Kuinka kolme tilinpäätöstä yhdistetään toisiinsa - askel askeleelta

Kaikki kolme tilinpäätöstä ovat linkitetyt ja riippuvaisia ​​toisistaan. Taloudellisessa mallinnuksessa Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan. , ensimmäinen tehtäväsi on linkittää kaikki kolme lausetta yhteen Excelissä, joten on tärkeää ymmärtää, miten ne ovat yhteydessä toisiinsa. Tämä on myös yleinen kysymys sijoituspankkihaastatteluissa, FP & A-haastatteluissa ja pääomatutkimushaastatteluissa. Katso Finanssin ilmaiset haastatteluoppaat Haastattelut ässä seuraava haastattelusi! Tutustu Finance-haastatteluoppaisiin, joissa on yleisimmät kysymykset ja parhaat vastaukset yritystoiminnan työpaikkaan. Haastattelukysymykset ja vastaukset rahoitukseen, kirjanpitoon, sijoituspankkitoimintaan, pääomatutkimukseen, liikepankkitoimintaan, FP & A: han ja muuhun! Ilmaiset oppaat ja harjoittelu haastattelun lisäämiseksi.

Tässä opetusohjelmassa jaamme sen vaihe vaiheelta, vaikka oletamme, että sinulla on jo perustiedot kirjanpidon perusteista ja osaat lukea tilinpäätöstä.

3 lauseen kaavio

Haluatko nähdä suoran esittelyn? Katso Finanssin ilmainen verkkoseminaari siitä, kuinka linkittää kolme tilinpäätöstä Excel Finance -verkkoseminaariin - linkitä 3 tilinpäätöstä Tämä Finance-neljännesvuosittainen verkkoseminaari tarjoaa suoran esityksen siitä, kuinka linkittää 3 tilinpäätöstä Excelissä. Opi kaavat ja oikea linkitysmenettely.

Laskentaperiaatteiden

Tuloslaskelmaa ei laadita kassaperusteisesti - se tarkoittaa, että kirjanpitoperiaatteet, kuten tuottojen kirjaaminen, täsmäytys ja siirtovelat, voivat tehdä tuloslaskelmasta hyvin erilaisen kuin liiketoiminnan rahavirtalaskelma. Jos yritys laatii tuloslaskelman kokonaan kassaperusteisesti (ts. Ei myyntisaamisia, ei mitään aktivoituja jne.), Sillä ei olisi muuta tasetta kuin oma pääoma ja käteinen.

Taseen luominen kirjanpitoperiaatteiden avulla johtaa kassavirtalaskelman nousuun.

Nettotuotto ja kertynyt voitto

Nettotulos Nettotuotot Nettotuotot ovat avainerä paitsi tuloslaskelmassa myös kaikissa kolmessa ydintilinpäätöksessä. Vaikka tulos saavutetaan tuloslaskelmassa, nettotulosta käytetään myös sekä taseessa että kassavirtalaskelmassa. tuloslaskelman alareunasta linkit taseeseen ja kassavirtalaskelmaan. Taseessa se syötetään kertyneisiin voittoihin ja kassavirtalaskelmaan se on lähtökohta liiketoiminnan rahoille.

Yhdistetään tuloslaskelma taseeseen

PP&E, poistot ja Capex

Poistot Poistokulut Poistokuluja käytetään vähentämään laitosten, käyttöomaisuuden ja laitteiden arvoa vastaamaan niiden käyttöä ja kulumista ajan myötä. Poistokuluja käytetään vastaamaan paremmin pitkäaikaisen omaisuuserän kustannuksia ja arvoa sen suhteessa sen tuottamaan tuloon. Tuloslaskelman muut aktivoidut kulut on lisättävä takaisin nettotuloihin liiketoiminnan kassavirran laskemiseksi. Poistot virrataan taseesta aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden PP&E (aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) PP&E (aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) on yksi taseessa olevista keskeisistä pitkäaikaisista varoista. PPX: ään vaikuttavat Capex, poistot ja käyttöomaisuuden hankinnat / luovutukset. Nämä varat ovat avainasemassa yrityksen toiminnan ja tulevien menojen (PP&E) taloudellisessa suunnittelussa ja analysoinnissa tuloslaskelmaan kuluna, ja ne lisätään sitten takaisin kassavirtalaskelmaan.

