Esimerkki - 6 johtamismenetelmää ja -strategiaa

Johtajuus on prosessi, jossa henkilö vaikuttaa muiden ihmisten käyttäytymiseen ja asenteisiin. Esimerkkien näyttäminen auttaa muita ihmisiä näkemään, mitä edessä on, ja toimimaan nopeasti vastaamaan matkan varrella oleviin haasteisiin. Jos ryhmää johtaa henkilö, jolla on heikot johtamistaidot, ryhmä kokee usein konflikteja, kun jokainen haluaa tehdä asiat omalla tavallaan.

Johtaa esimerkillä

Yksi johtajan vastuista on innostaa muita ihmisiä tekemään parhaansa, mitä he voivat tehdä organisaation hyväksi. Tämän saavuttamiseksi johtajan on näytettävä tiensä osallistumalla prosessiin - esimerkkinä. Esimerkiksi toimitusjohtaja toimitusjohtaja toimitusjohtaja, joka on lyhenne sanoista toimitusjohtaja, on yrityksen tai organisaation korkeimman tason henkilö. Toimitusjohtaja on vastuussa organisaation yleisestä menestyksestä ja ylimmän johdon päätösten tekemisestä. Työn kuvauksen lukeminen voi estää tarpeettomia menoja. Kiinteät ja muuttuvat kustannukset Kustannukset voidaan luokitella monin tavoin sen luonteesta riippuen. Yksi suosituimmista menetelmistä on luokittelu kiinteiden ja muuttuvien kustannusten mukaan. Kiinteät kustannukset eivät muutu tuotantomäärän lisääntymisen tai vähenemisen myötä, kun taas muuttuvat kustannukset riippuvat yksinomaan työntekijöistä liiketoiminnan tulojen parantamiseksi. Myyntituotot Myyntituotot ovat tuloja, jotka yritys saa tavaroiden myynnistä tai palvelujen tarjoamisesta. Kirjanpidossa termejä "myynti" ja "tuotot" voidaan käyttää ja usein käytetään keskenään samanlaisena. Tuotot eivät välttämättä tarkoita saatuja käteisiä. . Jos toimitusjohtaja vaihtaa toimistokalusteitaan usein, työntekijät eivät ota häntä vakavasti, ja he jatkavat menoja. Mutta jos toimitusjohtaja lopettaa tarpeettomat kulut omassa toimistossaan ja pyrkii maksimoimaan tulot, työntekijät seuraavat usein esimerkkiä.

Kuusi tapaa johtaa esimerkkiä

Johtajat käyttävät seuraavia tapoja näyttää esimerkkiä ja innostaa seuraajiaan:

# 1 Kuuntele tiimiä

Joskus johtaja voi olla liian kiireinen antamalla ohjeita ja johtamalla tiimiä niin, että he unohtavat kuunnella muita johtajia ja jopa heidän seuraajiaan. Hyvän johtajan tulisi ymmärtää, että he eivät tiedä kaikkea ja että he voivat oppia jotain uutta nuorimmalta työntekijältä. Lisäksi useimmat organisaatiot palkkaavat henkilökuntaa tietyn alan asiantuntemuksen ja kokemuksen perusteella, ja johtajan tulisi oppia olemaan vuorovaikutuksessa ja kuuntelemaan kaikkia työntekijöitä. Esimerkiksi jos johtaja on asiantuntija sijoituksissa, he saattavat tarvita jonkun kirjanpito- tai markkinointiosastolta neuvomaan heitä joissakin asioissa.

# 2 Kunnioita komentoketjua

Organisaatiot toteuttavat organisaatiorakenteen siten, että jokainen yritysyritys tietää kenelle raportoidaan, jos tietyllä osastolla on haasteita. Jos johtaja ei noudata näitä komentoketjuja, organisaatiossa esiintyy sekaannusta ja työntekijät horjutetaan. Jos johtaja ei kunnioita komentoketjua, työntekijöiden on vaikea raportoida vanhuksilleen, mikä aiheuttaa työntekijöiden keskuudessa ristiriitaa.

# 3 Likaise kätesi

Vaikka johtajien on tarkoitus antaa ohjeita, heidän tulisi tuntea ammattinsa hyvin ja osallistua varsinaiseen työhön. Esimerkiksi johtaja voi olla esimerkkinä seuraamalla markkinointitiimiä kenttävierailulla yrityksen tuotteiden suosimiseksi. Johtajan tulisi soittaa asiakkaita samalla tavalla kuin markkinointihenkilöstö, ja tämä lisää tiimin yleistä moraalia. Johtaja kehittää paitsi uusia taitoja ja tietoja myös rakentaa luottamusta työntekijöihin. Varsinaiseen kauppaan osallistuminen antaa johtajalle tilannekuvan markkinointihenkilöstön kohtaamista haasteista ja auttaa löytämään työtehtäviä.

# 4 Anna luvatut tulokset

Hyvien johtajien on annettava todellisia tuloksia eikä vain annettava lupauksia joka kerta. Heidän on pyrittävä saamaan konkreettisia tuloksia ja keskityttävä vähemmän menneisiin saavutuksiin, joita he eivät ole kyenneet tasaamaan jälkikäteen. Johtajat voivat saavuttaa tämän oppimalla delegointitaiteen, jossa he voivat jakaa suuret tehtävät pienempiin hallittaviin tehtäviin, jotka voidaan osoittaa yhdelle tai useammalle työntekijälle. Sitten he voivat seurata, onko työ tehty vaadittujen standardien mukaisesti. Tehtävien siirtäminen auttaa saavuttamaan tuloksia lyhyessä ajassa ja saamaan kaikki mukaan.

