Osakekohtainen nettovarallisuusarvo (NAVPS) - yleiskatsaus, kuinka lasketaan

Osakekohtainen nettovarallisuusarvo (NAVPS) on mittari, jota käytetään arvioitaessa kiinteistösijoitusrahaston (REIT) arvoa, ja se osoittaa sijoitusrahaston yhden osuuden arvon Sijoitusrahastot Sijoitusrahasto on kerätty rahasarja monilta sijoittajilta osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin tai muihin arvopapereihin sijoittamiseksi. Sijoitusrahastot ovat sijoittajaryhmän omistuksessa ja niitä hoitavat ammattilaiset. Tutustu erityyppisiin rahastoihin, niiden toimintaan ja niihin sijoittamisen tai pörssissä käydyn rahaston etuihin ja kompromisseihin. NAVPS saadaan jakamalla sijoitusrahaston substanssiarvo ulkona olevien osakkeiden määrällä.

Osakekohtainen substanssiarvo

Varat voivat tällöin sisältää rahaston sijoitusten markkina-arvon, rahat ja pankkisaamiset Rahavarat Rahat ja pankkisaamiset ovat taseen kaikista varoista likvideimpiä. Rahavarat sisältävät rahamarkkinapaperit, pankkiirin hyväksynnät, siirtosaamiset ja myyntisaamiset, kun taas velat ovat pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen sekä kertyneiden kulujen, kuten yleishyödyllisten ja henkilöstön palkkojen, summa.

Yhteenveto

  • Osakekohtainen nettovarallisuusarvo (NAVPS) on kiinteistömittari, joka osoittaa sijoitusrahaston tai pörssissä käyvän rahaston (ETF) arvon.
  • NAVPS saadaan jakamalla rahaston substanssiarvo (taseen loppusumma vähennettynä veloilla) ulkona olevien osakkeiden määrällä.
  • Sijoittajat käyttävät mittaria verrattaessa rahaston kehitystä markkinoiden tai toimialan vertailuarvoihin, kuten S&P 500.

Osakekohtaisen nettoarvon laskeminen

Sijoitusrahaston hoitajan on laskettava osakekohtainen nettoarvo tilikautta kohti. Niiden on annettava tärkeitä tietoja, kuten sijoitusrahaston varojen ja velkojen arvo sekä rahastolle aiheutuneet kulut. NAVPS-laskennan vaiheet ovat seuraavat:

Vaihe 1: Laske omaisuuden kokonaisarvo ja tuota voitto tai tappio vallitsevien valuuttakurssien ja markkina-arvon mukaan.

Vaihe 2: Laske rahaston velkojen (lyhytaikaiset ja pitkäaikaiset) kokonaisarvo sekä rahaston velkojen korot ja kustannukset.

Vaihe 3: Selvitä rahastolle ja kirjanpidolliselle varaukselle tilikaudella aiheutuneet kulut (kustannusten jakamiseksi eri substanssiarvojaksoille). Menot voivat sisältää tarkastuskustannukset, ylläpitäjän palkkiot, verot ja muut toimintakustannukset.

Vaihe 4: Laske osakekohtainen substanssiarvo. Kaava NAVPS: n laskemiseksi on seuraava:

NAVPS-kaava

Käytännön esimerkki NAVPS: stä

XYZ Corporation on sijoitusrahasto, jolla on viisi miljoonaa osaketta ja 100 miljoonan dollarin arvoiset sijoitukset. Yhtiön varat sisältävät 10 miljoonaa dollaria käteistä, 1,5 miljoonaa dollaria saamisia ja 500 000 dollaria kertyneitä tuloja. XYZ Corporationilla on myös 30 miljoonaa dollaria lyhytaikaisia ​​velkoja ja 10 miljoonaa dollaria pitkäaikaisia ​​velkoja. Henkilöstön palkoihin on kertynyt 1,5 miljoonaa dollaria. Annettujen tietojen avulla voimme laskea NAVPS: n seuraavasti:

Vaihe 1: Varat = 100 000 000 dollaria + 10 000 000 dollaria + 1 500 000 dollaria + 500 000 dollaria = $112,000,000

Vaihe 2: Velat = 30 000 000 dollaria + 10 000 000 dollaria + 1 500 000 dollaria = $41,500,000

Vaihe 3: NAVPS = ($ 112,000,000 - $ 41,500,000) / 5,000,000 = $ 70,500,000 / 5,000,000 = $14.10

Sijoitusrahaston nettovarallisuusarvo muuttuu päivittäin, koska varojen ja velkojen arvo muuttuu päivittäin. Myös ulkona olevien osakkeiden lukumäärä muuttuu jatkuvasti, kun sijoittajat lunastavat osakkeensa ja uudet sijoittajat ostavat uusia osakkeita. Se tarkoittaa, että rahaston nettovarallisuuden NAVPS voi olla tänään 14,10 dollaria ja siirtyä seuraavaan päivään 12 tai 16 dollariin. Sijoitusrahastojen ja ETF: ien on laskettava nettoarvonsa päivittäin, Yhdysvaltojen tärkeimpien pörssien päättyessä.

