Tiimien yhteenkuuluvuus - yleiskatsaus, esimerkkejä, strategiat joukkueiden liimaamiseen

Joukkueen yhteenkuuluvuus on ihmissuhteiden vahvuus ja laajuus Ihmissuhdetaidot Ihmissuhdetaidot tarkoittavat kykyä tulla toimeen ja olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Siihen sisältyy vahva kirjallinen ja suullinen viestintä. ryhmän jäsenten keskuudessa. Juuri tämä ihmissuhde saa jäsenet osallistumaan helposti ja motivoituneina saavuttamaan asetetut tavoitteet. Yhteenkuuluvat tiimit suhtautuvat "meihin".

Joukkueen yhteenkuuluvuus - joukkue juhlii

Tiimin yhteenkuuluvuuden hajottaminen

Joukkueen yhteenkuuluvuus on monitahoinen prosessi, joka voidaan jakaa neljään pääkohtaan: moniulotteisuus, instrumentaalinen perusta, dynaaminen ja emotionaalinen luonne Emotionaalinen älykkyys Emotionaalinen älykkyys tunnetaan myös nimellä emotionaalinen osamäärä (EQ) on kyky hallita tunteita ja muiden tunteet. Yritysjohtajille korkea taajuuskorjain on välttämätöntä menestyksen kannalta. Tämä opas kattaa emotionaalisen älykkyyden viisi elementtiä ja niiden merkityksen onnistuneen johtajan kuvaamisessa. EQ vs. IQ.

Moniulotteisuus liittyy kaikkiin eri tekijöihin, jotka saavat ryhmän jäsenet toimimaan yhtenä. Dynaaminen luonne tarkoittaa, että tiimin tavoitteet ja tavoitteet muuttuvat ajan myötä. Sen instrumentaalinen perusta koskee sitä, miten jäsenet ovat sitoutuneet yhteen tarkoitukseen, kun taas emotionaalinen ulottuvuus viittaa joihinkin etuihin, jotka jäsenet saavat pysyessään yhtenäisinä.

Joukkueet, jotka pysyvät yhtenäisinä, onnistuvat todennäköisemmin suunnitelmissaan, olipa kyseessä sitten urheilutiimi, sotilasyksikkö, veljeysryhmä ja yrityssektorin ryhmä Pääomamarkkinoiden avaintoimijat Tässä artikkelissa tarjoamme yleiskatsauksen keskeisistä toimijoista ja heidän roolistaan ​​pääomamarkkinoilla. Pääomamarkkinat koostuvat kahdentyyppisistä markkinoista: ensisijaiset ja toissijaiset. Tämä opas antaa yleiskatsauksen kaikista päämarkkinoiden suurimmista yrityksistä ja urasta. .

Strategiat tiimin yhteenkuuluvuuden kehittämiseksi

Tiimien yhteenkuuluvuutta koskevat tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteenkuuluvuus lisää tuottavuutta. Mutta kuinka yrityksen johtaja tai pienyrityksen omistaja voi rohkaista tiimien yhteenkuuluvuutta työntekijöidensä keskuudessa?

Palkkaa huolella

Johtajat voivat muodostaa joukkueita kahdella tavalla. He voivat joko rekrytoida jäseniä nykyisestä henkilöstöstään tai palkata uusia ihmisiä yrityksen ulkopuolelta. Käytetystä lähestymistavasta riippumatta johtajien tulisi miettiä kuinka hyvin potentiaaliset ehdokkaat voivat työskennellä ryhmäympäristössä. Yksilöllä voi olla korkea tekninen taito, mutta hänellä ei ole kykyä työskennellä yhdessä muiden kanssa. Tällaisten työntekijöiden palkkaaminen lisää väittelyjen ja konfliktien todennäköisyyttä - tekijä, joka voi vaarantaa tiimin tavoitteet.

Arvostaa kaikkien osallistumista

Kun johtaja on valinnut joukkueelleen oikeat jäsenet, seuraava askel on varmistaa, että kaikki osallistuvat. Joukkueet kokevat suuremman menestyksen hyödyntämällä jokaisen tiimin jäsenen asiantuntemusta. Jotkut työntekijät tekevät hyviä teknisiä asiantuntijoita, toiset ovat taitavia hallinnollisissa ja taloudellisissa tehtävissä.

