REIT - Mikä on kiinteistösijoitusyhtiö ja miksi sijoittaa?

Kiinteistösijoitusyhtiö (REIT) on sijoitusrahasto tai arvopaperi, joka sijoittaa tuloja tuottaviin kiinteistöihin. Rahastoa hoitaa ja omistaa osakkeenomistajayritys, joka antaa rahaa sijoittaa kaupallisiin kohteisiin, kuten toimisto- ja kerrostalot, varastot, sairaalat, ostoskeskukset, opiskelija-asunnot, hotellit ja metsät. Kiinteistösijoitusrahasto saa erityisiä veronäkökohtia, tarjoaa korkean tuoton sijoittajille ja on julkisesti noteerattu pörssissä.

REIT Real Estate Investment Trust -teema

Mitkä ovat REIT: n hallinnan vaatimukset?

Sijoitusrahastojen tavoin kiinteistösijoitusrahastot antavat sekä pienille että suurille sijoittajille mahdollisuuden hankkia omistusta kiinteistöyrityksissä. Sitä ohjaa laki, jonka tarkoituksena on tarjota sijoitusmahdollisuuksia ja vahvoja tuloja tuottavia välineitä. Toisin sanoen se on samanlainen kuin markkinoilla käydyt osakkeet.

Reitsillä on seuraavat vaatimukset:

 • Kaikissa REIT-yksiköissä tulisi olla vähintään 100 osakkeenomistajaa tai sijoittajaa, eikä kukaan heistä voi omistaa yli 50% osakkeista
 • Vähintään 75% varoistaan ​​on oltava sijoitettu kiinteistöihin, käteiseen tai valtiovarainministeriöön
 • 75% sen bruttotuloista on saatava kiinteistösijoituksista
 • On maksettava osakkeenomistajille osinkoja, jotka vastaavat vähintään 90 prosenttia verotettavasta tulostaan
 • Hallitsejana on hallitus tai edunvalvojat

Mitkä ovat kolme REIT-tyyppiä?

 • Oma pääoma REIT - kiinteistöihin sijoittavat yleisesti käytetyt REIT: t. Tulot syntyvät vuokrien muodossa, pääasiassa toimistotilojen, varastojen ja hotellien vuokraamisesta, ja ne jaetaan lopulta osinkoina osakkeenomistajille.
 • Asuntolaina REIT - tulot syntyvät asuntolainoista, lainaamalla rahaa kiinteistöjen omistajille tai ostamalla olemassa olevia asuntolainan takaamia arvopapereita. Asuntolainojen korkojen ja näiden lainojen rahoituskustannusten välinen marginaali on tästä sijoitustoiminnasta saatu tulo.
 • Hybridi REIT - kiinteistösijoitusten ja asuntolainojen yhdistäminen omistamalla kiinteistöjä ja samalla lainaa kiinteistösijoittajille. Tulot saadaan sekä vuokrasta että korkotuloista.

Mitkä ovat REITiin sijoittamisen edut?

 • Läpinäkyvyys - Suurilla pörsseillä käydyt REIT: t toimivat samojen sääntöjen mukaisesti kuin muut julkisesti listatut arvopaperit sääntely- ja raportointitarkoituksia varten.
 • Likviditeetti - Osakkeita voidaan helposti myydä ja ostaa markkinoilta.
 • Osingot - tarjoaa sijoittajille vakaan tulovirran, kun 90% tai enemmän voitoista palautetaan heille.
 • Monipuolistaminen - REIT: n sijoittaminen salkkuun on etu, kun muut osakkeet tai arvopaperit ovat alhaalla, koska REIT: ien korrelaatio yleensä on alhainen muiden omaisuusluokkien kehityksen kanssa.
 • Esitys - historiallisesti todistettu toimivan hyvin, koska kaupalliset ominaisuudet arvostetaan tasaisesti pitkällä aikavälillä.

Mitkä ovat REITin haitat?

 • Hidas kasvu - koska 90% voitosta palautetaan sijoittajille, vain 10% voidaan sijoittaa takaisin liiketoimintaan.
 • Korkeampi veronmaksu - osinkoja verotetaan samalla tavoin kuin säännöllisiä tuloja sen sijaan, että noudatettaisiin 15 prosentin sääntöä, johon suurin osa osingoista kuuluu.
 • Sijoitusriski - voi olla merkittävä sellaisten tekijöiden vuoksi, jotka voivat vaikuttaa kiinteistömarkkinoihin, kuten kiinteistöjen arvostus, korot, velka, maantiede ja verolaki; siksi on noudatettava asianmukaista huolellisuutta.
 • Hallinnointipalkkiot - jotkut REIT-yhtiöt veloittavat korkeita transaktio- ja hallintomaksuja, jotka yleensä vähentävät sijoittajille maksettavaa nettomaksua.
 • Vähäinen hallinta - sijoittajat eivät voi hallita operatiivisia päätöksiä, kuten kiinteistöjen omistusta ja markkinakauppaan sovellettavia strategioita.

Lisätietoja alla luetelluista resursseista ja EY: n vuoden 2016 REIT-raportista.

Lisäresurssit

Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat rahoitusresurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

 • Kiinteistöjen yhteisyritykset Kiinteistöjen yhteisyritykset Kiinteistöjen yhteisyrityksellä (JV) on ratkaiseva rooli useimpien suurten kiinteistöhankkeiden kehittämisessä ja rahoittamisessa. Yhteisyritys on järjestely
 • Mezzanine Fund Mezzanine Fund Mezzanine Fund on pääomaryhmä, joka sijoittaa mezzanine-rahoitukseen yritysostoihin, kasvuun, pääomapohjan vahvistamiseen tai hallintaan / vipuvaikutteisiin yritysostoihin. Yrityksen pääomarakenteessa mezzanine-rahoitus on hybridi oman ja vieraan pääoman välillä. Mezzanine-rahoitus tapahtuu yleisimmin ensisijaisten osakkeiden tai huonommassa etuoikeudessa olevien ja vakuudettomien velkojen muodossa.
 • Joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirjalainaerät ovat yleensä osuuksia kiinnitysvakuudellisista arvopapereista, joita tarjotaan samanaikaisesti ja joilla on tyypillisesti erilaiset riskitasot, edut ja maturiteetit. Esimerkiksi vakuudelliset asuntolainasitoumukset (CMO) on rakennettu useilla erillä, jotka erääntyvät eri päivinä, sisältävät erilaisia ​​riskitasoja ja maksavat erilaisia ​​korkoja.
 • Kiinteistöjen mallinnus

Uusimmat viestit