Euroopan keskuspankki (EKP) - EKP: n historia, rakenne, merkitys

Euroopan keskuspankki (EKP) on yksi EU: n seitsemästä laitoksesta ja koko euroalueen keskuspankki. Se on yksi kriittisesti tärkeimmistä keskuspankeista. Pankki (myynti-puoli) -urat Pankit, jotka tunnetaan myös nimellä Jälleenmyyjät tai yhdessä nimellä Myynti-puoli, tarjoavat laajan valikoiman rooleja, kuten sijoituspankki, osaketutkimus, myynti ja kaupankäynti. valvoo yli 120 keskus- ja liikepankkia jäsenvaltioissa. EKP tekee yhteistyötä kunkin EU-maan keskuspankkien kanssa rahapolitiikan laatimisessa vakaiden hintojen ylläpitämiseksi ja euron vahvistamiseksi.

Tässä on linkki Euroopan keskuspankin verkkosivustolle -> //www.ecb.europa.eu

Euroopan keskuspankki (EKP)

Euroopan keskuspankin historia

EKP perustettiin vuonna 1998 Amsterdamin sopimuksen jälkeen, jolla muutettiin Euroopan unionista tehtyä sopimusta. Pankki seurasi talous- ja rahaliiton (EMU) toiseen vaiheeseen perustettua Euroopan rahapoliittista instituuttia (EMI) käsittelemään siirtymäkauden kysymyksiä euron käyttöönotosta Euroopan unionin yhteisenä valuuttana. Se valmistautui myös Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perustamiseen. EKPJ sisältää EKP: n ja kaikkien EU: n jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, mukaan lukien ne, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön.

EKP käytti täysivaltaansa ensimmäisen kerran 1. tammikuuta 1991 euron käyttöönoton jälkeen euroalueen virallisena valuuttana. Tänä aikana EU: n 11 jäsenvaltion kansalliset keskuspankit siirtivät rahapoliittisen tehtävänsä EKP: lle. Muut EU: n valtiot liittyivät myöhemmin, Kreikan, Slovenian, Kyproksen, Maltan, Slovakian, Viron, Latvian ja Liettuan liittyessä EU: hun vuosina 2001–2015. Laajentuminen laajensi pankin toiminta-alaa ja merkitsi virstanpylvästä EU: n monimutkaisessa prosessissa liittäminen.

EKP: n ensimmäinen puheenjohtaja oli Win Duisenberg, joka oli myös entinen EMI: n ja Alankomaiden keskuspankin puheenjohtaja. Hänen kannattajansa pitivät häntä vahvan euron takaajana, ja hänellä oli Saksan, Alankomaiden ja Belgian hallitusten tuki. Ranskan hallitus oli vastustanut Duisenbergin siirtymistä EKP: n puheenjohtajaksi, sen sijaan että se olisi valinnut Ranskan kansalaisen presidentiksi. He ratkaisivat erimielisyyden herrasmiessopimuksella, jossa Duisenberg suostui eroamaan ennen toimikautensa päättymistä, jotta Ranskan kansalainen Trichet ottaisi haltuunsa.

EKP: n organisaatiorakenne

EKP: llä on neljä päätöksentekoelintä, joilla on valtuudet toteuttaa laitoksen tavoitteet. Näihin elimiin kuuluvat EKP: n neuvosto, johtokunta, yleisneuvosto ja hallintoneuvosto.

EKP: n neuvosto

EKP: n neuvostoon kuuluu kuusi johtokunnan jäsentä ja euroalueen jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien pääjohtajia. Neuvoston jäsenet kokoontuvat kahdesti kuukaudessa toimielimen toimistoissa Saksassa. Kokousten pöytäkirjat on julkaistava ennen seuraavaa kokousta.

Yksi tämän elimen ensisijaisista tehtävistä on rahapolitiikan laatiminen euroalueelle. Tältä osin he tekevät päätöksiä rahapoliittisista tavoitteista, koroista, korkomenoista Korkokulut syntyvät yrityksestä, joka rahoittaa velka- tai pääomaleasingillä. Korko on tuloslaskelmassa, mutta se voidaan laskea myös velka-aikataulun kautta. Aikataulun olisi esitettävä kaikki yrityksen taseessa olevat suurimmat velat ja korko laskettava kertomalla eurojärjestelmän varantojen tarjonta ja tarjonta. EKP: n puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on kuuden viikon välein pidettävä lehdistötilaisuutta selittääkseen yksityiskohtaisesti rahapoliittiset päätöksensä. EKP: n neuvosto tekee myös tarvittavat päätökset, joilla varmistetaan EKP: n ja eurojärjestelmän tehtävien hoitaminen.

Johtokunta

Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä muuta Eurooppa-neuvoston nimittämää johtajaa. Johtoryhmän jäsenet toimivat kahdeksan vuoden toimikaudella, jota ei voida uusia. Johtokunnan tehtävänä on toteuttaa EKP: n neuvoston määrittelemää rahapolitiikkaa ja hallinnoida EKP: n päivittäisiä operaatioita pääjohtajan rinnalla. Lisäksi hallitus valmistelee EKP: n neuvoston kokouksia ja käyttää EKP: n neuvoston sille siirtämää toimivaltaa. Se pitää kokouksia joka tiistai.

Yleisneuvosto

Yleisneuvosto on siirtymäkauden elin, joka hoitaa Euroopan rahapoliittisen instituutin (EMI) vastuita. Siihen kuuluu EU: n jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien pääjohtaja, varapuheenjohtaja ja pääjohtajat. Elin on olemassa, kunnes kaikki EU: n jäsenvaltiot ovat ottaneet euron käyttöön. Vuodesta 2017 lähtien vain 19 EU: n 28 jäsenvaltiosta on ottanut euron käyttöön yhtenäisvaluuttana.

