotteen, palvelun tai idean käyttöönotto Aineettomat hyödykkeet IFRS-standardien mukaan aineettomat hyödykkeet ovat tunnistettavissa olevia, ei-monetaarisia varoja, joilla ei ole fyysistä sisältöä. Kuten kaikki varat, myös aineettomat hyödykkeet ovat sellaisia, joiden odotetaan tuottavan taloudellista tuottoa yritykselle tulevaisuudessa. Pitkäaikaisena omaisuuseränä tämä odotus ulottuu yli vuoden. ei ole yön yli tapahtuva ilmiö - sitä ei tapahdu samanaikaisesti kaikkien sosiaalisen järjestelmän ihmisten kesken. Tutkimuksen mukaan kuluttajat, jotka ottavat käyttöön innovaation aikaisemmin, osoittavat erilaisia ​​ominaisuuksia kuin ne, jotka ottavat käyttöön innovaation myöhemmin. Siksi markkinoijille on tärkeää ymmärtää kunkin segmentin ominaisuudet, jotka joko auttavat tai estävät innovaation käyttöönottoa.

Innovaatioteorian levityksessä on viisi omaksujaluokkaa:

  1. Innovaattorit: Ominaista niille, jotka haluavat kokeilla innovaatioita ensimmäisinä.
  2. Varhaiset käyttäjät: Ominaista niille, joille muutos on miellyttävä ja jotka omaksuvat uusia ideoita.
  3. Varhainen enemmistö: Ominaista niille, jotka ottavat käyttöön uusia innovaatioita ennen tavallista ihmistä. Tarvitaan kuitenkin todisteita siitä, että innovaatio toimii, ennen kuin tässä luokassa otetaan käyttöön innovaatio.
  4. Myöhäinen enemmistö: Ne ovat ominaisia ​​skeptisille muutoksille ja ottavat käyttöön innovaation vasta sen jälkeen, kun väestön enemmistö on sen yleisesti hyväksynyt ja hyväksynyt.
  5. Laggards: Ominaista niille, jotka ovat hyvin perinteisiä ja konservatiivisia - he ovat viimeisiä siirtyessään uuteen tekniikkaan. Tähän luokkaan on vaikeinta valittaa.

Rogers jakaa viiden käyttöönottoluokan seuraavasti: Innovaattorit edustavat ensimmäisiä 2,5% ryhmästä, jotka ottavat käyttöön innovaation, jota seuraa 13,5% varhaisina, 34% varhaisena enemmistönä, 34% myöhäisenä enemmistönä ja lopuksi 16 % jälkeenjääneinä. Huomaa, että viivästyneiden luokkien koko on paljon suurempi kuin taajuuksien vastakkaisessa päässä olevien innovoijien luokan.

Innovaation leviäminen - jakelukaavio

Innovaatioiden levittäminen: innovaattorit

Innovaattorit ovat niitä, jotka haluavat hankkia ensimmäisenä uuden tuotteen tai palvelun. He ovat riskinottajia, hintaherkkä ja kykenevät selviytymään suuresta epävarmuudesta. Volatiliteetti Volatiliteetti mittaa arvopaperin hinnan vaihteluiden määrää ajan myötä. Se osoittaa arvopaperin hintamuutoksiin liittyvän riskin tason. Sijoittajat ja kauppiaat laskevat arvopaperin volatiliteetin arvioidakseen aikaisemmat hintavaihtelut. Innovaattorit ovat ratkaisevan tärkeitä minkä tahansa uuden tuotteen tai palvelun menestykselle, koska ne auttavat sitä saamaan markkinoilla hyväksynnän.

Esimerkiksi henkilöitä, jotka yöpyvät elokuvateatterin ulkopuolella ostamaan ensimmäiset näytökset elokuvalle, pidetään innovaattoreina.

Innovaation levittäminen: varhaiset käyttöönottajat

Varhaiset käyttöönottajat ovat niitä, jotka eivät ole yhtä riskialttiita kuin innovaattorit ja yleensä odottavat, kunnes tuote tai palvelu saa arvosteluita ennen ostoksen tekemistä. Varhaisiin adoptoijiin viitataan "vaikuttajina" tai "mielipidejohtajina", ja heitä pidetään usein roolimalleina sosiaalisessa järjestelmässään. Ne ovat avainasemassa tuotteen tai palvelun leviämisen saavuttamisessa "kriittisen massan" saavuttamiseksi.

