Kansainvälinen kauppakamari (ICC) - yleiskatsaus, toiminnot, toiminta

Kansainvälinen kauppakamari (ICC), joka sijaitsee Pariisissa Ranskassa, on organisaatio. Organisaatiotyypit Tässä artikkelissa erityyppisistä organisaatioista tutkitaan eri luokkia, joihin organisaatiorakenteet voivat kuulua. Organisaatiorakenteet, joihin kuuluu yli kuusi miljoonaa jäsentä ympäri maailmaa ja joiden tehtävänä on ensisijaisesti edustaa ja auttaa luomaan sääntöjä, jotka vaikuttavat ja hallitsevat yksityishenkilöiden ja organisaatioiden etuja yksityisen yrityksen kaikissa osissa.

Kansainvälinen kauppakamari (ICC)

ICC: n perustoiminnot ja toiminnot

Maailman tärkeimpänä liike-elämän organisaationa Kansainvälinen kauppakamari toimii kolmella päätehtävällä:

  1. - Puolustajana politiikoille, jotka hyödyttävät jäseniä kaikilla liiketoiminta-alueilla
  2. - Luodaan säännöt, jotka auttavat jäseniä saavuttamaan tällaisen politiikan ja noudattamaan sitä
  3. - jäsenten välisten riitojen ratkaiseminen

Kansainvälisen rikostuomioistuimen muodostavat yritykset ja yhdistykset harjoittavat kaikenlaista liiketoimintaa, usein keskenään. Tästä syystä ICC: llä on kattava valta luoda sääntöjä ja käytäntöjä, jotka säätelevät, miten liiketapahtumat Liiketoiminta Liiketoiminta tarkoittaa kahden tai useamman liiketoimintaa haluavan osapuolen keskinäistä sopimusta tai viestintää. Kauppa tehdään yleensä myyjän ja ostajan välillä arvokkaiden tuotteiden, kuten tavaroiden, palvelujen, tietojen ja rahan, vaihtamiseksi. kansainvälisen liiketoiminnan osalta.

Säännöt eivät ole pakollisia, mutta jokainen jäsen ja kaikki Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa työskentelevät yritykset ja organisaatiot noudattavat voimassa olevia sääntöjä, koska ne edustavat yleensä parhaita mahdollisia tuloksia kaikille osapuolille. Monet kansainvälisen rikostuomioistuimen vahvistamista säännöistä sisällytetään säännöllisiin kaupankäyntimenettelyihin. Kaupankäyntimekanismit Kaupankäyntimekanismit viittaavat eri menetelmiin, joilla omaisuuserät käydään kauppaa. Kaupankäyntimekanismien kaksi päätyyppiä ovat noteerattuja ja toimeksiantopohjaisia ​​kauppamekanismeja, mukaan lukien osakemarkkinoilla käytävä kauppa.

Kenen ICC tukee

Viime kädessä Kansainvälinen kauppakamari tukee jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan. Luomalla pohjan oikeudenmukaiselle ja kannattavalle kansojen väliselle kaupalle, ICC lopulta tukee kaikkia yrityksiä, jotka etsivät kauppaa tai käyvät kauppaa toisen maan kanssa.

Kansainvälinen rikostuomioistuin tekee myös tiivistä yhteistyötä useiden valtion virastojen kanssa lainaamalla asiantuntemusta ja perustamalla edustajien läsnäolon esimerkiksi Maailman kauppajärjestössä (WTO), Yhdistyneissä Kansakunnissa (YK) ja jopa G20-huippukokouksissa.

Viimeinen sana

Kansainvälinen kauppakamari perustettiin pian ensimmäisen maailmansodan jälkeen, kun kansainvälistä kauppaa ja liike-etuja koskevaa todellista sääntelyä tai turvallisuutta ei ollut olemassa. Vuosien varrella Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta tuli perusta, jolle eettisen ja kannattavan kaupan säännöt voitaisiin vahvistaa kansakuntien välillä. Kansainvälisen rikostuomioistuimen varhaisina vuosina vahvistamat säännöt ovat periaatteita, joita se noudattaa tänään, periaatteet, jotka vaikuttavat melkein kaikkiin liike-elämän alueisiin ympäri maailmaa.

Lisää resursseja

Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Alla olevista lisärahoitusresursseista on hyötyä oppimisen ja urasi etenemisen kannalta:

  • Liiketoiminnan etiikka Liiketoiminnan etiikka Yksinkertaisuuden vuoksi liiketoiminnan etiikka ovat moraalisia periaatteita, jotka toimivat ohjeina yrityksen liiketoiminnalle ja liiketoimille. Sisään
  • Globalisaatio Globalisaatio Globalisaatio on maailman yksilöiden, hallitusten, yritysten ja maiden yhdistyminen ja vuorovaikutus. Se on saavutettu
  • Itsesääntelyorganisaatio (SRO) Itsesääntelyorganisaatio (SRO) Itsesääntelyorganisaatio tai organisaatio on organisaatio, joka on perustettu sääntelemään tiettyjä ammatteja tai teollisuutta. Ne ovat yleensä valtiosta riippumattomia
  • Kaupan tehokkuussääntö Kaupan tehokkuussääntö Kaupan tehokkuutta koskeva sääntö on taloudellinen paradigma, jossa kaikki maailmantalouden tuottajat ovat erikoistuneet yhden tavaran tuotantoon. Säännön lähtökohta on, että se antaa valmistajille mahdollisuuden tulla "asiantuntijoiksi" tuotannossa

Uusimmat viestit