Strategiset liittoutumat - Strategisten liittoutumien tyypit ja edut

Strategiset liittoutumat ovat kahden tai useamman itsenäisen yrityksen välisiä sopimuksia yhteistyöstä tuotteiden valmistuksessa, kehittämisessä tai myynnissä. Kirjanpito Kirjanpito-oppaamme ja -resurssimme ovat itseopiskeluoppaita kirjanpidon ja rahoituksen oppimiseksi omaan tahtiin. Selaa satoja oppaita ja resursseja. palvelut tai muut liiketoiminnan tavoitteet.

Esimerkiksi strategisessa liittoumassa yritys A ja yritys B yhdistävät omat resurssinsa, kykynsä ja ydinosaamisensa luomaan yhteisiä etuja tavaroiden tai palvelujen suunnittelussa, valmistuksessa tai jakelussa.

Strategisten liittojen teema

Strategisten liittoutumien tyypit

Strategisia liittoutumia on kolme tyyppiä: yhteisyritys, strateginen osakeyhtiö ja ei-pääoma-strateginen liittouma.

# 1 Yhteisyritys

Yhteisyritys Kiinteistöalan yhteisyritys Kiinteistöalan yhteisyrityksellä (JV) on ratkaiseva rooli useimpien suurten kiinteistöhankkeiden kehittämisessä ja rahoituksessa. Yhteisyritys on järjestely, joka syntyy, kun emoyhtiöt perustavat uuden lapsiyrityksen. Tytäryritys Tytäryritys (tytäryhtiö) on liiketoimintayksikkö tai yritys, joka on kokonaan toisen yrityksen kokonaan omistama tai osittain määräysvallassa, nimeltään emoyritys tai holdingyhtiö. Omistus määräytyy emoyhtiön omistamien osakkeiden prosenttiosuuden perusteella, ja omistusosuuden on oltava vähintään 51%. . Esimerkiksi yritys A ja yritys B (emoyhtiöt) voivat muodostaa yhteisyrityksen luomalla yrityksen C (lapsiyritys).

Lisäksi, jos yhtiö A ja B omistavat kumpikin 50% lapsiyrityksestä, se määritellään 50-50 yhteisyritykseksi. Jos yritys A omistaa 70% ja yritys B 30%, yhteisyritys luokitellaan enemmistöomistuksessa olevaksi yritykseksi.

# 2 Pääomastrateginen liittouma

Oman pääoman strateginen liitto syntyy, kun yksi yritys ostaa tietyn oman pääoman prosenttiosuuden toisesta yrityksestä. Jos yritys A ostaa 40% yhtiön B omasta pääomasta, muodostuu strateginen allianssirahasto.

# 3 Muu kuin oman pääoman strateginen liittouma

Strateginen liitto, joka ei ole pääoma, syntyy, kun kaksi tai useampi yritys allekirjoittaa sopimussuhteen yhdistääkseen resurssinsa ja valmiutensa.

Lue lisää rahoituksen yritys- ja liiketoimintastrategiasta.

Syyt strategisiin liittoutumiin

Ymmärrämme strategisten liittoutumien syyt tarkastelemalla kolmea erilaista tuotteen elinkaarta: hidas, vakio ja nopea. Tuotteen elinkaari määräytyy tarpeen innovoida ja luoda jatkuvasti uusia tuotteita teollisuudessa. Esimerkiksi lääketeollisuuden tuotteiden elinkaari on hidas, kun taas ohjelmistoteollisuuden tuotteiden elinkaari on nopea. Yrityksille, joiden tuote kuuluu eri tuotteen elinkaareen, strategisten liittoutumien syyt ovat erilaiset:

# 1 Hidas sykli

Hitaassa jaksossa yrityksen kilpailuedut suojataan suhteellisen pitkäksi ajaksi. Lääketeollisuus toimii hitaalla tuotteen elinkaarella, koska tuotteita ei kehitetä vuosittain ja patentit kestävät kauan.

Strategisia liittoutumia muodostetaan pääsemiseksi rajoitetuille markkinoille, ylläpitämään markkinoiden vakautta (asettamalla tuotestandardit) ja perustamaan franchising uusille markkinoille.

# 2 Vakiosykli

Tavallisessa syklissä yritys tuo markkinoille uuden tuotteen muutaman vuoden välein, ja se ei välttämättä pysty säilyttämään johtavaa asemaansa teollisuudessa.

Strategisia liittoutumia muodostetaan markkinaosuuden hankkimiseksi, muiden yritysten karkottamiseksi, resurssien yhdistämiseksi suuriksi pääomaprojekteiksi, mittakaavaetujen luomiseksi tai täydentävien resurssien saamiseksi.

