Taloudellisen mallinnuksen pistoke - Corporate Finance Institute

Taloudellinen mallinnus Mikä on taloudellinen mallinnus Taloudellinen mallinnus suoritetaan Excelissä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn ennustamiseksi. Katsaus taloudelliseen mallintamiseen, miten ja miksi malli rakennetaan. plug on silloin, kun on kaava, joka tekee taseen automaattisesti. Se asetetaan yleensä käteissaldoksi tai lyhytaikaiseksi velaksi Nettovelka Nettovelka = kokonaisvelka - käteinen. Nettovelka on taloudellisen likviditeetin mittari, joka mittaa yrityksen kykyä maksaa kaikki velkansa, jos ne erääntyisivät tänään. Vertaa yrityksen kokonaisvelkaa likvideihin varoihin. saldo ja se lasketaan taseen kaikkien muiden saamisten ja velkojen erotuksena Tase on yksi kolmesta perustilinpäätöksestä. Nämä lausunnot ovat avainasemassa sekä taloudellisessa mallinnuksessa että kirjanpidossa. Tase näyttää yrityksen taseen loppusumman ja sen, miten nämä varat rahoitetaan joko velalla tai omalla pääomalla. Varat = velat + oma pääoma, lukuun ottamatta tätä erää. On erittäin suositeltavaa olla käyttämättä pistoketta rahoitusmalleja rakennettaessa, koska se peittää tosiasian, että malli saattaa sisältää virheitä.

Taloudellisen mallinnuksen pistoke

Uusimmat viestit