Rahoitusvarat - rahoitusvarojen määritelmä ja luokitus

Rahoitusvaroilla tarkoitetaan varoja, jotka syntyvät sopimuksista tulevista kassavirroista kassavirtalaskelma kassavirtalaskelma (virallisesti nimeltään kassavirtalaskelma) sisältää tietoja siitä, kuinka paljon rahaa yritys on tuottanut ja käyttänyt tiettynä ajanjaksona. Se sisältää 3 osaa: rahat toiminnasta, rahat investoinneista ja rahat rahoituksesta. tai omistamalla toisen yhteisön oman pääoman ehtoisia instrumentteja. Rahoitusinstrumenteilla tarkoitetaan sopimusta, josta syntyy rahoitusvaroihin kuuluva osapuoli ja oman pääoman ehtoinen instrumentti tai rahoitusvelka toiselle yhteisölle.

Rahoitusvarat

Tärkein ero rahoitusvarojen ja PP&E -varojen välillä PP&E (Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) PP&E (Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet) on yksi taseessa olevista keskeisistä pitkäaikaisista varoista. PPX: ään vaikuttavat Capex, poistot ja käyttöomaisuuden hankinnat / luovutukset. Nämä varat ovat avainasemassa yrityksen toiminnan ja tulevaisuuden menojen taloudellisessa suunnittelussa ja analyysissä - joihin tyypillisesti kuuluvat maa, rakennukset ja koneet - on vastapuolen olemassaolo. Rahoitusvarat voidaan luokitella joko lyhytaikaisiksi tai pitkäaikaisiksi varoiksi yrityksen taseeseen Tase Tase on yksi kolmesta perustilinpäätöksestä. Nämä lausunnot ovat avainasemassa sekä taloudellisessa mallinnuksessa että kirjanpidossa. Tase näyttää yrityksen taseen loppusumman ja sen, miten nämä varat rahoitetaan joko velalla tai omalla pääomalla. Varat = velat + oma pääoma.

Rahoitusomaisuuden arvostaminen

Tärkein rahoitusvarojen kirjanpitokysymys on, kuinka tasearvot ilmoitetaan taseessa Tase on yksi kolmesta perustilinpäätöksestä. Nämä lausunnot ovat avainasemassa sekä taloudellisessa mallinnuksessa että kirjanpidossa. Tase näyttää yrityksen taseen loppusumman ja sen, miten nämä varat rahoitetaan joko velalla tai omalla pääomalla. Varat = velat + oma pääoma. Kun otetaan huomioon kaikki rahoitusvarat, ei ole olemassa yhtä ainoaa arvostusmenetelmää, joka sopisi kaikille varoille. Kun investoinnit ovat suhteellisen pieniä, nykyinen markkinahinta on merkityksellinen mittari. Yritykselle, joka omistaa enemmistön toisen yrityksen osakkeista, markkinahinnalla ei kuitenkaan ole erityistä merkitystä, koska sijoittaja ei aio myydä osakkeitaan.

Itse asiassa keskeinen tekijä tilinpäätöksen esittämisessä on johdon aikomus sijoittaa. Esimerkiksi yrityksen sijoituksen arvo toisen yrityksen osakkeisiin näytetään eri tavalla, jos ne ostetaan aikomuksena pitää niitä jonkin aikaa ja sitten myydä niitä (esim. Kaupankäynti) verrattuna omistamaan merkittävä prosenttiosuus (75%) osakkeista. yritys.

Eri rahoitusvarojen joustavuus ja ainutlaatuisuus eivät kuitenkaan tarkoita, että yritykset voivat valita haluamansa menetelmän. Kirjanpitostandardit määrittelevät yleiset ohjeet erilaisten rahoitusvarojen kirjanpitoon. Muutama IFRS: n asettama ohje on esitetty alla.

Rahoitusvarojen kirjanpitoluokitus IFRS: n mukaan

Rahoitusvälineen tyyppiBisnesmalliKirjanpitoluokitusKirjanpito
Oma pääomaOhjausTytäryhtiöYhdistyminen
Oma pääomaVarojen ja velkojen yhteinen valvontaYhteiset operaatiotSuhteellinen konsolidointi
Oma pääomaNettovarojen yhteinen hallintaYhteisyritysOman pääoman menetelmä
Oma pääomaMerkittävä vaikutusKumppaniOman pääoman menetelmä
Oma pääoma / velkaToteuta arvon muutoksetKäypä arvo tulosvaikutteisesti (FVPL)Käypä arvo, nettotuloihin kirjatut muutokset
VelkaKerää sopimukseen perustuvat kassavirratJaksotettu hankintamenoJaksotettu hankintamenetelmä

Ensimmäisen neljän rivin osakesijoitukset viittaavat strategisiin sijoituksiin. Ensimmäinen rivi viittaa sijoituksiin, joissa yritys käyttää määräysvaltaa (ts. Omistaa yleensä> 50% äänivallasta) toista yritystä. Oikea kirjanpitokäsittely on konsolidoida sijoittajan ja tytäryhtiön tilinpäätös yhdeksi finanssijoukoksi.

Lisäksi rivien 2 ja 3 yhteisellä määräysvallalla tarkoitetaan kahden tai useamman yrityksen välisiä sopimuksia. Yhteisessä toiminnassa asianmukainen kohtelu on suhteellinen konsolidointi, jossa tilinpäätös laaditaan omistusosuuden mukaan. Yhteisyritysluokitukset ja merkittävät vaikutussijoitukset noudattavat sen sijaan pääomaosuusmenetelmää.

