Taidearviointi - yleiskatsaus ja avaintekijät taideteosten arvostuksessa

Taidearviointi on osa taloudellista arvostusta. Arvostusmallinnus Excelissä. taide. Taidearvioinnissa yhdistyvät taloudellisen arvostuksen tekniikat subjektiivisiin näkemyksiin tietyn taideteoksen kulttuuriarvosta ja merkityksestä.

Taidearviointi on edistyksellinen taloudellisen arvostuksen osa, koska se vaatii korkean tason asiantuntemusta arvostusmenetelmissä. Näitä arvostusmenetelmiä käytetään sijoituspankkitoiminnassa, oman pääoman tutkimuksessa, pääomasijoituksissa, yritysten kehittämisessä, fuusioissa ja yritysostoissa, vipuvaikutteisissa yritysostoissa ja rahoituksessa sekä syvällisessä taidemaailman tuntemuksessa. Sitä voidaan käyttää eri tarkoituksiin, mukaan lukien investoinnit taideteoksiin, verosuunnitteluun ja vakuutuksiin. Kaupallinen vakuutusmeklari Kaupallinen vakuutusedustaja on henkilö, jonka tehtävänä on toimia välittäjänä vakuutusyhtiöiden ja asiakkaiden välillä. Kaupallisten vakuutusedustajien olemassaolo estää pitkälti asiakkaita eksymästä luotettavien ja häikäilemättömien vakuutusten tarjoajien meressä. . Taideteoksen arvostus on täydellinen esimerkki siitä, miksi taloudellinen arvostus on sekä taidetta että tiedettä.

Taiteen arvostus

Nykyään taiteen arvostuksen teollisuus kukoistaa. Yhä useammat sijoittajat ovat siirtymässä taideteoksiin sijoitusvaihtoehtona. Taideteokset tuottavat sijoittajille tuottoisaa tuottoa Tuottoprosentti (ROR) on sijoituksen voitto tai menetys ajanjaksolla, joka on suhteutettu sijoituksen alkuperäisiin kustannuksiin prosentteina ilmaistuna. Tämä opas opettaa yleisimmät kaavat, koska taideteokset voivat arvostaa merkittävästi ajan myötä. Taiteisiin sijoittaminen on kuitenkin erittäin riskialtista, koska kannattavuuden mahdollisuudet ovat suhteellisen pienet, mutta todennäköisyys rahan menettämiseen on suuri.

Teosten arvostuksen suorittavat pääasiassa taiteen arviointiyritykset. Lisäksi taidekauppaa harjoittavat yritykset, kuten Sotheby's ja Christie’s, tarjoavat taiteen arvostuspalveluja.

Arviointikurssit

Yritysrahoitusinstituutilla on muutama taloudellisen mallinnuksen ja arvostuksen kurssi, jotka ovat osa FMVA-ohjelmaa. FMVA® Certification Join 350 600+ opiskelijaa, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari. Tässä on luettelo rahoituksen tällä hetkellä tarjoamasta parhaasta arviosta:

  • Liiketoiminnan arvostuksen perusteet -kurssi
  • LBO-mallikurssi
  • Kiinteistöjen taloudellinen mallinnus
  • Kaivostoiminnan taloudellinen mallinnus
  • Sulautumis- ja yrityskauppakurssi
  • Taloudellisen mallin rakentaminen Excelissä

Avaintekijät taiteen arvostuksessa

Samoin kuin perinteiset omaisuuserät, taideteosten arvostus voi johtua lukuisista tekijöistä. Taidearvioijan tulisi arvioida huolellisesti kaikki katalysaattorit, jotka voivat nostaa taideteoksen käypää arvoa. Seuraavat muuttujat ovat ensisijaisia ​​tekijöitä, jotka vaikuttavat taideteosten arvostukseen:

# 1. Kysyntä

Nykyinen kysyntä Tarjonta ja kysyntä Tarjonnan ja kysynnän lait ovat mikrotaloudellisia käsitteitä, joiden mukaan tehokkailla markkinoilla tavaran toimitettu määrä ja siitä tavarasta vaadittu määrä ovat yhtä suuret. Kyseisen tavaran hinnan määrää myös kohta, jossa kysyntä ja tarjonta ovat keskenään tasa-arvoisia. markkinoilla on taideteoksen arvon avaintekijä. Kysyntä johdetaan yleensä vastaavien teosten kysynnän perusteella. Vertailukelpoisten tuotteiden tunnistaminen voi kuitenkin olla ongelmallista taideteosten ainutlaatuisuuden vuoksi.

