Tarkastus - yleiskatsaus, tärkeys, tyypit ja kirjanpitostandardit

Tilintarkastus viittaa tilinpäätöstarkastuksiin tai yrityksen tilinpäätöksen objektiiviseen tarkastamiseen ja arviointiin - yleensä ulkopuolisen kolmannen osapuolen suorittamaan.

Tarkastus

Tarkastuksia voivat suorittaa myös sisäiset puolueet sekä valtion yksikkö, kuten Internal Revenue Service (IRS).

Tarkastuksen merkitys

Tarkastus on tärkeä kirjanpidossa käytetty termi, joka kuvaa yrityksen taloudellisen kirjanpidon tarkastamista. Tarkoituksena on varmistaa, että liiketoimet esitetään oikeudenmukaisesti ja tarkasti.

Lisäksi tarkastuksia tehdään sen varmistamiseksi, että tilinpäätös laaditaan asiaankuuluvien kirjanpitostandardien mukaisesti. Kolme ensisijaista tilinpäätöstä ovat:

 1. Tuloslaskelma
 2. Tase Tase Tase on yksi kolmesta perustilinpäätöksestä. Nämä lausunnot ovat avainasemassa sekä taloudellisessa mallinnuksessa että kirjanpidossa. Tase näyttää yrityksen taseen loppusumman ja sen, miten nämä varat rahoitetaan joko velalla tai omalla pääomalla. Varat = velat + oma pääoma
 3. Rahavirtalaskelma

Tilinpäätös laaditaan sisäisesti noudattaen asiaankuuluvia kirjanpitostandardeja, kuten kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) IFRS-standardit IFRS-standardit ovat kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), jotka koostuvat joukosta kirjanpitosääntöjä, jotka määrittävät, miten liiketoimia ja muita kirjanpitotapahtumia vaaditaan on ilmoitettava tilinpäätöksessä. Ne on suunniteltu ylläpitämään uskottavuutta ja avoimuutta finanssimaailmassa tai yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita (GAAP), ja ne on kehitetty tarjoamaan hyödyllistä tietoa seuraaville:

 • Osakkeenomistajat
 • Velkojat
 • Julkisyhteisöt
 • Asiakkaat
 • Toimittajat
 • Kumppanit

Tilinpäätös kuvaa yrityksen toiminta-, sijoitus- ja rahoitustoimintaa erilaisilla kirjattavilla liiketoimilla. Koska tilinpäätös on laadittu sisäisesti, lausuntojen laatijat ovat suuressa vaarassa vilpilliseen toimintaan.

Ilman asianmukaisia ​​säännöksiä ja standardeja valmistajat voivat helposti vääristää taloudellista tilannettaan saadakseen yrityksen näyttämään kannattavammalta tai menestyvämmältä kuin he todella ovat.

Tilintarkastus on ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että yritykset edustavat taloudellista asemaansa oikeudenmukaisesti ja tarkasti sekä kirjanpitostandardien mukaisesti.

Tarkastusten tyypit

Tarkastuksia on kolme päätyyppiä:

1. Sisäiset tarkastukset

Sisäiset tarkastukset suorittavat yrityksen tai organisaation sisäiset työntekijät. Tarkastuksia ei jaeta yrityksen ulkopuolelle. Sen sijaan he ovat valmiita hallinnan ja muiden sisäisten sidosryhmien käyttöön.

Sisäisiä tarkastuksia käytetään parantamaan päätöksentekoa yrityksen sisällä tarjoamalla johtajille toimivia esineitä sisäisen valvonnan parantamiseksi. Ne varmistavat myös lakien ja asetusten noudattamisen ja ylläpitävät oikea-aikaista, oikeudenmukaista ja tarkkaa taloudellista raportointia.

Johtoryhmät voivat myös käyttää sisäisiä tarkastuksia yrityksen sisäisten puutteiden tai tehottomuuden havaitsemiseksi ennen kuin ulkopuoliset tilintarkastajat sallivat tilintarkastuksen.

2. Ulkoiset tarkastukset

Ulkoiset organisaatiot ja puolueet suorittavat ulkoiset tarkastukset antavat puolueettoman mielipiteen, jota sisäiset tarkastajat eivät ehkä pysty antamaan. Ulkoisia tilintarkastuksia käytetään selvittämään, onko yrityksen tilinpäätöksessä merkittäviä virheitä tai virheitä.