# 5 Ratkaise konfliktit nopeasti

Konfliktit syntyvät usein organisaatioissa työntekijöiden, johtajien tai johtajien välillä tai johtajien ja työntekijöiden välillä. Kuinka nopeasti konfliktit ratkaistaan, riippuu johtajan pätevyydestä. Hyvän johtajan tulisi toimia välimiesmenettelyssä konfliktien ilmetessä estääkseen erimielisyyksien pysähtymisen yrityksen sisällä. Työntekijöiden tulisi nähdä, että heidän johtajallaan on sydäntä ja mieltä omaksua haasteet, jotta organisaatio ei hajoa.

# 6 Arvostaa ihmisiä

Muiden organisaation ihmisten panoksen arvostaminen auttaa vahvistamaan johtajan ja seuraajien välistä suhdetta. Johtajan tulee olla hyvät viestintä- ja kuuntelutaidot siten, että yksikään työntekijä ei tunne olevansa huonompi kuin muut organisaation henkilöt. Johtajan tulisi myös olla rehellinen, oikeudenmukainen ja avoin keskusteluille, jotka koskettavat työntekijän hyvinvointia. Työntekijöiden panoksen arvostaminen organisaatiossa parantaa johtajan kykyä olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa mielekkäällä tavalla.

Tiimin johtaja

Esimerkkijohdon merkitys

Seuraavat ovat esimerkin näyttämisen edut:

Organisaation yhteenkuuluvuus

Kun yrityksen johtajat tekevät hyvää työtä esimerkkien näyttämisessä, henkilöstö osoittaa enemmän sitoutumista organisaation tavoitteiden saavuttamiseen. He hylkäävät "minä"-mentaliteetin ja omaksuvat "me"-mentaliteetin ja yhdistävät ponnistelut varmistaakseen, että he saavuttavat määräajoin asetetut tavoitteet. Kun johtaja näyttää esimerkkiä, se osoittaa työntekijöille, että heidän pomonsa eivät vain istu ja katsele heidän rakentavan liiketoimintaa heille, vaan he myös likaavat omat kätensä.

Kunnioitus ja luottamus

Johtaja, joka johtaa esimerkillään, asettuu uskottavaksi henkilöksi, joka ansaitsee vanhusten ja juniorien kunnioituksen ja luottamuksen. Henkilökunta näkee johtajan henkilönä, joka ymmärtää heidän ahdinkonsa, pikemminkin kuin henkilö, joka antaa vain ohjeita. He arvostavat johtajan tekemää työtä ja pyrkivät auttamaan johtajaa saavuttamaan organisaation tavoitteet.

Suunnittelijat

Johtajan toimet ovat sanaton standardi sille, mikä sopii organisaatiolle ja mikä ei. Henkilöstö tarkkailee johtajansa käyttäytymistä ja käyttää sitä vertailukohtana päättäessään kuinka esitellä itseään. Esimerkiksi, jos johtaja rakastaa työskennellä myöhään yöhön, työntekijät yrittävät myös työskennellä myöhään yöhön, jotta heitä ei pidetä riittämättöminä. Vastaavasti, jos johtaja haluaa käyttää pukuja arkisin ja arkivaatteita lauantaina, työntekijät kopioivat johtajan elämäntavan ja pukeutuvat samalla tavalla.

Muut resurssit

Kiitos, että olet lukenut taloushallinnon esimerkin näyttämisen oppaan. Lisätietoja on seuraavissa ilmaisissa rahoitusresursseissa:

  • Verkottuminen ja suhteiden luominen yrityksen sisällä Verkostoituminen ja suhteiden rakentaminen (osa 1) Tämä artikkeli on osa hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla voit löytää menestystä verkostoitumisessa yrityksessäsi. Verkostoitumisella on tärkeä osa ammatillista elämäämme, alkaen työnhakusta, liittymisestä työhön ja työsuhteeseen yrityksessä ja lopulta uramme etenemiseen.
  • Ihmissuhdetaidot Ihmissuhdetaidot Ihmissuhdetaidot ovat taitoja, joita tarvitaan tehokkaaseen kommunikointiin, vuorovaikutukseen ja työskentelyyn yksilöiden ja ryhmien kanssa. Henkilöt, joilla on hyvät ihmissuhdetaidot, ovat voimakkaita sanallisia ja sanattomia kommunikaattoreita, ja heidän katsotaan usein olevan "hyviä ihmisten kanssa".
  • Analyytikko Trifecta-opas Analyytikko Trifecta®-opas Lopullinen opas siitä, miten olla maailmanluokan talousanalyytikko. Haluatko olla maailmanluokan rahoitusanalyytikko? Haluatko seurata alan johtavia parhaita käytäntöjä ja erottua joukosta? Analyytikko Trifecta -niminen prosessi koostuu analytiikasta, esityksestä ja pehmeistä taidoista
  • Talousurakartta

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found