Tarkastuksen oikeudellinen merkitys - yleiskatsaus, petokset ja rangaistukset

Tarkastuksen oikeudellinen merkitys on ylläpitää tilinpäätöksen luotettavuutta kaikille ulkoisille käyttäjille.

Tarkastuksen oikeudellinen merkitys

Tilintarkastajat Tilintarkastaja on henkilö tai yritys, joka on määrätty suorittamaan tarkastus organisaatiossa. Tarkastus on jäsennelty, metodinen prosessi, joka sisältää tutkinnan, johon kohdistuu siviilioikeudellinen ja rikosoikeudellinen vastuu tehtäviensä suorittamisessa ja varmistamisessa, että ne noudattavat raportoivien yhteisöjen toimittamien taloudellisten tietojen avoimuutta, käytettävyyttä ja luotettavuutta.

Tarkastus selitetty

Tarkastuksella tarkoitetaan yhteisön taloustoimien ja kirjanpidon tarkastamista sen varmistamiseksi, että toimitetut taloudelliset tiedot heijastavat yhteisön taloudellista asemaa ja toimintaa.

Tarkastukset suorittavat sisäiset, ulkoiset ja hallituspuolueet, ja niitä käytetään useista syistä. Ulkoisten ja valtiollisten puolueiden suorittamat tarkastukset ovat tärkeitä tilinpäätöksen paikkansapitävyyden toteamiseksi, koska niihin ei liity eturistiriitoja.

Tarkastuksen merkitys

Tarkastuksia tarvitaan sen selvittämiseksi, edustavatko yhteisön osoittamat tapahtumat oikeudenmukaisesti kyseisen yrityksen taloudellista tilaa ja toimintaa.

Talousrekisterit luodaan sisäisesti, ja sisäpiiriläiset voivat manipuloida niitä tai vilpillisesti. Sisäisillä osapuolilla voi olla henkilökohtaisia ​​kannustimia näiden tietojen käsittelyyn, ja tilintarkastus on tärkeää sen varmistamiseksi, että tietoja ei vääristetä virheiden tai petosten takia. Petos Petos tarkoittaa petollista toimintaa, jonka henkilö on harjoittanut tavoitteenaan saada jotain keinoin, joka rikkoo laki. Yksi avainsana sisään.

Kirjanpitopetokset

Kirjanpitopetoksilla tarkoitetaan, kun yhteisö, kuten yritys, tahallisesti väärentää taloudellisia tietojaan. Vilpillistä käyttäytymistä on vaikea määritellä kirjanpidossa, koska suurin osa talouden esityksistä perustuu arvioihin.

Esimerkiksi, jos yritys päättää tehdä arvion, jota päätetään myöhemmin tarkistaa, tätä ei pidetä petollisena käyttäytymisenä, kunhan yritys on tehnyt arvion hyvässä uskossa käyttämällä kaikkia olennaisia ​​tietoja arvioinnin ajankohtana.

Jos yritys kuitenkin tahallaan vääristää tulojaan saadakseen itsensä näyttämään kannattavammalta tai omaisuuserien yliarvioimiseksi näyttääkseen itsensä taloudellisesti terveellisemmältä, sitä pidetään kirjanpitopetoksena.

Kirjanpitopetosten rangaistus

Kirjanpitopetokset ovat laittomia ja rangaistavia sekä siviili- että rikosoikeudessa. Yhdysvalloissa Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio (SEC) on Yhdysvaltojen liittohallituksen riippumaton virasto, joka vastaa liittovaltion arvopaperilakien täytäntöönpanosta ja arvopapereiden ehdottamisesta. sääntöjä. Se vastaa myös arvopaperiteollisuuden ylläpidosta ja pörssi- ja optiopörssit on riippumaton virasto, joka vastaa sijoittajien suojaamisesta ja oikeudenmukaisten, järjestettyjen ja tehokkaiden markkinoiden ylläpitämisestä. Tämän tarkoituksena on pääasiassa varmistaa finanssijärjestelmän taustalla oleva kansalaisten luottamus.

Kirjanpitopetokset heikentävät markkinatalouden vaatimaa luottamusta. Jos tilinpäätöksen käyttäjä, kuten sijoittaja, ei voi luottaa yhtiön raportoituun tilinpäätökseen, on hyvin epätodennäköistä, että sijoittaja haluaa sijoittaa pääomansa kyseiseen yritykseen.

