Asuntolaina - yleiskatsaus, oikeudet ja ominaisuudet

Asuntolainaaja on henkilö tai yhteisö, joka lainaa rahaa luotonottajalle kiinteistöjen ostamista varten. Kiinteistöt Kiinteistöt ovat kiinteistöjä, jotka koostuvat maasta ja parannuksista, joihin kuuluvat rakennukset, kalusteet, tiet, rakenteet ja yleishyödylliset järjestelmät. Omistusoikeudet antavat omistusoikeuden maalle, parannuksille ja luonnonvaroille, kuten mineraaleille, kasveille, eläimille, vedelle jne. Lyhyesti sanottuna asuntolainanantaja on lainanantaja. Asuntolainarahoitusta käytetään yleisesti kaikkialla maailmassa, sillä ihmiset rahoittavat sitä talon, toimiston tai kiinteistön ostamiseen muuhun tarkoitukseen.

Asuntolaina

Asuntolainan (lainanantajan) näkökulmasta hän luo ensisijaisen oikeudellisen edun kiinteistön arvoon, ja se suojaa luotonantajaa siinä tapauksessa, että luotonsaaja ei pysty maksamaan lainaa kokonaan tai laiminlyö maksunsa.

Useissa tapauksissa luotonanto tapahtuu rahoituslaitosten kautta, ja kiinnelainan edustaja edustaa rahaa lainanneiden rahoituslaitosten etuja. Asuntolainanottajan vastuulla on mitata kiinnelainaajien (lainanottajien) taloudellisia riskejä ja kehittää luotonantopaketteja ja ehtoja. Lainarakenne Lainarakenne on lainan ehdot suhteessa lainan muodostaviin eri näkökohtiin, mukaan lukien maturiteetti tai voimassaoloaika, takaisinmaksu ja riski vastaavasti.

Yhteenveto

  • Asuntolainaaja on henkilö tai yhteisö, joka lainaa rahaa luotonottajalle kiinteistöjen ostamiseksi.
  • Asuntolainanottaja luo etuoikeuden oikeudelliseen etuun kiinteistön arvoon, ja tämä suojaa luotonantajaa siinä tapauksessa, että luotonottaja ei pysty maksamaan lainaa kokonaan tai laiminlyö maksunsa.
  • Useissa tapauksissa lainaus tapahtuu rahoituslaitosten kautta, ja asuntolainan edustaja edustaa rahaa lainan antavien rahoituslaitosten etuja.

Asuntolainaajien oikeudet

Laki säätelee asuntolainaajien oikeuksia suojella heitä siltä varalta, että pantinottaja ei pysty maksamaan takaisin. Alla on lueteltu joitain asuntolainaajien olennaisia ​​oikeuksia:

1. Oikeus markkinoiden sulkemiseen

Oikeus markkinoiden sulkemiseen rajoittaa panttajaa käyttämästä lunastusoikeuttaan, ja sitä voidaan käyttää, jos kyseessä on ehdollinen myynti tai epänormaali kiinnitys.

2. Myyntihakemusoikeus

Myyntihakuoikeus muistuttaa oikeutta markkinoiden sulkemiseen Markkinoiden sulkeminen Kun asunnonomistaja lakkaa maksamasta asunnon ostamiseen käytettyä lainaa, kodin katsotaan olevan sulkemisen kohteena. Viime kädessä se tarkoittaa, että omistusoikeus; myytävänä olevassa haastassa panttauslaitos on kuitenkin kokonaan estetty käyttämästä lunastusoikeuttaan. Tällöin asuntolainaaja saa tulla kiinteistön omistajaksi, myydä sen ja käyttää tuotot takaisin saatavansa perimiseksi.

3. Oikeus haastaa asuntolainaa

Oikeus haastaa asuntolainaa antaa asuntolainhakijalle oikeuden nostaa kanne tietyissä olosuhteissa. Esimerkki on, jos kiinnityslaitos ei anna riittävää turvallisuutta omaisuudelle, minkä vuoksi se on osittain tai kokonaan tuhoutunut.

4. Oikeus myyntiin ilman tuomioistuimen väliintuloa

Oikeus myydä ilman tuomioistuimen väliintuloa antaa asuntolainaajan myydä kiinteistön ilmoittamatta siitä tietyin ehdoin tuomioistuimille. Yksi tällainen ehto voi olla, jos kiinnityslaitos laiminlyö maksunsa eikä kykene suorittamaan maksua kolmen kuukauden ilmoituksen saatuaan.

