Johtajuusteoriat - Tutustu tärkeimpiin johtajuusteorioihin

Johtajuusteoriat ovat ajattelukouluja, joiden tarkoituksena on selittää, miten ja miksi tietyistä henkilöistä tulee johtajia. Teoriat korostavat piirteitä Johtajuuden piirteet Johtajuuden piirteet viittaavat henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, jotka määrittelevät tehokkaat johtajat. Johtajuudella tarkoitetaan yksilön tai organisaation kykyä ohjata yksilöitä, tiimejä tai organisaatioita kohti tavoitteiden saavuttamista. Johtajuudella on tärkeä tehtävä johtamisessa ja käyttäytymisessä, jonka ihmiset voivat omaksua omien johtokykyjensä parantamiseksi.

Johtajuusteoriat

Varhaiset johtajuuden psykologian tutkimukset osoittivat, että johtamistaidot ovat luontaisia ​​kykyjä, joille ihmiset ovat syntyneet. Vasta äskettäin syntyi virallisia johtajuusteorioita huolimatta siitä, että johtajuudesta tuli aikojen alussa kiinnostava käsite.

Johtajuus yhdellä silmäyksellä

Johtaja on ratkaisevan tärkeä jokaisen joukkueen menestykselle. Otetaan esimerkiksi orkesteri, joka koostuu kaikista maailman parhaista muusikoista, mutta jolla ei ole kapellimestaria. Vaikka jokainen orkesterin jäsen voi soittaa täydellisesti yksin, he tuottavat yhteensopimattoman melodian vain ilman kapellimestaria. Sama käsite koskee yhteisöjä, yrityksiä Yritysrakenne Yritysrakenne viittaa eri osastojen tai liiketoimintayksiköiden organisointiin yrityksen sisällä. Riippuen yrityksen tavoitteista, toimialasta ja maista. Ilman johtajaa mikään ei suju koskaan sujuvasti.

Joten mikä tekee johtajista kuka he ovat? Miksi jotkut ihmiset valitaan johtajiksi ja presidenteiksi, kun taas muut ovat edelleen seuraajia? Johtajuusteorioita kehitettiin vastausten löytämiseksi näihin kysymyksiin.

Keskeiset johtajuusteoriat

1. Suuren ihmisen teoria

Suuren miehen teorian mukaan (jota pitäisi ehkä kutsua Suureksi Henkilö Teoria), johtajilla on juuri oikeat piirteet ja kyvyt johtamiseen - karisma, äly, luottamus, viestintätaidot ja sosiaaliset taidot Ihmissuhdetaidot Ihmissuhdetaidot ovat taitoja, joita tarvitaan tehokkaaseen kommunikointiin, vuorovaikutukseen ja työskentelyyn yksilöiden ja ryhmien kanssa. Henkilöt, joilla on hyvät ihmissuhdetaidot, ovat voimakkaita sanallisia ja sanattomia kommunikaattoreita, ja heidän katsotaan usein olevan "hyviä ihmisten kanssa". .

Teorian mukaan johtamiskyky on luonnostaan ​​- että parhaat johtajat syntyvät, ei tehdä. Se määrittelee johtajat urhoollisiksi, myyttisiksi ja asetetuiksi nousemaan johtajuudeksi tilanteen syntyessä. Termi "suuri ihminen" hyväksyttiin tuolloin, koska johtajuus varattiin miehille, erityisesti sotilasjohdossa.

2. Piirteiden teoria

Piiriteoria on hyvin samanlainen kuin Suuren miehen teoria. Se perustuu eri johtajien ominaisuuksiin - sekä menestyviin että epäonnistuneisiin. Teoriaa käytetään ennustamaan tehokas johtajuus. Yleensä tunnistettuja ominaisuuksia verrataan potentiaalisten johtajien ominaisuuksiin heidän todennäköisyytensä johtaa tehokkaasti.

Piiriteoriaa tutkivat tutkijat yrittävät tunnistaa johtajuusominaisuudet eri näkökulmista. Ne keskittyvät fysiologisiin ominaisuuksiin, kuten ulkonäkö, paino ja pituus; väestötiedot, kuten ikä, koulutus ja sukututkimus; ja älykkyys, joka sisältää päättäväisyyden, arvostelukyvyn ja tiedon.

