Mission Statement - Määritelmä ja esimerkki Mission Statementista

Tehtävälauseke määrittelee, millä liiketoiminta-alueella yritys on ja miksi se on olemassa tai mitä tarkoitusta se palvelee. Jokaisella yrityksellä tulisi olla tarkka tarkoitusperä, joka saa ihmiset innostumaan yrityksen tekemisestä ja motivoi heitä tulemaan osaksi organisaatiota. Toimintalausekkeessa tulisi määritellä myös yrityksen yritysstrategia Yritysstrategia Yritysstrategiassa keskitytään resurssien hallintaan, riskeihin ja tuottoon yrityksen sisällä toisin kuin kilpailustrategioiden tarkastelemiseen liiketoimintastrategiassa, ja se on yleensä muutaman lauseen pituinen.

Microsoftin missio, visio ja arvot

Esimerkki tehtävälomakkeesta

Tarkastellaan Microsoft Corp.: n tehtävää. Microsoft Corp. on amerikkalainen monikansallinen yritys, joka kehittää, valmistaa, lisensoi ja myy teknologiatuotteita, mukaan lukien tietokoneohjelmistot, elektroniikka ja henkilökohtaiset tietokoneet. Se on myös yksi suurimmista yrityksistä maailmassa, kuten Apple, Inc. ja Amazon.com, Inc.

Microsoftin tehtävä on:

Microsoftin missio

Yllä oleva lausunto on hyvä esimerkki missiosta, koska se tarjoaa riittävän laajan laajuuden selittää, mitä yritys voi tehdä, ja se on myös inspiroivaa - kyse on ihmisten voimaannuttamisesta. Se on sellainen lausunto, josta ihmiset voivat innostua ja voivat kokoontua. Se määrittelee myös Microsoftin strategian, joka ulottuu koko maailmaan ja vaikuttaa kaikkiin henkilöihin ja organisaatioihin.

Miksi lähetyslausunto on tärkeä?

Kuten yllä olevasta kaaviosta käy ilmi, toiminta-ajatuksen, vision, visio-lausunnon yhdistelmä Visio-lausunto kuvaa, mitä yritys haluaa saavuttaa pitkällä aikavälillä, yleensä viidestä kymmeneen vuoteen tai joskus jopa pidempään. Se ja arvot kertovat täydellisen tarinan Microsoftin liiketoiminnasta ja huomauttavat yritykselle tärkeistä asioista. Vaikuttavan lausunnon rakentaminen on ensimmäinen askel liiketoiminnan menestykseen, koska kaikki strategiat kehitetään ja toteutetaan vankalla tehtävällä. Lausunto ohjaa johtoryhmää toteuttamaan strategioita, jotka auttavat vahvistamaan yrityksen identiteettiä ja saavuttamaan tavoitteensa.

On tärkeää:

  • Työntekijöiden motivointi
  • Inspiroivia asiakkaita
  • Strateginen suunnittelu
  • Arvojen asettaminen
  • Ymmärtäminen miksi yritys on olemassa

Tarkoituslausuman nousu

Tehtävä, visio ja arvot ovat perinteisesti kolme yleisintä kuvausta yrityksestä, jotka selittävät miksi yritys on olemassa. Viime vuosina myös liike-elämässä on tullut esiin toisen tyyppisiä lausuntoja, jotka ovat saamassa enemmän suosiota. Tämän tyyppistä lausetta kutsutaan tarkoitukseksi.

Tarkoituslausunto välittää yrityksen olemassaolon syyn, aivan kuten tehtävänkuva ja visio, mutta se osoittaa myös yhteyden brändin identiteetin ja yrityksen työpaikkakulttuurin välillä. Se yhdistää tehtävälausekkeen, vision ja arvot yhdeksi lauseikoksi.

Lisää resursseja

Kiitos, että vierailit resurssissamme siitä, kuinka yritykset voivat käyttää tehtävänsä julkisen strategiansa tukemiseen. Jos haluat lisätietoja liiketoimintastrategiasta, tutustu yritys- ja liiketoimintastrategiakurssillemme, joka kattaa kaikki tärkeät strategian terminologiat ja teoriat ja esittelee koko strategisen analyysin.

Muita asiaankuuluvia rahoitusresursseja ovat:

  • Strateginen analyysi Strateginen analyysi Strategisella analyysillä tarkoitetaan prosessia, jossa yritystä ja sen toimintaympäristöä tutkitaan strategian laatimiseksi. Määritelmä
  • Vision Statement Visio Statement Visio-lausunto kuvaa, mitä yritys haluaa saavuttaa pitkällä aikavälillä, yleensä viidestä kymmeneen vuoteen tai joskus jopa pidempään. Se
  • SWOT-analyysi SWOT-analyysi SWOT-analyysiä käytetään yrityksen sisäisten ja ulkoisten ympäristöjen tutkimiseen, ja se on osa yrityksen strategista suunnitteluprosessia. Lisäksi a
  • Kaikki strategiaresurssit Strategia Yritys- ja liiketoimintastrategiaoppaat. Lue kaikki talous- ja yritysstrategiaa koskevat rahoitusartikkelit ja resurssit, tärkeät konseptit, jotka rahoitusanalyytikoille on sisällytettävä taloudelliseen mallintamiseen ja analyysiin. Ensisijainen etu, Porterin 5 joukkoa, SWOT, kilpailuetu, toimittajien neuvotteluvoima

Uusimmat viestit