Jotta jokin ryhmä saisi täyden potentiaalinsa, jokaisen jäsenen tulisi osallistua aktiivisesti. Johtajan olisi sen sijaan arvostettava jokaisen jäsenen panosta.

Empower-tiimin jäsenet

Auktoriteetin delegoiminen joillekin ryhmän jäsenistä auttaa myös lisäämään yhteenkuuluvuutta. Ryhmän jäsenet työskentelevät todennäköisemmin yhtenäisesti, kun he kokevat omistavansa ehdotetut asiat ja toiminnot.

Ratkaise ryhmän sisäiset ristiriidat

Tiimin jäsenten keskuudessa syntyvät rakentavat konfliktit ovat osoitus terveestä ryhmästä. Olisi epätavallista, jos ryhmä ei koskaan kohdannut pari haastetta matkan varrella. Ihannetapauksessa kenenkään tiimin jäsenen ei pitäisi joutua suostumaan ehdotettuun ajatukseen vain siksi, että hän yrittää välttää joukkueen harmonian häiritsemistä.

Asiaton ja vähäiset riidat tulisi kuitenkin ratkaista välittömästi. Jos ryhmän jäsenet eivät löydä keskenään toteuttamiskelpoista ratkaisua, he voivat ottaa mukaan esimiehen. Vaihtoehtoisesti he voivat etsiä puolueetonta kolmatta osapuolta, joka voi kuunnella tarinan molempia puolia ja löytää oikean ratkaisun.

Mikä vaikuttaa tiimin yhteenkuuluvuuteen?

Asenteiden ja arvojen samankaltaisuus

Yksi näkökohta, joka pitää ryhmän jäsenet yhtenäisenä, on, jos heillä on samanlaiset arvot ja asenteet. Työntekijät ja ihmiset yleensä pitävät aina parempana sellaisten yhtiötä, joilla on samanlaisia ​​mielipiteitä, vakaumuksia ja käytännesääntöjä. Liiketoiminnan etiikka Yksinkertaisuuden vuoksi liiketoiminnan etiikka on moraalinen periaate, joka toimii ohjeistuksena liiketoiminnalle. sen liiketoimet. Koska ne tarjoavat jonkinlaisen sosiaalisen validoinnin. Esimerkiksi, jos henkilöllä A on sama mielipide kuin henkilöllä B, henkilöllä A on tunne, että hän on oikeassa, vaikka hän ei olekaan.

On kuitenkin tärkeää huomata, että kiinnostuksen tai mielipiteen samankaltaisuus ei ole ainoa tekijä, joka ajaa tiimin yhteenkuuluvuutta. Joissakin tapauksissa ensisijainen tehtävä, joka on suoritettava, pitää ryhmän jäsenet yhtenäisinä. Esimerkiksi kun sotilasyksikkö lähetetään tehtävään, käsillä olevan tehtävän suorittamisesta tulee yhtenäinen tekijä. Sotilailla on samanlainen asenne ja arvot, ei ole väliä paljoa.

Ryhmän koko

Pienet ryhmät ovat yleensä yhtenäisempiä kuin suuret ryhmät seuraavista syistä:

  1. Pienissä ryhmissä jäsenet nauttivat suuremmasta kasvotusten. Se tarkoittaa, että vuorovaikutus ja viestintä ovat korkealla tasolla, mikä auttaa jäseniä pysymään yhtenäisinä. Suurten ryhmien kanssa vuorovaikutuksen mahdollisuus kuitenkin vähenee.
  2. Ryhmän koon kasvaessa on entistä haastavampaa sopia eri asioista. On vaikeampi saada 30 jäsentä sopimaan yhteisestä tavoitteesta kuin vain 10 jäsenen ryhmän vakuuttaminen.
  3. Eräs erittäin suuren ryhmän haittapuoli on mahdollisuus pienempien klikkien kehittymiseen ryhmän sisällä. Tämä voi johtaa yleisen tavoitteen laimentumiseen, mikä lisää valtapolitiikan laajuutta.

Aika

On järkevää, että mitä enemmän aikaa ryhmän jäsenet viettävät yhdessä, sitä vahvempi yhteys heidän välillä on. Vuorovaikutuksessa useammin jäsenet voivat oppia toistensa vahvuuksista, heikkouksista ja taidoista. Tällä tavalla tiiminvetäjä voi delegoida tehtäviä jäsenten kykyjen perusteella, jolloin tehtävät voidaan suorittaa tehokkaammin.

