Tarkastusvaliokunta - yleiskatsaus, säännöt, vastuut

Tarkastusvaliokunta on ryhmä yhtiön hallitusta, joka on vastuussa taloudellisen raportoinnin valvonnasta. Sisäinen tai ulkoinen taloudellinen raportointi Sisäinen tai ulkoinen taloudellinen raportointi sisältää useita eroja, joista jokaisen asianomaisen on oltava tietoinen. Sisäinen taloudellinen raportointi on a. Menestyäkseen tarkastusvaliokunnan tulisi olla tietoinen organisaation prosesseista ja sisäisestä valvonnasta. Tarkastusvaliokunnan on koordinoitava johtoryhmää, riippumatonta tilintarkastajaa ja sisäisiä tarkastajia sisäisten tarkastusten ja käyttöön otettujen prosessien tehokkuuden määrittämiseksi.

Tarkastusvaliokunnan

Tarkastusvaliokunnan säännöt

Sarbanes-Oxley Act of Sarbanes-Oxley Act 2002 Sarbanes-Oxley-laki Sarbanes-Oxley-laki on Yhdysvaltojen liittovaltion laki, jonka tarkoituksena oli suojata sijoittajia tekemällä yritysilmoituksista luotettavampaa ja tarkempaa. , Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio (SEC) hyväksyi säännön, jonka mukaan on olemassa tiettyjä tarkastuskomitean vaatimuksia, jotka yrityksen on täytettävä saadakseen arvopaperit noteeratuksi kansallisessa pörssissä. Vaatimukset sisältävät seuraavat:

 • Tarkastusvaliokunnan on koostuttava riippumattomista jäsenistä.
 • Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valita ja valvoa yhtiön kirjanpitoa.
 • Korvaus maksetaan ulkopuolisille tilintarkastajille tai riippumattomille tilintarkastajille, jotka tarkastusvaliokunta on palkannut.
 • Tarkastusvaliokunnalle annetaan valtuudet ottaa mukaan neuvonantajia.
 • Yrityksen kirjanpitotoimintaan liittyvien valitusten hallitsemiseksi on oltava käytössä prosessit.

Tarkastusvaliokunnan tehtävät ja vastuut

Tarkastusvaliokunta - roolit ja vastuut

 1. Tarkastusvaliokunta arvioi tärkeiden asioiden analyysin ja johdon tekemät päätökset taloudellisessa raportissa. Myös tarkastusvaliokunta tarkastelee kirjanpidon ja sääntelyaloitteiden vaikutuksia tilinpäätökseen.
 2. Tarkastusvaliokunta varmistaa, että petosten, kuten omaisuuden väärinkäyttö, korruptio ja tilinpäätöksen petokset, ehkäisemiseksi ja tunnistamiseksi on käytössä asianmukaiset toimintaperiaatteet ja prosessit. Tarkastusvaliokunta työskentelee johdon kanssa varmistaakseen, että petosten havaitsemiseksi ryhdytään tarvittaviin toimiin. Petos Petos tarkoittaa petollista toimintaa, jonka henkilö on harjoittanut tavoitteenaan saada jotain lain vastaisilla keinoilla. Yksi avainsana sisään.
 3. Tarkastusvaliokunnan olisi ymmärrettävä johdon vastuut korruption vastaista lainsäädäntöä varten ja määritettävä, onko korruptioon liittyvien riskien havaitsemiseksi ja lieventämiseksi käytössä asianmukaisia ​​käytäntöjä ja valvontaa. Heidän tulisi olla tietoisia korruptiontorjuntaan liittyvistä laeista, kuten Yhdysvaltain ulkomaisesta korruptiokäytännöistä (FCPA).
 4. Tarkastusvaliokunta tapaa johdon ja riippumattoman tilintarkastajan keskustellakseen yhtiön neljännesvuosittain ja tarkastetusti vuositilinpäätöksestä. He tarkastelevat myös tuloja koskevia tiedotteita sekä ulkoisille luokituslaitoksille ja analyytikoille annettuja taloudellisia yksityiskohtia ja suosituksia.
 5. Johtoryhmä arvioi ja hallinnoi yrityksen altistumista. Tarkastusvaliokuntaa ei pidä ylikuormittaa vastuulla riskien valvonnasta. He vastaavat vain asiaan liittyvien politiikkojen keskustelusta ja tarkistamisesta. Joidenkin organisaatioiden tarkastusvaliokunnalle voidaan antaa myös vastuu kyberriskien valvonnasta.
 6. Yritysjärjestelyissä tarkastusvaliokunnan antamat näkemykset yrityksen taloudellisesta tilanteesta, sisäisestä valvonnasta ja riskianalyysistä antavat luottamuksen taloudellisten tietojen oikeellisuuteen ja täydellisyyteen. Lisäksi sulautumisen jälkeen Sarbanes-Oxley Act -lain mukaisten SEC-sääntöjen mukaan yritysten olisi omaksuttava taloudellisen raportoinnin ja tietojen julkistamisen valvonnan onnistunut integrointi. Muussa tapauksessa saattaa olla puutteita ja valvontaongelmia. Tarkastusvaliokunta on vastuussa integraation hallinnoinnista, jotta varmistetaan onnistunut yritysjärjestely.
 7. Tarkastusvaliokunta nimittää riippumattoman tilintarkastajan, valvoo häntä ja maksaa hänelle korvauksia. Useat kansalliset pörssit - kuten NASDAQ ja NYSE New Yorkin pörssi (NYSE) New Yorkin pörssi (NYSE) on maailman suurin arvopaperipörssi, joka isännöi 82% S&P 500: sta ja 70 suurinta yritystä Yhdysvalloissa. maailma. Se on julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yritys, joka tarjoaa alustan ostoille ja myynneille - listaa erilaisia ​​viestintätapoja, joita tarkastuskomitea noudattaa samalla kun valvotaan riippumattomia tilintarkastajia. Valiokunta ja riippumaton tilintarkastaja pitävät yleensä neljännesvuosittain kokouksia keskustellakseen yrityksen taloudellisesta raportoinnista, sisäisestä valvonnasta ja tilintarkastuksesta.
 8. Jotkin kansalliset arvopaperipörssit saattavat vaatia tarkastusvaliokuntaa valvomaan sisäisiä tarkastajia, arvioimaan heidän suoritustaan ​​ja sisällyttämään kaikki suoritukseen liittyvät kysymykset hallitukselle esitettävään raporttiin. Tarkastusvaliokunnan on pidettävä erilliset kokoukset sisäisten tarkastajien kanssa.
 9. Tarkastusvaliokunta valvoo sääntöjen ja lainsäädännön noudattamista. He työskentelevät johdon kanssa varmistaakseen, että yrityksen käytännesääntöjä ja etiikkaa koskevat käytännöt täyttävät vaatimukset.
 10. Tarkastusvaliokunnan on toimittava yhdessä muiden komiteoiden kanssa ymmärtääkseen riskit ja vastuut sekä vaikutukset taloudelliseen raportointiin. Sen on ymmärrettävä ja käsiteltävä korvauksiin käytettyjen ei-GAAP-mittareiden vaikutusta riskien arviointiin.

