Kaizen - Määritelmä, komponentit ja esimerkit liiketoiminnasta

Kaizen on japanilainen sana (改善), joka tarkoittaa "parantamista" tai "parantamista". Kun Kaizen viittaa liike-elämään, se viittaa kaikkiin muutosten toteuttamiseen käytettyihin toimiin, toimintoihin tai sääntöihin. Yritysstrategia Yritysstrategia keskittyy siihen, miten hallita resursseja, riskejä ja tuottoa yrityksessä, sen sijaan, että katsottaisiin kilpailuetuja liiketoimintastrategiassa. yrityksen sisällä, jotta se toimisi entistä tehokkaammin.

Länsimaailmassa kaizenin keskittyminen tehokkuuden maksimointiin on johtanut siihen, että mukana oleviin periaatteisiin viitataan yleisesti nimellä "laiha ja kaizen".

Kaizen

Kaizenin hajottaminen

Liiketoiminnan parantamisen kannalta kaizenin on tarkoitus vaikuttaa kaikkiin, yhteisestä työntekijästä toimitusjohtajaan. Toimitusjohtaja, lyhenne sanoista toimitusjohtaja, on yrityksen tai organisaation korkein henkilö. Toimitusjohtaja on vastuussa organisaation yleisestä menestyksestä ja ylimmän johdon päätösten tekemisestä. Lue työn kuvaus. Useimmissa tapauksissa se tarkoittaa menettelyjen, aukioloajan, standardien, sääntöjen, toimintakoodien ja prosessien tai ideoiden muutosta tai toteutusta, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan.

Kaizenia harjoitettiin ensimmäisen kerran laajalti Japanissa toisen maailmansodan jälkeen, ja siihen vaikuttivat voimakkaasti amerikkalaiset yrityskäytännöt ja valmentajat, jotka työskentelivät auttaakseen Japania jälleenrakentamaan liiketoimintamarkkinoitaan, mukaan lukien maassa ja ulkomailla tuotettujen tuotteiden ja palvelujen laatu ja määrä. Nykyään se on maailmanlaajuinen standardi, jota jokaisen sektorin yritykset pyrkivät käyttämään. Kaizen-periaatteita sovelletaan myös liike-elämän ulkopuolisissa ympäristöissä, kuten kouluissa ja voittoa tavoittelemattomissa organisaatioissa.

Kaizenin kaksinaisuus

Kaizen on viime kädessä kaksiosainen konsepti toiminta on merkittävä osa ja filosofia tai tapaajattelua olla toinen.

Tarkastellaan ensin toimintakappaletta. Vaikka Kaizen voidaan tehdä paljon pienemmässä mittakaavassa, se on usein tapahtumakeskeistä. Useimmat kaizenin perustamiseen pyrkivät yritykset luovat yrityksen sisäisiä tapahtumia, jotka keskittyvät yrityksen sisäisiin alueisiin, joita voidaan parantaa tai tarvitsee parantaa. Tapahtumien tarkoituksena on löytää parhaat keinot ja keinot tarvittavien muutosten toteuttamiseksi. Henkilöstöryhmät yrityksen kaikilta tasoilta ovat mukana tällaisissa tapahtumissa, koska muutosten on tarkoitus vaikuttaa ja hyödyttää kaikkia.

Kaizenin filosofianäkökulma koskee oikeastaan ​​tietyntyyppisen yrityskulttuurin ja ajattelutavan rakentamista, joka kannustaa kaikkia työntekijöitä osallistumaan aktiivisesti yrityksen menestykseen ja tuottavuuteen sekä etsimään toistensa etuja. Kaizen-filosofian tavoitteena on edistää työympäristöä, joka kasvattaa positiivisuutta, joka heijastuu sitten tapaan, jolla työntekijät työskentelevät yhdessä ja yksin, ja kuinka omistautuneita he ovat työpaikkaansa.