Oman pääoman menetelmä

Oma pääoma -menetelmää käytetään joko yhteisyrityksiin tai merkittäviin vaikutusvaltaisiin sijoituksiin (eli omistamalla 20-50% äänivallasta). Se joko lisää tai vähentää sijoitustiliä perustuen tulotuloihin ja osingonmaksuihin. Tämä voidaan parhaiten havainnollistaa esimerkin avulla.

1.1.2017 XYZ Company osti 10000 dollaria 10000 ABC Companyn osaketta, joka edustaa 30% ABC: n osakkeista. 31. joulukuuta 2017 päättyneeltä vuodelta ABC ansaitsee 300 000 dollaria nettotulosta. 1. tammikuuta 2018 ABC julistaa ja maksaa XYZ-yhtiölle osinkoa 20000 dollaria.

1. tammikuuta 2017

DR-sijoitus ABC: hen (merkittävä vaikutus)100,000
CR Cash100,000

31. joulukuuta 2017

DR-sijoitus ABC: hen (merkittävä vaikutus) 90,000
CR-sijoitustuotot 90,000

Koska ABC on XYZ: n osakkuusyritys, XYZ voi sisällyttää osan nettotulostaan ​​(300 000 * 30%) pääkirjaan.

1. tammikuuta 2018

DR Cash20,000
CR-sijoitus ABC: hen (merkittävä vaikutus)20,000

Kun osinko maksetaan, sijoitustili pienenee.

Käypä arvo voittojen tai tappioiden kautta

FVPL-kirjanpitokäsittelyä käytetään kaikkiin rahoitusinstrumentteihin, jotka on tarkoitus pitää myytävänä eikä EI omistamisen ylläpitämiseksi. Kun näitä varoja pidetään hallussa, ne kirjataan aina taseeseen käypään arvoon, ja kaikki käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan, mikä vaikuttaa lopulta nettotuloihin eikä muihin laajan tuloksen eriin. Kaikki sijoitukseen liittyvät transaktiokulut kirjataan kuluksi välittömästi.

Esimerkki: XYZ Company osti sijoituksen 1. marraskuuta 2016 hintaan 1000 dollaria. 31. joulukuuta 2016 sijoituksen käypä arvo on 3000 dollaria. Transaktiokustannukset ovat 4% ostoista. Mitkä ovat päiväkirjamerkinnät?

1. marraskuuta 2016

DR-sijoitus (FVPL)1,000
CR Cash1,000
DR-transaktiokulut40
CR Cash40

31. joulukuuta 2016

DR-sijoitus (FVPL)2,000
CR Realisoitumaton voitto2,000

Jaksotettu hankintamenetelmä

Lopuksi jaksotetun hankinnan menetelmää käytetään velkainstrumenttien kirjanpitoon. Nämä rahoitusvarat on tarkoitettu sopimukseen perustuvien kassavirtojen keräämiseen eräpäivään saakka. Velkainstrumentit eroavat FVPL-sijoituksista, koska FVPL on tarkoitus pitää hallussa tietyn ajan ja myydä sitten.

Velkainstrumentti kirjataan hankintamenoon; mikä tahansa palkkio tai alennus poistetaan sijoituksen elinkaaren aikana efektiivisen koron menetelmällä ja mahdolliset transaktiokulut aktivoidaan.

Lisäresurssit

Kiitos, että olet lukenut Finance-oppaan rahoitusvaroista. Finance on virallinen FMVA Financial Modeling -sertifikaatin toimittaja. FMVA®-sertifikaatti Liity yli 350 600 yliopiskelijaan, jotka työskentelevät Amazonin, J.P.Morganin ja Ferrarin kaltaisissa yrityksissä, ja joiden tarkoituksena on muuttaa kuka tahansa maailmanluokan talousanalyytikkoksi. Uraasi etenemisestä nämä lisärahoitusresurssit ovat hyödyllisiä:

  • Omaisuusluokka Omaisuusluokka Omaisuusluokka on ryhmä vastaavia sijoitusvälineitä. Eri sijoitusvarojen luokat tai tyypit - kuten korkosijoitukset - ryhmitellään yhteen niiden taloudellisen rakenteen perusteella. Niillä käydään yleensä kauppaa samoilla rahoitusmarkkinoilla ja niihin sovelletaan samoja sääntöjä ja määräyksiä.
  • Omaisuuden hankinta Omaisuuden hankinta Omaisuuskauppa on yrityksen ostaminen ostamalla sen varat osakkeen sijaan. Useimmilla lainkäyttöalueilla omaisuuserien hankintaan sisältyy tyypillisesti myös tiettyjen velkojen ottaminen. Koska osapuolet voivat kuitenkin neuvotella, mitkä varat hankitaan ja mitkä velat otetaan, liiketoimi voi olla paljon joustavampi
  • Oman pääoman tuotto ja ROA-kaava Oman pääoman tuotto ja ROA-kaava ROA-kaava. Varojen tuotto (ROA) on eräänlainen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), joka mittaa yrityksen kannattavuutta suhteessa sen kokonaisvaroihin. Tämä suhde ilmaisee yrityksen menestymisen vertaamalla tuottamiaan voittoja (nettotuloja) varoihin sijoittamaansa pääomaan.
  • Osakkeenomistajat Oma pääoma Osakkeenomistajat Oma pääoma Osakkeenomistajien oma pääoma (tunnetaan myös nimellä Oma pääoma) on yhtiön taseen tili, joka koostuu osakepääomasta ja kertyneistä voittovaroista. Se edustaa myös varojen jäännösarvoa vähennettynä veloilla. Järjestämällä alkuperäinen kirjanpitoyhtälö saadaan osakkeenomistajien oma pääoma = varat - velat

Uusimmat viestit

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found