Osakekohtainen nettoarvo vs. markkinahinta

Sijoitusrahaston osakekohtainen substanssiarvo tarkoittaa hintaa, jolla sijoittajat ostavat ja myyvät osakkeita säännöllisenä kaupankäyntipäivänä. Se eroaa kuitenkin pörssissä käydyistä rahastoista, jotka käyvät kauppaa kuten osakkeet koko päivän.

ETF: t ja suljetut rahastot Suljetut sijoitusrahastot Suljetut sijoitusrahastot ovat sijoitusrahastoja, jotka keräävät kiinteän määrän pääomaa sijoittajilta alkuperäisen julkisen osakeannin kautta ja luetteloivat osakkeisiinsa, joihin kysynnän ja tarjonnan voimat vaikuttavat. nostaa rahaston osakekursseja yli tai alle rahaston substanssiarvon. Markkinahinta on hinta, jolla sijoittajat voivat ostaa tai myydä osakkeita aktiivisen kaupankäyntipäivän aikana.

ETF: n osakekohtainen substanssiarvo lasketaan aktiivisen kaupankäyntipäivän päättyessä ja se edustaa kunkin osakkeen kohde-etuuden arvoa. Vaikka NAVPS ja ETF: n markkinahinta voivat olla erilaiset, varianssi on yleensä suhteellisen pieni. Tällainen skenaario voidaan selittää ETF: n lunastusmekanismilla, joka pitää markkina-arvon ja NAV-arvon kohtuullisen lähellä.

Osakekohtaisen substanssiarvon merkitys

Nettovarallisuusarvo suorittaa samanlaisia ​​toimintoja kuin osakekurssi, koska se edustaa sijoitusrahaston tai ETF: n pörssinoteeratun rahaston (ETF) yhden osakkeen arvoa Pörssinoteerattu rahasto (ETF) on suosittu sijoitusväline, jossa salkut voivat olla enemmän joustava ja hajautettu laajalle joukolle kaikkia saatavilla olevia omaisuusluokkia. Opi erilaisista ETF-tyypeistä lukemalla tämä opas. . NAVPS: ää voidaan käyttää sijoitusrahaston kehityksen vertaamiseen markkinoiden tai teollisuuden vertailuarvoihin.

Analyytikot väittävät kuitenkin, että lyhytaikaisten nettoarvojen muutosten arviointi on tuottavampaa kuin pitkäaikaisten muutosten vertailu, koska suurin osa rahastoista jakaa pääomavoittoja ja voittoja osakkeenomistajille säännöllisesti.

Toisaalta yksi NAVPS-rajoituksista on sen päivittäiset hintavaihtelut, jotka johtuvat markkinavoimista, sekä rahaston kulut, jotka syntyvät ajoissa. NAVPS lasketaan sijoitusrahastojen päivän lopussa, kun markkinat sulkeutuvat, minkä seurauksena sijoittajat eivät voi määrittää osakkeidensa päivänsisäistä arvoa.

Se on yleensä haitta sijoitusrahastoille, ja tällöin ETF-rahastot ovat edullisia (vaikka NAVPS lasketaan kaupankäyntipäivän lopussa raportointia varten, hinnat päivitetään lähes reaaliaikaisesti koko kaupankäyntipäivän ajan).

Lisää resursseja

Rahoitus on Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan rahoitusanalyytikkoksi.

Nämä lisäresurssit ovat erittäin hyödyllisiä auttaakseen sinua tulemaan maailmanluokan rahoitusanalyytikkona ja edistämään urasi täydellä mahdollisuudella:

  • Lyhytaikaiset tuotot (kiinteistösijoitukset) Lyhytaikaiset tuotot (kiinteistösijoitukset) Lyhytaikaiset tuotot ovat sijoitusstrategia, joka antaa sijoittajille altistumisen johdonmukaisille keskimääräistä korkeammille maksuille. Yleisin nykyinen tulokeskeinen
  • Avoimet ja suljetut sijoitusrahastot Avoimet ja suljetut sijoitusrahastot Monet sijoittajat pitävät avoimia ja suljettuja sijoitusrahastoja samankaltaisina, koska molemmat sijoitusrahastot antavat heille edullisen tavan yhdistää pääomaa yhdessä
  • Yksityiset REITit vs. julkisesti vaihdetut REIT: t Yksityiset REIT: t ja julkisesti vaihdetut REIT: t Yksityiset REIT: t vs. Kiinteistösijoitusrahastot (REIT) voidaan luokitella joko yksityisiksi tai julkisiksi, vaihdetuiksi tai kaupattomiksi. REIT: t sijoittavat erityisesti kiinteistöalalle ja vuokraavat ja keräävät vuokratuloja sijoitetuista kiinteistöistä
  • Kiinteistöjen taloudellinen analyysi Kiinteistöjen taloudellinen analyysi NOI: n laskeminen Aloitamme kiinteistöjen taloudellisen analyysin laskemalla nettotuotot (NOI). Alla on joitain oletuksia

Uusimmat viestit