Kaizen - Jatkuva parantaminen

Tapahtumat

Kaizen-tapahtumat seuraavat PDCA-mallia: Plan, Do, Chelvetti, Act. Sen hajottamiseksi edelleen, tyypillinen kaizen-tapahtuma alkaa kokoamalla kaikki työntekijät tai ainakin muutama työntekijä kustakin yrityksen osastosta ja asettamalla tavoitteet ja standardit, jotka on suunniteltu hyödyttämään kaikkia ja koko yritystä. Näiden tapahtumien aikana on tärkeää tarkistaa yrityksen nykyiset käytännöt perusteellisesti, jotta voidaan tunnistaa alueet, jotka tarvitsevat merkittäviä muutoksia, tai helpottaa uusia tai vahvistettuja tavoitteita, joita ei saavuteta.

Kun kaizen-tapahtuman suunnitteluosa on ohi, on aika toteuttaa muutokset, joista on sovittu suunnitteluvaiheessa. Prosessi antaa työntekijöille mahdollisuuden osallistua aktiivisesti uusien menettelyjen toteuttamiseen ja nähdä, miten ne vaikuttavat työympäristöön, moraaliin ja onnistuvatko he saavuttamaan äskettäin määritellyt tavoitteet.

Ensimmäisen toteutuksen jälkeen johto pyrkii saamaan palautetta työntekijöiltä ja selvittämään, mitkä uudet menettelyt eivät toimi, jotta niitä voidaan muokata. Tämän toiminnan ja tarkastusten sarjaa tulisi jatkaa, kunnes saavutetaan ihanteellinen tasapaino tai todetaan, että uudet tavoitteet on asetettava ja saavutettava.

Kaizen - Suunnittele tarkistuslaki

Yhteenveto

Kaizen, joka on aiemmin ollut ainutlaatuinen japanilainen konsepti, on levinnyt ympäri maailmaa ja auttanut yrityksiä ja niiden työntekijöitä saavuttamaan korkeamman tuottavuuden ja parantamaan samalla työoloja ja yrityksen moraalia. Liiketoiminnan kasvaessa ja muuttuessa myös tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet muuttuvat. Kaizenin periaatteiden käyttäminen antaa yritykselle mahdollisuuden kasvaa ja toimia tehokkaammin, mikä hyödyttää kaikkia työntekijöitä toimitusjohtajasta saakka.

Lisäresurssit

Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) virallinen toimittaja FMVA® -sertifikaatti Liity yli 350 600 opiskelijaan, jotka työskentelevät yrityksissä, kuten Amazon, J.P.Morgan ja Ferrari -sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu auttamaan kaikkia tulemaan maailmanluokan talousanalyytikoiksi. Seuraavista rahoitusresursseista on apua taloudellisen koulutuksen edistämisessä:

  • Brand Equity Brand Equity Markkinoinnissa brändin pääoma viittaa brändin arvoon ja määräytyy kuluttajan käsityksen mukaan brändistä. Brändin pääoma voi olla positiivinen tai
  • Johtamisen teoriat Johtamisen teoriat Johtamisen teoriat ovat suositeltuihin johtamisstrategioihin liittyviä käsitteitä, jotka voivat sisältää työkaluja, kuten kehyksiä ja ohjeita, jotka voidaan toteuttaa nykyaikaisissa organisaatioissa. Yleensä ammattilaiset eivät luota pelkästään yhteen johtamisen teoriaan
  • Mahdollisuuksien kustannukset Mahdollisuuksien kustannukset Mahdollisuuksien kustannukset ovat yksi keskeisistä käsitteistä taloustieteen tutkimuksessa ja ne ovat yleisiä kaikissa päätöksentekoprosesseissa. Vaihtoehtoiset kustannukset ovat seuraavaksi parhaan menetetyn vaihtoehdon arvo.
  • Ajanhallinta Ajanhallinta Ajanhallinta on prosessi, jolla suunnitellaan ja hallitaan kuinka paljon aikaa vietetään tiettyihin toimintoihin. Hyvä ajanhallinta antaa yksilölle mahdollisuuden suorittaa enemmän lyhyessä ajassa, vähentää stressiä ja johtaa uramenestykseen. Tämä opas sisältää luettelon tärkeimmistä vinkeistä ajan hallintaan hyvin

Uusimmat viestit