NPV vs IRR - Yleiskatsaus, yhtäläisyyksiä ja eroja, ristiriitoja

Tyypillistä projektia analysoitaessa on tärkeää tehdä ero NPV: n ja IRR: n palauttamien lukujen välillä, koska ristiriitaisia ​​tuloksia syntyy verrattaessa kahta eri projektia käyttämällä kahta indikaattoria.

NPV vs. IRR

Tyypillisesti yksi projekti voi tarjota suuremman IRR: n, kun taas kilpaileva projekti voi osoittaa korkeamman NPV: n. Tuloksena oleva ero voi johtua kahden projektin kassavirran erosta. Katsotaan ensin ensin, mitä kukin alennusprosentti tarkoittaa.

Mikä on NPV?

NPV tarkoittaa nettonykyarvoa. Nykyarvo. Nettonykyarvo (NPV) on kaikkien tulevien kassavirtojen arvo (positiivinen ja negatiivinen) koko sijoituksen elinkaaren ajan, joka on diskontattu nykyhetkeen. NPV-analyysi on eräänlainen luontainen arvostus, jota käytetään laajasti koko rahoituksessa ja kirjanpidossa yrityksen arvon, sijoitusvakuuden määrittämiseksi, ja se edustaa positiivisia ja negatiivisia tulevia kassavirtoja koko projektin elinkaaren aikana, josta on diskontattu tänään. NPV on luontainen arvio, ja sitä voidaan soveltaa kirjanpitoon ja rahoitukseen, jossa sitä käytetään sijoitusturvan määrittämiseen, uusien hankkeiden arviointiin, liiketoiminnan arvostamiseen tai tapojen löytämiseen kustannusten alentamiseksi.

Mikä on IRR?

IRR tai Internal Return of Rate Internal Return Rate (IRR) Sisäinen tuottoprosentti (IRR) on diskonttokorko, joka tekee projektin nykyarvosta nollan. Toisin sanoen se on odotettu yhdistetty vuotuinen tuottoprosentti, joka ansaitaan projektista tai investoinnista. on eräänlainen mittari, jota sovelletaan pääoman budjetointiin Pääoman budjetoinnin parhaat käytännöt Pääoman budjetoinnilla tarkoitetaan päätöksentekoprosessia, jota yritykset noudattavat, mitä pääomavaltaisia ​​hankkeita heidän tulisi toteuttaa. Tällaiset pääomavaltaiset projektit voivat olla mitä tahansa uuden tehtaan avaamisesta merkittävään työvoiman laajentamiseen, uusille markkinoille pääsemiseen tai uusien tuotteiden tutkimukseen ja kehittämiseen. . Sitä käytetään arvioimaan todennäköisen liiketoiminnan kannattavuus. Mittari toimii diskonttauskorkona, joka vertaa kassavirran NPV: tä nollaan.

Erot NPV: n ja IRR: n välillä

NPV-lähestymistavan mukaan nykyarvo voidaan laskea diskonttaamalla projektin tuleva kassavirta ennalta määritetyillä koroilla, joita kutsutaan raja-arvoiksi. IRR-menetelmän mukaisesti kassavirta diskontataan sopivilla hinnoilla käyttämällä kokeiluvirheen menetelmää, joka vastaa nykyarvoa. Nykyarvo lasketaan määräksi, joka on yhtä suuri kuin tehty sijoitus. Jos IRR on suositeltava menetelmä, diskonttokorkoa ei usein määritetä ennalta, kuten NPV: n tapauksessa.

NPV tunnistaa pääomakustannusten arvon tai markkinakoron. Se saa summan, joka tulisi sijoittaa projektiin, jotta ennustetut tulot saadaan takaisin nykyisellä markkinahinnalla sijoitetusta määrästä.

Toisaalta IRR-lähestymistavassa ei tarkastella markkinoilla vallitsevaa korkoa, ja sen tarkoituksena on löytää korkeimmat korot, jotka kannustavat tuottamaan sijoitetusta summasta.

NPV: n oletuksena on, että välirahavirta investoidaan uudelleen katkaisunopeudella, kun taas IRR-lähestymistavan mukaan välirahavirta investoidaan vallitsevaan sisäiseen tuottoprosenttiin. NPV: n tulokset osoittavat jonkin verran yhtäläisyyksiä IRR: stä samankaltaisissa olosuhteissa saatuihin lukuihin, kun taas molemmat menetelmät tarjoavat ristiriitaisia ​​tuloksia tapauksissa, joissa olosuhteet ovat erilaiset.

NPV: n ennalta määritetyt raja-arvot ovat melko luotettavia IRR: ään verrattuna, kun on järjestettävä enemmän kuin kaksi hanke-ehdotusta.

NPV: n ja IRR: n tulosten yhtäläisyydet

Molemmat menetelmät osoittavat vertailukelpoisia tuloksia hyväksymis- tai hylkäämispäätöksissä riippumattomien investointihanke-ehdotusten osalta. Tässä tapauksessa nämä kaksi ehdotusta eivät kilpaile, ja ne hyväksytään tai hylätään markkinoiden vähimmäistuottoprosentin perusteella.