3. Varautumaton teoria

Varautumisteoria korostaa erilaisia ​​muuttujia tietyssä ympäristössä, jotka määrittelevät mainittuun tilanteeseen parhaiten soveltuvan johtamistyylin. Se perustuu periaatteeseen, jonka mukaan ketään johtamistyyliä ei voida soveltaa kaikkiin tilanteisiin.

Tunnetut johtajatutkijat Hodgson ja White uskovat, että paras johtajuuden muoto on sellainen, joka löytää täydellisen tasapainon käyttäytymisen, tarpeiden ja kontekstin välillä. Hyvillä johtajilla ei ole vain oikeita ominaisuuksia, vaan he pystyvät myös arvioimaan seuraajiensa tarpeita ja tilanteen. Yhteenvetona voidaan todeta, että varautumisteoria viittaa siihen, että suuri johtajuus on yhdistelmä monia keskeisiä muuttujia.

4. Tilanneteoria

Tilanneteoria on samanlainen kuin varautumisteoria, koska siinä ehdotetaan myös, ettei kukaan johtajuus korvaa muita. Kuten nimestään käy ilmi, teoria viittaa siihen, että johtajuus riippuu tilanteesta. Yksinkertaisesti sanottuna johtajien tulisi aina vastata johtajuuttaan vastaavaan tilanteeseen arvioimalla tiettyjä muuttujia, kuten tehtävän tyyppi, seuraajien luonne ja paljon muuta.

Yhdysvaltain professori Paul Hersey ja johtajaguru Ken Blanchard ovat ehdottaneet, että tilanneteoria yhdistää kaksi keskeistä elementtiä: johtamistyyli ja seuraajien kypsyysaste. Hersey ja Blanchard luokittivat maturiteetin neljään eri asteeseen:

  • M1 - Tiimin jäsenillä ei ole motivaatiota tai taktisia taitoja tarvittavien töiden suorittamiseen.
  • M2 - Tiimin jäsenet ovat halukkaita ja kunnianhimoisia saavuttamaan jotain, mutta heiltä puuttuu tarvittava kyky.
  • M3 - Ryhmän jäsenillä on taitoja ja kykyä suorittaa tehtäviä, mutta he eivät ole halukkaita ottamaan vastuuseensa.
  • M4 - Tiimin jäsenillä on kaikki oikeat kyvyt ja motivoituneita projektien toteuttamiseen.

Tilanneteorian mukaan johtaja harjoittaa tiettyä johtamismuotoa tiiminsä kypsyysasteen perusteella.

5. Käyttäytymisteoria

Käyttäytymisteoriassa painopiste on johtajien erityisissä käyttäytymisissä ja teoissa niiden ominaisuuksien tai ominaisuuksien sijasta. Teorian mukaan tehokas johtajuus on seurausta monista oppituista taidoista.

Yksilöt tarvitsevat seuraajansa johtamiseen kolme ensisijaista taitoa - tekniset, inhimilliset ja käsitteelliset taidot. Tekniset taidot viittaavat johtajan tietoon prosessista tai tekniikasta; inhimilliset taidot tarkoittavat, että ihminen voi olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa; Vaikka käsitteelliset taidot antavat johtajalle ideoita organisaation tai yhteiskunnan sujuvasta johtamisesta.

Keskeiset johtajuusteoriat (kaavio)

Johtajuusteorioiden soveltaminen työpaikalla

Johtajuusteoriat ovat suuressa määrin auttaneet muodostamaan ja muokkaamaan nykypäivän hallintotapaa. Näiden teorioiden monia näkökohtia voidaan käyttää auttamaan häntä parantamaan hänen johtamistaitojaan.

