Työntekijöiden koulutus ja kehittäminen - yleiskatsaus, edut ja menetelmät

Työntekijöiden koulutus ja kehittäminen viittaavat yrityksen jatkuviin pyrkimyksiin parantaa suorituskykyä Corporate Performance Management (CPM) Corporate Performance Management (CPM) tarkoittaa työkalua, jota yritykset käyttävät muotoillessaan organisaatiostrategioita työntekijöidensä määräämien menetelmien avulla. Yritysten tavoitteena on kouluttaa ja kehittää työntekijöitä käyttämällä erilaisia ​​koulutusmenetelmiä ja -ohjelmia.

Työntekijöiden koulutus ja kehittäminen

Viime vuosina koulutus ja kehitys ovat nousseet keskeiseksi osaksi strategiaa. Yhä useammat yrityksen omistajat ovat huomanneet, että panostaminen työntekijöiden koulutukseen ja kehitykseen ei pelkästään motivaatio, vaan se myös auttaa organisaatiota luomaan korkeasti koulutettua työvoimaa. Tässä artikkelissa selitetään edelleen työntekijöiden koulutuksen ja kehittämisen merkitys. Siinä hahmotellaan myös erilaisia ​​lähestymistapoja, joita organisaatiot Organisaatiotyypit Tässä erityyppisiä organisaatioita käsittelevässä artikkelissa tutkitaan erilaisia ​​luokkia, joihin organisaatiorakenteet voivat kuulua. Organisaatiorakenteet käyttävät työntekijöidensä kouluttamiseen.

Työntekijöiden koulutuksen ja kehityksen hajottaminen

Vaikka termejä "koulutus" ja "kehitys" käytetään keskenään, näiden kahden käsitteen välillä on pari eroa. Erot liittyvät niiden sovellusten laajuuteen. Pohjimmiltaan koulutusohjelmassa on hyvin tarkat ja mitattavat tavoitteet, kuten oppiminen, kuinka tietty toimenpide suoritetaan tarkasti tai kuinka käyttää konetta.

Päinvastoin, kehitysohjelma keskittyy laajempien taitojen hankkimiseen, joita voidaan soveltaa monissa tilanteissa. Ne sisältävät taitoja, kuten päätöksenteko, viestintä Viestintä Kyky kommunikoida tehokkaasti on yksi tärkeimmistä elämäntaidoista, jotka on opittava. Viestintä määritellään tiedonsiirroksi paremman ymmärtämisen aikaansaamiseksi. Se voidaan tehdä äänekkäästi (suullisen vaihdon avulla), kirjallisen median (kirjat, verkkosivustot ja aikakauslehdet) kautta, visuaalisesti (käyttämällä kaavioita, kaavioita ja karttoja) tai sanattomasti ja johtajuudella.

Työntekijöiden koulutuksen ja kehityksen edut

Vaikka työntekijöiden koulutukseen sijoittamisessa on muutama haitta, tällaisten ohjelmien hyödyt ovat huomattavasti suuremmat. Edut sisältävät:

1. Heikkouksien korjaaminen

Jos yrityksen omistaja arvioi työvoimaansa tarkasti, hän havaitsee todennäköisesti, että kahdella tai useammalla työntekijällä ei ole tiettyjä taitoja. Koulutusohjelma tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa tarvittavat taidot työntekijöille. Vastaavasti kehitysohjelma auttaa laajentamaan kaikkien työntekijöiden tietopohjaa.

Tällöin yrityksen omistajat pystyvät poistamaan mahdolliset aukot ja heikot linkit organisaatioissaan. Tällä tavoin jokainen työntekijä pystyy täyttämään kollegansa ja hoitamaan kaikki tehtävät tehokkaasti.

2. Työntekijöiden parempi suorituskyky

Henkilöstö, joka saa ajoittain koulutusta, on paremmassa asemassa parantamaan työn tuottavuutta. Koulutusohjelmien ansiosta jokainen työntekijä tuntee hyvin turvallisuuskäytännöt ja asianmukaiset menettelytavat, joita on noudatettava suoritettaessa perustehtäviä. Koulutusohjelma auttaa myös rakentamaan työntekijän luottamusta, koska hän saa paremman käsityksen alasta ja tehtävänsä vastuista.

3. Parantaa yrityksen profiilia ja mainetta

Kuten aiemmin mainittiin, työntekijöiden koulutus ei ole vain hyvää työntekijöille, vaan myös yritykselle. Usein järjestettyjen koulutus- ja kehitysohjelmien toteuttaminen on yksi tapa kehittää organisaation työnantajabrändiä, mikä tekee siitä ensisijaisen tärkeän kilpailijayrityksissä työskenteleville huippuhenkilöille sekä tutkinnon suorittaneille. Henkilöstöään kouluttava yritys on houkuttelevampi potentiaalisille uusille työntekijöille, etenkin niille, jotka haluavat kehittää taitojaan.

4. Innovaatio

Kun työntekijät saavat jatkuvaa koulutusta ja osaamista, ne lisäävät heidän luovuuttaan. Koulutusohjelmat auttavat työntekijöitä olemaan itsenäisempiä ja luovempia, kun he kohtaavat työnsä haasteita.