Tähän kolmen tilinpäätöksen linkitysosaan on tärkeää rakentaa erillinen poistoaikataulu Poistoaikataulu Taloudellisessa mallinnuksessa vaaditaan poistoaikataulu kolmen tilinpäätöksen (tuotot, tase, kassavirta) linkittämiseksi Exceliin.

Investoinnit kasvavat taseen PP&E -tilille ja kulkevat kassavirtalaskelmaan sijoittamalla käteisellä.

3 linkitettyä tilinpäätöstä

Käyttöpääoma

Nettokäyttöpääoman mallinnus Nettokäyttöpääoma Nettokäyttöpääoma (NWC) on erotus yrityksen taseessa olevista lyhytaikaisista varoista (nettona käteinen) ja lyhytaikaisista veloista (ilman velkaa). Se mittaa yrityksen maksuvalmiutta ja sen kykyä täyttää lyhytaikaisia ​​velvoitteita sekä liiketoiminnan rahasto-operaatioita. Ihanteellinen sijainti voi olla joskus hämmentävä. Taseen lyhytaikaisten varojen ja lyhytaikaisten velkojen muutokset liittyvät tuloslaskelman tuloihin ja kuluihin, mutta ne on oikaistava kassavirtalaskelmassa vastaamaan yrityksen saaman tai käyttämän käteisen todellista määrää. Tätä varten luomme erillisen osan, joka laskee nettokäyttöpääoman muutokset.

Katso live-esitys kolmen lausunnon linkittämisestä Finance-verkkoseminaari - linkitä 3 tilinpäätöstä Tämä Finance-neljännesvuosittainen verkkoseminaari tarjoaa suoran esityksen siitä, kuinka linkittää kolme tilinpäätöstä Excelissä. Opi kaavat ja oikea linkitysmenettely oppiaksesi lisää.

tase liittyy kassavirtalaskelmaan

Rahoitus

Tämä voi olla hankala osa linkittää kolme lausetta ja vaatii joitain lisäaikatauluja. Rahoitustapahtumat, kuten velan liikkeeseenlasku, vaikuttavat kaikkiin kolmeen lausuntoon seuraavalla tavalla: korkokulut näkyvät tuloslaskelmassa, velan pääosa on taseessa ja velan pääoman muutos heijastuu käteisrahaan. rahavirtalaskelman rahoitusosio.

Tässä osassa on usein tarpeen mallintaa velka-aikataulu Lainataulukko Lainataulukossa esitetään kaikki yrityksellä olevat velat aikataulussa maturiteetin ja koron perusteella. Taloudellisessa mallinnuksessa korkokulut virtaavat tarvittavien yksityiskohtien rakentamiseksi.

Käteissaldo

Tämä on viimeinen vaihe kolmen tilinpäätöksen linkittämisessä. Kun kaikki edellä mainitut erät on yhdistetty oikein, liiketoiminnan rahat, investointien rahat ja rahoituksen rahat lisätään edellisen kauden lopulliseen kassataseeseen, ja tuloksesta tulee taseen kuluvan kauden lopullinen kassatase. .

Tämä on totuuden hetki, kun huomaat, onko taseesi saldo vai ei!

Kuinka vastata kysymykseen haastattelussa

Jos saat haastattelukysymyksen Haastattelut Ace seuraava haastattelusi! Tutustu Finance-haastatteluoppaisiin, joissa on yleisimmät kysymykset ja parhaat vastaukset yritystoiminnan työpaikkaan. Haastattelukysymykset ja vastaukset rahoitukseen, kirjanpitoon, sijoituspankkitoimintaan, pääomatutkimukseen, liikepankkitoimintaan, FP & A: han ja muuhun! Ilmaiset oppaat ja käytäntö haastattelusi ompelemiseen: "Kuinka 3 tilinpäätöstä yhdistetään toisiinsa?" haastattelussa ei pidä mennä niin yksityiskohtaisesti kuin yllä, vaan yksinkertaisesti osua pääkohtiin, jotka ovat:

 • Nettotulos tuloslaskelmasta virtaa taseeseen ja kassavirtalaskelmaan
 • Poistot lisätään takaisin ja CapEx vähennetään kassavirtalaskelmassa, joka määrittää PP&E: n taseessa
 • Rahoitustoiminta vaikuttaa enimmäkseen taseeseen ja rahavirtoihin, lukuun ottamatta korkoja, jotka näkyvät tuloslaskelmassa
 • Viime kauden loppusaldon summa plus tämän jakson rahat toiminnasta, investoinneista ja rahoituksesta on taseen viimeinen kassatase

