Organisaation kehitys - määritelmä, edut, prosessi

Organisaation kehitys voidaan määritellä tavoitepohjaiseksi metodologiaksi, jota käytetään yksikön järjestelmämuutoksen aloittamiseen. Organisaation kehitys saavutetaan vaihtamalla viestintäviestintää. Kyky kommunikoida tehokkaasti on yksi tärkeimmistä elämäntaidoista, jotka on opittava. Viestintä määritellään tiedonsiirroksi paremman ymmärtämisen aikaansaamiseksi. Se voidaan tehdä äänekkäästi (sanallisen vaihdon avulla), kirjallisen median (kirjat, verkkosivustot ja aikakauslehdet), visuaalisesti (käyttämällä kaavioita, kaavioita ja karttoja) tai sanattomien prosessien tai niiden tukirakenteen avulla. Työntekijöiden käyttäytymisen tutkiminen antaa ammattilaisille mahdollisuuden tutkia ja tarkkailla työympäristöä ja ennakoida muutoksia, jotka sitten toteutetaan hyvän organisaatiokehityksen saavuttamiseksi.

Organisaation kehittyminen

Organisaation kehittämisen edut

Tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen tuo monia etuja. Yksi parhaista tavoista kannustaa positiivisiin tuloksiin näissä mittareissa on käyttää hyvin harkittua organisaation kehittämisrakennetta. Organisaatiokehitystä käytetään varustamaan organisaatio oikeilla työkaluilla, jotta se voi sopeutua ja vastata markkinoiden muutoksiin positiivisesti (kannattavasti!). Organisaation kehittämisen etuja ovat seuraavat:

1. Jatkuva kehitys

Organisaation kehittämiseen osallistuvat yksiköt kehittävät jatkuvasti liiketoimintamallejaan. Organisaation kehittäminen luo jatkuvan parannusmallin, jossa strategioita kehitetään, arvioidaan, toteutetaan ja arvioidaan tulosten ja laadun suhteen.

Pohjimmiltaan prosessi rakentaa suotuisan ympäristön, jossa yritys voi hyväksyä muutoksen sekä sisäisesti että ulkoisesti. Muutos hyödynnetään säännöllisen uudistamisen kannustamiseksi.

2. Lisääntynyt vaaka- ja pystysuuntainen viestintä

Tehokas viestintä, vuorovaikutus ja palaute organisaatiossa ovat merkittäviä ansioita organisaation kehittämiselle. Tehokas viestintäjärjestelmä sovittaa työntekijät yrityksen tavoitteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin.

Avoin viestintäjärjestelmä antaa työntekijöille mahdollisuuden ymmärtää muutoksen merkityksen organisaatiossa. Aktiivinen organisaation kehittäminen lisää viestintää organisaatiossa, ja palautetta jaetaan jatkuvasti parantamisen kannustamiseksi.

3. Työntekijöiden kasvu

Organisaation kehittämisessä painotetaan merkittävästi tehokasta viestintää, jota käytetään kannustamaan työntekijöitä tekemään tarvittavat muutokset. Monet toimialamuutokset edellyttävät henkilöstön kehittämisohjelmia. Työntekijöiden koulutus ja kehittäminen Työntekijöiden koulutus ja kehittäminen tarkoittaa yrityksen jatkuvia pyrkimyksiä parantaa työntekijöidensä suorituskykyä. Yritysten tavoitteena on kouluttaa ja kehittää työntekijöitä käyttämällä erilaisia ​​koulutusmenetelmiä ja -ohjelmia. . Tämän seurauksena monet organisaatiot pyrkivät parantamaan työntekijöidensä taitoja antamaan heille enemmän markkinoiden kannalta merkityksellisiä taitoja.

4. Tuotteiden ja palvelujen parantaminen

Innovaatio on yksi organisaation kehittämisen tärkeimmistä eduista, ja se on keskeinen tekijä tuotteiden ja palvelujen parantamisessa. Yksi lähestymistapa muutokseen on työntekijöiden kehittäminen - kriittinen painopiste on palkinto motivaatiosta ja menestyksestä.

Työntekijöiden onnistunut sitoutuminen lisää innovaatioita ja tuottavuutta. Organisaation kehittäminen edistää muutosta kilpailuanalyysin, kuluttajien odotusten ja markkinatutkimusten avulla.

5. Kasvaneet voittomarginaalit

Organisaation kehitys vaikuttaa tulokseen monin eri tavoin. Lisääntyneen tuottavuuden ja innovaatioiden seurauksena voitot Nettotuotot Nettotuotot ovat avainerä paitsi tuloslaskelmassa myös kaikissa kolmessa ydintilinpäätöksessä. Vaikka tulos saavutetaan tuloslaskelmassa, nettotulosta käytetään myös sekä taseessa että kassavirtalaskelmassa. ja tehokkuuden kasvu. Kustannukset pienenevät, koska organisaatio pystyy paremmin hallitsemaan työntekijöiden vaihtuvuutta ja poissaoloja. Yhteisön tavoitteiden mukauttamisen jälkeen se voi keskittyä kokonaan kehitykseen sekä tuotteiden ja palvelujen laatuun, mikä johtaa asiakastyytyväisyyden parantumiseen.

Organisaation kehittämisprosessi

Tavanomainen lähestymistapa organisaation kehittämisprosessissa on toimintatutkimusmalli. Tätä mallia käyttävät monet organisaatiot OD-prosessin ohjaamiseen. Siihen sisältyy mitä sen nimi kuvaa - tutkimus ja toiminta.