Työntekijöiden koulutuksen ja kehityksen yhteiset koulutusmenetelmät

Vaikka päivittäin syntyy uusia harjoittelutekniikoita, monet yleiset harjoittelutavat ovat osoittautuneet erittäin tehokkaiksi. Ne sisältävät:

1. Suuntaukset

Orientointikoulutus on ratkaisevan tärkeää uusien rekrytointien onnistumisen kannalta. Sillä ei ole merkitystä, toteutetaanko koulutus käsikirjan, henkilökohtaisen istunnon vai luennon kautta. Tärkeää on tarjota uusille työntekijöille tietoja yrityksen taustasta, strategioista ja tehtävistä. Lähetyslausunto Toimeksiannossa määritellään, millä liiketoiminta-alueella yritys on ja miksi se on olemassa tai mihin tarkoitukseen sitä käytetään. , visio ja tavoitteet. Tällainen koulutus antaa uusille työntekijöille mahdollisuuden tutustua yrityksen toimintaperiaatteisiin, sääntöihin ja määräyksiin.

2. Luennot

Luennot ovat erityisen tehokkaita, kun tavoitteena on tarjota samaa tietoa suurelle ryhmälle kerralla. Tällöin ei tarvita henkilökohtaista koulutusta ja siten kustannussäästöjä. Luennoilla on kuitenkin myös joitain haittoja. Ensinnäkin he keskittyvät yksisuuntaiseen viestintään, mikä jättää vähän tilaa palautteelle. Valmentaja voi myös pitää haastavana arvioida sisällön ymmärtämisen tasoa isossa ryhmässä.

3. Tietokonepohjainen koulutus (CBT)

Tämän lähestymistavan avulla tietokoneet ja tietokonepohjaiset opetusohjelmat ovat ensisijainen viestintäväline kouluttajan ja työntekijöiden välillä. Ohjelmat on rakennettu siten, että ne tarjoavat opetusmateriaalia ja helpottavat samalla oppimisprosessia.

Tietokonepohjaisen koulutuksen (CBT) keskeinen etu on, että jokaiselle työntekijälle annetaan vapaus oppia omassa tahdissaan sopivimpana ajankohtana. Se auttaa myös vähentämään organisaation työntekijöiden kouluttamisesta aiheutuvia kokonaiskustannuksia. Kustannukset minimoidaan vähentämällä koulutuksen kestoa, poistamalla ohjaajien tarve ja vähentämällä matkaa.

Yhteenveto

Tieto ja taidot ovat ratkaisevan tärkeitä jokaiselle yritykselle nykyään. Yrityksiä arvioidaan fyysisen rakenteen ja henkisen pääoman perusteella. Helpoin tapa kehittää ja parantaa yrityksen henkistä pääomaa on suorittaa säännöllisiä koulutus- ja kehitysohjelmia.

Lisäksi kouluttamattomien työntekijöiden tukeminen maksaa organisaatiolle enemmän kuin se maksaisi, jos se palvelisi hyvin koulutettuja henkilöitä. Muita etuja työntekijöiden koulutukseen ja kehittämiseen ovat työntekijöiden suorituskyvyn parantaminen, yrityksen maineen parantaminen ja organisaation heikkouksien käsittely.

Liittyvät lukemat

Kiitos, että olet lukenut Finance-oppaan työntekijöiden kouluttamiseen ja kehittämiseen. Rahoitus on virallinen rahoitusmallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ FMVA® -sertifiointi. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin sertifiointiohjelmissa. Suosittelemme alla olevia lisäresursseja oppimaan ja kehittämään taloudellisen analyysin tietämystäsi:

  • Yrityskehitys Yrityskehitys Yrityskehitys on konserni konsernissa, joka vastaa strategisista päätöksistä kasvattaa ja uudelleenjärjestää liiketoimintaansa, luoda strategisia kumppanuuksia, harjoittaa fuusioita ja yritysostoja ja / tai saavuttaa organisaation huippuosaamista. Corp Dev käyttää myös mahdollisuuksia, jotka hyödyntävät yrityksen liiketoiminta-alustan arvoa.
  • Työvoiman KPI: t Työvoiman KPI: t Kuinka voimme seurata työvoimaa? Hallitukset ja taloustieteilijät viittaavat yleensä kolmeen keskeiseen suorituskykyindikaattoriin arvioidakseen maan työvoiman vahvuutta
  • Verkostoituminen ja suhteiden luominen yrityksen sisällä (osa 1) Verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen (osa 1) Tämä artikkeli on osa hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit löytää menestystä verkostoitumisessa yrityksessäsi. Verkostoitumisella on tärkeä osa ammatillista elämäämme, alkaen työnhakusta, liittymisestä työhön ja työsuhteeseen yrityksessä ja lopulta uramme etenemiseen.
  • Seuraussuunnittelu Seuraussuunnittelu Seurantasuunnittelulla tarkoitetaan prosessia, jossa työntekijöitä rekrytoidaan ja kehitetään tavoitteena täyttää avainrooli organisaatiossa. Se

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found