1. Maksimoi vahvuutesi

Piirre-teorian ehdotuksen mukaan tehokas johtajuus riippuu omistamistaan ​​piirteistä. Johtajien tulisi pyrkiä keskittymään vahvuuksiinsa eikä heikkouksiinsa. Vahvuudet vaihtelevat johtajien välillä ja voivat sisältää:

  • Vahva tahto on ratkaisevan tärkeää pysyä joustavana ja nähdä johtajat vaikeina aikoina. Olipa tilanne kuinka haastava tahansa, vahvan tahdon omaava johtaja pystyy löytämään sisäistä voimaa ja jatkamaan, kunnes hän voittaa kaikki haasteet.
  • Ratkaiseva luonne on toinen vahvuus, joka joillakin johtajilla on. Päättäväisyys tarkoittaa sitä, että kun muut saattavat olla hämmentyneitä, johtaja voi arvioida tilanteen rauhallisesti ja valita yhden toimen kaikkien yhdistämiseksi. Mutta koska he eivät välttämättä aina tee oikeita päätöksiä, heidän on myös oltava valmiita oppimaan virheistään.

2. Ole osallistavia johtajia

Jotkut monimutkaisemmista tilanneteorioista painottavat keskittymistä ihmisiin. Se tarkoittaa, että he tunnustavat yksittäiset ihmiset heidän suurimmaksi omaisuudelleen eivätkä pelkästään pelkästään työntekijöissään. Osallistava johtaja edellyttää, että joku ottaa jatkuvasti muita ihmisiä heidän johtoonsa, olipa se aina tyytyväinen toisten palautteeseen tai delegoimalla enemmän vastuuta muille kuin muille johtamisen muodoille.

Tärkeimmät takeaways

On monia tapoja määritellä johtajuus. Jotkut johtajuusteoriat yrittävät selittää, mikä erottaa johtajan, kun taas toiset selittävät kuinka suuria johtajia on. Suuren miehen teoria uskoo, että luontaiset piirteet, joiden avulla syntyy, edistävät suurta johtajuutta. Tilanneteoria suosittelee johtajia omaksumaan johtamistyyli tilanteesta riippuen, kun taas käyttäytymisteoriassa on kyse hyväksi johtajaksi tulemiseen tarvittavien taitojen oppimisesta.

Johtajuusteorioita ei ole vain historiassa. Ne ovat käsitteitä, joihin liittyy käytännöllisiä neuvoja ja jotka voidaan hyväksyä monille johtajista yhteisön johtajiin ja valtion virkamiehiin.

Liittyvät lukemat

Kiitos, että olet lukenut Finance-oppaan johtajuusteorioista. Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Voit jatkaa kehitystäsi maailmanluokan rahoitusanalyytikkona näistä lisäresursseista:

  • Sopeutuva johtajuus Sopeutuva johtajuus Sopeutuva johtajuus johtamismalli, jonka esittivät Ronald Heifetz ja Marty Linsky. Heifetz määrittelee sen toimeksi, jolla joukko yksilöitä otetaan käyttöön käsittelemään vaikeita haasteita ja nousemaan lopulta voittoisiksi. Ihmisten käsitys johtamisesta on nykyään hyvin erilainen kuin aikaisemmin
  • Impostorin oireyhtymä Impostorin oireyhtymä Impostorin oireyhtymä tai huijauskokemus on kyvyttömyys sisäistää henkilökohtaisia ​​saavutuksia ja jatkuva pelko altistumisesta "petokseksi". Termiä käyttivät ensimmäisen kerran vuonna 1978 psykologit Pauline R. Clance ja Suzanne A. Imes. Ihmiset, joilla on impostorin oireyhtymä, irtisanovat
  • Ihmissuhteiden välinen älykkyys Ihmisten välinen älykkyys Ihmisten välinen älykkyys viittaa henkilön kykyyn olla hyvin yhteydessä ihmisiin ja hallita suhteita. Sen avulla ihmiset ymmärtävät ympärillään olevien tarpeet ja motivaatiot, mikä auttaa vahvistamaan heidän yleistä vaikutusvaltaansa. Ihmisten välinen älykkyys
  • Johtaminen esimerkillä Johtaminen esimerkillä Johtajuus on prosessi, jossa yksilö vaikuttaa muiden ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin. Esimerkkien näyttäminen auttaa muita ihmisiä näkemään, mikä on

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found