Yrityksen säännöt - yleiskatsaus, komponentit ja muutokset

Yhtiöjärjestykset ovat sääntöjä, jotka säätelevät yrityksen toimintaa ja yksi ensimmäisistä asioista, jotka hallitus on perustanut. Hallitus Hallitus on pohjimmiltaan paneeli henkilöistä, jotka valitaan edustamaan osakkeenomistajia. Jokaisen julkisen yrityksen on laillisesti vaadittu asentamaan hallitus; voittoa tavoittelemattomat järjestöt ja monet yksityiset yritykset - vaikkakaan ei vaadita - perustavat myös hallituksen. yrityksen perustamisajankohtana. Tällaiset ohjesäännöt luodaan yleensä sen jälkeen, kun yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestys on joukko virallisia asiakirjoja, jotka osoittavat yrityksen olemassaolon Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Yritys toimitetaan, minkä vuoksi monet ihmiset hämmentyvät usein näiden kahden välillä. Ne on kirjoitettu lähinnä yhtenä asiakirjana, joka sisältää standardit, joita yrityksen tulisi noudattaa, sekä toiminnot, joita se suorittaa koko olemassaolonsa ajan.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestyksessä määritetään muun muassa hallituksen tehtävät ja vastuut, menettelyt, joita on noudatettava kokouksen pitämisen yhteydessä tai kun jokin asia vaatii toimenpiteitä, ja keinot olemassa olevien sääntöjen muuttamiseksi tarvittaessa.

Yhtiöjärjestys vs. yhtiöjärjestys

Perustamissäännöt ovat välttämättömiä organisaatiolle organisaatiotyypit Organisaatiotyypit Tässä eri tyyppisiä organisaatioita käsittelevässä artikkelissa tarkastellaan erilaisia ​​luokkia, joihin organisaatiorakenteet voivat kuulua. Organisaatiorakenteet on luotava laillisesti ja sisällytettävä tietyn valtion itsenäisiin liiketoimintayksiköihin. Yhtiöjärjestys sisältää perustiedot yhtiöstä ja hahmotellaan, mistä siinä on kyse. Yhtiöjärjestys laaditaan ja toimitetaan sitten yritysrekisteröinnistä vastaavalle valtion virastolle.

Sääntöjä ei sen sijaan tarvitse toimittaa valtion virastolle. Niitä käytetään yrityksen sisällä oppaana tehokkaaseen toimintaan. Sääntöjen laatimista pidetään usein hallituksen ensimmäisenä toimintana liikeyrityksenä. Yhtiöjärjestys on yksityiskohtaisempi kuin yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiöjärjestyksen osat

Yhtiöjärjestyksessä on oltava seuraavat osat:

1. Hallitus

Sääntöjen tulisi sisältää tietoja hallituksesta, koska se on organisaation hallintoelin, mukaan lukien sen tehtävät ja valtuudet. Tiedot tarkentavat esimerkiksi sitä, kuinka monta vuotta jäsen voi olla hallituksessa ja kuinka monta jäsentä tarvitaan päätösvaltaisuuden muodostamiseen. Säännöissä määritellään myös menettely, jota on noudatettava, kun jäsen tai yritysjohtaja vaihdetaan. Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja, joka on lyhenne sanoista toimitusjohtaja, on yrityksen tai organisaation korkein henkilö. Toimitusjohtaja on vastuussa organisaation yleisestä menestyksestä ja ylimmän johdon päätösten tekemisestä. Lue työn kuvaus.

2. Lausunto yrityksen tarkoituksesta

Selvitys yrityksen tarkoituksesta on hyödyllinen erityisesti hallitukselle, koska se asettaa polun, jonka yrityksen tulisi kulkea. Se tunnistaa, miksi yritys perustettiin. Tällaisen lausunnon mukaan edes johtajuuden muutoksen ei pitäisi vaikuttaa yrityksen toiminnan luonteeseen, koska sen tavoitteet on jo tunnistettu. Se voi myös auttaa houkuttelemaan sijoittajia, koska he pystyvät helposti ymmärtämään, mistä yhtiö on kyse, vain katsomalla sääntöjä.

