Tilintarkastajien lausunnot - yleiskatsaus, varaustyypit

Riippumattoman tilintarkastuskertomuksen tilintarkastuskertomus Riippumattoman tilintarkastuskertomus on ulkopuolisen tai sisäisen tilintarkastajan antama virallinen lausunto tilinpäätöksen laadusta ja oikeellisuudesta. Tilintarkastaja voi antaa yhden viidestä eri lausunnosta:

 • Puhdas (varaamaton) mielipide;
 • Pätevä lausunto GAAP: n poistumisen vuoksi;
 • Pätevä lausunto soveltamisalan rajoituksen vuoksi;
 • Kielteinen lausunto GAAP: n poistumisen vuoksi; ja
 • Lausunnon vastuuvapauslauseke soveltamisalan rajoituksen vuoksi.

Puhtaalla (varauksettomalla) lausunnolla viitataan tilinpäätökseen. Tarkastettu tilinpäätös Julkiset yritykset ovat lain mukaan velvollisia varmistamaan, että rekisteröity CPA tarkastaa tilinpäätöksensä. Riippumattoman tarkastuksen tarkoituksena on antaa varmuus siitä, että johto on esittänyt tilinpäätöksen, jossa ei ole olennaisia ​​virheitä. Tarkastettu tilinpäätös auttaa päätöksentekijöitä, jotka "esitetään oikeudenmukaisesti, kaikilta olennaisilta osin ...". Poikkeamat puhtaasta lausunnosta (jos tilinpäätöstä ei esitetä oikein) johtavat varaumaan (muutokseen) riippumattoman tilintarkastajan kertomukseen.

Tilintarkastajien lausunnot

Nopea yhteenveto:

 • Riippumattoman tilintarkastajan kertomuksessa tilintarkastaja voi antaa yhden viidestä eri lausunnosta.
 • Varauksia on kahdenlaisia: GAAP-lähtö tai soveltamisalan rajoitus.
 • Annettu lausunto riippuu varauksen tyypistä, joka riippuu (1) olennaisuudesta ja (2) yleisyydestä.

Varaumien ymmärtäminen riippumattoman tilintarkastajan kertomuksessa

Varauksia on kahdenlaisia:

1. GAAP-lähtö

Tilanteet, joissa tilinpäätös poikkeaa vahvistetuista kirjanpitokriteereistä. Esimerkiksi yritys, joka käyttää väärää kirjanpitomenetelmää, joutuu GAAP-lähtöön.

2. Soveltamisalan rajoitus

Tilanteet, joissa tilintarkastaja ei pysty saamaan riittävää asianmukaista tilintarkastustodistusta tarkastuksen perustaksi. Tämä merkitsee soveltamisalan rajoitusta.

Lisäksi tehdyn varauksen perusteella lausunnon tyyppi riippuu kahdesta tekijästä:

1. Olennaisuus

Tilinpäätöksen virheellisyys katsotaan olennaiseksi, jos virheellisyyden (erikseen tai yhdessä) odotetaan vaikuttavan tilinpäätökseen luottavien käyttäjien tekemiin päätöksiin.

2. Läpäisevyys

Tilinpäätöksen virheellisyyksiä pidetään yleisinä, jos virheellisyydet vaikuttavat moniin tileihin siten, että vaikeaa on selittää vaikutusta tilinpäätökseen muutamalla lauseella.

Varaukset riippumattoman tilintarkastajan kertomuksessa

Mikä on pätevä lausunto?

Pätevä lausunto voidaan antaa GAAP-aloitteen tai soveltamisalan rajoituksen vuoksi. Molemmissa tapauksissa väärät väitteet ovat olennaisia, mutta eivät yleisiä. Toisin sanoen, sillä on olennainen vaikutus tilinpäätökseen, mutta virheelliset väitteet eivät ole yleisiä (eivät vaikuta suureen määrään tilejä).

Esimerkki 1: Hyväksytty lausunto GAAP: n poistumisen vuoksi

Tilintarkastaja huomasi, että ABC Companyn inventaariota alennetaan vanhentumisen vuoksi. Yritys kieltäytyy kuitenkin kirjaamasta varastoa. Tällaisessa tilanteessa tehdään GAAP-lähtövaraus. Koska vain myytyjen tavaroiden inventaario ja kustannukset Myytyjen tavaroiden kustannukset (COGS) Myytyjen tavaroiden kustannukset (COGS) mittaa minkä tahansa tavaran tai palvelun tuotannosta aiheutuvia ”suoria kustannuksia”. Se sisältää materiaalikustannukset, välittömät työvoimakustannukset ja suorat tehtaan yleiskustannukset, ja se on suoraan verrannollinen tuloihin. Kun tulot kasvavat, tavaroiden tai palvelujen tuottamiseen tarvitaan enemmän resursseja. COGS on usein tilien väärä, GAAP-poikkeamisen vuoksi annettaisiin pätevä lausunto.

