Sopeutuva johtajuus - Tunne sopeutuvien johtajien piirteet

Mukautuva johtajuus ja johtamismalli, jonka esittivät Ronald Heifetz ja Marty Linsky. Heifetz määrittelee sen toimeksi, jolla joukko yksilöitä otetaan käyttöön käsittelemään vaikeita haasteita ja nousemaan lopulta voittoisiksi.

Mukautuva johtajuus

Johtajuuden käsitys Johtajuuden piirteet Johtajuuden piirteet viittaavat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, jotka määrittelevät tehokkaat johtajat. Johtajuudella tarkoitetaan yksilön tai organisaation kykyä ohjata yksilöitä, tiimejä tai organisaatioita kohti tavoitteiden saavuttamista. Johtajuudella on tärkeä tehtävä johtamisessa nykyään, se on hyvin erilainen kuin viime vuosina. Ajatusta, jossa yksi sankarillinen yksilö yksin tuottaa tuloksia panemalla täytäntöön tahtonsa, pidetään vanhentuneena. Johtajuutta pidetään nyt joukkuelajina. Yritysjohtajat ja muut johtotehtävissä olevat ihmiset työskentelevät nyt yhdessä työntekijöidensä kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi ja muutosten aloittamiseksi.

Mutta ottaen huomioon kuinka epävakaa ja epävarma yritysmaailma voi olla, johtajat Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja, joka on lyhenne sanoista toimitusjohtaja, on yrityksen tai organisaation korkein henkilö. Toimitusjohtaja on vastuussa organisaation yleisestä menestyksestä ja ylimmän johdon päätösten tekemisestä. Lue työnkuvaa on usein vaikea pysyä ajan tasalla kaikista muutoksista. Selviytyäkseen ja menestyäkseen liike-elämässä on oltava enemmän kuin korkean suorituskyvyn. Yritysjohtajien on omaksuttava uudet strategiat Yritysstrategia Yritysstrategiassa keskitytään siihen, miten hallita resursseja, riskejä ja tuottoa yrityksessä, sen sijaan, että katsottaisiin kilpailuetuja liiketoimintastrategiassa ja -tekniikoissa mahdollisten tienhaasteiden voittamiseksi. mukautuva johtajuus tulee sisään.

Tekniset vs. sopeutuvat ongelmat

Sopeutuva johtajuus tunnistaa, että on olemassa kahdenlaisia ​​ongelmia: tekninen ja sopeutuva. Teknisten ongelmien kohdalla on jo olemassa tyydyttävä ennalta määrätty vastaus, ja yksi tai useampi asiantuntija, jolla on vahva maine, haetaan ongelman ratkaisemiseksi. Kaiken kaikkiaan tekniset ongelmat ovat mekaanisia ja ammattilaiset voivat ratkaista ne.

Sopeutumisongelmissa ei ole mitään koulutettuja asiantuntijoita käsittelemään käsillä olevia ongelmia. Lisäksi ei ole olemassa vahvistettuja sääntöjä tai menettelyjä ongelman ratkaisemiseksi. Useimmissa tapauksissa ongelman määritelmä on epämääräinen eikä siinä ole teknisiä korjauksia. Tällaisissa tilanteissa sopeutuvan johtajan asiantuntemus tulee hyödylliseksi. Tällainen henkilö auttaa ensin määrittelemään ongelman ja saa sitten työtoverinsa keksimään mahdollisia vastauksia.

Neljä sopeutuvan johtamisen pääperiaatetta

Seuraavat ovat neljä sopeutuvaan johtajuuteen sidottua periaatetta:

1. Tunneäly

Tunneäly Emotional Intelligence Emotionaalinen älykkyys tunnetaan myös nimellä tunnekerroin (EQ) on kyky hallita tunteita ja muiden tunteita. Yritysjohtajille korkea taajuuskorjain on välttämätöntä menestyksen kannalta. Tämä opas kattaa emotionaalisen älykkyyden viisi elementtiä ja niiden merkityksen onnistuneen johtajan kuvaamisessa. EQ vs. IQ on kyky tunnistaa omat ja muiden ihmisten tunteet. Tämän tietoisuuden avulla sopeutuva johtaja pystyy rakentamaan luottamusta muiden osallistujien kanssa ja edistämään laadukkaita suhteita.

