Mikä on Escrow? - Määritelmä ja yksinkertaisia ​​esimerkkejä

Escrow on järjestely kolmannelle osapuolelle omaisuuserien hallussapidoksi. Omaisuuslajit Yleiset omaisuuslajit sisältävät lyhytaikaiset, pitkäaikaiset, fyysiset, aineettomat, toiminnalliset ja käyttämättömät. Tapahtuman oikea tunnistaminen ja väliaikainen tapahtuma. Varat pidetään kolmannen osapuolen tilillä, ja ne vapautetaan vasta, kun kaikki sopimuksen ehdot Kauppasopimus (SPA) edustaa tärkeimpien kaupallisten ja hinnoitteluneuvottelujen lopputulosta. Pohjimmiltaan siinä esitetään kaupan sovitut osat, se sisältää useita tärkeitä suojatoimenpiteitä kaikille osapuolille ja tarjoaa oikeudellisen kehyksen kiinteistön myynnin loppuun saattamiseksi. ovat täyttyneet. Escrow-tilin käyttö tapahtumamalleissa Ilmaiset liiketoimintamallit henkilökohtaiseen tai ammatilliseen elämään. Mallit sisältävät Excel, Word ja PowerPoint. Näitä voidaan käyttää liiketoimiin, oikeudelliseen, taloudelliseen mallintamiseen, taloudelliseen analyysiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja liiketoiminnan analysointiin. lisää turvallisuutta molemmille osapuolille.

Tilitalletuksen päätarkoituksena on varmistaa, että kaikki pysyvät kaupan lopussa. Sitä voidaan pitää kaupan välittäjänä. Se väittää, että varojen siirto tapahtuu vain, kun kaikki liiketoimen velvoitteet on täytetty.

Escrow

Miksi käyttää turvatalletusta?

Tilitalletusta käytetään yleisesti sopimuksissa, joilla on seuraavat ominaisuudet:

 • Suuri tapahtuma-arvo - kuten kodin osto
 • Ostajan on vahvistettava työn laatu ennen maksamista
 • Myyjä ei halua tehdä valtavia töitä ilman vakuutusta maksusta.

Talletustalletus on hyödyllinen myös silloin, kun kauppa on suoritettava vaiheittain. Palveluntarjoaja saattaa tarvita varoja projektin jatkamiseen, mutta ostajan ei voi olla viisasta maksaa koko summa ennen valmistumista. Siksi varat voidaan vapauttaa osittain ennalta määrättyjen välitavoitteiden täyttyessä.

Käyttö Escrow

Verkossa

Verkkotapahtumaa suoritettaessa on vähän avoimuutta siitä, kenen kanssa olemme tekemisissä. Tästä syystä on olemassa lisensoituja online-kolmansien osapuolten tarjoamia Internet-escrow-palveluja molempien ostajien turvaamiseksi. Kuluttajien käyttäytyminen paljastaa, kuinka houkutella ihmisiä, joilla on erilaiset tavat ja myyjä. Ehdoista sovitaan ja toimitetaan kolmannelle osapuolelle, jotka sisältävät ostoksen määrän, tavaroiden saapumisajan ja sallitun palautusajan. Kun kaikki ehdot täyttyvät ja molemmat osapuolet ovat sopineet siitä, verkkotalletustarjoajan tarjoaja viimeistelee tapahtuman siirtämällä varoja myyjälle.

Aina kun on erimielisyyksiä, riitojenratkaisuprotokolla tulee voimaan tapahtuman oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Se päättää, kuka pitää rahan kaupalle. Verkkorikollisuuden lisääntyessä väärät verkkopalvelut ovat lisääntyneet. On oltava varovainen ja varmistettava, että palveluntarjoaja on luotettava eikä kenenkään tahallinen tahallaan.

