Kansallinen arvopaperikauppiaiden liitto (NASD) -

Kansallinen arvopaperikauppiaiden liitto (NASD) oli arvopaperialan valvonnasta vastaava sääntelyelin. Sen tehtävänä oli sekä kaikkien arvopaperipörssimarkkinoiden toiminta että sääntely, sekä over-the-counter (OTC) Over-the-counter (OTC) OTC-kauppa on arvopaperikauppaa kahden välillä vastapuolet, jotka on toteutettu muodollisen vaihdon ulkopuolella ja ilman vaihtosääntelyviranomaisen valvontaa. OTC-kaupankäynti tapahtuu tiskimarkkinoilla (hajautettu paikka, jossa ei ole fyysistä sijaintia) jälleenmyyjäverkostojen kautta. markkinakauppoja.

Kansallinen arvopaperikauppiaiden liitto (NASD)

Perustettiin vuonna 1939 - NASD: lle annettiin arvopaperikaupan valvonta- ja sääntelyvaltuudet käyttämällä vuoden 1938 Maloney Actin vuoden 1934 arvopaperipörssilain muutoksilla annettuja säännöksiä. Vuonna 1971 NASD toimi NASDAQ-osakemarkkinoiden johtajana.

NASD oli välitön valvoja kaikessa arvopaperikaupassa, ja arvopaperimarkkinakomissio (SEC) valvoi sitä. Lähes 70 vuoden ajan NASD toimi tällä tavalla. Lopulta SEC totesi, että NASD: n yhdistäminen New Yorkin pörssin (NYSE) sääntelyosaan oli arvopaperimarkkinoiden edun mukaista. Fuusion myötä vuonna 2007 perustettiin finanssialan sääntelyviranomainen, joka tunnetaan myös nimellä FINRA.

Yhteenveto

  • Kansallinen arvopaperikauppiaiden liitto (NASD) oli arvopaperialan valvonnasta vastaava sääntelyelin. Sen tehtävänä oli sekä kaikkien arvopaperipörssimarkkinoiden toiminta että sääntely sekä OTC-kaupankäynti.
  • FINRA muodostettiin NASD: n ja NYSE: n sääntelyhaaran yhdistelmänä. FINRAa itse valvoo SEC.
  • NASD on merkittävä, koska sillä on sijaa arvopaperikaupan sääntelyssä.

Mikä on FINRA?

Jälleen FINRA on NASD: n yhdistelmä NYSE: n New Yorkin pörssin (NYSE) sääntely-, täytäntöönpano- ja välitystoimintaan. New Yorkin pörssi (NYSE) on maailman suurin arvopaperipörssi, joka isännöi 82% S&P 500 sekä 70 maailman suurinta yritystä. Se on julkisesti noteerattu yritys, joka tarjoaa alustan ostamiseen ja myyntiin. Vaikka se ei ole itsenäinen valtion virasto, SEC valvoo sitä huolellisesti, ja sen on noudatettava kaikkia SEC: n käytäntöjä, sääntöjä ja ohjeita.

FINRAn monien tehtävien joukossa sen ensisijainen tehtävä on valvoa arvopaperikauppojen edustajia ja sivukonttoreita sekä välitysyrityksiä. FINRA valvoo sitä, jos se liittyy arvopapereihin ja arvopaperikauppaan.

Koska ryhmä on lähinnä arvopaperiviranomainen, se hallinnoi keskusrekisteriä (CRD). Vakavaraisuusdirektiivi pitää kirjaa kaikista arvopaperikaupoista sekä yritysten että yksittäisten edustajien osalta. Sen on myös otettava johtoasema kaikissa kaupankäyntitriidoissa ja toimittava välittäjänä, jolla päästään ratkaisuihin. Kun syntyy erimielisyyksiä, paneeli kootaan, kuulee kaikki osapuolet ja tekee lopullisen päätöksen, jonka kaikkien osapuolten on noudatettava.

FINRA vastaa myös arvopapereita käyvien tai kaupankäyntipalveluja tarjoavien edustajien toimilupien myöntämisen helpottamisesta.

Arvopaperikauppiaiden kansallisen liiton merkitys

Kansallinen arvopaperikauppiaiden liitto on merkittävä edeltäjänä FINRA, nykyinen arvopaperikauppaa valvova sääntelyelin. Tänään FINRA auttaa varmistamaan, että jokainen arvopaperikauppaan osallistuva henkilö tai virasto noudattaa SEC: n laatimia protokollia.

NASD tarjoaa myös keskitetyn palvelupisteen ratkaisujen saamiseksi kauppakiistoihin. FINRA-paneelin käsiteltäväksi saatetut riidat hoidetaan samalla tavalla kuin perinteinen oikeudenkäynti hoidettaisiin; kustannukset ovat kuitenkin huomattavasti halvempia.

Lisätietoja

Toivomme, että pidit lukemasta Finanssin selvitystä arvopaperikauppiaiden kansallisesta liitosta (tunnetaan nykyisin nimellä FINRA). Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat resurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Dow Jones Industrial Average (DJIA) Dow Jones Industrial Average (DJIA) Dow Jones Industrial Average (DJIA), jota kutsutaan myös nimellä "Dow Jones" tai yksinkertaisesti "Dow", on yksi suosituimmista ja laajalti tunnustetuista osakemarkkinoiden indeksit
  • Ensisijaiset markkinat Ensisijaiset markkinat Ensisijaiset markkinat ovat rahoitusmarkkinat, joilla liikkeeseen lasketaan uusia arvopapereita ja jotka ovat yksityishenkilöiden ja laitosten käytettävissä kaupankäynnin kohteena. Pääomamarkkinoiden kaupankäynti on erotettu pää- ja jälkimarkkinoihin.
  • S & P-sektorit S&P-sektorit S&P -sektorit muodostavat menetelmän, jolla julkisesti noteeratut yritykset lajitellaan 11 sektoriin ja 24 toimialaryhmään. Standard & Poor'sin (S&P) ja Morgan Stanely Capital Internationalin (MSCI) luomat tuotteet tunnetaan myös nimellä Global Industry Classification Standard (GICS).
  • Wall Street Wall Street Wall Street vie kahdeksan korttelia Manhattanilla, New Yorkissa. Se kulkee itään länteen Broadwaystä South Streetiin, finanssialueen sydämessä. Kapitalismin ydintä edustavassa Wall Streetissä asuu New Yorkin pörssi (NYSE), lukuisat pankit, muut rahoituslaitokset ja yritykset.

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found