Jos haluat nähdä videopohjaisen esimerkin, katso Finanssin verkkoseminaari linkittämällä 3 lausuntoa Rahoitusverkko-verkkoseminaari - Linkitä 3 tilinpäätöstä Tämä rahoituksen neljännesvuosittainen verkkoseminaari tarjoaa suoran esityksen siitä, kuinka linkittää 3 tilinpäätöstä Excelissä. Opi kaavat ja oikea linkitysmenettely.

Kuinka yhdistää tilinpäätös taloudelliseen mallintamiseen

Jos rakennat rahoitusmallia Excelissä, on välttämätöntä pystyä linkittämään kolme lausetta nopeasti. Tätä varten on noudatettava muutamia perusvaiheita:

 1. Syötä vähintään kolme vuotta aikaisempia taloudellisia tietoja kolmelle tilinpäätökselle
 2. Laske yrityksen kuljettajat / suhteet historialliselle kaudelle
 3. Anna oletuksia kuljettajista tulevaisuudessa
 4. Rakenna ja linkitä tilinpäätös yllä esitettyjen periaatteiden mukaisesti

Malli kääntää olennaisesti inversiot, joissa historiallinen ajanjakso on kovakoodeja kuljettajien lausunnoille ja laskelmille, ja sitten ennuste on kuljettajien kovakoodit ja tilinpäätöksen laskelmat.

Katso Finanssin vaiheittaiset kurssit oppiaksesi rakentamaan rahoitusmalleja Excelissä.

Video 3 lausunnon linkittämisestä

Katso rahoituksen suora videoesittely lausekkeiden linkittämisestä Excelissä.

Lisää taloudellisia resursseja

Toivomme, että tämä on ollut hyödyllinen opas siitä, miten kolme tilinpäätöstä yhdistetään toisiinsa. Jos haluat oppia lisää, tutustu näihin asiaankuuluviin rahoitusresursseihin:

 • Vapaa kassavirta Rahavirran kassavirta (CF) on yrityksen, laitoksen tai yksityishenkilön rahamäärän kasvu tai lasku. Rahoituksessa termiä käytetään kuvaamaan käteisen määrää (valuuttaa), joka syntyy tai kulutetaan tiettynä ajanjaksona. CF-tyyppejä on monenlaisia
 • Käyttökate Käyttökate Käyttökate (EBITDA) tai tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja poistoja on yrityksen voitto ennen näiden vähennysten tekemistä. Käyttökate keskittyy yrityksen operatiivisiin päätöksiin, koska siinä tarkastellaan yrityksen kannattavuutta ydinliiketoiminnasta ennen pääomarakenteen vaikutusta. Kaava, esimerkkejä
 • Velka-aikataulu Velka-aikataulu Velka-aikataulussa esitetään kaikki yrityksellä olevat velat aikataulussa maturiteetin ja koron perusteella. Taloudellisessa mallinnuksessa korkokulut virtaavat
 • Täydellinen taloudellisen mallinnuksen opas Ilmainen taloudellisen mallinnuksen opas Tämä taloudellisen mallinnuksen opas sisältää Excel-vinkkejä ja parhaita käytäntöjä oletuksista, ohjaimista, ennusteista, kolmen lausunnon linkittämisestä, DCF-analyysistä ja muista
 • 3 laskentamalli 3 Laskennan malli 3 lausuntomalli yhdistää tuloslaskelman, taseen ja kassavirtalaskelman yhteen dynaamisesti yhdistettyyn rahoitusmalliin. Esimerkkejä, opas
 • DCF-malliopas DCF-mallikoulutuksen ilmainen opas DCF-malli on tietyntyyppinen rahoitusmalli, jota käytetään yrityksen arvostamiseen. Malli on yksinkertaisesti ennuste yrityksen vapaasta kassavirrasta
 • Rahoitusmallien tyypit Rahoitusmallien tyypit Yleisimpiä rahoitusmalleja ovat: 3 lausuntomalli, DCF-malli, yritysjärjestelymalli, LBO-malli, budjettimalli. Löydä 10 parasta tyyppiä

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found