Itsesääntelyorganisaatio (SRO) - määritelmä, ominaisuudet, edut

Itsesääntelyorganisaatio eli SRO on organisaatio, joka on perustettu sääntelemään tiettyjä ammatteja tai toimialoja. Ne ovat yleensä valtiosta riippumattomia järjestöjä, jotka on perustettu tarkoituksena luoda sääntöjä järjestyksen edistämiseksi yritysten ja organisaatioiden keskuudessa. Organisaatiotyypit Tässä artikkelissa erityyppisistä organisaatioista tutkitaan erilaisia ​​luokkia, joihin organisaatiorakenteet voivat kuulua. Organisaatiorakenteet.

Itsesääntelyorganisaatio

Itsesääntelyorganisaatioita on olemassa joko ilman hallituksen sääntelyä tai ne tukevat tällaista sääntelyä tai toimivat sen rinnalla. He ovat erittäin hyödyllisiä alalla tai ammatissa, jossa luottamus on vähäistä. SRO: illa on se, että he eivät tarvitse hallitukselta valtuutusta määräystensa noudattamiseksi.

Mikä on FINRA?

Yhdysvalloissa Securities and Exchange Commission Securities and Exchange Commission (SEC) Yhdysvaltain Securities and Exchange Commission eli SEC on Yhdysvaltojen liittohallituksen riippumaton virasto, joka vastaa liittovaltion arvopaperilakien täytäntöönpanosta ja arvopaperisääntöjen ehdottamisesta. Se vastaa myös arvopaperiteollisuuden ylläpidosta ja osake- ja optiopörsseistä, joihin finanssialan sääntelyvirasto (FINRA) ja kansalliset pörssit yhdessä määräsivät pörssin. Pörssi on markkinapaikka, josta ostetaan arvopapereita, kuten osakkeita ja joukkovelkakirjoja. ja myytiin. Pörssien avulla yritykset voivat kerätä pääomaa ja sijoittajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä reaaliaikaisen hintatiedon avulla. Pörssit voivat olla fyysinen sijainti tai sähköinen kaupankäyntialusta. , arvopaperikauppaa koskevien sääntöjen ja määräysten asettamiseksi ja niiden täytäntöönpanemiseksi. SEC on kuitenkin Yhdysvaltojen korkein arvopapereita sääntelevä elin.

FINRAn tavoitteena on suojata sijoittajia ja varmistaa, että arvopaperialan toiminta tapahtuu oikeudenmukaisesti ja rehellisesti. Välitysyrityksiä on yli 4250 ja noin 162155 konttoria, joiden kaikkien on oltava FINRAn valvonnassa.

Itsesääntelyorganisaation ominaisuudet

Ihanteellisen ja toimivan itsesääntelyorganisaation pitäisi pystyä osoittamaan seuraavat piirteet:

 • Lainsäätäjä - SRO: lle olisi annettava lainsäädäntövalta, jonka avulla se voi luoda politiikkoja ja panna ne täytäntöön tietyllä toimialalla.
 • Vahva hallinto - SRO: n on oltava läpinäkyvä eikä sitä saa helposti heiluttaa. Sen on luotava määritelty prosessi, jota se käyttää keräämään tietoa siitä, miten säännöt luodaan.
 • Konfliktien hallinta - Koska konflikteja tulee aina olemaan, alihankkijoiden on noudatettava erillistä prosessia, jolla konflikteja käsitellään, sekä tapoja ratkaista ne.
 • Valvonta - Kun tuhannet jäsenet ovat sen tarkassa valvonnassa, SRO: n on luotava tehokas keino valvoa jäseniään ja varmistaa, että he noudattavat sääntöjä ja eettisiä sääntöjä.
 • Valvontamenetelmät - SRO: n tulisi investoida nykyaikaiseen valvontaan, jota voidaan käyttää seuraamaan valvottujen eri ammattien tai toimialojen ajankohtaisia ​​tapahtumia.
 • Täytäntöönpano-ohjelma - On oltava vahva valvontaohjelma, joka toimii käsi kädessä valtion virastojen kanssa sen sääntöjen noudattamisen varmistamiseksi. Tällainen ohjelma voi myös suojata jäseniään rikkomuksilta ja varmistaa, että tutkinnan kohteena oleville annetaan asianmukainen prosessi.
 • Sääntelytietokanta - SRO: n on ylläpidettävä tietokantaa säännellyistä henkilöistä tai yhteisöistä sekä kirjaa aikaisemmista valituksista ja toteutetuista kurinpitotoimista.
 • Häiriömenettelyt - Häiriöiden sattuessa, etenkin teknologian kannalta, SRO: n on otettava käyttöön menettelyt, jotka voivat havaita häiriöt ja palauttaa tietokonetiedostot ja tietokannat.
 • Riitojen ratkaisu - SRO: n on luotava riitojen ratkaisuprosessi, joka on avoin ja johdonmukainen, samalla kun varmistetaan syytetyn kohtelun oikeudenmukaisuus.