Tavanomaisiin ehdotuksiin liittyy usein kassavirta alkuvaiheessa, ja niitä seuraa yleensä useita kassavirtauksia. Tällaisia ​​yhtäläisyyksiä syntyy päätöksenteossa. NPV: llä ehdotukset hyväksytään yleensä, jos niillä on positiivinen nettoarvo, kun taas IRR hyväksytään usein, jos saadulla IRR: llä on korkeampi arvo verrattuna nykyiseen raja-arvoon. Projektit, joiden nykyarvo on positiivinen, osoittavat myös korkeamman sisäisen tuottoprosentin, joka on suurempi kuin perusarvo.

Ristiriidat NPV: n ja IRR: n välillä

Jos kyseessä ovat keskenään poissulkevat projektit, jotka kilpailevat siten, että jommankumman hyväksyminen estää loput, NPV ja IRR tuottavat usein ristiriitaisia ​​tuloksia. NPV voi saada projektipäällikön tai insinöörin hyväksymään yhden hanke-ehdotuksen, kun taas sisäinen tuottoprosentti voi näyttää toisen edullisimmalta. Tällainen konflikti syntyy useiden ongelmien takia.

Ensinnäkin, ristiriitaisia ​​tuloksia syntyy, koska arvioitavissa olevien hanke-ehdotusten pääomakustannuksissa on huomattavia eroja. Joskus konflikti syntyy ongelmista, jotka liittyvät eroihin kassavirran ajoituksessa ja hanke-ehdotusten rakenteissa, tai eroista ehdotettujen projektien odotettavissa olevassa palveluajassa.

Vaikeissa tilanteissa ja on tehtävä valinta kahden kilpailevan projektin välillä, on parasta valita projekti, jolla on suurempi positiivinen nettoarvo, käyttämällä raja-arvoa tai sopivia pääomakustannuksia.

Syynä siihen, että kaksi edellä mainittua vaihtoehtoa toimii, johtuu siitä, että yrityksen tavoitteena on maksimoida osakkeenomistajan varallisuus, ja paras tapa tehdä se on valita projekti, jolla on korkein nettonykyarvo. Tällaisella projektilla on positiivinen vaikutus osakkeiden hintaan ja osakkeenomistajien varallisuuteen.

Joten NPV on paljon luotettavampi verrattuna IRR: ään ja on paras tapa luokitella toisiaan poissulkevia projekteja. Oikeastaan ​​NPV: tä pidetään parhaana kriteerinä sijoitusten luokittelussa.

Viimeinen sana

Sekä NPV että IRR ovat hyviä analyyttisiä työkaluja. He eivät kuitenkaan aina ole samaa mieltä ja kertovat meille, mitä haluamme tietää, varsinkin kun on olemassa kaksi kilpailevaa hanketta, joilla on yhtä suotuisat vaihtoehdot. Suurin osa projektipäälliköistä haluaa kuitenkin käyttää NPV: tä, koska sitä pidetään parhaana, kun luokitellaan toisiaan poissulkevia projekteja.

Lisää resursseja

Finance on maailmanlaajuisen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi Liity yli 350 600 opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, JP Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikoiksi. . Alla olevista lisäresursseista on hyötyä urasi jatkamiseksi:

  • Pääomakustannukset Pääomakustannukset Pääomakustannukset ovat vähimmäistuottoaste, jonka yrityksen on ansaittava ennen arvon tuottamista. Ennen kuin yritys voi tuottaa voittoa, sen on tuotettava ainakin riittävät tulot kattamaan toimintansa rahoituskustannukset.
  • Diskonttauskorko Diskonttauskorko Yritysrahoituksessa diskonttokorko on tuottoprosentti, jota käytetään tulevien kassavirtojen diskonttaamiseen takaisin nykyarvoon. Tämä korko on usein yrityksen painotettu keskimääräinen pääomakustannus (WACC), vaadittu tuottoprosentti tai este, jonka sijoittajat odottavat ansaitsevansa suhteessa sijoitusriskiin.
  • Esteen korko Esteen koron määritelmä Estokorko, joka tunnetaan myös pienimpänä hyväksyttävänä tuottoprosenttina (MARR), on vähimmäisvaatimus tuotto- tai tavoitekorkoksi, jonka sijoittajat odottavat saavansa sijoitukselta. Korko määritetään arvioimalla pääomakustannukset, riskit, liiketoiminnan laajentamisen nykyiset mahdollisuudet, vastaavien sijoitusten tuottoprosentit ja muut tekijät
  • Projektirahoitus Projektirahoitus - pohjamaali Projektirahoituksen pohjamaali. Projektirahoitus on projektin koko elinkaaren taloudellinen analyysi. Tyypillisesti kustannus-hyötyanalyysi on tottunut

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found