2. Organisaation oikeudenmukaisuus

Toinen mukautuvan johtajuuden perusperiaate on rehellisyyden kulttuurin edistäminen. Sopeutuvat johtajat tietävät parhaat käytännöt organisaation hyväksi. He tietävät myös parhaat keinot toteuttaa nämä muutokset, jotta ihmiset omaksuvat ne. Mukautuvat johtajat ovat halukkaita ottamaan huomioon muiden ihmisten näkemykset ja vakuuttamaan heille, että heitä arvostetaan ja kunnioitetaan.

3. Kehitys

Mukautuva johtajuus edellyttää uusien asioiden oppimista. Jos yksi tekniikka ei tuota toivottuja tuloksia, sopeutuva johtaja pyrkii löytämään uusia toimivia strategioita. Uusilla tekniikoilla sekä työntekijät että koko yritys kokevat kasvun ja kehityksen.

4. Luonne

Sopeutuva johtajuus tarkoittaa syvällistä luonteen tunnetta, läpinäkyvyyttä ja luovuutta. Sopeutuvat johtajat eivät välttämättä ole aina oikeassa, mutta he ansaitsevat kunnioituksensa niiden kanssa, joiden kanssa he työskentelevät, ja harjoittavat suosittelemiaan.

Neljä sopeutuvan johtamisen pääperiaatetta

Sopeutuvien johtajien piirteet

Jokaisella mukautuvalla johtajalla on oltava tiettyjä piirteitä, mukaan lukien:

 • Kyky yhdistää organisaation muutos sidosryhmien ensisijaisiin arvoihin, kykyihin ja unelmiin.
 • Kyky luoda ympäristö, joka kattaa näkemysten monimuotoisuuden ja hyödyntää tällaista kollektiivista tietoa organisaation hyödyksi.
 • Sopeutuva johtaja ymmärtää, että muutos voi olla tuskallinen prosessi. Siksi hän voi ennakoida ja torjua joukkuetovereiden vastahakoista käyttäytymistä.
 • Ymmärtäminen siitä, että laajamittainen muutos on asteittainen prosessi, joka vaatii pysyvyyttä ja halukkuutta kantaa siihen liittyvää painetta.
 • Ennakoiva toiminta, mahdollisuuksien etsiminen ja tarvittavien resurssien sijoittaminen niiden seuraamiseksi.
 • Myönnetään, kun he tekevät virheitä, ja muuttavat tai hylkäävät tuottamattomia strategioita.
 • Ole avoin kokeilulle ja riskinottolle
 • Pidän ja kannustamme innovaatioihin työntekijöiden keskuudessa.

Haasteet mukautuvan johtajuuden toteuttamisessa

Kuten Heifetz ennusti, mukautuva johtajuus tuo mukanaan pari haastetta. Tässä johtamismallissa on kyse kokeilemisesta, uuden tiedon löytämisestä ja lukuisista mukautuksista koko yrityksessäsi. Vain asenteiden muutoksella ja politiikkojen mukauttamisella onnistut ylläpitämään muutoksia ja menestymään.

Yksilöiden arvojen, uskomusten ja käsitysten muuttaminen on kuitenkin yleensä vaikeampi kuin kissan hampaiden hammaslankaa. Muutosten tekeminen edellyttää, että olet jonkin verran uskoton menneisyytesi suhteen. Esimerkiksi, jos haluat toteuttaa uuden markkinointistrategian, sinun on ensin omaksuttava tosiasia, että nykyiset markkinointitekniikat ovat tehottomia. Suurin osa ylimmistä johtajista on haluttomia päästämään irti elinikäisistä politiikoista, jotka saivat yrityksen alulle. Vanhojen tapojesi noudattaminen voi kuitenkin estää etuja, joita uudet menetelmät voivat tuottaa.

Toinen mukautuvan johtajuuden haaste on se, että se luo pohjan erilaisille vastustuksen muodoille. Tämä voi olla työntekijöiltäsi, muilta yrityksen sidosryhmiltä, ​​sidosryhmiltä. Liiketoiminnassa sidosryhmä on kuka tahansa henkilö, ryhmä tai osapuoli, joka on kiinnostunut organisaatiosta ja sen toiminnan tuloksista. Yleisiä esimerkkejä tai asiakkaita. Yleisimmät menetelmät, joita ihmiset käyttävät mukautuvan muutoksen estämiseen, ovat syrjäyttäminen, ohjaaminen tai hyökkääminen. Jos huomaat jotain mainituista aktiviteeteista, on todennäköistä, että työntekijät epäröivät ottaa käyttöön uutta käytäntöä, jota yrität toteuttaa.

