Review Engagement - yleiskatsaus, miten se tehdään, pääosapuolet

Tarkistustehtävä tunnetaan myös rajoitettuna varmuutena tai negatiivisena sitoutumisena. Tilintarkastajat suorittavat tarkastustehtävän sen jälkeen, kun kirjanpitäjä on suorittanut tarkastuksen yhtiön tilinpäätöksestä, ja siksi tilintarkastaja antaa rajoitetun varmuuden tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Kolme tilinpäätöstä Kolme tilinpäätöstä ovat tuloslaskelma, tase ja tilinpäätös. kassavirtalaskelma. Nämä kolme keskeistä lausumaa ovat monimutkaisia. Tilintarkastaja suorittaa toimeksiannon aikana kysely- ja analyyttisen tarkastelun menettelyt saadakseen kohtuullisen varmuuden negatiivisen varmennusraportin toimittamiseksi.

Tarkista sitoutuminen

Negatiivisessa varmennusraportissa tilintarkastaja ilmoittaa löytäneensä mitään, mikä saa heidät uskomaan, että yhden osapuolen väite ei anna oikeaa ja oikeudenmukaista näkemystä. Tilintarkastajan on ilmoitettava, jos hän on työsuhteen aikana havainnut tietoja, jotka saavat hänet uskomaan, että tilinpäätös ei anna oikeaa ja riittävää kuvaa yrityksestä tai tilinpäätös ei ole erityisten kirjanpitostandardien mukainen. Tarkastustehtävä eroaa merkittävästi tarkastustoimeksiannosta, koska edellinen tarjoaa vähemmän varmuutta aiotulle käyttäjälle.

Nopea yhteenveto

 • Tarkastustehtävä on toimeksiantotyyppi, joka antaa rajoitetun varmuuden siitä, että yrityksen tilinpäätös noudattaa sovellettavaa tilinpäätöskehystä.
 • Se antaa käyttäjille rajoitetun varmuuden tilinpäätöksen oikeellisuudesta tai oikeellisuudesta.
 • Tarkastustehtävä vie vähemmän aikaa kuin tilintarkastustehtävä, koska siihen liittyy vähemmän vaivaa.

Kuinka se toimii

Tarkastustehtävä on suositeltava, kun yhtiön tilinpäätös on jo laadittu ja vahvistettu oikeelliseksi, ja yhtiö ottaa käyttöön ulkopuolisen kirjanpitäjän Big Four Accounting Firms. The Big Four -tilitoimistot viittaavat Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG ja Ernst & Nuori. Nämä yritykset ovat neljä suurinta asiantuntijapalveluyritystä maailmassa, jotka tarjoavat tilintarkastus-, transaktio-, vero-, konsultointi-, riskineuvonta- ja vakuutusmatemaattisia palveluja. tarkistaa tilinpäätös. Koska tilinpäätös on jo vahvistettu paikkansapitäväksi, ulkopuolisen tilintarkastajan on annettava negatiivinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä ei ole olennaisia ​​virheitä.

Tarkastuksen aikana kirjanpitäjä suorittaa analyyttisiä toimenpiteitä saadakseen paremman käsityksen luvuista. Tarkastustehtävä on vähemmän intensiivinen kirjanpitäjän suorittamien menettelyjen kannalta. Siksi kirjanpitäjä ei voi ilmaista mielipidettä tilinpäätöksen oikeudenmukaisuudesta.

Tärkeimmät osapuolet arviointitehtävässä

Seuraavat ovat tarkastelun keskeiset osapuolet ja roolit, jotka he asettavat prosessiin:

1. Hallinto

Johto on vastuussa pääasiallisten tilinpäätösten, taseen, tuloslaskelman ja kassavirtalaskelman, laatimisesta kassavirtalaskelma kassavirtalaskelma (virallisesti nimeltään kassavirtalaskelma) sisältää tietoja siitä, kuinka paljon rahaa yritys on tuottanut ja käytetään tietyn ajanjakson ajan. Se sisältää 3 osaa: rahat toiminnasta, rahat investoinneista ja rahat rahoituksesta. , tilinpäätöskehyksen mukaisesti.

Johdon on myös otettava käyttöön sisäisen valvonnan järjestelmät, jotka auttavat laatimaan tilinpäätöksen, jossa ei ole olennaista virheellisyyttä. Heidän on myös toimitettava asiaankuuluvat taloudelliset tiedot, jotta kirjanpitäjä voi laatia tilinpäätöksen ajoissa.

2. Harjoittaja

Tarkastustehtävän suorittavan henkilön on oltava toimilupa. Lääkärin on hankittava todisteet suoraan sen sijaan, että hän luottaisi kolmansien osapuolten toimittamiin todisteisiin. Hänen on myös suoritettava menettelyt päästäkseen päätelmään siitä, tuliko heidän tietoonsa jotain, mikä saa heidät uskomaan, että tilinpäätös ei ole laadittu sovellettavan tilinpäätöskehyksen mukaisesti. Tarkastusmenettelyt, jotka lääkärin on suoritettava, ovat:

 • Tiedustelut yrityksen käyttämistä kirjanpitokäytännöistä
 • Johdon esitykset tilinpäätösten oikeellisuudesta
 • Johtovastuu sisäisistä valvontajärjestelmistä
 • Johdon vastuu petosten havaitsemisesta ja estämisestä
 • Tiedot myöhemmistä tapahtumista
 • Petosten tuntemus
 • Kirjattujen määrien suhteet ja suhteet
 • Analyyttiset menettelyt vertailuissa
 • Asianmukaisten taloudellisten tietojen vastaanottaminen
 • Menettelyt taloudellisten tietojen kirjaamiseksi

3. Tarkoitetut käyttäjät

Tilinpäätöksen tarkoitetut käyttäjät voivat olla osakkeenomistajia Osakkeenomistaja Osakkeenomistaja voi olla henkilö, yritys tai organisaatio, jolla on osakkeita tietyssä yrityksessä. Osakkeenomistajan on omistettava vähintään yksi osake yhtiön osakkeesta tai sijoitusrahastosta, jotta hänestä tulee osittainen omistaja. , sijoittajat, velkojat jne. Tarkastustoimeksiannon tarkoituksena on lisätä käyttäjän luottamusta tilinpäätökseen.

Koska tilinpäätös on jo tarkastettu ja vahvistettu, tilintarkastajan tehtävänä on antaa negatiivinen varmuus siitä, ovatko tarkastetut tilinpäätökset sovellettavien raportointistandardien mukaisia ​​ja onko niissä merkittäviä virheellisyyksiä. Tilinpäätöksen katsotaan olleen väärin, jos se sisältää virheitä, petoksia tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa käyttäjän taloudellisiin päätöksiin.

Tarkista sitoutuminen vs. tarkastuksen sitoutuminen

Tarkastustehtävää pidetään heikommana kuin tilintarkastustehtävää. Tilintarkastustehtävässä tilintarkastajan on suoritettava tiukemmat menettelyt ennen positiivisen varmuuden antamista. Tilintarkastajan on ymmärrettävä yhtiön sisäiset valvontajärjestelmät ja suoritettava todentaminen, perustelut, tiedustelut ja analyyttiset menettelyt.

Kerättyään asianmukaiset todisteet edellä mainittujen menettelyjen avulla tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko tilinpäätös laadittu sovellettavan tilinpäätöskehyksen mukaisesti, ja jos ne antavat oikean kuvan yhtiön taloudellisesta asemasta.

Tarkastuksen havainnoista riippuen tilintarkastaja voi antaa lausunnon, pätevän lausunnon tai kielteisen lausunnon. Lausunto ilman lausuntoa tarkoittaa, että tilintarkastaja on vakuuttunut siitä, että tilinpäätös kuvaa oikean ja riittävän kuvan yrityksen asemasta ja että siinä ei ole olennaisia ​​virheitä tai petoksia.

Pätevä lausunto annetaan, kun tilintarkastaja ei pysty antamaan lausuntoa ilman pätevyyttä johtuen poikkeamisesta tilinpäätöskehyksestä tai rajoitusten laajuudesta. Tilintarkastajan on paljastettava pätevyyteen liittyvät erityiskysymykset tai jos GAAP-säännöistä poiketaan olennaisesti.

Kielteinen lausunto annetaan, kun tilintarkastaja päättelee, että poikkeamat tilinpäätöskehyksestä ovat niin merkittäviä, että hän uskoo, että tilinpäätöstä ei ole esitetty oikein.

Lisäresurssit

Rahoitus tarjoaa Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit, kovenanttimallinnukset, lainat takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma niille, jotka haluavat viedä uransa seuraavalle tasolle. Tutki alla olevia asiaankuuluvia resursseja jatkaaksesi oppimista ja tietopohjan kehittämistä:

 • Tilintarkastajien lausunnot Tilintarkastajien lausunnot Riippumattoman tilintarkastajan kertomuksessa tilintarkastaja voi antaa yhden viidestä eri lausunnosta: Puhdas (varaamaton) lausunto; Pätevä lausunto GAAP: n poistumisen vuoksi; Pätevä lausunto soveltamisalan rajoituksen vuoksi; Kielteinen lausunto GAAP: n poistumisen vuoksi; ja lausunnonvapauslauseke soveltamisalan rajoituksen vuoksi.
 • Compilation Engagement Compilation Engagement Kokoomatehtävä on palvelu, jonka ulkopuolinen kirjanpitäjä tarjoaa avuksi johdolle taloudellisten tietojen esittämisessä
 • Oikeuslääketieteellisen tarkastuksen opas Oikeuslääketieteellisen tarkastuksen opas Oikeuslääketieteellinen tarkastus on yksityiskohtainen tarkastus yrityksen kirjanpidosta, jota käytetään tuomioistuimessa oikeudenkäynnissä. Kirjanpitäjät, asianajajat ja rahoitusalan ammattilaiset ovat kaikki mukana. Tällaisessa tarkastuksessa he etsivät korruptiota, eturistiriitoja, lahjontaa, kiristystä, varojen väärinkäyttöä, rahoituspetoksia
 • Tilintarkastajien oikeudellinen vastuu Tilintarkastajien oikeudellinen vastuu Huolet tilintarkastajien oikeudellisesta vastuusta kasvavat edelleen päivittäin. Tilintarkastajat ovat erittäin tärkeitä henkilöitä, koska he ovat viime kädessä vastuussa kaikenlaisten ulkopuolisten käyttäjien tilinpäätösten luotettavuuden parantamisesta. Muiden ammattilaisten tavoin he voivat joutua siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen

Uusimmat viestit