Jos kuitenkin on olemassa oikeudellisia suojauksia, jotka vahvistavat tilinpäätöksen paikkansapitävyyden, sijoittaja sijoittaa todennäköisemmin varansa, vaikka he eivät tunne ketään kyseisestä yrityksestä henkilökohtaisesti.

Tilintarkastajia pidetään samalla luottamustasolla. Sijoittajien on tiedettävä, että he voivat luottaa tilintarkastajien mielipiteisiin ja että tilintarkastajat antavat puolueettoman lausunnon. Muuten se heikentää rahoitusjärjestelmää.

Siksi tehokkaan ja avoimen markkinatalouden saavuttamiseksi on oltava läsnä kolme tekijää:

 1. Säännöt (kirjanpitostandardit)
 2. Todentajat (tilintarkastajat)
 3. Täytäntöönpanijat (valtion virastot ja lait)

Tilintarkastajien oikeudellinen vastuu

Tilintarkastajilla voi olla siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu tehtäviään hoitaessaan. Heitä noudatetaan ammatillisissa käytännesäännöissä, jotka varmistavat, että he huolehtivat tehtävistään.

Asianmukainen hoito edellyttää neljää näkökohtaa:

 1. Tarvittavat taidot kirjanpidon arvioimiseksi Kirjanpitofilosofia Kirjanpitofilosofia kattaa tilinpäätöksen ja tilinpäätöksen laatimista ja tarkastamista koskevat yleiset säännöt, käsitteet ja ideat.
 2. Velvollisuus käyttää taitoja kohtuullisen huolellisesti ja huolellisesti
 3. Tehtävien suorittaminen hyvässä uskossa ja rehellisesti
 4. Vastuu huolimattomuudesta, vilpillisestä mielestä ja epärehellisyydestä

Tilintarkastajat ovat vastuussa tilinpäätöksen käyttäjille ja ennakoitavissa oleville käyttäjille, jotka voivat luottaa tilinpäätökseen, josta he antavat lausunnon. Tilinpäätöksen käyttäjiä ovat:

 • Osakkeenomistajat
 • Velkojat
 • Toimittajat
 • Asiakkaat
 • Johto
 • Sääntelyelimet

Ennakoitavat tilinpäätöksen käyttäjät määritetään henkilökohtaisesti. Esimerkiksi tulevaisuudessa saattaa syntyä uusia sijoittajia ja mahdollisia velkojia; Heillä ei kuitenkaan tällä hetkellä ole etua kyseisestä yrityksestä.

Vaikka tilintarkastaja ei vielä tunne käyttäjiä, tilintarkastajalla on silti velvollisuus heitä kohtaan.

Liittyvät lukemat

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Tutki alla olevia asiaankuuluvia resursseja jatkaaksesi oppimista ja tietopohjan kehittämistä:

 • Tilintarkastajien oikeudellinen vastuu Tilintarkastajien oikeudellinen vastuu Huolet tilintarkastajien oikeudellisesta vastuusta kasvavat edelleen päivittäin. Tilintarkastajat ovat erittäin tärkeitä henkilöitä, koska he ovat viime kädessä vastuussa kaikenlaisten ulkopuolisten käyttäjien tilinpäätösten luotettavuuden parantamisesta. Muiden ammattilaisten tavoin he voivat joutua siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen
 • Laskentaperiaatteet Laskentaperiaatteet Laskentaperiaatteet ovat sääntöjä ja ohjeita, jotka on laadittu siten, että yritys noudattaa niitä tilinpäätöstä laatiessaan ja esittäessään.
 • Tilintarkastuksen oikeudelliset vaikutukset Kirjanpito Kirjanpito on termi, joka kuvaa taloudellisten tietojen yhdistämisprosessia, jotta se olisi selkeä ja ymmärrettävä kaikille.
 • Todisteet tarkastuksessa Todisteet tarkastuksessa Todisteet tarkastuksessa ovat tietoja, jotka kerätään tarkasteltaessa yhteisön rahoitustoimia, saldoja ja sisäisiä tarkastuksia varmentamaan

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found