Tärkeimmät takeaways

 • Tarkastusvaliokunta hallinnoi yrityksen taloudellista raportointia ja siihen liittyviä riskejä, sisäistä valvontaa, vaatimustenmukaisuutta ja etiikkaa.
 • Sen on koordinoitava johtoa ja tilintarkastajia laatiakseen tilinpäätösperiaatteet noudattava taloudellinen raportointi GAAP GAAP, tai yleisesti hyväksytyt kirjanpitoperiaatteet, on yleisesti tunnustettu sääntö- ja menettelyjoukko, jonka tarkoituksena on hallita yrityksen kirjanpitoa ja taloudellista raportointia. GAAP on kattava joukko kirjanpitokäytäntöjä, jotka on kehittänyt yhdessä Financial Accounting Standards Board (FASB) sekä ja -politiikat.
 • Talousraporttien paikkansapitävyyden varmistamiseksi tarkastusvaliokunnan tulisi olla tietoinen yrityksen johdon toteuttamista prosesseista ja sisäisestä valvonnasta.
 • Tarkastusvaliokunta vastaa yksittäisten tilintarkastajien nimittämisestä sekä arvioi heidän suorituksensa ja palkkionsa. Joissakin organisaatioissa he voivat valvoa myös sisäisiä tarkastajia.

Lisää resursseja

Rahoitus on Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan rahoitusanalyytikkoksi.

Suosittelemme alla olevia lisäresursseja oppimaan ja kehittämään taloudellisen analyysin tietämystäsi:

 • Tilintarkastuskertomus Tilintarkastuskertomus Riippumattoman tilintarkastuskertomus on ulkopuolisen tai sisäisen tarkastajan virallinen lausunto tilinpäätöksen laadusta ja oikeellisuudesta
 • Oikeuslääketieteellisen tarkastuksen opas Oikeuslääketieteellisen tarkastuksen opas Oikeuslääketieteellinen tarkastus on yksityiskohtainen tarkastus yrityksen kirjanpidosta, jota käytetään tuomioistuimessa oikeudenkäynnissä. Kirjanpitäjät, asianajajat ja rahoitusalan ammattilaiset ovat kaikki mukana. Tällaisessa tarkastuksessa he etsivät korruptiota, eturistiriitoja, lahjontaa, kiristystä, varojen väärinkäyttöä, rahoituspetoksia
 • Tilintarkastajien oikeudellinen vastuu Tilintarkastajien oikeudellinen vastuu Huolet tilintarkastajien oikeudellisesta vastuusta kasvavat edelleen päivittäin. Tilintarkastajat ovat erittäin tärkeitä henkilöitä, koska he ovat viime kädessä vastuussa kaikenlaisten ulkopuolisten käyttäjien tilinpäätösten luotettavuuden parantamisesta. Muiden ammattilaisten tavoin he voivat joutua siviili- ja rikosoikeudelliseen vastuuseen
 • Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissio (SEC) on Yhdysvaltojen liittohallituksen riippumaton virasto, joka vastaa liittovaltion arvopaperilakien täytäntöönpanosta ja arvopaperisääntöjen ehdottamisesta. Se vastaa myös arvopaperiteollisuuden sekä osake- ja optiopörssien ylläpidosta

Uusimmat viestit