5. Oikeus käyttää rahaa

Oikeus käyttää rahaa sallii asuntolainaajan käyttää rahaa kiinteistöön esimerkiksi tarkoituksiin, jotka koskevat kiinnitetyn omaisuuden menettämistä, myyntiä tai tuhoutumista. Asuntolainaaja voi lisätä käyttämänsä rahat hänelle kuuluviin asuntolainarahoihin, ja hänellä on oikeus saada korkoa samasta korosta kuin mitä perusrahaan sovelletaan.

6. Oikeus kiinnitetyn omaisuuden liittymiseen

Oikeus kiinnitetyn omaisuuden liittymiseen antaa asuntolainan haltijalle mahdolliset lisäykset kiinteistöön vakuudeksi. Esimerkiksi, jos kiinnelainaaja rakentaa rakennuksen kiinnitetylle maalle, asuntolainaaja voi säilyttää rakennuksen lainan vakuudeksi.

7. Omistusoikeus

Asuntolainanottajalla on myös hallinto-oikeus, jonka nojalla hän saa omaisuuden omistukseen, jos tiettyjä sääntöjä ei noudateta.

Asuntolainaaja vs. Mortgagor

Asuntolainaaja viittaa siihen, joka lainaa rahaa. Hän vastaa asuntolainasopimuksen ehtojen ja niihin liittyvien lausekkeiden määrittämisestä. Asuntolainaajan on myös annettava kaikki tarvittavat tiedot pantinottajalle ennen sopimuksen allekirjoittamista, johon sisältyy myös takaisinmaksuehdot ja korot.

Toisaalta kiinnityslaitos viittaa siihen, joka lainaa rahaa. Hän on vastuussa kaikkien vaadittujen asiakirjojen toimittamisesta, joita asuntolainaaja tarvitsee sopimuksen läpäisemiseksi.

Vakuudelliselle lainalle Vakuudelliset vs vakuudettomat lainat Suunnitellessamme ottaa henkilökohtaisen lainamme lainanottaja voi valita vakuudellisten tai vakuudettomien lainojen välillä. Kun lainaa rahaa pankista, luottoyhteisöltä tai panttiasiamiehen on ilmoitettava omaisuutensa vakuudeksi, ja sen omistusoikeus siirtyy kiinnelainan haltijalle sopimuksen ajaksi tai siihen asti, kunnes hän on maksanut lainasta ja sen vastaavista korkomaksuista . Yleensä vakuuden määrä on suurempi kuin lainan määrä. Sen tarkoituksena on suojata asuntolainaajaa siinä tapauksessa, että lainanottaja ei täytä velvollisuuttaan.

Jos lainanottaja ei pysty suorittamaan takaisinmaksuja ajoissa, asuntolainaaja voi myydä vakuuden. Jos niin tapahtuu, pantinottajan tulee noudattaa kiinnelainan haltijan päätöstä.

Lisäresurssit

Rahoitus on Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ CBCA ™ -sertifikaatin virallinen toimittaja. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ -sertifikaatti on maailmanlaajuinen luottotietojen analyytikoiden standardi, joka kattaa rahoituksen, kirjanpidon, luottotutkimukset, kassavirta-analyysit kovenanttimallinnus, lainojen takaisinmaksut ja paljon muuta. sertifiointiohjelma, joka on suunniteltu muuttamaan kuka tahansa maailmanluokan rahoitusanalyytikkoksi.

Alla olevista lisäresursseista on hyötyä auttaakseen sinua tulemaan maailmanluokan talousanalyytikkona ja edistämään urasi parhaalla mahdollisella tavalla:

  • Luottoriskien analyysi Luottoriskien analyysi Luottoriskien analyysiä voidaan ajatella luotonjakomenettelyn jatkamisena. Kun henkilö tai yritys hakee lainaa pankista tai rahoituslaitoksesta, lainanantajalaitos analysoi lainaan liittyvät mahdolliset edut ja kustannukset.
  • Markkinoiden sulkeminen Markkinoiden sulkeminen Kun kodinomistaja lakkaa maksamasta asunnon ostamiseen käytettyä lainaa, kodin katsotaan olevan sulkemassa. Mitä se lopulta tarkoittaa, on se, että
  • Ilmoitus maksukyvyttömyydestä Ilmoitus maksukyvyttömyydestä on virallinen julkinen ilmoitus, joka toimitetaan valtion tuomioistuimelle ja jossa todetaan, että lainanottaja on maksuviivästyksessä. Sitä käytetään, kun lainanottaja
  • Vakuuden laatu Vakuuden laatu Vakuuden laatu liittyy tietyn omaisuuden yleiseen kuntoon, jonka yritys tai yksityishenkilö haluaa asettaa vakuudeksi lainaa otettaessa

Uusimmat viestit