ROAS (Return on Ad Spend) - tärkeät verkkokauppatiedot

ROAS tarkoittaa mainostuoton tuottoa, joka on erittäin suosittu taloudellinen mittari erityisesti digitaalisen markkinoinnin maailmassa, ja vastaava vaihtoehtoinen mittari sijoitetun pääoman tuottoprosentille tai sijoitetun pääoman tuotolle. Sijoitettua pääomaa (ROAS) käytetään yleisesti verkkokaupan yrityksissä markkinointikampanjan tehokkuuden arvioimiseksi.

On huomattava, että korkea mainostuotto ei välttämättä tarkoita sitä, että yritys on kannattava, koska on olemassa monia muita kuluja, jotka on vähennettävä ennen yrityksen nettovoittomarginaalin määrittämistä. Tämä mittari osoittaa kuitenkin nykyisen korrelaation mainontatoimien ja tulojen välillä.

Sen lisäksi, että mitataan yrityksen mainonnan yleistä tehokkuutta myynnin tuottamisen kannalta, ROAS-arvoa voidaan käyttää myös yhden markkinointikampanjan kustannustehokkuuden vertaamiseen toiseen. Esimerkiksi mainoskampanja A voi lisätä kaksinkertaisen määrän myynnin kasvua kuin mainoskampanja B, mutta jos kampanja B maksaa vain viidesosan kampanjan A hinnasta, niin B on kustannustehokkaampi mainontameno.

Jotkut mainontatoimet voivat lisätä kokonaismyyntiä parantamatta mitattavasti kannattavuutta, kun taas toiset pyrkimykset saattavat osoittaa merkittävää nettovoittomarginaalin kasvua, vaikka myynti kasvaa vain vähän. Tämä voi johtua siitä, että kampanja "B" auttoi ensisijaisesti lisäämään erittäin korkean voittomarginaalin omaavien tuotteiden myyntiä.

Esimerkiksi mainostuoton tuottoprosentti

Mikä on ROAS-kaava?

Alla on mainontakulujen kaava:

Tulodollarit / mainontakulutusdollarit

Katso esimerkki Excelistä täältä.

Esimerkki laskemisesta

Verkkokauppayritys käyttää 100 000 dollaria Google AdWords -kampanjaan ja tuottaa 250 000 dollaria tuotemyyntiä verkkosivustollaan suoraan näistä mainoksista.

Tulot = 250 000 dollaria

Mainonta = 100 000 dollaria

= $250,000 / $100,000

ROAS = 2,5

Jos ROAS on> 1, olet ainakin kattanut markkinointikulut tuloilla, mutta menetät todennäköisesti rahaa kulujen vähentämisen jälkeen. Yleisesti ottaen vähintään 3: n ROAS - mikä tarkoittaa, että jokainen mainontaan käytetty dollari tuottaa kolme dollaria tuloja - katsotaan "hyväksi". Mikä on toivottava sijoitetun pääoman tuottoprosentti, vaihtelee merkittävästi toimialan, liiketoiminnan tyypin, yrityksen koon jne. Mukaan. Kuten useimpien taloudellisten mittareiden kohdalla, yrityksen ROAS: n tutkiminen on mielekästä verrattuna muihin hyvin samankaltaisiin yrityksiin ja yrityksen omaan taloushistoriaan . Yritys, joka nostaa vähitellen lukumäärää 4: stä 7: een viiden ensimmäisen toimintavuotensa aikana, on ilmeisesti parantamassa kustannustehokkaiden markkinointikampanjoiden laatimista.

ROAS-haasteet

Mainostuotot eivät välttämättä ole hyvä osoitus taloudellisesta hyödystä, koska mainostuoton tuottoa voidaan pitää turhamaisuusmittarina. Turhamaisuusmittari on luku, jota johtajat / omistajat suosivat enimmäkseen egon vuoksi, eikä se välttämättä edistä liiketoiminnan pitkän aikavälin elinkelpoisuutta.

Parempi käyttökelpoinen mittari voi olla esimerkiksi panosmarginaali, joka on yhtä suuri kuin tulot vähennettynä muuttuvilla kustannuksilla, esim. Myytyjen tuotteiden kustannukset (COGS) Kirjanpito Kirjanpito-oppaamme ja -resurssimme ovat itseopiskeluoppaita kirjanpidon ja rahoituksen oppimiseksi omalla kädelläsi vauhti. Selaa satoja oppaita ja resursseja. ja merenkulku. Monille verkkokaupan yrityksille myydyt tavarat ja lähetyskustannukset ovat suuria kustannuksia, eivätkä ne välttämättä jätä paljoa nettotuotosta.

Jos haluat lisätietoja ROAS: sta ja panosmarginaalista, tutustu verkkokauppamme verkkokaupan taloudelliseen mallintamiseen. Tämä kurssi näyttää askel askeleelta, kuinka mallintaa verkkokaupan markkinointikampanjan taloutta.

Lisää oppimista

Kiitos, että olet lukenut tämän mainoskulun tuoton oppaan. Saat lisätietoja muista sijoitustoiminnan tuoton mittausmenetelmistä yrityksille tutustumalla seuraaviin rahoitusresursseihin:

  • LTV / CAC-suhde CAC LTV-suhde LTV / CAC-suhde vertaa asiakkaan hankinnan keskimääräisiä kustannuksia asiakkaan keskimääräiseen elinkaariarvoon. Suhdetta käytetään verkkokaupassa ja SaaS: ssä
  • Estekorkojen esteradan määritelmä Estoriski, joka tunnetaan myös pienimpänä hyväksyttävänä tuottoprosenttina (MARR), on vähimmäisvaatimus tuotto- tai tavoitekorkoksi, jonka sijoittajat odottavat saavansa sijoituksesta. Korko määritetään arvioimalla pääomakustannukset, riskit, liiketoiminnan laajentamisen nykyiset mahdollisuudet, vastaavien sijoitusten tuottoprosentit ja muut tekijät
  • Varojen tuotto Varojen tuotto ja ROA-kaava ROA-kaava. Varojen tuotto (ROA) on eräänlainen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), joka mittaa yrityksen kannattavuutta suhteessa sen kokonaisvaroihin. Tämä suhde ilmaisee yrityksen menestymisen vertaamalla tuottamiaan voittoja (nettotuloja) varoihin sijoittamaansa pääomaan.
  • Oman pääoman tuotto Oman pääoman tuotto (ROE) Oman pääoman tuotto (ROE) on yrityksen kannattavuuden mittari, joka mittaa yrityksen vuotuisen tuoton (nettotuotot) jaettuna sen oman pääoman arvolla (eli 12%). ROE yhdistää tuloslaskelman ja taseen, kun nettotulosta tai voittoa verrataan omaan pääomaan.
  • Mikä on taloudellinen mallinnus Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan.
  • Taloudellinen mallinnus nukkeille Taloudellinen mallinnus aloittelijoille Taloudellinen mallinnus aloittelijoille on perehdyttävä opas taloudelliseen mallintamiseen - käsittelemme mallin rakentamista, Excel-kaavoja, parhaita käytäntöjä ja muuta.

Jos haluat lisätietoja rahoitusurasta, ole vuorovaikutteinen Urakartta.

Uusimmat viestit