Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot - Esimerkki tästä yhteisestä vastuuvapauslausekkeesta

Tämä on esimerkki tulevaisuuteen suuntautuneista lausunnoista, jotka koskevat sijoittajasuhteiden esittelyä julkisen yrityksen puolesta.

Huomaa: Tämä esimerkki on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin, eikä siihen saa luottaa missään muussa käytössä.

tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot (vastuuvapauslauseke)

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot

Tietyt tässä esityksessä esitetyt tiedot sisältävät "tulevaisuuteen suuntautuvaa tietoa", mukaan lukien "tulevaisuuteen suuntautuvat taloudelliset tiedot" ja "rahoitusnäkymät" sovellettavien arvopaperilakien mukaisesti (jäljempänä tässä yhdessä kutsutaan tulevaisuutta koskeviksi lausunnoiksi). Lukuun ottamatta historiallisten tosiseikkojen lausuntoja, tässä olevat tiedot ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja ja sisältävät, mutta eivät rajoitu, (i) Yhtiön arvioidun taloudellisen tuloksen; (ii) tässä tarjottujen osakkeiden myynnin loppuun saattaminen ja siitä saatujen tulojen käyttö; (iii) yhtiön liiketoiminnan, projektien ja yhteisyritysten odotettu kehitys; (iv) yhtiön vision ja kasvustrategian toteuttaminen, myös tulevaisuuden yritysjärjestelyjen ja globaalin kasvun suhteen; (v) kolmannen osapuolen rahoituksen lähteet ja saatavuus yhtiön hankkeisiin; (vi) Yhtiön parhaillaan käynnissä olevien, kehitteillä olevien tai muuten harkittavien hankkeiden loppuun saattaminen; (vi) Yhtiön nykyisten asiakas-, toimittaja- ja muiden olennaisten sopimusten uusiminen; ja vii) tulevaisuuden likviditeetti, käyttöpääoma ja pääomavaatimukset. Tulevaisuuteen suuntautuvien lausuntojen avulla potentiaaliset sijoittajat voivat antaa mahdollisuuden ymmärtää johdon tulevaisuuden uskomukset ja mielipiteet, jotta he voivat käyttää tällaisia ​​uskomuksia ja mielipiteitä yhtenä tekijänä sijoituksen arvioinnissa.

Nämä lausunnot eivät takaa tulevaa suorituskykyä, eikä niihin saa turvautua kohtuuttomasti. Tällaisiin tulevaisuuteen suuntautuviin lausumiin liittyy väistämättä tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että tulevien kausien todellinen kehitys ja taloudelliset tulokset poikkeavat olennaisesti tulevaisuuden tuloksen tai tuloksen ennusteista, joita tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot ilmaisevat tai viittaavat.

Vaikka tämän esityksen sisältämät tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot perustuvat yhtiön johtoon uskoo olevan kohtuullisia oletuksia, ei voi olla varmuutta siitä, että tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot osoittautuvat oikeiksi, koska todelliset tulokset ja tulevat tapahtumat voivat poiketa olennaisesti tällaisissa lausunnoissa ennakoiduista. Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, jos olosuhteet tai johdon arviot tai mielipiteet muuttuvat paitsi sovellettavien arvopaperilakien edellyttämällä tavalla. Lukijaa varoitetaan olemaan turvautumatta tarpeettomasti tulevaisuuteen suuntautuviin lausuntoihin.

Huomaa: Tämä esimerkki on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin, eikä siihen saa luottaa missään muussa käytössä.

Milloin käyttää eteenpäin suuntautuvien lausumien vastuuvapauslauseketta

Tulevaisuuteen suuntautuvien lausuntojen vastuuvapauslauseketta tulisi käyttää aina, kun yritys antaa kirjallisia tai suullisia lausuntoja jostakin seuraavista tiedoista:

 • Arvioitu taloudellinen tulos
 • Odotettu liiketoiminnan kehitys
 • Vision ja kasvusuunnitelmien toteutus
 • Tulevat yritysjärjestelyjen ja yritysjärjestelyjen yritysjärjestelyt Tässä oppaassa perehdytään kaikkiin yritysjärjestelyjen vaiheisiin. Opi, miten fuusiot ja yritysostot toteutetaan. Tässä oppaassa hahmotellaan hankintaprosessi alusta loppuun, erilaiset hankkijat (strategiset vs. taloudelliset ostot), synergioiden merkitys, transaktiokustannukset ja globaali kasvu
 • Rahoitus yrityksen liiketoiminnalle ja hankkeille
 • Käynnissä olevien, kehitteillä olevien tai harkittavien hankkeiden loppuun saattaminen
 • Nykyisten asiakkaiden, toimittajien uusiminen Toimittajien neuvotteluvoima Toimittajien neuvotteluvoima, joka on yksi Porterin Five Forces Industry Analysis Frameworkin voimista, on neuvotteluvoiman peilikuva ja muut olennaiset sopimukset
 • Tuleva likviditeetti, käyttöpääoma Käyttöpääoman kaava Käyttöpääoman kaava on lyhytaikaiset varat vähennettynä lyhytaikaisilla veloilla. Se mittaa yrityksen lyhytaikaista likviditeettiä; mitä taseeseen jää ja pääomavaatimuksia
 • Kaikki muu, joka käsittelee liiketoiminnan tulevaa suorituskykyä

Lisäresurssit

Kiitos, että luet tämän esimerkin tulevaisuutta koskevista lausunnoista. Suosittelemme seuraavia resursseja jatkaaksesi urasi etenemistä ja kehittämistä:

 • Kaikki tapahtumamallit Mallit Ilmaiset liiketoimintamallit käytettäväksi henkilökohtaisessa tai työelämässä. Mallit sisältävät Excel, Word ja PowerPoint. Näitä voidaan käyttää liiketoimiin, oikeudelliseen, taloudelliseen mallintamiseen, taloudelliseen analyysiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja liiketoiminnan analysointiin.
 • Arvostusresurssit Arvonmääritys tarkoittaa prosessia yrityksen tai omaisuuden nykyarvon määrittämiseksi. Se voidaan tehdä käyttämällä useita tekniikoita. Analyytikot, jotka haluavat
 • Taloudellisen mallinnuksen opas Ilmainen taloudellisen mallinnuksen opas Tämä taloudellisen mallinnuksen opas sisältää Excel-vinkkejä ja parhaita käytäntöjä oletuksista, ohjaimista, ennusteista, kolmen lausunnon linkittämisestä, DCF-analyysistä ja muista
 • Sijoittajasuhteiden rooli Työpaikat Selaa tehtävänkuvauksia: vaatimukset ja taidot työpaikkailmoituksille sijoituspankkitoiminnassa, pääomatutkimuksessa, varainhallinnassa, FP & A: ssa, yritysrahoituksessa, kirjanpidossa ja muilla rahoitusaloilla. Nämä virkatiedot on laadittu ottamalla yleisimmät luettelot taidoista, vaatimuksista, koulutuksesta, kokemuksesta ja muusta

Uusimmat viestit