Esimerkki 2: Hyväksytty lausunto soveltamisalan rajoituksen vuoksi

Tilintarkastaja haluaa lähettää asiakkaille vahvistuskirjeitä myyntisaamisista tarkastustodisteena. ABC Company ei kuitenkaan halua tilintarkastajan tekevän niin. Tällaisessa tilanteessa tehdään varauksen rajoitusvaraus. Koska vain myyntisaamiset ja myyntitilit ovat väärät, annettaisiin lausunto soveltamisalan rajoituksen vuoksi.

Mikä on kielteinen mielipide?

Kielteinen lausunto voidaan antaa vain GAAP-poikkeuksen vuoksi. Tällöin virheellisyydet ovat sekä olennaisia ​​että yleisiä. Toisin sanoen sillä on olennainen vaikutus tilinpäätökseen, ja väärät väittämät vaikuttavat suureen määrään tilejä.

Esimerkki: Kielteinen lausunto GAAP: n lähdön vuoksi

Tilintarkastaja uskoo, että ABC Companylla on jatkuvaa ongelmaa Jatkuva huolenaihe Jatkuvan toiminnan periaatteen mukaan kaikki organisaatiot jatkavat toimintaansa lähitulevaisuudessa. Periaatteen mukaan jokainen päätös yrityksessä tehdään pikemminkin yrityksen toiminnan ajamiseksi kuin sen selvittämiseksi. eikä kykene selviytymään vielä vuodesta. ABC Company on eri mieltä ja laatii tilinpäätöksensä alkuperäisten hankintamenojen perusteella eikä selvitystilaan. Tällaisessa tilanteessa tehdään GAAP-lähtövaraus. Koska ABC Company laati tilinpäätöksensä alkuperäisten hankintamenojen perusteella, suurin osa yhtiön tileistä on virheellisiä. Annettaisiin kielteinen lausunto GAAP: n poistumisesta.

Mikä on mielipidettä koskeva vastuuvapauslauseke?

Lausuntoa koskeva vastuuvapauslauseke voidaan antaa vain soveltamisalan rajoituksen vuoksi. Tässä tapauksessa virheelliset väitteet ovat olennaisia ​​ja yleisiä. Toisin sanoen tilintarkastaja ei pysty keräämään riittävää asianmukaista tilintarkastustodistusta tarkastuksensa perustamiseksi, minkä seurauksena suuri määrä tilejä ei ole todennettavissa.

Esimerkki: Lausuntorajoitus johtuu lausunnon rajoituksesta

Tilintarkastaja tarkastelee yhtiön pöytäkirjaa, joka sisältää tärkeitä tietoja hallituksen kokouksesta ja tarkastusvaliokunnasta. ABC Company ei anna tilintarkastajan tarkastaa pöytäkirjaa. Tällaisessa tilanteessa mielipidevarauksesta tehdään vastuuvapauslauseke. Koska tilintarkastaja ei pääse pöytäkirjaan, suurinta osaa yhtiön tileistä ei voida tarkistaa. Lausuntorajoituksesta johtuvaa lausunnonvapauslauseketta annettaisiin.

Liittyvät lukemat

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity yli 350 600 yliopiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifiointiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat rahoitusresurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

 • Rikostekninen laskenta Rikostekninen laskenta Rikostekninen kirjanpito on petosten tai taloudellisen manipuloinnin tutkinta tekemällä erittäin yksityiskohtaista tutkimusta ja analyysia taloudellisista tiedoista. Rikostekniset tilintarkastajat palkataan usein valmistautumaan oikeudenkäynteihin, jotka liittyvät vakuutusvaatimuksiin, maksukyvyttömyyteen, kavallukseen, petoksiin - kaikenlaisiin taloudellisiin varkauksiin.
 • IFRS vs. US GAAP IFRS vs. US GAAP IFRS vs. US GAAP viittaa kahteen kirjanpitostandardiin ja periaatteeseen, joita maailman maat noudattavat taloudellisen raportoinnin suhteen. Yli 110 maata noudattaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), mikä kannustaa yhdenmukaisuuteen tilinpäätöksen laadinnassa.
 • Uhat tilintarkastajien riippumattomuudelle Uhat tilintarkastajien riippumattomuudelle Tilintarkastajien ammatissa on viisi suurta uhkaa, jotka voivat vaarantaa tilintarkastajan riippumattomuuden. Jos tilintarkastaja altistuu tietylle uhalle, hänen tulee joko kehittää suojatoimenpiteitä uhkan vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle tai luopua tilintarkastustehtävästä.
 • Suosituimmat kirjanpitoskandaalit Suosituimmat kirjanpitoskandaalit Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on tapahtunut historian pahimpia kirjanpitoskandaaleja. Miljoonia dollareita menetettiin näiden taloudellisten katastrofien seurauksena. Tässä

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found