Siksi, jos tuotteen tai palvelun varhaiset käyttöönottajat ovat pieniä, myös tuotteen tai palvelun omaksuvien ihmisten määrä on todennäköisesti pieni. Henkilöitä, jotka odottavat pari päivää ja viettävät jonkin aikaa arvostelujen lukemiseen, ennen kuin menevät katsomaan elokuvaa, pidetään varhaisina päättäjinä.

Innovaation levittäminen: Varhainen enemmistö

Varhainen enemmistö edustaa suurinta osaa markkinoista - 34%. Varhainen enemmistö ei ole riskinottoa, ja yleensä se odottaa, kunnes luotettava vertaisarvioija testaa tai käyttää tuotetta tai palvelua. Nämä ihmiset ovat varovaisia ​​ja haluavat ostaa asioita, jotka ovat osoittautuneet toimiviksi.

Henkilöt, jotka käyvät elokuvassa sen jälkeen, kun se on ollut poissa useita viikkoja ja saanut hyviä arvosteluja ja ansainneet voittoja lipputuloissa, ovat varhaisia ​​enemmistöjä.

Innovaatioiden levittäminen: myöhäinen enemmistö

Myöhäinen enemmistö edustaa myös merkittävää osuutta markkinoista - 34%. Myöhäinen enemmistö on viimeinen suuri kuluttajaryhmä, joka on tullut markkinoille. Heitä pidetään konservatiivisina, ja he ovat usein teknisesti ujo, erittäin kustannusherkkiä, skeptisiä ja varovaisia ​​tehdessään ostoksia. Lisäksi myöhäistä enemmistöä painostetaan usein tuotteen tai palvelun ostamiseen.

Ihmiset, jotka odottavat elokuvan saataville verkossa tai Netflixissä, katsotaan myöhäiseksi enemmistöksi.

Innovaation levittäminen: laggards

Laggards ovat viimeisiä ottamaan käyttöön uuden tuotteen tai palvelun. He pahoittelevat muutosta ja voivat edelleen luottaa perinteisiin tuotteisiin tai palveluihin, kunnes niitä ei enää ole saatavilla. Toisin sanoen he käyttävät uutta tekniikkaa tyypillisesti vain käytännössä pakotettuina.

Laggards saa vihdoin hittielokuvan, kun se näytetään verkko-TV: ssä.

Innovaation levittämisen merkitys

Innovaatioteorian leviäminen selittää nopeuden, jolla kuluttajat omaksuvat uuden tuotteen tai palvelun. Siksi teoria auttaa markkinoijia ymmärtämään, miten trendit tapahtuvat, ja auttaa yrityksiä arvioimaan uuden käyttöönoton onnistumisen tai epäonnistumisen todennäköisyyttä. Hyödyntämällä innovaatioteorian levittämistä yritykset voivat ennustaa, minkä tyyppiset kuluttajat ostavat tuotteensa / palvelunsa, ja luoda tehokkaita markkinointistrategioita hyväksynnän edistämiseksi jokaisessa luokassa.

Liittyvät lukemat

Rahoitus on virallinen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ FMVA® -sertifiointi. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa. Jotta voisit oppia ja kehittää taloudellisen analyysin tietosi, suosittelemme alla olevia lisärahoitusresursseja:

  • Kilpailukyky Kilpailukyky Kilpailuintensiteetti voidaan määritellä määränä, jolla tietyn toimialan yritykset painostavat toisiaan. Jonkin tason kilpailu
  • Kysyntäkäyrä Kysyntäkäyrä Kysyntäkäyrä on rivi, joka näyttää, kuinka monta tavaraa tai palvelua ostetaan eri hinnoin. Hinta on piirretty pystyakselille (Y), kun taas määrä on piirretty vaaka-akselille (X).
  • Näkymätön käsi Näkymätön käsi Käsitteen "näkymättömästä kädestä" loi skotlantilainen valaistumisen ajattelija Adam Smith. Se viittaa näkymättömään markkinavoimaan, joka tuo vapaiden markkinoiden tasapainoon kysynnän ja tarjonnan kanssa itsensä kiinnostavien yksilöiden toimilla.
  • Verkkovaikutus Verkkovaikutus Verkkovaikutus on ilmiö, jossa tuotteen tai palvelun nykyiset käyttäjät hyötyvät jollain tavalla, kun muut käyttäjät ottavat tuotteen tai palvelun käyttöön. Tämän vaikutuksen luovat monet käyttäjät, kun heidän tuotteen käyttöön lisätään arvoa. Suurin ja tunnetuin esimerkki verkkovaikutuksesta on Internet.

Uusimmat viestit