# 3 nopea sykli

Nopeassa syklissä yrityksen kilpailuetuja ei suojata, ja tuotteiden nopeassa elinkaaressa toimivien yritysten on jatkuvasti kehitettävä uusia tuotteita / palveluita selviytyäkseen.

Strategisia liittoutumia muodostetaan nopeuttamaan uusien tavaroiden tai palvelujen kehittämistä, jakamaan tutkimus- ja kehityskustannuksia, tehostamaan markkinoille pääsyä ja poistamaan epävarmuus.

Strategisten liittojen luominen

Arvon luominen strategisissa liittoutumissa

Strategiset liittoutumat luovat arvoa:

 1. Nykyisen toiminnan parantaminen
 2. Kilpailuympäristön muuttaminen
 3. Sisäänkäynnin ja poistumisen helppous

Nykyistä toimintaa parannetaan seuraavista syistä:

 • Mittakaavaedut onnistuneista strategisista liittoutumista
 • Kyky oppia toisilta kumppaneilta
 • Riskien ja kustannusten jakaminen kumppanien välillä

Kilpailuympäristön muuttaminen:

 • Teknologian standardien luominen (esimerkiksi Sony ja Panasonic ilmoittavat tekevänsä yhteistyötä uuden sukupolven television tuottamiseksi). Tämä auttaisi asettamaan uuden standardin kilpailuympäristössä.

Yritysten pääsyn ja poistumisen helpottaminen:

 • Edullinen pääsy uusille toimialoille (yritys voi muodostaa strategisen kumppanuuden aloittaakseen helposti uuden teollisuuden).
 • Edullinen irtautuminen toimialoilta (Uusi tulokas voi muodostaa strategisen liittoutuman jo alalla toimivan yrityksen kanssa ja ottaa hitaasti yrityksen haltuunsa, jolloin alalla jo toimiva yritys voi poistua).

Lue lisää rahoituksen yritys- ja liiketoimintastrategiasta.

Haasteet

Vaikka strategiset liittoutumat luovat arvoa, on otettava huomioon monia haasteita:

 • Kumppanit saattavat vääristää mitä he tuovat pöytään (valehdella kompetensseista, joita heillä ei ole).
 • Kumppanit eivät välttämättä omista resursseja ja valmiuksia muille kumppaneille.
 • Yksi kumppani voi sitoutua voimakkaasti liittoutumaan, kun taas toinen kumppani ei.
 • Kumppanit eivät välttämättä käytä täydentäviä resurssejaan tehokkaasti.

Liittyvä lukeminen

Finance on FMVA® -sertifikaatin virallinen maailmanlaajuinen toimittaja FMVA®-sertifikaatti. Liity yli 350 600 opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari, joiden tarkoituksena on muuttaa kuka tahansa maailmanluokan talousanalyytikkoksi.

Suosittelemme seuraavia ilmaisia ​​rahoitusresursseja, jotta voit oppia ja edetä urallasi yritysrahoituksessa:

 • Yritysjärjestelyjen synergiat Yritysjärjestelyjen ja yritysjärjestelyjen synergiat syntyvät, kun sulautuneen yrityksen arvo on korkeampi kuin kahden yksittäisen yrityksen summa. Kymmenen tapaa arvioida yritysjärjestelyjen operatiivisia synergioita ovat: 1) analysoida henkilöstömäärää, 2) etsiä tapoja yhdistää toimittajat, 3) arvioida mahdolliset pääkonttori- tai vuokrasäästöt 4) arvioida jakamalla säästetty arvo
 • Yritysjärjestelyihin liittyvät näkökohdat ja vaikutukset Yritysjärjestelyihin liittyvät näkökohdat ja vaikutukset Yritysjärjestelyjä toteuttaessaan yrityksen on tunnustettava ja tarkasteltava kaikki fuusioihin ja yritysostoihin liittyvät tekijät ja monimutkaisuudet. Tässä oppaassa hahmotellaan tärkeää
 • Yhdistyminen Yhdistyminen Yritysrahoituksessa yhdistyminen on kahden tai useamman yrityksen yhdistäminen yhdeksi suuremmaksi yritykseksi. Yhdistämisellä tai yhdistelyllä tarkoitetaan kirjanpidossa tilinpäätöksen yhdistelmää.
 • Omaisuuden hankinta Omaisuuden hankinta Omaisuuskauppa on yrityksen ostaminen ostamalla sen varat osakkeen sijaan. Useimmilla lainkäyttöalueilla omaisuuserien hankintaan sisältyy tyypillisesti myös tiettyjen velkojen ottaminen. Koska osapuolet voivat kuitenkin neuvotella, mitkä varat hankitaan ja mitkä velat otetaan, liiketoimi voi olla paljon joustavampi

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found