Taloudelliset olosuhteet - yleiskatsaus, indikaattorit ja merkitys

Taloudelliset olosuhteet ovat maan tai maantieteellisen alueen koko talouden nykytilanne. Edellytykset kehittyvät ajan myötä erilaisissa suhdanteissa.

Taloudelliset olosuhteet

Taloudet käyvät läpi supistumis- tai laajenemisjaksoja - joista ensimmäinen viittaa heikkenevään talouteen ja toinen vahvistuvaan talouteen.

Taloudellisten olosuhteiden ymmärtäminen

Taloudelliset olosuhteet tarkoittavat talouden tilaa, joka kuvaa tuotanto- ja kulutustoimintojen kokonaisuutta, joka liittyy resurssien kohdentamisen määrittelyyn.

Nykyaikaisessa maailmassa lähes kaikki taloudet perustuvat markkinaperusteiseen talouteen Markkinatalous Markkinatalous määritellään järjestelmäksi, jossa tavaroiden ja palvelujen tuotanto asetetaan markkinoiden periaatteiden muuttuvien toiveiden ja kykyjen mukaan, jossa toimituslait ja kysyntä määrää hinnat.

Tarjonta ja kysyntä vaikuttavat talouteen, mutta voimat liittyvät erilaisiin muuttujiin, jotka vaikuttavat talousmaisemaan. Joitakin tekijöitä ja muuttujia ovat raha- ja finanssipolitiikka, maailmantalouden tilanne, työttömyysaste, kauppatase, tuottavuus, valuuttakurssit, inflaatio ja korot.

Taloudelliset olosuhteet arvioivat monet sidosryhmät, mukaan lukien julkisyhteisöt, yritykset, yksityishenkilöt, sijoittajat jne. Ne arvioidaan järjestelmällisen taloustietojen julkaisun perusteella, joka julkaistaan ​​joko viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Taloudelliset tiedot ovat jäljessä olevien ja johtavien indikaattoreiden muodossa.

Viivästyneet indikaattorit

Viivästynyt indikaattori on havaittavissa oleva taloudellinen muuttuja, jossa sen suunta ja liike muuttuvat merkittävästi sen jälkeen, kun taloudessa on havaittu muutos.

Viivästyneitä indikaattoreita käytetään sen arvioimiseksi, missä talouden suhdanteessa tai suhdannevaiheessa talous on, sekä saadaksemme tietoa talouden kehityksestä.

Esimerkkejä jäljessä olevista taloudellisista indikaattoreista ovat:

 • Kaupan tasapaino Kaupan tasapaino (BOT) Kaupan tasapaino (BOT), joka tunnetaan myös kauppataseena, viittaa maan tuonnin ja viennin rahallisen arvon eroon tietyllä ajanjaksolla. Positiivinen kauppatase osoittaa kaupan ylijäämää, kun taas negatiivinen kauppatase osoittaa kauppataseen alijäämää.
 • Kuluttajahintaindeksi (CPI)
 • Yritysten tulos
 • Bruttokansantuote (BKT)
 • Korot
 • Työttömyysaste

Johtavat indikaattorit

Johtava indikaattori on havaittavissa oleva taloudellinen muuttuja, jossa sen suunta ja liike muuttuvat merkittävästi ennen kuin taloudessa on havaittu muutosta.

Johtavia indikaattoreita käytetään ennustamaan, milloin suhdannevaihtelu tapahtuu. Niitä käytetään myös ymmärtämään, mitä voi tapahtua lähitulevaisuudessa - esimerkiksi kolmesta kuuteen kuukauteen.

Johtavat indikaattorit eivät aina ole tarkkoja määritettäessä, missä suhdannevaiheessa talous on; Siitä huolimatta julkisyhteisöt, yritykset ja yksityishenkilöt käyttävät indikaattoreita strategioidensa ja toimintansa suunnitteluun.