# 2. Likviditeetti

Taideteokset ovat erittäin epälikvidejä varoja. Taideteos voi tulla likvideiksi vain, jos sille on markkinoilla suuri kysyntä. Siksi taidearvioijan on aina otettava huomioon likviditeettiriski. Likviditeettipreemio. Likviditeettipreemio korvaa sijoittajat sijoittamisesta matalan likviditeetin arvopapereihin. Likviditeetillä tarkoitetaan sitä, kuinka helposti sijoitus voidaan myydä käteisellä. T-laskuja ja osakkeita pidetään erittäin likvideinä, koska niitä voidaan yleensä myydä milloin tahansa vallitsevaan markkinahintaan. Toisaalta investoinnit, kuten kiinteistö- tai taideinvestointeihin liittyvät velkainstrumentit.

# 3. Taidekauppiaiden toiminta

Teosten hinta voi muuttua taidekauppiaiden toiminnasta johtuen. Jälleenmyyjät tekevät usein sopimuksia taiteilijoiden kanssa. On tavallista, että taidekauppiaat voivat päättää hankkia taiteilijoiden teoksia huutokaupassa, mikä vaikuttaa myöhemmin taideteoksen hintaan.

# 4. Markkinatiedot

Taidearvioija voi käyttää eri yritysten toimittamia markkinatutkimustietoja integroidakseen tiedot arvostusanalyysiin. Tutkimustiedot paljastavat huutokauppojen myyntimäärät ja asiaankuuluvat hintatasot. Markkinatiedot tarjoavat huutokauppatalot ja markkinatutkimuksiin erikoistuneet yritykset.

Lisäresurssit

Tässä on joitain lisäresursseja, jotka mielestämme saattavat kiinnostaa sinua:

  • Huutokauppa Huutokauppa Huutokauppa on järjestelmä, jolla ostetaan ja myydään tavaroita tai palveluja tarjoamalla niitä tarjouskilpailuille, antamalla ihmisille mahdollisuus tehdä tarjouksia ja myymällä eniten tarjoavalle. Tarjoajat kilpailevat keskenään
  • Liiketoiminnan arvostusasiantuntija Liiketoiminnan arvostusasiantuntija Yritysarvioinnilla tarkoitetaan yrityksen todellisen arvon määrittämisprosessia. Omistajat työskentelevät yrityksen arvostusasiantuntijan kanssa auttaakseen heitä saamaan objektiivisen arvion liiketoimintansa arvosta.He tarvitsevat liiketoiminnan arvostusasiantuntijoiden palveluja yrityksen käyvän arvon määrittämiseksi,
  • Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet ovat fyysisessä muodossa olevia varoja, joilla on arvoa. Esimerkkejä ovat aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet. Aineelliset hyödykkeet näkyvät ja tuntuvat, ja ne voivat tuhota tulipalon, luonnonkatastrofin tai onnettomuuden seurauksena. Aineettomilla hyödykkeillä puolestaan ​​ei ole fyysistä muotoa, ja ne koostuvat henkisestä omaisuudesta
  • Arvostusmenetelmät Arviointimenetelmät Kun arvostetaan yritystä jatkuvana yrityksenä, käytetään kolmea tärkeintä arvostusmenetelmää: DCF-analyysi, vertailukelpoiset yritykset ja ennakkotapahtumat. Näitä arvostusmenetelmiä käytetään sijoituspankkitoiminnassa, oman pääoman tutkimuksessa, pääomasijoituksissa, yritysten kehittämisessä, fuusioissa ja yritysostoissa, vipuvaikutteisissa yritysostoissa ja rahoituksessa

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found