REITiin sijoittamisen riskitekijät - yleiskatsaus, tyypit, verovaikutukset

Tässä artikkelissa saat lisätietoja REIT-sijoittamiseen liittyvistä riskitekijöistä. Kiinteistösijoitusrahastot (REIT) viittaavat sijoitusosakkeisiin, joihin sijoittajat sijoittavat parantaakseen salkunsa tuottoa. REIT-yhtiöt omistavat ja hallinnoivat erilaisia ​​kiinteistöjä, kuten asuntoja Asuntokiinteistöt REIT-asunnot REIT-asunnot ovat REIT-kiinteistöjä, jotka omistavat ja hallinnoivat vuokralaisille vuokra-asuntoja. Asuinrakennukset voidaan luokitella joko yhden perheen tai monen perheen rakenteisiin, jotka ovat käytettävissä ammattiin ei-liiketoiminnallisiin tarkoituksiin. Ne voivat sisältää osakehuoneistoja, loma-asuntoja, opiskelija-asuntoja, toimistorakennuksia, ostoskeskuksia, hotelleja, luksuskeskuksia jne. Lain mukaan REIT: t jakavat vähintään 90% nettotulostaan ​​osinkoina osakkeenomistajille.

REITiin sijoittamisen riskitekijät

REIT: ien ei tarvitse maksaa yhteisöveroja kuten muutkin julkiset yritykset. Julkiset yritykset Julkiset yritykset ovat yrityksiä, jotka käyvät kauppaa osakkeillaan julkisilla pörsseillä. Sijoittajista voi tulla julkisen yrityksen osakkeenomistajia ostamalla osakkeita yhtiön osakkeista. Yritystä pidetään julkisena, koska kaikki kiinnostuneet sijoittajat voivat ostaa yrityksen osakkeita julkisesta pörssistä osakkeenomistajiksi. , ja tuloja verotetaan osakkeenomistajien tasolla vasta sen jälkeen, kun osakkeenomistajat ovat saaneet osuutensa tuloista. Tämän seurauksena REITs tarjoaa loistavan sijoitusmahdollisuuden sijoittajille, jotka etsivät tasaista tuloa ja altistumista kiinteistöille. REIT: iin liittyy kuitenkin tiettyjä riskitekijöitä, joista sijoittajien tulisi olla tietoisia ennen rahojensa sijoittamista tällaisiin yrityksiin.

Yhteenveto

  • REITs ovat sijoitusosakkeita, jotka sijoittavat kiinteistöihin, kuten asuinrakennuksiin, toimistorakennuksiin, teollisuusrakennuksiin, hotelleihin jne.
  • Verrattuna muihin sijoituksiin, kuten osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin, REIT-kohteisiin kohdistuu useita riskitekijöitä, jotka vaikuttavat sijoittajan tuottoon.
  • Jotkut tärkeimmistä REIT: iin liittyvistä riskitekijöistä ovat vipuvaikutusriski, likviditeettiriski ja markkinariski.

REIT-sijoittamiseen liittyvät riskit

Sijoittajien tulisi tietää erilaiset riskit, jotka liittyvät sijoittamiseen REIT: iin. Kun sijoitat REIT-rahastoihin välittäjän välityksellä, välittäjän on ilmoitettava kaikista REIT-sijoitukseen liittyvistä riskeistä. Jotkut REIT: iin liittyvistä riskeistä ovat:

1. Likviditeettiriski

Vaikka julkiset REIT-sopimukset antavat sijoittajien myydä osakkeitaan julkisilla valuuttamarkkinoilla, sijoitukset ovat vähemmän likvidejä verrattuna muihin sijoituksiin, kuten joukkovelkakirjoihin ja osakkeisiin. Jälkimarkkinoita ei ole Jälkimarkkinat Jälkimarkkinat ovat sijoittajien ostamia ja myymiä arvopapereita muilta sijoittajilta. Esimerkkejä: New Yorkin pörssi (NYSE), Lontoon pörssi (LSE). kiinteistöjen ostajien ja myyjien löytämiseksi, ja likviditeetti tarjotaan vain rahaston takaisinostotarjousten kautta.

Ei myöskään ole takeita siitä, että kaikki sijoituksensa jättävät osakkeenomistajat pystyvät myymään kaikki tai osittain haluamansa osakkeet neljännesvuosittaisissa takaisinostotarjouksissa. Tämän likviditeettiriskin takia sijoittajat eivät välttämättä pysty muuttamaan osakkeita käteisvaroiksi heti tarvettaessa.

2. Hyödyntämisriski

Viputusriski syntyy, kun sijoittajat päättävät käyttää lainattua rahaa arvopapereiden ostamiseen. Vivun käyttö aiheuttaa REIT: lle lisäkustannuksia ja lisää rahaston tappioita, jos kohde-etuuden sijoitukset eivät toimi riittävästi.

Lainan ottamisesta aiheutuvat lisäkustannukset, eli koronmaksut ja muut lainan ottamiseen liittyvät palkkiot, vähentävät yhtiön osakkeenomistajille jaettavana olevaa rahamäärää.

3. Markkinariski

Kiinteistösijoitusrahastoilla käydään kauppaa tärkeimmillä pörsseillä, ja niihin kohdistuu hintamuutoksia rahoitusmarkkinoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajat voivat saada vähemmän kuin alun perin maksivat, jos he myyvät osakkeitaan julkisessa pörssissä.