OD-prosessissa on kuitenkin paljon enemmän kuin vain tutkimus ja kehitys. Palautteen lähettämiseen käytetään useita silmukoita, mikä tekee organisaatiosta reagoivamman muutoksiin.

Toimintatutkimusmallin komponentit

Toimintatutkimusmalli sisältää kuusi avainkomponenttia:

1. Ongelman diagnoosi

Organisaation kehittämisprosessi alkaa tunnistamalla ongelmat. Diagnoosimenetelmä on yleensä tiedonkeruu, syyn arviointi sekä alustava tutkimus vaihtoehtojen selvittämiseksi.

2. Palaute ja arviointi

Palaute- ja arviointivaiheeseen sisältyy usein tunnistettujen ongelmien asianmukainen tutkiminen, jotta käsillä oleva haaste ymmärretään perusteellisesti. Tähän voi sisältyä asiakirjojen arviointi, kohderyhmät Kohderyhmä Kohderyhmä koostuu ryhmästä henkilöitä, joilta kysytään mielipiteitä ja asenteita tiettyihin tuotteisiin, palveluihin tai käsitteisiin. , asiakas- tai työntekijäkyselyt, konsulttien palkkaaminen ja nykyisten työntekijöiden haastattelut. Kerätyn tiedon avulla arvioidaan haasteet uudelleen ensimmäisessä vaiheessa.

3. Suunnittelu

Kun organisaatio määrittelee ja ymmärtää haasteensa, laaditaan toimintasuunnitelma. Suunnitelmassa esitetään kaikki toimenpiteet, joita pidetään asianmukaisina kyseessä olevan ongelman kannalta. Tavallisesti toimenpiteet sisältävät esimerkiksi koulutusseminaareja, työpajoja, tiimin rakentaminen Joukkueen rakentaminen Ryhmän rakentaminen viittaa ihmisryhmien toteuttamaan toimintaan motivaationsa lisäämiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Monet ihmiset käyttävät lauseita "tiimin rakentaminen" ja "ryhmätyö" vuorotellen. Ne ovat kuitenkin kaksi erillistä käsitettä. Tiiminrakennuksessa painotetaan ryhmien luomista ja ryhmien kokoonpanon tai rakenteen muuttamista. Lisäksi mitattavat tavoitteet, jotka määrittelevät odotetut tulokset, ovat erottamaton osa kokonaissuunnitelmaa.

4. Toimenpiteet ja toteutus

Kun suunnitelma on paikallaan, interventiovaihe alkaa. Koska organisaation kehittämisprosessi on monimutkainen, toteutusprosessit ovat keskeinen osa mallia. Esimerkiksi, jos harjoitustunnit ovat parempia kuin muut menetelmät, testitulokset muodostavat perustan koulutusprosessin arvioinnille. Tavoitteena on tässä vaiheessa varmistaa tarvittavat muutokset. Jos näin ei ole, palaute arvioidaan ja sitä käytetään tarvittavan muutoksen aikaansaamiseksi.

5. Arviointi

Heti kun toimenpidesuunnitelma on valmis, organisaation muutoksen tulos arvioidaan. Jos vaadittua muutosta ei tapahdu, organisaatio etsii syyn. Säädöt tehdään esteen poistamiseksi.

6. Menestys

Menestys tarkoittaa, että haluttu muutos tapahtui. Oikea suunnitelma ja tehokkuusstandardit on otettu käyttöön uuden vaihdon kestävyyden varmistamiseksi. Jatkuvaa seurantaa tarvitaan sen varmistamiseksi, että toteutetut muutokset kestävät. Lisäksi markkinoiden ja organisaatioiden muuttuessa voi syntyä uusia ongelmia, jotka johtavat edelleen kehitykseen. Suuret organisaatiot kehittyvät jatkuvasti.

Lopulliset ajatukset

Organisaation kehittäminen on välttämätöntä, koska se auttaa organisaatioita siirtymään tuottavampaan vaiheeseen. Muutos auttaa tuomaan uusia ideoita ja tapoja tehdä asioita, ja se varmistaa, että yhteisö on innovatiivinen ja kannattava.

Lisää resursseja

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat rahoitusresurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Byrokratia byrokratia Järjestelmää yhtenäisen viranomaisen ylläpitämiseksi toimielimissä ja niiden välillä kutsutaan byrokratiaksi. Byrokratia tarkoittaa lähinnä hallintaa toimistossa.
  • Yritysten sosiaalinen vastuu (CSR) Yritysten sosiaalinen vastuu (CSR) Yritysten sosiaalisella vastuulla (CSR) tarkoitetaan strategioita, jotka yritykset panevat täytäntöön osana hallinnointia ja jotka on suunniteltu
  • Lounas ja opi Lounas ja opi Lounas- ja oppimisohjelmia kutsutaan joskus lounaaksi oppimiseksi tai "ruskeaksi" istunnoksi lounaiden kuljettamiseen käytettävien ruskeiden pussien vuoksi. Useimmat yritykset
  • Laadunhallinta Laadunhallinta Laadunhallinnalla valvotaan organisaation erilaisia ​​toimintoja ja tehtäviä sen varmistamiseksi, että tarjottavat tuotteet ja palvelut sekä

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found