Kun tilintarkastaja antaa pätemättömän lausunnon tai puhtaan lausunnon, se osoittaa, että tilintarkastaja antaa varmuuden siitä, että tilinpäätös on esitetty sekä tarkasti että täydellisesti.

Ulkoiset tarkastukset ovat tärkeitä, jotta eri sidosryhmät voivat tehdä luottavaisin mielin päätöksiä tarkastettavan yrityksen ympärillä.

Keskeinen ero ulkoisen tilintarkastajan ja sisäisen tarkastajan välillä on, että ulkoinen tilintarkastaja on riippumaton. Se tarkoittaa, että he edustavat rehellisempää mielipidettä kuin sisäinen tarkastaja, joka saattaa olla puolueellinen.

On monia vakiintuneita kirjanpitoyrityksiä, jotka suorittavat tyypillisesti ulkoiset tarkastukset eri yrityksille. Tunnetuimmat ovat Big Four - Deloitte, KPMG, Ernst & Young (EY) ja PricewaterhouseCoopers (PwC).

3. Hallituksen tarkastukset

Julkisyhteisöjen suorittamat tarkastukset suorittavat yksiköt, jotka liittyvät varmistamaan, että tilinpäätös on laadittu tarkasti, jotta yrityksen verotettavien tulojen määrää ei esitetä väärin.

Yhdysvaltain sisäiset veroviranomaiset (IRS) suorittavat tarkastuksia, joilla varmistetaan veronmaksajien veroilmoitusten ja tapahtumien oikeellisuus. IRS: n kanadalainen vastine tunnetaan nimellä Kanada Revenue Agency (CRA).

Tarkastusvalinnat tehdään sen varmistamiseksi, etteivät yritykset väärennä verotettavaa tuloaan. Verotettavan tulon väärä ilmoittaminen Verotettava tulo Verotettavalla tulolla tarkoitetaan luonnollisen henkilön tai yrityksen korvausta, jota käytetään verovelvollisuuden määrittämiseen. Kokonaistulojen määrää tai bruttotuloja käytetään perustana laskettaessa, kuinka paljon henkilö tai organisaatio on hallitukselle velkaa tietyltä verokaudelta. riippumatta siitä, onko se tarkoituksellista vai ei, pidetään veropetoksena. IRS ja CRA käyttävät nyt tilastokaavoja ja koneoppimista veronmaksajien etsimiseen, joilla on suuri veropetoksen riski.

Julkisen tarkastuksen suorittaminen voi johtaa johtopäätökseen, että:

 1. Ei muutosta veroilmoituksessa
 2. Veronmaksajan hyväksymä muutos
 3. Muutos, jota veronmaksaja ei hyväksy

Jos veronmaksaja ei hyväksy muutosta, asia käydään sovittelun tai muutoksenhakuprosessin läpi.

Liittyvät lukemat

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Tutki alla olevia asiaankuuluvia resursseja jatkaaksesi oppimista ja tietopohjan kehittämistä:

Suuret 4 neuvoa-antavat yritykset Suuret 4 neuvoa-antavat yritykset Suuret 4 neuvoa-antavat yritykset ovat keskeisiä toimijoita julkisen kirjanpidon alalla. Suurimmat 4 neuvontayritystä ovat KMPG, Deloitte, PwC ja EY. Ne tarjoavat laajan valikoiman palveluita, kuten kirjanpito, liikkeenjohdon konsultointi, verotus, riskien arviointi ja tilintarkastus. Opi neljän suuren palvelusta ja heidän palveluistaan

Sisäinen valvonta Sisäinen valvonta Sisäinen valvonta on käytäntöjä ja menettelyjä, jotka johto on ottanut käyttöön varmistaakseen muun muassa yhtiön tilinpäätöksen luotettavuuden. Joitakin tarkastuksen kannalta merkityksellisiä sisäisiä valvontatoimia ovat pankkien täsmäytykset, kirjanpito-ohjelmistojen salasananhallintajärjestelmät ja varaston havainnot.

Tilinpäätöksen analyysi Tilinpäätöksen analyysi Kuinka tehdä tilinpäätöksen analyysi. Tämä opas opettaa sinua suorittamaan tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman analyysin, mukaan lukien marginaalit, suhteet, kasvu, likviditeetti, vipuvaikutus, tuottoprosentit ja kannattavuus.

Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen liitetiedot ovat liitetiedot, jotka lisätään yhtiön julkaistuun tilinpäätökseen. Muistiinpanoja käytetään selittämään

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found