Ehkä suurin mukautuvan johtajuuden aiheuttama haaste on johtajien haluttomuus kuunnella muiden mielipiteitä. Kuten aiemmin selitettiin, mukautuva johtajuus on vähemmän valtaa ja enemmän tiimityötä. Teoriassa sopeutuvien johtajien tulisi olla halukkaita kuuntelemaan ja mukauttamaan työtovereiden tai asiakkaiden antamia suosituksia.

Todellisuudessa kuitenkin vain harvat valitut johtajat ovat valmiita kuuntelemaan ihmisiä, jotka eivät ole heidän kanssaan eri mieltä. Tällaiset johtajat eivät ymmärrä, että kuunteleminen ei välttämättä tarkoita yksittäisten tavoitteiden hylkäämistä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että olet paremmin perillä työntekijöiden tarpeista. Siksi voit työskennellä tehokkaammin muutosten toteuttamiseksi.

Tärkeimmät takeaways

Vaikka sopeutuva johtajuus vaatii paljon työtä, se tuottaa huomattavaa tuottoa. Luotettavien tilastojen perusteella sopeutuvat yritykset saavat valtavia voittoja sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Ne pystyvät myrskyihin ja nousemaan huipulle jopa epävakauden aikana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sopeutuva johtajuus voidaan tiivistää käyttämällä neljää pääperiaatetta: hajautettu johtajuus, optimaalinen kykyyhdistelmä, läpinäkyvä luonne ja keskinäisen luottamuksen kehittäminen. Hajautetun johtajuuden osalta johtaja delegoi roolit tiimin jäsenille. Optimaalinen lahjakkuus edellyttää kaikkien taitojen käyttämistä pikemminkin kuin ylimmän tason johtajien taitoja. Selkeä peruskirja tarkoittaa, että yritys tai tiimi noudattaa tarkasti määriteltyjä tavoitteita, tehtäviä ja perussääntöjä, kun taas luottamus auttaa luomaan vahvoja siteitä työntekijöiden, työnantajien ja asiakkaiden välillä.

Liittyvät lukemat

Kiitos, että olet lukenut Finance-oppaan mukautuvaan johtajuuteen. Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Voit jatkaa kehitystäsi maailmanluokan rahoitusanalyytikkona näistä lisäresursseista:

 • Ihmissuhdetaidot Ihmissuhdetaidot Ihmissuhdetaidot ovat taitoja, joita tarvitaan tehokkaaseen kommunikointiin, vuorovaikutukseen ja työskentelyyn yksilöiden ja ryhmien kanssa. Henkilöt, joilla on hyvät ihmissuhdetaidot, ovat voimakkaita sanallisia ja sanattomia kommunikaattoreita, ja heidän katsotaan usein olevan "hyviä ihmisten kanssa".
 • Johtaminen esimerkillä Johtaminen esimerkillä Johtajuus on prosessi, jossa yksilö vaikuttaa muiden ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin. Esimerkkien näyttäminen auttaa muita ihmisiä näkemään, mikä on
 • Verkottuminen ja suhteiden luominen yrityksen sisällä Verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen (osa 1) Tämä artikkeli on osa hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit löytää menestystä verkostoitumisessa yrityksessäsi. Verkostoitumisella on tärkeä osa ammatillista elämäämme, alkaen työnhakusta, liittymisestä työhön ja työsuhteeseen yrityksessä ja lopulta uramme etenemiseen.
 • Ajanhallinta Ajanhallinta Ajanhallinta on prosessi, jolla suunnitellaan ja hallitaan kuinka paljon aikaa vietetään tiettyihin toimintoihin. Hyvä ajanhallinta antaa yksilölle mahdollisuuden suorittaa enemmän lyhyessä ajassa, vähentää stressiä ja johtaa uramenestykseen. Tämä opas sisältää luettelon tärkeimmistä vinkeistä ajan hallintaan hyvin

Uusimmat viestit