Kiinteistöt

Tilitalletusta käytetään yleisesti kiinteistöissä Kiinteistöt Kiinteistöt ovat kiinteistöjä, jotka koostuvat maasta ja parannuksista, joihin kuuluvat rakennukset, kalusteet, tiet, rakenteet ja yleishyödylliset järjestelmät. Omistusoikeudet antavat maan omistusoikeuden, parannukset ja luonnonvarojen, kuten mineraalien, kasvien, eläinten, veden jne. Ostot. Tämä turvaa ostajan, joka voi tarkistaa, onko ostettava kiinteistö mainostettua tasoa ja ettei myyjä ole yrittänyt huijata häntä. Ilman tätä palvelua ostaja ottaa merkittävän riskin, koska on vähän estettävää myyjää tekemästä sekkiä. Kuinka kirjoittaa sekki Vaikka digitaaliset maksut ovat jatkuvasti saamassa enemmän markkinaosuutta, on silti tärkeää tietää, miten kirjoittaa tarkistaa. Tämä opas näyttää sinut askel askeleelta välittömästi tietämättä ostajaa siitä, onko kaikki tapahtumaan liittyvät huolenaiheet ratkaistu.

Kuinka se toimii

Kiinteistön ostaja siirtää varat escrow-tarjoajalle. Jos kaikki kaupan vaatimukset ja ehdot täyttyvät, varat siirretään edelleen kiinteistön myyjälle. Jos ei, joko osittaiset varat siirretään myyjälle tai ne kaikki palautetaan ostajalle.

Sulautumiset ja yritysostot

Escrow-tilejä käytetään myös fuusioissa ja yrityskaupoissa, sulautumahankintojen yhdistämisprosessissa Tämä opas vie sinut läpi kaikki yrityskaupan vaiheet. Opi, miten fuusiot ja yritysostot toteutetaan. Tässä oppaassa hahmotellaan hankintaprosessi alusta loppuun, erityyppiset hankkijat (strategiset vs. taloudelliset ostot), synergioiden merkitys ja transaktiokustannukset vähentää liiketoimien riskiä pitämällä kaupan prosenttiosuutta . Tämän ansiosta ostaja voi esittää vaatimuksia myyjälle ja noutaa varat, jos myyjä ei täytä tiettyjä sopimuksen ehtoja.

Yritysjärjestelyt ja -järjestelyt käyttävät mekanismia, joka tunnetaan takaisintalletusvaatimuksena, jolloin osa ostohinnasta laitetaan kolmannen osapuolen tilille ostajan vakuudeksi. Tätä käytetään sekä omaisuus- että osakemyyntiin.

Takaisintalletustalletuksen edut ovat kaksi:

 1. Antaa arvoristiriitojen pelata escrow-tilin voimassaoloaikana
 2. Sallii riskien vähentämisen varmistamalla pääoman saatavuus kaupan jälkeisissä kysymyksissä, kuten käyttöpääoman oikaisuissa, veroasioissa ja tilinpäätöksen vääristelyissä

JP Morganin escrow-palveluosaston 250 tarjouksen tutkimus paljasti seuraavat pääpiirteet:

 • Keskimääräinen takaisinmaksutilille asetettu määrä oli 9%.
 • Takaisinostotilien keskimääräinen kesto oli 18 kuukautta.
 • Neljäsosa escowsista päätyi toisen osapuolen vaatimuksiin toisen osapuolen suhteen.

Lähde

Lisäresurssit

Rahoitus on maailmanlaajuinen FMVA-sertifikaatin toimittaja. FMVA®-sertifiointi Liity yli 350 600 yliopiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari, jotka opettavat sinulle taitoja, jotka auttavat sinua edistämään urasi. Jos haluat lisätietoja muista vastaavista ehdoista, tutustu seuraaviin rahoitusresursseihin:

 • Kiinteistöjen taloudellinen mallinnus
 • Startup-yritysten taloudellinen mallinnus
 • Velka-aikataulu Velka-aikataulu Velka-aikataulussa esitetään kaikki yrityksellä olevat velat aikataulussa maturiteetin ja koron perusteella. Taloudellisessa mallinnuksessa korkokulut virtaavat
 • Kiinteistöt Kiinteistöt Kiinteistöt ovat kiinteistöjä, jotka koostuvat maasta ja parannuksista, joihin kuuluvat rakennukset, kalusteet, tiet, rakenteet ja yleishyödylliset järjestelmät. Omistusoikeudet antavat omistusoikeuden maalle, parannuksille ja luonnonvaroille, kuten mineraaleille, kasveille, eläimille, vedelle jne.

Uusimmat viestit