Esimerkkejä johtavista taloudellisista indikaattoreista ovat:

 • Kuluttajien luottamusindeksi
 • Yrityksen investoinnit Investoinnit Investoinneilla tarkoitetaan varoja, joita yritys käyttää pitkäaikaisten varojen ostamiseen, parantamiseen tai ylläpitoon yrityksen tehokkuuden tai kapasiteetin parantamiseksi. Pitkäaikaiset varat ovat yleensä fyysisiä ja niiden taloudellinen vaikutusaika on useampi kuin yksi tilikausi.
 • Asuminen alkaa
 • Työttömät vaatimukset
 • Vähittäismyynti
 • Pörssi
 • Tuottokäyrä Tuottokäyrä Tuottokäyrä on graafinen esitys erääntyvien velkojen koroista. Se osoittaa tuoton, jonka sijoittaja odottaa ansaitsevansa, jos hän lainaa rahansa tiettynä ajanjaksona. Kaavio näyttää joukkovelkakirjan tuotto pystyakselilla ja erääntymisaika vaaka-akselin poikki.

Taloudellisten olosuhteiden merkitys

Taloudellinen sykli tai suhdannekierros on trendi bruttokansantuotteen (BKT) nousevaan ja laskevaan suuntaan, mikä määrää talouden yleisen pitkän aikavälin kasvutrendin.

Lähes jokainen osallistuu markkinatalouteen. Jokaisella on rooli joko kuluttaa tai tuottaa tavaroita ja palveluja.

Markkinatalouden menestys riippuu siitä, että se tekee jokaisesta paremman tuottamalla ja kuluttamalla enemmän tavaroita ja palveluja ajan myötä. Sitä kuvaa BKT, joka kuvaa karkeasti talouden yleistä vaurautta.

Taloudelliset olosuhteet - suhdanne

Koska melkein kaikki ovat mukana koko taloudessa, seuraa kohtuudella, että taloudelliset olosuhteet vaikuttavat kaikkiin. Jokaisen edun mukaista on talouden jatkuva laajentuminen ja kaikkien jatkuva varallisuuden kerääminen.

Kun taloudelliset olosuhteet ovat vahvat ja talous on kasvun aikana, kaikilla on paremmin. Yritykset tuottavat voittoja ja palkkaavat enemmän työntekijöitä, mikä lisää käytettävissä olevia tuloja, jotka käytetään enemmän voittojen tuottamiseen hyveellisessä jaksossa.

Kuitenkin, kun taloudelliset olosuhteet ovat heikot ja talous on taloudellisen supistumisen aikana, kaikilla on loppujen lopuksi huonompi asema. Yritykset alkavat menettää rahaa ja irtisanoa työntekijöitä, mikä vähentää käytettävissä olevia tuloja ja vähentää kuluttajien kuluja, mikä johtaa pienempiin tuloihin yrityksille noidankehässä.

Liittyvät lukemat

Rahoitus on maailmanlaajuisen Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit , kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:

 • Bruttokansantuote (BKT) Bruttokansantuote (BKT) Bruttokansantuote (BKT) on vakio mittari maan taloudellisesta terveydestä ja indikaattori maan elintasosta. Myös BKT: tä voidaan käyttää tuottavuuden vertaamiseen eri maiden välillä.
 • Suhdannekierto Syklin suhdanne on bruttokansantuotteen (BKT) vaihtelujen sykli sen pitkän aikavälin luonnollisen kasvuvauhdin ympärillä. Se selittää talouden toiminnan laajenemisen ja supistumisen, jonka talous kokee ajan myötä.
 • Taloudelliset indikaattorit Taloudelliset indikaattorit Taloudellinen indikaattori on mittari, jota käytetään arvioimaan, mittaamaan ja arvioimaan makrotalouden yleistä terveydentilaa. Taloudelliset indikaattorit
 • Kuluttajahintaindeksi (CPI) Kuluttajahintaindeksi (CPI) Kuluttajahintaindeksi (CPI) on mitta talouden kokonaishintatasosta. CPI koostuu joukosta yleisesti ostettuja tavaroita ja palveluita. Kuluttajahintaindeksi mittaa maan valuutan ostovoiman muutoksia sekä tavaroiden ja palvelujen korin hintatasoa.

Uusimmat viestit