Siirtymäelimenä yleisneuvoston tehtävänä on vahvistaa valuuttojen valuuttakurssit Valuuttariski Valuuttariski tai valuuttakurssiriski viittaa sijoittajien tai eri maissa toimivien yritysten altistumiseen ennakoimattomista voitoista tai tappioista. yhden valuutan arvon muutoksiin suhteessa toiseen valuuttaan. maille, jotka ottavat euron käyttöön. Neuvosto osallistuu myös EKP: n vuosikertomuksen valmisteluun, Euroopan keskuspankin henkilöstön palvelussuhteen ehtojen asettamiseen ja tietojen keräämiseen.

Hallintoneuvosto

Hallintoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, neljä EKP: n edustajaa ja kansallisten valvontaviranomaisten edustajia. Hallitus suunnittelee ja toteuttaa EKP: n valvontatehtävän. Se ehdottaa myös päätösehdotuksia EKP: n neuvostolle vastustamista kieltävän menettelyn kautta.

On ohjauskomitea, joka tukee hallituksen toimintaa, mukaan lukien hallituksen kokousten järjestäminen. Ohjauskomitean jäseniin kuuluvat hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, yksi EKP: n edustaja ja viisi kansallisten valvontaviranomaisten edustajaa.

EKP: n roolit

Euroopan keskuspankin ensisijainen tehtävä on ylläpitää hintavakautta ja turvata euron arvo. EKP: n neuvosto määritti hintavakaudeksi alle 2 prosentin inflaation, mutta lähellä sitä. Hintavakaus on välttämätöntä taloudellisen kannustamisen kannalta. Economics Finance -yhtiön taloustieteen artikkelit on suunniteltu itsenäisiksi opinto-oppaiksi talouten oppimiseksi omaan tahtiisi. Selaa satoja artikkeleita taloudesta ja tärkeimmistä käsitteistä, kuten suhdannekierros, BKT-kaava, kuluttajien ylijäämä, mittakaavaedut, taloudellinen lisäarvo, tarjonta ja kysyntä, tasapaino sekä kasvu ja työpaikkojen luominen, jotka ovat EU: n keskeisiä tavoitteita. EU.

EKP: llä on setelien liikkeeseenlaskun monopoli euroalueella. Se vaikuttaa markkinoiden rahamäärään hallitsemalla EU: n jäsenvaltioiden hyväksyttävien keskus- ja liikepankkien käytettävissä olevaa rahaa. Lisäksi EKP ilmoittaa viikoittain rahamäärän, jonka se haluaa toimittaa, ja hyväksyttävän vähimmäiskoron. Vakuudet täyttäneet pankit, jotka ovat antaneet vakuuden, tekevät tarjouksensa EKP: n varoista huutokauppamekanismin kautta. Kun pankit ovat saaneet varoja, ne käyttävät niitä lainojen maksamiseen yksityishenkilöille ja yrityksille.

Pankkijärjestelmän vakauden varmistamiseksi EKP vastaa pankkivalvonnasta kaikissa EU: n jäsenvaltioissa. Euroopan keskuspankki suorittaa tämän tehtävän yhtenäisen valvontamekanismin (YVM) kautta, johon kuuluvat EKP ja jäsenvaltioiden toimivaltaiset kansalliset viranomaiset. Pankkivalvonnan osalta EKP: llä on valtuudet myöntää ja peruuttaa pankkilisenssejä, suorittaa valvontatarkastuksia ja asettaa korkeammat pääomavaatimukset taloudellisten riskien torjumiseksi. ja minimoida tällaiset riskit. Riskineuvontakoulutuksen avulla henkilö voi osallistua riskineuvontapalveluihin, jotka muodostavat suuren osan suurten tilintarkastusyritysten, kuten EY, KPMG, Deloitte ja PWC, tarjoamista palveluista. . EKP valvoo suoraan 124 merkittävää pankkia, joilla on 82% euroalueen pankkisaamisista.

Muihin Euroopan keskuspankin tehtäviin kuuluu valuutanvaihto-operaatioiden toteuttaminen, maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan ja turvallisuuden edistäminen sekä euroalueen valuuttavarantojen hallinta.

Lisätietoja pankkitoiminnasta

Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Jatka oppimista ja edistä urasi tutustumalla seuraaviin ilmaisiin rahoitusresursseihin:

  • Ura pankkien pankki- (myynti-puolella) -uralla Pankit, jotka tunnetaan myös nimellä Jälleenmyyjät tai yhdessä Myynti-puolina, tarjoavat laajan valikoiman rooleja, kuten sijoituspankki, osaketutkimus, myynti ja kaupankäynti
  • Investointipankkikurssit - Rahoitus
  • IBD; Investointipankkitoiminta IBD - Investment Banking Division IBD on lyhenne sanoista Investment Banking Division koko investointipankissa. IBD on vastuussa yhteistyöstä yritysten, instituutioiden ja hallitusten kanssa pääoman hankinnassa (pääoma-, velka- ja hybridimarkkinoilla) sekä fuusioiden ja yritysostojen toteuttamisessa
  • Yksityisen pankkipalvelun harjoittelu Yksityisen pankkipalvelun harjoittelu Yksityisellä pankkipalvelulla tarkoitetaan palveluja, jotka pankit varaavat vain suurimmille ja rikkaimmille asiakkailleen. Yksityisen pankkitoiminnan harjoittelu tarjoaa yksilölle mahdollisuuden työskennellä asiakkaiden kanssa, jotka tunnetaan nimellä "korkean nettovarallisuuden yksilöt" (HNWI).

Uusimmat viestit