Joitakin markkinariskien syitä voivat olla taantuma Taantuma Taantuma on termi, jota käytetään kuvaamaan yleisen taloudellisen toiminnan hidastumista. Makrotaloudessa taantumat tunnustetaan virallisesti kahden peräkkäisen neljänneksen jälkeen, kun BKT on kasvanut negatiivisesti. , korkojen muutokset, luonnonkatastrofit jne. Kun jokin syistä ilmenee, markkinariskillä on taipumus vaikuttaa samanaikaisesti koko rahoitusmarkkinoihin, joten sitä on vaikea poistaa hajauttamalla.

REITit, joita ei vaihdeta

Kaupankäynnin kohteena olevilla REIT-tuotteilla on suurempi riski kuin julkisilla REIT-tiedoilla, koska ei ole julkista tietoa, jota sijoittajat voivat käyttää tutkimaan tai määrittämään arvojaan. Ne ovat epälikvidejä, ja sijoittajat eivät välttämättä pysty käyttämään varojaan ennalta määrätyn ajan, joskus jopa seitsemän vuoden ajan. Jotkut kaupankäynnin kohteena olevat REIT-rahastot saattavat antaa sijoittajille mahdollisuuden käyttää rahojaan ensimmäisen vuoden jälkeen, mutta se maksaa.

Toinen kaupankäyntitarkastamattomiin sijoitustuotteisiin sijoittamiseen liittyvä riski on, että ei ole takeita siitä, että sijoittajat saavat osingonjaonsa, ja jos he saavat, se voi johtua muista lähteistä kuin liiketoiminnan kassavirrasta. Näitä lähteitä voivat olla lainat, tarjousten myynti, omaisuuden myynti tai jopa muiden sijoittajien rahat. Tällaiset lähteet vähentävät sijoittajan kiinnostusta.

Kaupankäynnin kohteena oleville REIT-yhtiöille aiheutuu myös merkittäviä kuluja ja palkkioita, jotka syövät sijoittajan osuuden arvoa. Esimerkiksi REIT: t perivät ennakkomaksun, joka on 8-10% tai joskus jopa 15%. Toinen kustannus on ulkopuolisen REIT-johtajan palkkiot, jotka maksetaan kolmannen osapuolen ammattimaiselle johtajalle REIT: n omaisuuden salkun hallinnoinnista. Ulkopuolisen johtajan palkkiot sisältävät kiinteän palkkion ja kannustinpalkkion. Kustannukset vähentävät osakkeenomistajille jaettavia tuottoja.

Yksityiset REITit

Yksityisiä REIT-yhtiöitä ei ole listattu julkisilla pörsseillä, ja ne on vapautettu rekisteröinnistä Arvopaperipörssi-komissiossa. Siksi heihin ei sovelleta samoja säännöksiä kuin julkisiin REIT- ja julkisiin REIT-tuotteisiin.

Hallituksen sääntelyn puuttuminen vaikeuttaa sijoittajien arviointia, koska julkisesti on saatavilla vain vähän tai ei lainkaan tietoa. Niiden ei myöskään tarvitse laatia tarkastettua tilinpäätöstä.

Verovaikutukset

Sijoittajien, jotka ovat sijoittaneet REIT: iin, on ilmoitettava REIT: ltä saadut osingonjaot veroilmoituksessa. Osingonjako nykyisistä tai kertyneistä tuloksista verotetaan tavanomaisina tuloina, ja ne verotetaan sijoittajan ylimmällä marginaaliverokannalla. Sijoittajien tulisi olla tietoisia näistä verovaikutuksista sijoittaessaan sijoitustoimiin, koska ne vähentävät osinkotuloja.

Lisäresurssit

Rahoitus on Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan rahoitusanalyytikkoksi.

Nämä lisäresurssit ovat erittäin hyödyllisiä auttaakseen sinua tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikkona ja edistämään urasi täydellä mahdollisuudella:

  • Kaupalliset kiinteistöt REIT Kaupalliset kiinteistöt REIT Kaupalliset kiinteistöt REIT ovat kiinteistösijoitusyhtiöitä, jotka ovat erikoistuneet liikekiinteistöihin. REIT: t toimivat sijoitusrahastojen tavoin
  • Vähimmäisomavaraisuusasteet Vähimmäisomavaraisuusasteet Vakavaraisuussuhde ilmaisee liikeyritykselle aiheutuneen velan määrän useissa muissa taseissa, tuloslaskelmassa tai kassavirtalaskelmassa. Excel-malli
  • Yksityiset REITit vs. julkisesti vaihdetut REIT: t Yksityiset REIT: t ja julkisesti vaihdetut REIT: t Yksityiset REIT: t vs. Kiinteistösijoitusrahastot (REIT) voidaan luokitella joko yksityisiksi tai julkisiksi, vaihdetuiksi tai kaupattomiksi. REIT: t sijoittavat erityisesti kiinteistöalalle ja vuokraavat ja keräävät vuokratuloja sijoitetuista kiinteistöistä
  • Riskienhallinta Riskienhallinta Riskienhallinta sisältää tunnistamisen, analysoinnin ja vastaamisen riskitekijöihin, jotka ovat osa yrityksen elämää. Se tehdään yleensä

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found