Itsesääntelyorganisaation edut

Siitä lähtien, kun SRO: t perustettiin, monissa ammateissa ja teollisuudenaloissa on tapahtunut paljon parannuksia verrattuna siihen, kun he olivat valtion suorassa valvonnassa. SRO: n kolme tärkeää etua ovat:

 • Asiantuntemus - SRO: ta pidetään laajalti oman alansa asiantuntijoina, joten he tietävät paljon markkinoista, joilla työskentelevät. Tämä puolestaan ​​auttaa jäseniä, koska heidät voidaan kutsua osallistumaan neuvotteluihin ja oppimaan lisää ins ja teollisuuden ulkopuolelle.
 • Korkeampi käytös - Perustamalla SRO: t jäsenjärjestöt noudattavat tiettyä käytännesääntöä, joka auttaa edistämään eettisiä liiketoimintatapoja. Tämä voi johtaa siihen, että sijoittajat ja kuluttajat luottavat markkinoihin.
 • Tehostettu valvonta - SRO: t eivät perustu ihmisten veroihin, vaan niiden siipien alla olevat organisaatiot rahoittavat ne. Siksi hallitus pystyy säästämään luopumalla tarpeesta ylläpitää virasto tällaista tarkoitusta varten.

Liittyvät lukemat

Finance on maailmanlaajuisen finanssimallinnus- ja arvostusanalyytikon (FMVA) ™ virallinen toimittaja. FMVA®-sertifiointi . Alla olevista lisärahoitusresursseista on hyötyä oppimisen ja urasi etenemisen kannalta:

 • American Institute of CPAs (AICPA) American Institute of CPAs (AICPA) American Institute of CPAs (AICPA) on voittoa tavoittelematon sertifioitu julkisten tilintarkastajien organisaatio Yhdysvalloissa. Se perustettiin vuonna 1887, ja sen tehtävänä on luoda ja arvioida Certified Public Accountant (CPA) -tutkinnot. Yksilöiden, jotka haluavat harjoittaa kirjanpitäjää Yhdysvalloissa, on läpäistävä
 • ACG San Francisco ACG San Francisco ACG San Francisco on voittoa tavoittelematon järjestö, joka perustettiin vuonna 1954. ACG on lyhenne sanoista Association of Corporate Growth. Se aloitettiin tavoitteena luoda yhteisö, joka omistaa jäsentensä yritysten kasvun. Se parantaa ja edistää strategista verkostoitumista sekä kansainvälistä kaupankäyntiä. ACG San
 • CPA vs CFA CPA vs CFA® Kun harkitset uraa yritysrahoituksessa tai pääomamarkkinoilla, kuulet usein ihmisten kysyvän: "Pitäisikö minun saada CPA vai CFA?" ja "Mikä on parempi?". Tässä artikkelissa hahmotellaan CPA vs CFA -merkintöjen yhtäläisyyksiä ja eroja ja yritämme ohjata sinua oikeaan suuntaan
 • Suosituimmat ammattirahoitustodistukset Huippurahoitustodistukset Luettelo parhaista rahoitussertifikaateista Hanki yleiskatsaus parhaista taloudellisista todistuksista alan ammattilaisille ympäri maailmaa. Tässä oppaassa verrataan kuutta suosituinta ohjelmaa tulemaan sertifioiduiksi rahoitusanalyytikoiksi useilta ohjelmantarjoajilta, kuten CFA, CPA, CAIA, CFP, FRM, FMVA

Uusimmat viestit