3. Hallintorakenne

Muutos johtamisessa on väistämätöntä jokaisessa organisaatiossa, mutta sen hallintorakenne on jo määritelty säännöissä. Ne selventävät myös menettelyä korkeamman avoimen työpaikan täyttämiseksi tavalla, joka ei häiritse yhtiön johtajuutta.

4. Tietoja yrityksestä

Yksi yhtiöjärjestyksen perustavimmista osista on yrityksen tunnistetiedot. Tämä sisältää muun muassa sen rekisteröidyn nimen ja osoitteen sekä sen, onko kyseessä yksityinen vai julkinen yritys.

5. Osakkeenomistajien ja hallituksen kokoukset

Säännöissä on ilmoitettava, milloin osakkeenomistajat pidetään ja miten kullekin osakkeenomistajalle ilmoitetaan näistä kokouksista. Lisäksi tulisi ilmoittaa kuinka usein ja missä hallituksen kokouksia pidetään.

6. Kutsu muihin kokouksiin

Säännöissä asetetaan säännöt kokousten kutsumisesta ja aikataulusta sekä niiden järjestämisestä. Tämä tarjoaa tavan hallitukselle pysyä ajan tasalla yrityksen asemasta ja käsitellä organisaatiota koskevia kysymyksiä.

7. Sopimusten ja lainojen hyväksynnät

Yhtiön tulisi myös ottaa käyttöön joukko sääntöjä sopimusten, lainojen ja muiden prosessien hyväksymiseksi, joihin yritys voi osallistua.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yksi yhtiöjärjestyksen määräyksistä on itse sääntöjen muuttaminen tarvittaessa. Prosessi voi alkaa siitä, että hallituksen jäsen ottaa esiin kysymyksen sääntöjen muuttamisesta.

Aika, jonka muutokset voivat tulla voimaan, riippuu suurelta osin hallituksesta, ja sen loppuun saattaminen voi kestää yli kaksi kokousta. Laillisuuden kannalta muutokset on ensin hyväksyttävä ja dokumentoitava ennen niiden hyväksymistä.

Lopulliset ajatukset

Sääntöjen mukaan hallituksen on helppo toimia, työntekijät voivat työskennellä ja sijoittajat ymmärtävät liiketoimintaa. Sääntöjoukkojen käyttäminen voi säästää aikaa ja auttaa tekemään yrityksestä luotettavamman organisaation.

Liittyvät lukemat

Kiitos, että olet lukenut Finance-oppaan yrityksen säännöistä. Finance tarjoaa Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ FMVA® -sertifikaatin. Liity 350 600+ opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifikaattiohjelmassa, niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Seuraavat rahoitusresurssit ovat hyödyllisiä oppimisen jatkamiseksi ja urasi edistämiseksi:

  • Yritysrakenne Yritysrakenne Yritysrakenteella tarkoitetaan eri osastojen tai liiketoimintayksiköiden organisointia yrityksen sisällä. Yrityksen tavoitteista ja toimialasta riippuen
  • Peruuttamaton valtakirja Peruuttamaton valtakirjat Peruuttamaton valtakirjat ovat täytäntöönpanokelpoisia valtuuksia, jotka omistaja on myöntänyt toiselle osapuolelle käyttämään äänioikeuttaan itsenäisesti ilman erillistä suostumusta joka kerta. Tyypillisesti suurin osa valtakirjoista on peruutettavissa, mutta joissakin sopimuksissa voi olla erityisiä lausekkeita, jotka edellyttävät välityspalvelimen olevan peruuttamaton tietyn ajan.
  • Etuosakkeet Etuosakkeet Etuosakkeet (etuoikeutettu osake, etuoikeutetut osakkeet) ovat osakkeiden omistusluokka yrityksessä, jolla on etuoikeus yhtiön varoihin kantaosakkeisiin nähden. Osakkeet ovat vanhempia kuin kantaosakkeet, mutta ovat nuorempia suhteessa velkaan, kuten joukkovelkakirjoihin.
  • Porrastettu hallitus Porrastettu hallitus Porrastettu hallitus, joka tunnetaan myös nimellä luokiteltu hallitus, viittaa hallitukseen, joka koostuu eri hallitusryhmistä. Porrastetussa taulussa

Uusimmat viestit