Aiemmat menestykset ja jaetut tavoitteet

Kun tiimi toteuttaa tietyn projektin, kaikki jäsenet jakavat tämän voiton ja jännityksen, kun kukin edisti menestystä. Menestyminen jopa pienissä aktiviteeteissa lisää tiimin jäsenten yhteenkuuluvuutta.

Uhka ja kilpailu

Ryhmästä tulee yhtenäisempi, kun he kohtaavat haasteita. Jäsenet ovat halukkaita syrjimään erimielisyytensä ja pyrkimään ratkaisemaan käsiteltävän asian. Esimerkiksi, jos vihamielinen organisaatio haluaa ottaa haltuunsa tietyn yrityksen, hallitus hallitus hallitus hallitus on pohjimmiltaan paneeli ihmisistä, jotka valitaan edustamaan osakkeenomistajia. Jokaisen julkisen yrityksen on laillisesti vaadittu asentamaan hallitus; voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja monet yksityiset yritykset - vaikkakaan ei vaadita - perustavat myös hallituksen. esittelee yhtenäisen rintaman estääkseen yritysoston. Samoin johtouhat ja kilpailu yhdistävät todennäköisesti muuten sekaannetun joukkueen.

Tärkeimmät takeaways

Joukkueen yhteenkuuluvuus viittaa läheisyyden asteeseen, jonka ihmiset kokevat tiimissä. Voimat, jotka tuovat ryhmän jäsenet yhteen, voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Tärkeimmät tekijät, jotka määrittelevät joukkueen yhteenkuuluvuuden, ovat jäsenten etujen, ryhmän koon, yhteisten menestysten ja ulkoisten kilpailijoiden uhkien samankaltaisuus. Tiimin yhteenkuuluvuuden parantamiseksi on olemassa erilaisia ​​tapoja, kuten ryhmän jäsenten valtuuttaminen, riitojen ratkaiseminen ja jokaisen tekemän panoksen arvostaminen.

Kaiken kaikkiaan tiimin yhteenkuuluvuuden on todettu tarjoavan useita etuja. Ensinnäkin yhtenäisesti työskentelevät tiimin jäsenet todennäköisesti saavuttavat tavoitteensa nopeammin ja tehokkaammin. Kaksi, yhtenäisessä tiimissä olevat henkilöt kokevat suuremman tyytyväisyyden. Nämä jäsenet pysyvät myös optimistisina ja kärsivät vähemmän sosiaalisista ongelmista kuin ei-yhtenäisissä ryhmissä työskentelevät.

Liittyvä lukeminen

Kiitos, että olet lukenut Talouden oppaan tiimin yhteenkuuluvuuteen. Voit auttaa urasi etenemisessä tutustumalla alla oleviin lisäresursseihin:

  • Työntekijän moraali Työntekijän moraali Työntekijän moraali määritellään työntekijän yleisenä tyytyväisyytenä, näkyminä ja hyvinvointituntena työpaikalla. Toisin sanoen se viittaa siihen, kuinka tyytyväisiä työntekijät kokevat työympäristöönsä. Työntekijöiden moraali on tärkeä monille yrityksille, koska sillä on suora vaikutus
  • Groupthink Groupthink Groupthink on termi, jonka sosiaalipsykologi Irving Janis kehitti vuonna 1972 kuvaamaan ryhmän virheellisiä päätöksiä ryhmän paineiden vuoksi. Ryhmäajatus on ilmiö, jossa tapoja lähestyä ongelmia tai asioita hoidetaan ryhmän yksimielisyydellä eikä yksilöiden toimimisesta itsenäisesti.
  • Ihmissuhteiden välinen älykkyys Ihmisten välinen älykkyys Ihmisten välinen älykkyys viittaa henkilön kykyyn olla hyvin yhteydessä ihmisiin ja hallita suhteita. Sen avulla ihmiset ymmärtävät ympärillään olevien tarpeet ja motivaatiot, mikä auttaa vahvistamaan heidän yleistä vaikutusvaltaansa. Ihmisten välinen älykkyys
  • Verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen (osa 3) Verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen (osa 3) Tämä artikkeli on osa hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit löytää menestystä verkostoitumisessa ja suhteiden luomisessa yrityksessäsi. Jos haluamme edetä urallamme, suhteiden luominen on ensimmäinen askel kohti matkaa menestykseen.

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found